Arcom mögött szívemben…

Hol mint a tervét mormoló vihar,
hol villámfénnyel annyi hősidal
dördült és zengett egykor el – reám
a bőingű múzsák tünte után
bár egy kocsis várt és az is süket,
oh Tolna! – költőd mégis hadd legyek.
Legyek azzá, mit a némult öreg
arcom mögött szívemben keresett,
az a vágy, az a hang, mit kiejteni
sóhajtani sem tud: álombeli,
bosszúkiáltás, lidérc-szülte kép,
melytől hőkölve ő is hátralép,
ha testet ölt az egyszer, szóra kel:
a szolga düh a süket égre fel!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]