Szétvert sereg

…Ez kell nekünk, ez a testes csaplárnő és e vad zsivaj!
E falnak-szánt pohár! s e borfoltos abrosz, mint téli harcmező…
Bor, füst és félhomály – ez, ez kell már nekünk s e trágár férfi-dal!
s a szutykos ujj közül vigan kipendülő
ezüst! s a szolgáló röheje, mely véle arcátlan összecseng.
Bömbölj vitéz! üvöltsd túl lelked jajszavát s a szörnyű roppanást,
midőn a győzelem recsegve összedőlt… Ki egykoron fejed
szűz mellre fektetéd s hallgattál kapkodón-vitázó dobbanást:
borulj e rossz-szagú leányra most! röhögj, vond a sarok felé…
ha már zuhanni kell! Jövődből, lázadó, egedből messzire
repítve hát zuhanj! rejtsd égő arcodat szennyes karok közé,
rántson ocsmány kolonc sorsod legmélyire.
Széthullt a szép sereg! Vértől s vad harci daltól részegen
hevernek távol a halottak s testükön az ellenség zömök
szekereket vezet kurjantva… Rőt pernyét hullajtó éjeken
fut át, mint életén s izzadságát nyeli a gyáva üldözött.
Nem halhatott meg ő – falánk kisértetként folyton bolyongni fog,
ablak alatt szalad, káromkodva csúszik a jégen, földreül,
surranva inni gyűl… Körötte mult idők friss látképe forog!
Néz s felsír hirtelen s társa vállára dűl.
Ott künn a szél szaval. – Hallgass, komisz ripacs, atyáink szelleme!
Szabadság? szent bosszú?! – fütty tör be, leng a mécs, félrőfnyi nyelvet ölt
s kilobban bűzösen – Jön a tragédia! – Kezdd hát nemes zene
a lánysikolyt, röhejt, hörgést, asztalverést! – Fölugrik, hasradől
s vért hány a vén palack! – Kinek reménye nincs, nem él az ő se már!
Önönmagunk kínos emlékei, táncra, barátim! – Véresen
folynak az ablakok… mögöttük messze, lent, mint lázkép léptet át
letiprott földünkön magos sovány lován
a Hódító… nyerít s szétnéz az elhagyott havas vidékeken.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]