Délben

Egy nyír, egy nyár, egy sornyi krumpliágy,
a krumpli közt egy törpe délibáb,
egy napraforgó… félszegen ezek
várják tőlem, hogy versbe lépjenek
és mint az emberek
a pusztáról tán elkerüljenek –
Mert meggyűlölvén bús szülőhonát
már futna innen mindenki tovább,
a cséplőgép pelyvafelhőiből
a részesek és ökreik mögül
a béresek – ki csak vágyódni tud,
gémlábával a keshedt csordakút,
a délibábban tocsogó akác –
s én is, mint nyája után a juhász.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]