A kis cselédleányra gondolok…

A kis cselédleányra gondolok, aki hajdan
e régi házban szolgált. E huzatos pitvarban
szaladgált napestig, hol most oly elfogultan
állok, ahogy ő tán, amikor a mezőkről,
a tanyáról ide bevezették először.
S ahogy ő nézhetett akkor itt a jövőbe,
oly félve nézek én is vissza a mult időkbe.
Hogy bántak véle itt? Alig múlt el tizéves.
Hogy készült szegényke az első lefekvéshez?
Első éjére az idegenek között?
Úgy bámultak reá, mint morc mezei vadra.
A konyhában aludt, itt a tűzhely mögött,
mutatja asszonya, ki hajdan megfogadta.
Ismerem ezt a házat, tudok én sokat róla.
 
Mikor már bóbiskolva
hallgattam a nagyok szavát, egy puha keblen,
ez a ház úgy fénylett föl félszendergésemben,
mint a mesebeli próbáltatások tornya,
a felnyúlt idegenség, aláztatások pokla,
hol rémek kínoznak egy ártatlan, ijedt lányt.
Papuccsal ütötték, ha csak egy bögrét elhányt.
Nem láthatott ő senkit hetekig, mert vasárnap
délután is kötött, vagy mosta a harisnyákat.
Elképzelem az árvát, ismerős, szelíd arca
hogy torzulhatott félve kénytelen-mosolygóra
és félve hogy derült fel, ha ünnep reggelente
a víg mesterlegények a főtérre mentükbe
 
megálltak egy-egy szóra,
tréfáltak s mentek is már, gyors nádpálcát forgatva.
Mit gondolhatott ő? Ó, ha tudta volna: eljön
egyszer egy ifjú nővel egy férfi, hogy bejárja
minden lábanyomát és mit ő súrolt, e lépcsőn
szenvedve emlékszik majd hajlongó alakjára.
Arcára, mosolyára, így foszlányonként gyüjtve
e földről már örökre elröppent drága lényét.
Könnyezik s rángó ajakkal hallgatja a mögötte
csoszogó öregasszony fogatlan fecsegését.
Mert ez, ez még él itt. Tekintget nyálkás szemmel.
Pillog, feszeng, akár bírája előtt állna.
Ez volt. Ez verte hát. Nézz arcába mégegyszer,
ő az, a tünt mesék csonttörő boszorkánya.
Öreg már, félbolond már, nem tud már csak remegni.
Aztán könnyezni csak, látva a pénzt kezedben.
Köszönj és menj tovább. Nem, nem bűnös itt senki.
De mégsem lesz bocsánat, nem már hetedíziglen.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]