Oly időben éltem

Oly időben éltem, midőn halványodtak a királyok,
hátráltak, hátráltak s hirtelen porrá estek.
A lármás hegyhatárról ingatag füst kóválygott.
Nem sajnáltam őket, hogy sorra odavesztek.
Kezem hátul kulcsolva botomra nehezedtem.
Felettem évek úsztak, mint fellegek oly gyorsan.
Estékre emlékszem… csak vártam, míg köröttem
a táj horpadni látszott, mint tenger fuvalomban.
A táj, a városok, a zsarnokok szobrai –
Oly esendő volt mindez s nyúló, mint ostoba álom!
Csak vártam, mikor fognak már arcra omlani,
porfelhőt és bűzt vetve, végig a láthatáron.
Fejem leszegtem s álltam, vagy felnéztem meredten.
Előttem vetés habzott s mosta dühödten lábam.
Mint tőr szúrásai: hosszúkat lélegeztem…
Csak bokáig álltam ebben a világban.
Közöny és szomorúság. Ifjú lány állt mellettem,
alakja lágyan ingott ide-oda a szélben.
Sóhajtva vállamra dőlt, elaludt kimerülten.
Ez minden, minden, minden, amire még emlékszem.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]