Ének Pannóniáról

 

1

Eső után, ha fölragyog a nap,
tört csattot, gyűrűt még ma is kivet
a föld magából, mint a lomha agy
ifjonti, régi, szép emlékeket.
Eljátszik velük – ez maradt csupán
a nagy időkből, a szabad világból,
midőn még hullám csillogott e völgyön,
hol most barázdák kormos húsa lángol.
Midőn a kis ér, a szerény Kapos,
nem száműzött, távoli rokona
volt a Dunának, de testvére: tágas,
rengő folyam, mint maga a Duna.
Hegytől hegyig mérföldes, ősi ágyban,
mit neki még egy jobb isten vetett,
hempergett, játszott és gyűrűs mosollyal
kerülgette a sok kis szigetet.
A földnyelveket, melyeknek magos
döngölt bástyáin kőbaltás vitéz
ügyelte a végtelen áradás
szellő-borzolta, pikkelyes vizét,
amíg mögötte szállt az ifjú füst
s a pörkölődő pontyok illata
s forgott a tűz körül gyors asszonyok,
éhes halászok meztelen hada.
A vár körül, hol most a kis falu:
Regöly magoslik, biztos őrhelyek,
földvárak álltak, melyeket a vízbe
emberkéz, férfi tervezés emelt.
Megannyi óriás vakondoktúrás,
gyepük, töltések, melyeken ma is
fölmenet lovát ostorozza és
lefelé kereket köt a kocsis.
Állt még Leányvár, Pillevár – Nyedám,
s amott Nebojsza vén szőlőhegye.
Hírül a harcos népből és időből
nem maradt rajta fenn csak a neve.
Áll még a sánc, hol egykor gepidák
izzadtak, ettek s táncoltak bizonnyal,
űzték a szép lányt s véreztek ezerszám
új nép baltái alatt vad jajokkal.
Új nép özönlött s újra özönlött.
Új fegyverével mindig új csapat
ült tort a sáncon, míg a víz, vörösen,
lebegtette az elmaradtakat…
Jazigok, kelták, avarok, herúlok
váltották egymást, míg egy reggelen
lovát egy tömzsi, ferdeszemű nép
úsztatta harcra a bodros vizen…
 

2

Nép népre, század századra merült.
Mint itt feledt nagy ős gyík fut magos
partjai közt, a szoknyás fák alatt
a hajdan tengerként habzó Kapos.
Apadt a hű víz, még Majtény után
kurucok búttak mocsaraiba;
betyárok később, majd a nád között
lövöldöző pandúrok csónaka.
Eltűntek mind. A dombokon új haddal
megjelentek a birtokos urak,
az új hódítók!… Népre nép, soha
nem ülhet el az örök forgatag.
Új fegyver, új mód – megy, folyik tovább
a nagy csere –, már egy-egy rezzenetben
látni a munkát, mit fűt, mit kavar
a történelem: mit jósol kegyetlen’.
Áll fönn a gyepű s körötte ma is
hullámzik, zúg a népek árama,
pusztul az egykor győztes, büszke faj,
s új nép dől a völgy lapályaira.
Szárazd, Kurd, Hőgyész… Pécsig, Kaposvárig
német az egész vidék már. Szakad,
olvad közöttük a magyarság, oszlik,
mint az utolsó nádas mocsarak.
Belőlük szállott föl, a pusztuló
völgyekből, mint fészkéből vert madár,
e riadt ének halálos hírével;
megyék hosszán nem érti senki már.
Tünnek a magyar falvak, bontja mind
fogas nyomor, halálos száradás.
Sikít az új kor szele, az ős házból
a fal marad, az életből a váz…
Mennyi van hátra? Száz év? Vagy ötvennel
több mégis ennél? midőn majd kiváncsi
utazók jönnek csak erre egy furcsa
szikkadó fajta foltjait csodálni.
Itt élt, igen s évezredig se tudta
e földet itt megszerezni – magának.
Zsellérként tengett rajta, tűrve-húzva
nehéz igáját, míg halálra fáradt.
S örül, ha hull – míg fent a föld öle
könnyű özvegyként friss erőnek tárul.
Ing már, egy intés: és nyugat felé
új nép karjába fordul a Dunántúl.
Nem harag: – bánat füstöl csak szívemben.
Körül új tervvel hangosak a népek.
Ez eltünt, mondják, nem tudott magának
új hont rakni: új gátat az időnek.
Új gátat rakni, rombolni a régit.
Fejét szegte csak s mint ketrecbe zárt
büszke vad ölte, gyilkolta magát,
taposta dühvel önnön magzatát.
Zajlik a táj és némul a magyar!
Csak urai vígadnak még dicsően.
Eb ura fakó! – reszkethet a föld,
ők fentmaradtak még minden időben.
Figyel a föld és dübörög az út,
villámlik rajta vonat és fogat,
néznek utána meggörnyedt cselédek
tartva kezükben gyűrt kalapjukat.
 

1933

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]