Farsang

A zene harmadnapja szólt már,
harmadnapja a friss zene,
a kis parasztház harmadik nap
keringett szinte már bele!
A víg zenében, ami nappal
megragad még a ház körül,
de éjjel, már harmadik éje,
diadalmasan szétterül,
szétfoly és fölszáll büszke jelként
s a kicsi ház, a tél, a hó
fölött lebeg, mint mesebéli
víg népekkel telt léghajó –
Örömmel, vígsággal, reménnyel
duzzadó léggömb odafent
a téli éjben s kosarában
mi a kis házban idelent;
a kis házban, hol harmadnapja
a konyha és a két szoba
félfalunak volt etető-
itató paradicsoma;
mérföldre szállott hivogatva
a káposzta, a bor szaga –
körül a fákat is belepte
a kiváncsiskodók raja.
Kamasz voltam már, serkedő
bajúszú, embernyi diák,
hogy megmutassam, álltam én is
a tort már három éjen át.
Fujtam a nótát és a füstöt,
s a sűrű füstfelhők alatt
forgattam vidáman a tömzsi,
sikongó hajadonokat.
És ittam egyre, ha egy percre
a zene el-elhallgatott.
Mintha temetnem kellett volna
valami ősi bánatot.
S nevettem egyre, bár bújával
majdnem leszakadt a szivem.
Vadul, bolondul megszerettem
a kis menyasszonyt, kit sosem
láttam azelőtt s aki itt is
zavartan és szégyenkező
arccal és egyre félszegebben
csak néha-néha tűnt elő.
Tétova szeme a szegénynek
s már kendőbe kötött feje
hirdette, hogy mi már ilyenkor
megesik: megesett vele.
Néztem kerekded, szöszke arcát
s úgy elfogott a fájdalom,
hogy ültömben csak végignyúltam
féltesttel ott az asztalon,
könny és kidőlt bor mosta arcom,
sírt szívem mintha ezután
nem maradt volna, a világon
nem maradt volna több leány.
Mintha megcsaltak volna, mintha
egy szép ígéret foszlana –
mintha a földön senki engem
nem szerethetne már soha.
Künt pisztolyok durrogtak egyre,
hirdetni a hírt mindenütt.
Kutyák nyítak. Óh, vonítottam,
hogy nyítam vón’ én is velük.
Nyeltem a bort, hogy csillapítsam
az őrületet, mit magam
félve figyeltem; de a bor csak
tűzre olaj volt, magasan,
egyre dúsabban lángolt tőle
fájdalmam, vakítva, amíg
ködlő szemmel már azt sem tudtam,
hogy a sok lány közt ő melyik.
Körülnéztem – összefolyt minden.
Mindenre jól emlékezem,
mintha még egy alakban láttam
volna magamat mögülem.
Tudtam mit teszek, s tudtam azt is,
hogy mást teszek, mit akarok,
börtönben voltam s tudtam azt is,
hogy rab vagyok, vagy vak vagyok.
Kapkodva forgolódtam. Hol vagy
te szép, egyetlen, drága lány!
Megnéztem mind. Megnéztem újra.
Egyforma volt már mindahány.
Tehetetlenül, mint bűbájló
szemverés, varázslat alatt
bús mesehős, kerestem azt, ki
régi magamnak visszaad.
Jártam a párok közt s belül bár
csavart, fojtott a fájdalom
riadtan hallgattam a részeg
dadogásait ajkamon.
Derékon kaptam, akit értem
és roptam a táncot vele
a vad zenére, amely zengett –
bongott már harmad éjjele.
A zenére, mely most is itt cseng
fülemben, lelkemig riad:
azóta sem mult még a vakság!
nem lelted még ma sem magad!
A zenére, mely vad folyamként
sodort, forgatott, pörgetett,
a zenére, mely végül mégis
valaki karjába vetett.
Magam sem tudtam már, mióta
keringtem, amikor szemem
észrevette, hogy órák óta
mindig egy lány forog velem.
Csak szemem tudta ezt sokáig,
a szemem s még nem a szivem.
A szemem s talán derekának
karcsúságáról tenyerem.
Egy lány, ugyanaz járta vélem,
lebbent, fordult, de visszatért,
elémtünt folyvást, megismertem
két vállamon már a kezét.
Az asztalhoz is velem jött már,
mellettem ült, el nem maradt:
dugdosta, már ahogy az illik,
kezem elől a poharat.
Így folyt az éj, a harmadik már,
egyre sűrűbben, vastagon.
Mintha szédülve egyszer künt is
jártunk volna az udvaron.
Ott mondhattam el néki mindent:
holdat és csillagsereget
vélek látni szavát idézve:
„itt én is jó leszek neked!”
Ezt mondta – búsan, vagy nevetve?
nem tudom. Nem is szólt talán.
Se rá, se másra, semmire sem
emlékszem vissza ezután.
Reggel sápadtan, dideregve
oszolt a násznép a havon.
Az új párral a zene messze
szállt már egy zörgő fogaton.
Borzongva fürkésztem a csizmás,
kendős lányokat sorra mind,
nem ismertem meg egyiket sem,
nem ismertem már senkit itt –
Mintha akikkel együtt voltam,
az a vigadó, daloló
boldog násznép elrepült volna
egy mesebeli léghajón…
Kifosztva, idegenül, árván
tekintgettem magam köré
és botladoztam be a törpe
szánba apám, bátyám közé.
Futott a két ló, kövér combjuk
szapora változásai,
mint másvilági szörnyű arcok
rettentő vigyorgásai
gúnyoltak, ugráltak előttem,
amíg pillám le nem ragadt.
Verte hazáig gyors patájuk
arcomba a havat, sarat.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]