Érkezőben – távozóban

Két szomszéddal, három rokonnal
az állomásról a tanyára
úgy lépdelek, mint nagy családi
asztalhoz, mint hazai ágyba.
Akik sorából kikerültem,
úgy néznek már e kis népek rám,
mintha egy szép hír, jó megoldás:
életük boldog titkát hoznám.
Egy varázsszót, egy aranykulcsot,
mit elraboltak tőlünk hajdan,
élet, halál, szenvedés nyitját –
talán én visszahódíthattam!
Ki egykor rongyosan indultam,
szegényebben, mint a mesékben,
diadallal, a mosoly fényes
diadalával visszatértem.
Beszélgetünk és lassan-lassan
úgy látom én is már a multat,
magamat benne olyan hősnek,
ahogyan ők itt hinni tudtak.
Sárkánnyal küzdöttem, királylányt
gyógyítottam egy érintéssel –
Megfényesülve, tündökölve,
az emlék csoda-multat érlel.
Országom van és trónom is van,
varázshatalmam – hiszem én is,
örvendezek, hogy bár hatalmas,
mily hálás vagyok, tiszta mégis.
Elönt a melegség, dadogva
reszket a szeretet szívemben,
szemérmesen, mint hajadon lány
magátengedő szerelemben.
Melyőtök harmadolt apámmal,
ki kölcsönzött anyámnak lisztet?
Asszonynak gyöngy-pillést kínálok
és férfinak főúri tisztet.
Vegyétek díszemet, gyűrűmet,
a kardot és a cserfalombot,
a palástot és a palástról
a gyerekhad az aranygombot.
Fosszatok ki és küldjetek el
útravalóul mást nem adván,
csak a panaszt, csak: valahol még
visszavárnak, számítanak rám.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]