Ezer mérföldre

Mint őrtüzek, mint hajdani
hiradó harci tűzjelek:
ablakom alatt éjről-éjre
apró tüzecskék lengenek;
Öt-hat sovány láng, mit a gödrös
telken az épülő falak
végében a napszámosok
bográcsuk alá gyujtanak.
Estéről-estére kigyúlnak;
nézem őket fél éjen át,
multam sötét hegy-völgyein
keltik az emlékek sorát.
Körébük csákánnyal, kapával
szállingóznak zord férfiak;
mintha a multból gyűlne föl
egy-egy didergő holt csapat.
Ott fáznak-áznak; néha már
az óra hogy éjfélre üt,
álmomból is fölver keserves,
elnyújtott, hosszú énekük.
Nincs köztük asszony, nincs gyerek,
eltévedt, árva harcosok,
így virraszthattak hajdanán
ama kalandos magyarok.
Ezer mérföldre, ami jó,
ezer mérföldre, ami vár,
minthogyha ismerős vidékre
nem juthatnának soha már,
mintha egy ezredévbe bolygó
csapat vert volna itt tanyát,
vert had, mely annyi harc után
haza még máig sem talált:
úgy ülnek, panaszosan úgy
szűkölnek ott a tűz körül.
Úgy vetik néha föl az égre
fejüket reménytelenül,
mintha már minden, ami vár,
és ami jó volt valaha,
a föld, a hon, az ő hazájuk
ottfenn a holdban ingana.
Volt idő, midőn állati
jajjal jajongtak. Hallgatag
merengnek már a tűz körül,
nézik a bíbor lángokat.
Mellettük asztag városok
szökkennek talpra, paloták;
út születik – a kész úton
csüggedten indulnak tovább.
Hová és meddig? – kérdezi,
ki soraikból kiszakadt
és útmentéről nézheti
lázálmú vonulásukat.
Őrülten, mint az állatok,
viszik az átkot, az igát,
éveken, évszázadokon,
a porzó történelmen át.
Ültem közöttük sokat én,
istállók, barakok előtt
raktuk dünnyögve a szabad
tűzre a ringy-rongy tüzelőt.
A láng vivódva, sírva lobbant
a kormos, vén bogrács alatt,
vad kisértetekké varázsolt
mindnyájunkat a füst, a szag.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]