Isten ostora

Kik voltak, honnan, hova tűntek?
messze jártak már, amidőn
nagy robajukra kiszaladtunk,
megszorultunk a küszöbön.
Három megyéből ami pompa,
fény lehetett és hatalom,
ott száguldott a messze völgyben
fogat előtt és fogaton.
Lovak és urak és csillagként
forgó fénymázas kerekek
s büszke kocsisok vas derékkal
urak és paripák felett.
Isteneket képzeltem én így
később – a gyeplős Phaeton
szállhatott úgy, mint ezek szálltak
azon a nyári alkonyon.
Csak néztük őket elbűvölve,
élő mese volt! – a kövér,
kemény lovak farán síkos, gyors
villámokat dobált a fény.
Országúton és dülőúton
gyöngyházbélű híg ég alatt
versenyeztek, hátuk mögötte
nagy port vetettek az utak.
Itt is, amott is messzenyúlva
porzott a vidék, mintha csak
egy láthatatlan kéz mért volna
hátára vad csapásokat.
Egy láthatatlan szíjas ostor,
mely a mosolygó ég mögül
csak üt, csak veri azt a földet
dühödten, érthetetlenül.
Így látom egyre azt a tájat –
s népét, akit azóta sem
védett senki, hacsak a testvér,
a fiú költők szava nem.
– Ütésre ének! – golyónál is
messzebb száll – szálljon hát a dal!
sziszegve, élesen, a válasz
kitörő panaszaival!
Csatázva, küzdve, míg a régi
tájról csitítva, szeliden
föl nem süt anyánk mosolyával
a megbocsátó győzelem…
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]