Forrás

„ad aquae lene caput sacrae” (Horatius)

 
Feloldta a nap a vidéket, napbahunyorgó virágok között
Vigan dúdol patakom, villog a kedve, fecseg –
Hallgatom, itt fekszem partján, értem jól szavait.
Átfoly rajtam e boldog zaj, percenként ellep a béke,
A feloldódó csend, a szeretők csendje, a sziveket átmelegítő –
Feloldódik bennem s hangtalan elfoly a dal –
A dal, a szólító, az egyetlen, a kiáltó!
A dal, amire készültem, amire vártam!
Amit annyi fényes reggelen, midőn házunkból a ragyogó udvarra kiléptem,
Éreztem rebbenni, szárnyat bontani bennem.
A dal, amibe annyiszor belekezdtem, elnémultam, hangom sose volt elég tiszta hozzá,
Sose elég bátor.
A dal, a kiáltó áldozás, amiről hittem, nem hangzik hiába,
Nem párolog köddé – földeket önt el!
A dal, minek hallatára, ezt hittem, ablakok nyílnak, asztalától felkel a szikár napszámos,
Hallgatózva megáll a konyhában a leány, műhelyéből kilép a kovács s széttekint,
Megállítja lovait a szántó, fölegyenesednek a kapálók,
A dal, mire fölébred ez a völgy, zászló lesz jegenyém,
A domb taraján! mitől felhő foszlik, mi után dörögve
Századok betelő jóslatát halljátok menetelni s a jövendő éles kürtszavát –
Ami megtörli arcotok,
Mint a fiatal anya mosolygása.
A dal!… fájdalmam oly nehéz,
Oly sűrű, oly mozdíthatatlan volt,
Alig lélegezhettem –
Hány hangot próbáltam! – szóltam keményen, lázasan, lágyan,
Hizelgőn, mint a csiga-csalogató – kiáltottam haraggal,
Napsütésben forrás boldog csergését sohasem éreztem –
Süss nap, nőjj virág, dalolj csak patakom,
Megindul belőlem is egyszer a szó – nem az altató,
Az én szivemből való, a vérből induló, a kiáltó,
A számotadó, az elszámoló, a vádló –
Ne feledjetek el
Itt élek
Megrághatatlan szavaimmal, téli gondolataimmal, oldhatatlan kínnal.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]