Téli búcsú

Nyílik az ajtó, dús ködoszlop
csap ki a fagyba, fölszalad,
helyén a küszöbön röhögve
egy testes mészáros marad –
– Az ajtót, hé! – De lobban újra
és akár Mózes lángoló
bokrából: most egy kovács lép ki,
aztán egy kádár, egy szabó,
egy sánta kocsis – telik egyre,
zümmög a kocsma, sustorog,
pácolja, főzi már pöfögve,
mit a téli szél beledob.
Fedő billen így, gőzt sípolva,
ahogy kifordul ajtaja;
most egy kupec merült el benne,
egy kondás, egy csizmadia –
Gyűl bent a tábor, bőgve, minden
érkezőt rikoltva fogad,
mint bajtársak vesztett csatából
szállingó bajtársaikat.
Itt a púpos is! – Külön púpként
púpján a hó, vállán a hó!
A planétás zöld madarával –
Ez is a bandába való!
Jelen van még: egy utazó ács
s öt-hat más gyanús hontalan.
És köztük én is, nyughatatlan
bús eszméimmel, nyugtalan
képzeletemmel, két veszekvő
félkéz-kalmár közt, ez a jó,
ez a társaság már szívemnek,
e hóba, csöndbe roskadó
darabos hegyek s a szirt szélén
ez a kis kocsma – ez a nép,
mely így üli meg, öklendezvén,
hálaadó szent ünnepét:
üvöltve, szinte kérkedőn már,
hogy megmutathatja magát,
ilyenek lettünk! – szájba dönti
s falhozdurrantja poharát,
gajdolva egyre s nyelve egyre
a nyálkás murci nyers tüzét,
kész a vásár! – a pénz a zsebben,
– egy félmeszelyre épp elég!
Megvolt a vásár, a sok sátor
csattogó, vén ponyváival
repül a négy égtáj felé már,
kergeti markos hóvihar!
Siet haza, fut már bokázva,
ki lovon, kocsin érkezett,
meg-megcsusszan a kaptatókon
és szitkozódva hempereg.
Künt szikrázik a fagy és dörren;
egy éjjelen még jó helyen,
füstben, fellegben, mint a szentek –
– Itt csücsülünk a melegen!
Leng a füst, leng a sűrű füstben
a kocsmárosné maga is,
bő mellével a drága angyal!
Lebeg és hoz hozomra is!
Füstfellegekben, jó magasban
lakjuk vígan a lakomát,
messze gőzlik a föld alattunk,
a lapos, halandó világ,
a hitvány föld, hóval, gyerekkel
és vénasszonyokkal tele,
ünnep ez ma, a büszke tervek,
a férfi munka ünnepe! –
a kitartásnak, szorgalomnak
tora ez! – aki dolgozik,
hisz és remél és álla koppan,
egyszer kedvére ihatik,
s dalolhat hozzá maga módján,
maga hangján a sok torok
sipíthat, nyíhat, mint félfarral
csapdába szorult farkasok,
ahogy illik! – hogy klastromában
sok gondja közt dicső urunk,
hallván a messzi brummogó neszt,
tünődjön el, de jól vagyunk,
hogy’ mulatunk, együgyű szívünk
e bús napokban hogy’ derül,
hogy’ fújjuk, ropjuk! – Mint akiknek
maga az ördög hegedül.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]