Emlékezés egy téli napra Debrecenben

Debrecen – szoba, nagy kemencés,
voltál gyermek-képzeletemben,
nagy hideg szoba, hol Petőfi
ül és versel füstfellegekben.
Szobában ültünk, füstbe mink is
reggel óta, lap-tervbe főttünk,
hideg volt ottkünn, hókuszálta
a város, az ország köröttünk.
Vasárnap délelőtt volt, ittuk
a homoki bort, egyikünk
fölsóhajtott, nem terem itt fű
a szellemnek már, minekünk.
Mint száz éve, oly lent a nemzet,
a nép ügye, az ősi nyelv –
koccintottunk, kalácsot rágtunk,
egyikünk folyton énekelt.
Kimentem aztán, jártam az utcákat,
melyek a város szélei felé
egyre tágulnak, mint a baromjárás
érdeke hajdan rendelé.
Míg megszólalt egyszerre
három torony is, csöngve
mintha ezer kést, villát, tányért
dobtak volna a földre.
Visszaindultam, mosolyogva
hallgattam, ahogy az órák
minden házból a tizenkettőt
más és más hangon eldalolták.
Sőt, megtudtam még a szagokból
azt is, hogy itt és ott mit főztek,
majd’ mindenütt káposztát főztek,
egy-két helyen birkapörköltet.
Ez hát a város, hol mindenki
oly zordon, konokan keresztyén,
rámtörnének tán, ha megtudnák,
itt járok, egyedül keresztény.
Ebéd után folyt a szó ismét
a lapról, lelkesen, noha
lelkünk mélyén tudtuk mindnyájan,
hogy nem születik meg soha.
Megszületik vagy nem születik,
születik-e új Magyarország –
fontuk, csak győzedelmünk
tervét és gyöngyös koszorúját.
Ó, ez a furcsa, csaló szép láng,
ez a mi életünk, gondoltam –
az ablak párájába búsan
nagy halálfejeket rajzoltam.
Kinéztem rajtuk, künn az utcán
nevetgélve két apró kislány
szaladt s utánuk egy ijedt eb:
meg-megcsúszott a jeges járdán.
Alkonyult aztán, a homályban
eltörlődtek a fák, a tervek,
nőtt a hőség, a kedv – daloljunk
hallottam s rá: na Jóska kezdd meg.
Koccintottunk és hörpintettünk
és rákezdtük, hogy megrezegtek
az ablakok és szapora,
kövér könnyeket eresztettek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]