A töltés mellett

Egy tagban álló ezerholdakon
fut a vonat már órákon keresztül.
Nagy messze egy-egy falu; tornya félve
erőlködik a nap felé a ködből.
Minthogyha Pestet elhagyva e mái
időkből is kifutna a vonat,
s egy régi korba, egy letűnt világba
törne magának csattogó utat:
eldőlt temetőt vág ketté, odébb
pusztai tanya szalmafedeles
cselédviskói közt rohan… előle
sovány kutya fut, csirkehad repes.
Egy mezétlábas gyermek áll a sárban,
egy félvad, kócos jobbágy-ivadék.
Mit érez, ő nem tudja, én tudom csak,
minthogyha most is helyén állanék.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]