Gyermekkor

Szép hullámvonalban madár repült felettem
s utána épp azonmód lebegve fürge párja;
harang csendült meg akkor s mintha e zaj még szebben
ringatta volna őket tovább a könnyű nyárba.
Szép kép volt ez, barátom, néztem utána hosszan
libáim közt meghatva s tán könnyel is szememben,
mintha egy titkos intés, hívó kar tünne ottan;
dél volt, a földre ültem, száraz kenyeret ettem.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]