Dal a galambról

Már ötödik napja haldokolt
szomszédunk leánya, nem tudott meghalni,
a hatodik reggel egy galambot kért,
lehoztam néki a ducról a legszebbet.
Hamvas-szürke volt ez a galamb,
a fészkek közt repkedett, nem félt még senkitől,
csőre puha volt s fénylő mint a rügy,
szemei, mint az inggombok, halaványkékek.
Mint a fészekben, úgy ült a lány kezében.
Ha eleresztette, forró kis arcához húzodott,
a pap szavait már nem értette a lány,
de a galamb susogásaira még egyre mosolygott.
A reggel, midőn halva találták a leányt,
a galamb ott ült két kis melle között.
Hogy megjöttünk a temetőből, tegnap,
a szomszédasszony sírva visszaadta.
Azóta itt ül az asztalomon,
egy rossz sapkában a tintatartó mellett,
néz-néz rám szüntelen, fejét félrehajtja.
– Költő, mit tudsz szólni a halálról?
Nem fú szél, ablakom előtt
önmagának bólongat a holdfényben a nyárfa,
egy sercegő lámpa, egy fázó galamb
voltak tanuim: mellem megérezte a legfinomabb szellőt.
Igen, most száll, most oszlik ifjuságom,
tudom, mi jöhet még, ma este meggyóntam magamnak,
s hol egykor kedvesem kezét
gondoltam melegíteni: szívemen egy galambbal aludtam el.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]