Látod, hogy gőzölög…1

Látod hogy gőzölög vén Mecsekünk már! Sűrű
Habokban csapódik lábához az őszi
Köd árja! Gúnyos szél rázza fáink jajongó
Ágait, leveri utolsó gyümölcseinket is.
S antik gondokkal koszorúzza ifjú fejünket!
S ránk száll lassan a tél, Annám… s e százados bánat
Hűvös üzenetként szálló a Kapos némuló völgyeiből –
Hallgasd – már a bibic csipog csak – fiait gyűjti az útra.
Egy hét s üres lesz szerte a táj és megered újra
A szennyes eső, elmossa e bíborban pompázó
Templomi szőnyegét az útaknak… cuppan a nehéz
Barmok patája majd a vas-színű sárban
S ereszünkről lerohanó víz bugyborékolva zokog…
Mit se sirassunk mi! Önnön mérgeitől
Bomlik e förgeteg és termékeny csend havazik majd
A vetések álmaira… Rakj addig a tűzre
S fonván sötét karod nyakam köré, dalolj
Madarak elhangzott versenyéről, ágaskodó göndör
Bárányokról, egy fel nem osztott tájról,
Melyről mint gyermekét viszi kalászát a barna arató.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]