Dél

 

1

Illik teneked ez a szépség,
kedvesem, ez a ragyogás,
arcodról ez a szétiramló
szemérmes elmosolyodás
s rá e pirulás – ez a lányos
nyujtózás, amelynek meleg
hullámaiból diadallal
merül föl, fénylik ki szemed –,
minden selyemnél, selyemingnél
ez, ez a testedre szabott
ifjúság, jókedv, melybe büszkén
fordul, csillan minden tagod,
a borzoló szél is fejednél,
fejed mögött a tág világ,
e nyár, e lomb, mely hódolattal
könnyű aranypénzt szór reád –:
 

2

kedveznek néked! – Hozzád illik
mint megnyugtató szép keret
még a hegylánc is és fölötte
a mozdulatlan fellegek,
még a madár is ott az ágon,
a bámész kutya is amott,
minden, mit dúdolva-dohogva
a természet körénk rakott,
minden e földön, tán még én is,
aki melletted heverek
s fütyörészve egy öröklétre
megörökítem ezeket,
e zsúfolt, sűrű, meleg órát,
nyugtalan zajokkal tele,
melyből kikél és szétcsap máris
a szép emlékek serege.
 

3

Ez a boldogság, ha nem tudnád,
a röppenő – most tudhatod,
a szép kárpótlás egy életre,
hogy asszonysorsod vállalod.
A legtöbb öröm, mit elérhetsz,
amit elértél – Soha tán
nem leszel ilyen tiszta fényben,
az élet ilyen szép csucsán,
ily lelkes légben, hol magasban
lebegő madárként szived
csak ringatódzik mozdulatlan
a zajló, messze föld felett,
ily tág csöndben, mit elviselni
nem is lehetne tán soká –
oly hihetetlen máris, mintha
csupán emlékeznék reá.
 

4

Ilyen békében! – Hogyan mondod?
Mintha lehúnyt pillád mögött
benned csillogna, csiklandozna
a fényes rét, a tó, a rög,
az egész tájék és úgy érzed,
mintha minden hang s gondolat
növelné, nemcsak lelkedet, de
tested is, két jó karodat
még egy, még bensőbb ölelésre,
melyben a földek, tengerek,
az egész föld beszorul, mint egy
anyátlan, árva kisgyerek –
Az egész föld és benne én is
kiről mosolyod még előbb
könnyes hálával azt vallotta,
hogy urad vagyok, vezetőd.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]