Gyalogolva1

 

Utak

Sürgettem volna a gyorsvonatot;
sok volt a két óra Pincehelyig.
A másik kettő a porban, gyalog
fel Ozorára – lám ez jólesik.
 

Kút

Megismerem az útmenti kutat,
hűs rémülettel van színig tele.
Gyerekkori első kalapomat
két korty közt ebbe ejtettem bele.
 

Vödör

A vödör szélén az idők során
jó csorbát vájt a sok szomjas ajak.
Köztük enyém is. Vaj’ másutt maradt
jel ennyi is eltikkadt szám után?
 

Ürge

Füttyent az ürge és fut, hogy szalad!
Mintha az volna, kit egykor megfogtam
s eldobtam, látva, rögtön megharap.
Ne fuss, mosolyom cikáz csak nyomodban.
 

Egyszerű módszer

Nem titkolom költő-metódusom.
Minden fehér kilométerkövet
az ülőhelyért verssel tisztelek.
Bár így mehetnék végig sorsomon.
 

Béke

A szöllők közt magas, szép színes kőkeresztek
jelzik a helyt, hol okot halni adtak
az ozoraiak a pincehelyieknek
s a pincehelyiek az ozoraiaknak.
 

Világ

Mint bokára-éhes komondorok
morogják a távol világ dühét
mögöttem a táviróhuzalok.
Sietek, félek hátranézni még.
 

A temető alatt, hol a bátyám nyugszik

Itt bujócskáztunk egykor a mélyútban.
Kilenc sebéből itt folyott el vére.
A hegyre, úgy nézek föl sírkövére,
mögüle hátha tréfálva kibukkan.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]