Mint két fuvallat közt az ág…

Harmadnapja se hír, se újság?
micsoda béke! – hirtelen
milyen szabadság leng köröttünk
e nyár eleji reggelen!
A váratlan csöndben, mely félve
lapul még, fülel és remeg,
a hajszolt szív, a fáradt elme
kapkodva föllélegzenek.
Végre egyedül! Végre nyugton!
Ha zúg is messze a világ,
ha úgy piheg is ez a béke,
mint két fuvallat közt az ág:
csend, csend egy napnyi még! – A pusztát
elkerülte jó messzire,
messze porzik az úton újra
a postás könnyű szekere.
Halkul és halkul – mintha morgás,
vad falka, dühös vérebek
fogcsikorgása távolodna
a fák között, a domb megett.
Elmúlt; fölöttünk mintha szennyes
hullám tajtékzott volna át,
rázza magát a völgy a szélben
s nevetve lélegzik tovább.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]