Szerelmem, Elektra

Tragédia két részben


Személyek1
Elektra
Oresztész
Aigiszthosz
Klütaimnesztra
Khrüszothemisz
Kórus (Egy férfi)
A néma
Testőrparancsnok
Katonák

Valamennyi szereplő stilizált fehér ruhában, Elektra feketében. A Kórus utcai ruhában; hintaszékben ül.

A színpadot dobogók tagolják.

 

Első rész

 

Első jelenet

Elektra, Khrüszothemisz, Kórus

 

KHRÜSZOTHEMISZ

Te nem vagy normális.

ELEKTRA

Hallgat.

KHRÜSZOTHEMISZ

Idefigyelsz egyáltalán?

ELEKTRA

Ha kimegyek a térre, ott van az emberek szemében. Látom a palotaőrség arcán, ahogy fapofával tiszteleg. Anyánk reggeltől estig ezt hajtogatja. Talán a bölcsőben is így ringatott a dajkám: Elektra, te nem vagy normális.

KHRÜSZOTHEMISZ

És eszedbe se jut, hogy igazuk van?

ELEKTRA

De hátha nincs igazuk?

KHRÜSZOTHEMISZ

Mindenki ostoba és hazug, csak te vagy jó és tiszta?

ELEKTRA

És ha mindenki ostoba és hazug, és valóban csak én vagyok tiszta?

KHRÜSZOTHEMISZ

Nincs egyetlen igaz ember. Egy se. Csak Elektra, a csodálatos Elektra.

ELEKTRA

Azt mondják, más vagyok, mint a többiek. De akkor vagy ők az igazak, vagy én. És hátha én vagyok?

KHRÜSZOTHEMISZ

Tudod mit: inkább lennék gazember a többiekkel, mint egymagamban tiszta.

KÓRUS

Hallod, Elektra? Az ember nem arra születik, hogy különbözzék. A legfontosabb parancsolat: légy olyan, mint a többiek.

ELEKTRA

Liba vagy, nővérkém. Amit a többiek gágognak, azt gágogod te is.

KHRÜSZOTHEMISZ

Veled nem lehet beszélni.

ELEKTRA

Mindenki ezt mondja. Ha megszólalok, megjelenik szemükben a rémület, és azonnal közbevágnak: veled nem lehet beszélni.

KHRÜSZOTHEMISZ

Egyedül maradsz, mint az ujjam.

ELEKTRA

Hallgat.

KHRÜSZOTHEMISZ

Térj végre észhez. Tudod, mi az, egyedül lenni?

ELEKTRA

Néha, alkonyatkor, kilesek az ablakon; óvatosan, nehogy azt mondják, Elektra leselkedik. Látom, ahogy a gyerekek golyóznak a porban. Fiatalok mennek karonfogva. Jön egy anyóka, az unokája támogatja. Én meg fönn állok a szobában, a függöny mögé lapulva; egyedül a szobában, egyedül az egész palotában, egyes-egyedül a világon.

KHRÜSZOTHEMISZ

Látod, te szerencsétlen?

ELEKTRA

Hát aztán? Nem kellek nektek? Kinek hiányoztok?

KHRÜSZOTHEMISZ

Egyáltalán föl tudod fogni, hogy ez nem játék?

ELEKTRA

Egy rongybabát találtam a fiókban. Nem is tudom, hogy került oda: nekem minden fiókom üres. Piros volt a ruhája, a fejkendője is piros. Karomba vettem. Ringattam. Dúdoltam neki. Levetkőztettem, befektettem az ágyba. Ezt nevezitek ti játéknak? Kidobtam a babát: mit kezdenék vele?

KHRÜSZOTHEMISZ

Elektra, az istenért, értsd meg végre: ez az utolsó lehetőséged.

ELEKTRA

Anyánk is ezt mondja esztendők óta: ez az utolsó évem, aztán már öreg leszek. Aztán elmúlik egy év, belenéz a tükörbe, és megint azt mondja: ez az utolsó.

KHRÜSZOTHEMISZ

Ismered Aigiszthoszt. Tudod, hogy nem tréfál.

ELEKTRA

Jobb is, ha nem tréfál velem.

KHRÜSZOTHEMISZ

Csak el ne jöjjön a nap, amikor azt kívánod, bár tréfált volna.

ELEKTRA

Aigiszthosz megölhet. Keresztüldöfhet a szigonyával, mint apánkat. Lovak farkához kötöztethet, hogy kettétépjék a testem. De nem tréfálhat velem.

KHRÜSZOTHEMISZ

Vigyázz, Elektra.

ELEKTRA

A testemmel rendelkezik: ő a király. De a megkínzott Elektra is Elektra. A halott Elektra is Elektra.

KÓRUS

A halott Elektra is Elektra.

ELEKTRA

Cukrot hozott, amíg kicsi voltam: beleharaptam a kezébe. A legszebb rabnőket nekem válogatta a zsákmányból: az arcukba köptem. Selymet és bársonyt küldött: cafatokra hasogattam. Jobb, ha kitér az utamból.

KHRÜSZOTHEMISZ

Idefigyelj, te eszelős. Aigiszthosz elhatározta: ha holnap, az ünnepen, nem szólalsz meg te is a többiekkel, még aznap este férjhez ad.

ELEKTRA

Hallgat.

KHRÜSZOTHEMISZ

Ismered Lóthoszt, a kanászt? Aki minden reggel kihajtja a legelőre a város kondáját?

ELEKTRA

Hallgat.

KHRÜSZOTHEMISZ

Három arany az évi fizetése. Hagymán és kenyéren él, meg füveken, amit a réten szed. Ruhát ötévenként vesz neki a város. De csak neki; a feleségének nem.

ELEKTRA

Nézd a ruhámat: addig hordom, amíg le nem szakad rólam. Sarum nincs több, csak ez az egy. Annyit eszem csak, hogy éhen ne haljak.

KHRÜSZOTHEMISZ

Még könnyen beszélsz: csak intened kell, és bíborba öltöztetnek, rózsasziromból vetik az ágyad, fullajtárok hozzák a csemegéket.

ELEKTRA

De nekem semmi se kell, érted? Érted, Krüszothemisz? Nem kell ruha, nem kell puha ágy, nem kell diadém. Nekem csak a szabadság kell, Khrüszothemisz.

KÓRUS

De mi a szabadság, szép királylány?

ELEKTRA

Én Elektra vagyok. A ruhát letépem magamról. Az ékszert leszaggatom magamról. Az ételt ellököm magamtól. Nekem semmi se kell, ami nem én vagyok.

KÓRUS

De ki vagy te, szép királylány?

ELEKTRA

Én Elektra vagyok. A jólét megköti a kezem. A kényelem béklyót ver a lábamra. Én ember vagyok: nem viselhetek bilincset.

KHRÜSZOTHEMISZ

És majd ha Lóthosz odadob a vackára, és letépi a ruhádat? Ha bűzlő szája tiédet keresi, lepedékes nyelve a tiéddel játszik? Ha szőrös kezével, amivel a kanokat heréli, szétfeszíti combod, és beléd döfi magát?

ELEKTRA

Hallgat.

KHRÜSZOTHEMISZ

Ha a bakó tüzes fogóval tépi a tested, csak a bakót gyűlölöd. De Lóthosz karjában magadat is meg fogod gyűlölni. Nem a bűze undorít majd: a saját tested.

ELEKTRA

Hallgat.

KHRÜSZOTHEMISZ

Most hallgatsz, ugye? Most nem mondod: mit tehet velem a király?

ELEKTRA

Ha megtaposnak, ha meggyaláznak, akkor is élnem kell. A mocsokban, a kínban is. És élni fogok, amíg el nem végzem a feladatom.

KHRÜSZOTHEMISZ

Térj észhez, Elektra. Tizenöt éve, hogy megölték apánkat.

ELEKTRA

És ha százötven éve? A bűnt nem mossa el az idő, csak a büntetés.

KÓRUS

A bűnt nem mossa el az idő, csak a büntetés.

KHRÜSZOTHEMISZ

Agamemnon halott, a kukacok már megették a testét. Te meg élsz, és a húsod rózsaszín. Miféle törvény parancsolja, hogy az élő áldozza föl magát egy halottért?

KÓRUS

Miféle törvény parancsolja, ó, Elektra, hogy rózsaszín húsodat föláldozd egy rothadó csontvázért?

ELEKTRA

Nem láttam, amikor anyánk a fürdőházban rádobta a hálót. Nem hallottam a kiáltását, amikor Aigiszthosz belédöfte a szigonyát. De azóta nem alszom éjjel, mert nem akarok aludni. Nem nyugszom nappal, mert nem akarok nyugodni.

KHRÜSZOTHEMISZ

Feledd el, Elektra.

ELEKTRA

A szemét fölfalhatták a kukacok, de a tekintetét nem. A torkát szétrághatták a kukacok, de a kiáltását nem.

KHRÜSZOTHEMISZ

Csak egy este feküdj le úgy, hogy nem gondolsz rá többé. Csak egy reggel ébredj úgy, hogy tiéd a nap, nem Agamemnoné.

ELEKTRA

Én nem leszek olyan, mint ti. Én nem fogok felejteni. Én nem járok fehér ruhában, amíg nem teljesítem a feladatom.

KHRÜSZOTHEMISZ

Közben elmúlik az élet, Elektra.

ELEKTRA

Akkor nem lesz szerelmesem, aki becézzen. Gyerekem, akit csókolhatok. A karomon összeaszik a hús, az arcom ráncos lesz, a mellem lógó zacskó, de nem vetem le a gyászt, amíg el nem végzem, ami a dolgom.

KHRÜSZOTHEMISZ

Mi dolga az embernek azonkívül, hogy boldog legyen?

KÓRUS

Fogas kérdés ez, lányok: mi dolga az embernek addig, amíg meg nem hal?

KHRÜSZOTHEMISZ

Tudod te, milyen más a reggel, ha arra ébredsz, hogy a gyereked nevet a bölcsőben? Ha este az ágyban a férjed rád néz, és te is ránézel, és mind a ketten egyet akartok?

ELEKTRA

És amikor könyörögtél anyánknak, hazudja azt, hogy nálunk töltötted az éjszakát? Akkor is öröm volt a férjed? Amikor a hajad tépted, hogy nem akarsz több gyereket, karcsú akarsz maradni és sudár?

KHRÜSZOTHEMISZ

Nem érted te ezt. Az ember őrjöng, aztán megszüli a gyerekét, és örül neki. Szeret valakit, és annak is örül. És ha elmúlik a szerelem, örül, hogy derék férje van.

ELEKTRA

Ha én szeretnék valakit, csak őt szeretném, soha mást. Ami öröm, az nekem mindig öröm lenne. És ami rossz, az mindig rossz: sohasem kívánnám.

KHRÜSZOTHEMISZ

Hol élsz te, Elektra? Miféle álomvilágban?

ELEKTRA

És te hogy élsz? Miféle hazugságban?

KHRÜSZOTHEMISZ

Mit képzelsz te, ki nem hazudik? Egyetlen embert mutass csak.

KÓRUS

Bizony, Elektra: csak egyetlenegyet.

KHRÜSZOTHEMISZ

Amíg az ember fiatal, azt hiszi, úgy élhet, ahogy akar. Aztán benő a feje lágya, és megtanulja: úgy kell élni, ahogy lehet.

KÓRUS

Hallod, királylány? Nem az életet kell a törvényekhez szabni: a törvényeket az élethez.

KHRÜSZOTHEMISZ

Azt hiszed, nekem nem fáj, hogy idegen bitorolja a trónt? Hogy Klütaimnesztra jobban szereti véres kezű urát, mint tulajdon gyermekeit? És mégis, Elektra: a holtak nyugodjanak, az élők meg éljenek. A bűnt nem megbosszulni kell, hanem elfelejteni. Amit elfelejtünk, az nincs, és nem háborgatja senki életét.

KÓRUS

A bűnt nem megbosszulni kell, hanem elfelejteni. Amit elfelejtünk, az nincs, és nem háborgatja senki életét.

ELEKTRA

Ha elfelejtjük, hogy Agamemnont megölték, minden megtörténhet. Az is, hogy holnaptól nem kel föl a nap. Az is, hogy az ember nagy, fekete bogárrá változik. Az is, hogy milliókat égetnek el, mint a fahasábokat. Nem érted, Khrüszothemisz? Ha a bűnt nem követi büntetés, nincs többé törvény. És ha nincs törvény, a világ se világ, az ember se ember.

KÓRUS

Ha a bűnt nem követi büntetés, nincs többé törvény. És ha nincs törvény, a világ se világ, és az ember se ember.

ELEKTRA

Az egész várost megfertőzte a hazugság, mint a pestis. Úgy éltek, mintha apánkat nem gyilkolta volna meg a saját felesége. Mintha nem tudnátok, hogy uralkodótok kezéről vér csöpög. Jaj, Khrüszothemisz: elkezdtetek hazudni, és már hazudtok reggel és este, hazudtok a gyereketeknek, az anyátoknak, a szeretőtöknek, hazudtok a falnak és az állatoknak, a fűre azt mondjátok, hogy piros, az égre, hogy zöld, az örömre: rossz, a szépre: bűn. Jaj, Khrüszothemisz: már akkor is hazudtok, ha nem is kellene, mert az eretekben is hazugság folyik.

KHRÜSZOTHEMISZ

Hát pusztítsd el a hazugságot, te eszelős. Büntesd meg a bűnöst, pusztítsd el a bűnt.

ELEKTRA

Én tartom a napot az égen. Én vigyázok az emberekre, hogy ne négykézláb járjanak. Én szülök minden ártatlan csecsemőt. Én, Elektra, aki nem felejtek. Amíg egyetlen ember él, aki nem felejt, ti se felejthettek.

KHRÜSZOTHEMISZ

Rajta, Elektra, pusztítsd el a bűnt. Rajta, Elektra, hisz te erős vagy.

ELEKTRA

Ha erős lennék, Aigiszthosz már nem élne.

KHRÜSZOTHEMISZ

Akkor mit pofázol? Mit jár a szád, ha semmit sem tehetsz?

ELEKTRA

Nem tudom forgatni a kardot, sem az íjon megfeszíteni a húrt. De várok. Várok, amíg eljön Oresztész, és bosszút áll a bűnökért.

 

Második jelenet

Elektra, Aigiszthosz, Khrüszothemisz, Kórus

 

AIGISZTHOSZ

Csak az a bökkenő, hogy Oresztész nem jön el.

ELEKTRA

Hallgatóztál?

AIGISZTHOSZ

Tudod, hogy régi, jó szokásom. Uralkodói kötelességem mindent tudni, amit a városban beszélnek. Csak azon csodálkozom, hogy erre nem gondoltatok.

ELEKTRA

Hisz úgyis tudod, mit gondolok.

AIGISZTHOSZ

Voltak, akik megtanulták, mennyire más, ha valaki ki is mondja azt, amit gondol. Csak sajnos, nincs már fejük, így nem tudnak beszámolni neked a tapasztalataikról.

ELEKTRA

Vigyázz, mert megijedek.

AIGISZTHOSZ

Isten ments. Nem venném a lelkemre, hogy ártatlan szüzeket ijesztegessek. Te se félj, Khrüszothemisz. Ugyan a kutya se kért, hogy elfecsegd Elektrának a tervemet, de szeretem azokat az alattvalóimat, akik pontosan tudják, mit fecseghetnek. Egyébként ügyesebben is ágálhattál volna az érdekemben.

ELEKTRA

Nem érted tette.

AIGISZTHOSZ

Honnan tudod? Egyáltalán, biztos vagy, hogy nem én küldtem hozzád a nővérkédet, aki a becsületnél jobban kedvel más örömöket?

ELEKTRA

Hogy ő ilyen, annak is te vagy az oka.

AIGISZTHOSZ

Nagyszerű. Tehát szerinted mindennek én vagyok az oka, ami a városban történik. Annak is, hogy az erényes asszonyok ringyók lesznek, a becsületes polgárok apagyilkosok. Repesek a boldogságtól, hogy végre valamiben egyetértünk. Ugyanis, ha minden, ami a városban történik, belőlem fakad, ebből az következik, hogy a város én vagyok.

ELEKTRA

Mit akarsz tőlem?

AIGISZTHOSZ

Mindenekelőtt közölni szeretném, hogy Oresztészre hiába vársz.

ELEKTRA

Tudod, hogy egyetlen szavad sem hiszem.

AIGISZTHOSZ

Akkor figyelj ide. Remélem, nem kételkedsz, hogy sokra tartom a biztonságomat? Na mármost: ki fenyegeti legjobban a biztonságomat? Nyilvánvaló, hogy Oresztész, Agamemnon fia. Ezek után elhiszed már, hogy minden lépéséről tudok?

ELEKTRA

Hallgat.

AIGISZTHOSZ

Nem felelsz, tehát elhiszed. Akkor hidd el azt is, hogy testvérkéd nagyon hasonlít valakire a családotokban. Ugyanis a következők töltik be az életét. A nők: ez egy. A kártya: ez kettő. A kocsiverseny: ez három. A bor: ez négy. Több nincs. Én viszont már az iskolában úgy tanultam, hogy aki a felsorolt élvezeteket mindennél jobban becsüli, aligha vállalkozik olyan feladatra, amilyet te szánsz Oresztésznek.

ELEKTRA

Minden szavad hazugság.

AIGISZTHOSZ

Valóban? Akkor folytatom. Mit gondolsz, ha őt tartom a legveszedelmesebb ellenségemnek, miért nem adtam parancsot az embereimnek, hogy végezzenek vele? Nem tudod? Majd én megmondom, aranyom. Mert a marhahajcsár, aki titokban engem szid, ha elhullanak a barmai, a paraszt, aki a kunyhójában engem átkoz a rossz termés miatt, a vének, akik a kávéházban visszasírják Agamemnon uralmát, mert az ő idejében még ismerték az asszonyok ölét: ez a sok, ostoba, ártalmatlan fecsegő mind veszélyesebb, mint Agamemnon fia.

ELEKTRA

Hallgat.

AIGISZTHOSZ

Megint hallgatsz, tehát mégis elhiszed.

ELEKTRA

Hallgatok, mert egy szavad sem hiszem.

AIGISZTHOSZ

Hiszed vagy nem, ne reménykedj. Oresztész boldog és elégedett, tehát esze ágában sincs hazajönni. Vagy láttál már embert, aki a békés életet önként felcseréli a halálos veszedelemmel?

ELEKTRA

Néha belenézek a tükörbe. Csak azért, hogy lássak ilyen embert.

AIGISZTHOSZ

Csakhogy te nem vagy normális, Elektra. Te is tudod, hogy nincs a földön, aki hozzád hasonló.

ELEKTRA

Én Agamemnon lánya vagyok. Oresztész Agamemnon fia. Egy apa nemzett, egy feladatra. Jaj neked, király; Oresztész nem hasonló Elektrához: Oresztész Elektra, és Elektra Oresztész.

AIGISZTHOSZ

Öcsikédnek nem valami sürgős, hogy teljesítse a feladatát.

ELEKTRA

Ma érti meg, hogy az ő élete a te halálod, vagy holnap, vagy tíz év múlva, az mindegy. De egyszer eljön, és az a nap a halálod napja lesz.

AIGISZTHOSZ

De te hol leszel már akkor, drágaságom?

ELEKTRA

Ahol ő. Az agyában, amivel gyűlöl. A szívében, mely nem hagyja nyugodni. A kardjában, amivel ledöf.

AIGISZTHOSZ

Megsúgom neked: Lóthosz vackán leszel.

KHRÜSZOTHEMISZ

Légy irgalmas, király.

AIGISZTHOSZ

Király vagyok, nem irgalmasnővér. Aki erre a pályára megy, ne legyen finnyás. Király vagyok, és tudom: ahhoz, hogy rend legyen a városban, koponyákkal kell kiköveznem az utcákat, jajgatással bevakolnom a házakat. Nem szeretem a vért, de ha ez az ára a rendnek, ezt is megfizetem.

ELEKTRA

Majd megfizetem én is, amit kell.

KHRÜSZOTHEMISZ

Térj észhez, te szerencsétlen. Belepusztulsz.

AIGISZTHOSZ

Az ember belepusztul, ha két hétig nem kap enni, ha kicsorgatják a vérét. Az undorba nem pusztul bele senki.

KÓRUS

Biztos vagy ebben, király?

AIGISZTHOSZ

Elektra élni fog, mert azt akarom, hogy éljen.

KÓRUS

Biztos vagy ebben, király?

AIGISZTHOSZ

Mióta én ülök a trónon, a polgárok elégedettek. Tudod, mit jelent ez? A legtöbb, amit az uralkodó elérhet, hogy az alattvalói elégedettek.

ELEKTRA

A disznó is elégedett a pocsolyában.

KÓRUS

Röfög.

AIGISZTHOSZ

Pontosan erről van szó. Csak nem hiszed, hogy az ember másra vágyik, mint a disznó?

KÓRUS

Röfög.

AIGISZTHOSZ

Mit képzelsz te magadról? Hogy mered örökké zavarni a nyugalmukat?

ELEKTRA

Én arra születtem, hogy megzavarjam az emberek nyugalmát.

KÓRUS

Halljátok, emberek? Elektra arra született, hogy megzavarja a nyugalmatokat.

AIGISZTHOSZ

Csakhogy az emberek nem szeretik ezt, aranyom. Az emberek szeretnek elnyúlni a pocsolyában, és elégedetten röfögni.

ELEKTRA

Amíg én vagyok, nem lehetnek elégedettek.

KHRÜSZOTHEMISZ

Tudod, hogy hiába jár a szája. Senki se törődik vele. Bolondnak tartja minden ember.

ELEKTRA

Csíp az ostor, ugye? Nem röföghetsz békésen, Khrüszothemisz. Nem röföghetsz elégedetten, disznókirály. Amíg én vagyok, nem lesz nyugalmatok. Amíg én vagyok, nem nyúlhattok el a pocsolyában.

AIGISZTHOSZ

Hát majd teszek róla, hogy ne légy.

ELEKTRA

Megölhetsz: akkor majd a holttestem zavarja a nyugalmatokat.

AIGISZTHOSZ

Megölni a szatócsot kell, akinek a szája jár. Az üstkovácsot, aki morog. Ölni azért kell, hogy az emberek féljenek. A nép akkor elégedett, ha pontosan tudja, mitől kell félnie.

KÓRUS

Jegyezzétek meg jól, polgárok. Tanuljátok meg, mitől kell félnetek, és nyugalmas lesz az életetek.

AIGISZTHOSZ

Nekem nincs szükségem, hogy lemenjek a vallatókamrákba: magamtól is tudom, hogy minden embert meg lehet törni. Csak a módját kell megtalálni. És én mindennek megtalálom a módját. Én mindenkit meg tudok törni, Elektra. Te például mit tennél, ha tüzes fogóval csipkednék a tested?

ELEKTRA

Hallgat.

AIGISZTHOSZ

Ha megölnék a gyerekeidet?

ELEKTRA

Hallgat.

AIGISZTHOSZ

Ha előtted gyaláznák meg a feleséged?

ELEKTRA

Hallgat.

AIGISZTHOSZ

Nem törnél meg, ugye?

ELEKTRA

Mért kérdezed? Úgyis tudod.

AIGISZTHOSZ

Tudom. Ezért nem bízlak hóhéraimra. Nincs fantáziájuk.

ELEKTRA

Ne bízz te magadban sem.

AIGISZTHOSZ

Ugyan, Elektra, mire jó ez a makacsság? Inkább figyelj rám: holnap lesz tizenöt éve, hogy elfoglaltam a trónt.

ELEKTRA

Holnap lesz tizenöt éve, hogy Agamemnont megölted.

AIGISZTHOSZ

Furcsa, hogy a két dátum egybeesik, ugye? Mit tegyünk, ha így hozta a sors. Figyelj hát, Elektra: holnap, az Igazság Ünnepén, mint városunk minden polgára, te is a király színe elé járulsz, és elmondod az igazságot.

ELEKTRA

Kíváncsi vagyok, mit tennél velem, ha egyszer elmondanám az igazságot.

AIGISZTHOSZ

Te is tudod, hogy az Igazság Ünnepén mindenki büntetlenül kimondhatja, ami a szívén fekszik. Tudsz egyetlen esetről, amikor valakinek akár a haja szála is meggörbült azért, amit az ünnepen mondott?

ELEKTRA

Egyetlen esetről sem tudok, hogy az ünnepen valaki is kimondta az igazságot.

KHRÜSZOTHEMISZ

És te, Elektra? Te miért nem mondtad ki soha?

ELEKTRA

Hisz úgy félnek, hogy a fülüket is befognák, ha megszólalnék.

KHRÜSZOTHEMISZ

Neked is csak a szád jár, Elektra. Gyáva vagy te is, mint mindannyian. És te vagy közöttünk a legnagyobb hazug: mert mi legalább magunknak bevalljuk a gyávaságunkat.

ELEKTRA

A szó már semmit sem ér, csak a kard. Amíg nem jön Oresztész, én hallgatok. Minden évben elmegyek az ünnepre, talpig gyászban, és én, a gyáva Elektra, én vagyok az egyetlen, aki hallgatok.

AIGISZTHOSZ

Mint ember, megértem, hogy gyűlölsz. Nincs is kifogásom ellene. De én nem ember vagyok, hanem uralkodó: azokat kell választanom, akik nem zavarják a rendet.

KÓRUS

Mint ember: megérti. Mint uralkodó: lenyisszantja a fejét.

AIGISZTHOSZ

Nem kívánom, hogy megtagadd magad. Gyűlölj ezentúl is, mint eddig. Álmodj arról, hogy a kezeddel téped ki a szívemet. Várj Oresztészre, míg el nem fonnyadsz. Ez a te jogod, Elektra. Nekem az a kötelességem, hogy megvédjem alattvalóim nyugalmát. Semmi mást nem kívánok, csak azt, hogy holnap és minden évben egyszer, az ünnepen, te is azt tedd, amit a többiek.

ELEKTRA

Ilyen ostobának tartasz?

AIGISZTHOSZ

Nem félek tőled, Elektra. Nem magamat féltem: alattvalóim békéjét. Amíg egyetlen ember van a városban, aki más, mint ők, nem élhetnek nyugodtan.

ELEKTRA

Ilyen ostobának tartasz?

AIGISZTHOSZ

Mit árthatsz nekem? Fegyveresek serege védi a hatalmamat. Nem félek tőled. De azt akarom, hogy beteljesedjék a művem. Azt akarom, hogy rend legyen a városban. Ne állj az utamba, Elektra.

ELEKTRA

Ölj meg, király. Ölj meg, ha nem félsz Elektrától.

AIGISZTHOSZ

Tisztességes alkut kínálok: egyetlen napot kérek, és háromszázat adok cserébe. És az életedet. Ami talán mégsem csekélység.

ELEKTRA

Azt hiszed, király, az életem az, hogy eszem és iszom, alszom és felkelek? Nem a levegő az életem, amit a tüdőm beszív, nem a vérem keringése éltet. Elektra a feladat, amit el kell végeznie.

AIGISZTHOSZ

Az álmok szépek, gyönyörűségem. De a lélegzet is, a kenyér is, a víz is. És aki nincs, annak álmai sincsenek többé. Például arról sem álmodozhat, hogy végez velem.

ELEKTRA

Ennyire félsz tőlem? Azt hiszed, én nem tudom: Elektra csak akkor Elektra, ha az év minden napján az. A szűz, aki egyetlenegyszer férfival hál, már nem ártatlan. Az embernek, aki egyetlenegyszer hazudik, soha többé nem lehet igaza.

KÓRUS

Szegény, ártatlan szűz, te.

ELEKTRA

Szeretnél megszabadulni tőlem, ugye? Szeretnél megszabadulni Elektrától, aki az embereket a bűnre emlékezteti, amit elkövettél? Hatalmad van fölöttem: ölj meg, király. Ölj meg, ha mersz. De tudod, ugye, hogy holtan is Elektra vagyok, és akkor majd a holttestemre gondolva emlékeznek a bűneidre és a maguk bűneire.

AIGISZTHOSZ

Majd meglátjuk, ki az erősebb. Majd meglátjuk, mi lesz Elektrából, ha nem a királyné lánya többé, hanem a kanász felesége.

ELEKTRA

Én nem a királyné lánya vagyok, hanem Elektra. És nem Lóthosz felesége leszek, hanem Elektra.

AIGISZTHOSZ

Ne hidd, hogy kínozni akarlak. Okosabb vagyok ennél; tudom, a kínzás csak az erődet növeli. Csakhogy mást is tudok, amit Khrüszothemisz nem tudhat, mert az ő világa a lába között van. Nem az undor tör meg téged, Elektra. Nem a nyomor, a bűz, a kín. Az tör meg téged, aranyom, hogy nem lehetsz önmagad.

KÓRUS

Csak az tör meg, Elektra, ha nem lehetsz önmagad.

AIGISZTHOSZ

Ostoba voltam, hogy eddig nem jöttem rá: azért zavarod az emberek nyugalmát, mert Agamemnon lánya vagy. Királylány, akinek tiszteleg az őrség, ha megjelenik a palota kapujában. Királylány, akinek utat adnak, ha végigmegy a városon. Királylány, aki más, mint ők, akire oda kell figyelniük.

ELEKTRA

Elektra vagyok, nem királylány. Elektrára figyelnek az emberek, nem Agamemnon lányára. Az igazságra figyelnek, király, és az igazság lesz a veszted.

AIGISZTHOSZ

Majd meglátjuk holnap. Majd meglátjuk, amikor a kanász felesége leszel. Meglátjuk, hogy néznek rád az asszonyok, akik eddig riadtan és tisztelettel bámultak, ha ott mosod közöttük az urad gatyáját. Ha gyereket szülsz, akárcsak ők. Ha tudják, hogy este maga alá gyűr a férjed, akárcsak őket. Majd meglátjuk, hogy figyelnek rád a férfiak, akik rémülten vagy dacosan bámultak, ha Lóthosz karján találkoznak veled. A kanász karján, akibe bármikor beletörölhetik a lábukat. És aki bármikor beléd törölheti a lábát. Majd meglátjuk, mi lesz Elektrából.

ELEKTRA

Tudod mit, király? Majd meglátjuk.

AIGISZTHOSZ

Ne siess úgy a válasszal. Kegyes urad vagyok: neked adom ezt az éjszakát. Holnap, az ünnepen, elválik majd, melyik utat választottad.

KÓRUS

Holnap, az ünnepen, királylány, elválik, melyik utat választottad.

 

Harmadik jelenet

Oresztész, Kórus, A néma

 

ORESZTÉSZ

Azt hiszem, mesterem, megérkeztünk.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Illene emlékeznem a városra, ahol születtem, de bizony isten, semmire sem emlékszem.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Hogy nagyon kicsi voltam? Négyéves voltam; attól még emlékezhetnék. Mégsem emlékszem semmire. Annyit tudok a városról, amennyit te meséltél róla.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Igen, apámról is csak annyit tudok. Mondtad, hogy barna volt és hatalmas, szeretett enni, nagy harcos volt és ravasz hadvezér. De ezek csak szavak: mit kezdjek velük? Nem furcsa, hogy a gyerekkoromra egyáltalán nem emlékszem? Az első emlékem, amikor tízéves koromban vállamra tetted a kezed, és azt mondtad: nem Phaidon a neved, fiam, hanem Oresztész; apád Agamemnon király volt, akit Aigiszthosz orvul megölt, hogy elfoglalja a trónját. És azt mondtad: mától mindig Oresztésznek hívlak, hogy sose feledd, ki vagy. És sose feledd, hogy nem nyugodhatsz, amíg föl nem szabadítod a népedet. Azóta felnőtt vagyok. Azóta mindenre emlékszem.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Lehet. Mindenki arra emlékszik, ami fontos neki. Mások az anyai csókra, az első szerelemre. Én arra, hogy Oresztész vagyok. És hogy Oresztész a zsarnok halála.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Jól átvertük. Azt hiszi az ostoba, minden időmet táncosnők ölében töltöm. Hogy csak kérődzöm jámboran, mint a tehén. Sokba kerül ez még neked, király.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Mit tehettem volna? Hazudnom kellett, éjjel és nappal, hazudva ébredni, és hazudva lefeküdni, még álmomban is hazudni, hogy becsapjam Aigiszthosz kémeit. Néha már azt se tudtam, ki vagyok: Oresztész vagy akinek hazudom magam.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Persze hogy nem számít. Ha hasznos, mért féljek a hazugságtól? Nekem nem ártott; bármennyit hazudtam, semmit sem változtam.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Te csak tudod, mesterem. Bármennyi időt töltöttem lokálnők társaságában, bármennyi bort vedeltem, bármilyen bambán bámultam a kémek pofájába, mindig Oresztész voltam, aki egy pillanatra sem feledkezik meg a feladatáról.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Ezen én is csodálkozom. Az ember azt hinné, a zsarnokok birodalmában a rendőrség ravasz, mint a kígyó. Vagy ahol nincs szabadság, ott minden ember ostoba?

KÓRUS

Ahol nincs szabadság, ott minden ember ostoba?

ORESZTÉSZ

Ezzel a vacak hamis papírral, ezzel az ócska hazugsággal minden őrségen átjutottunk. Figyeld meg, Aigiszthosz is megeszi a mesémet.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Igazad volt. Nem jöhettem haddal a saját népem ellen. Bármennyire gyűlölik a zsarnokot: akit megtámadnak, védekezik. Minden hazámfia, aki katonáim fegyverétől esik el, minden asszony, akit harcosaim letepernek, minden fölgyújtott kunyhó: rosszpont a számlámon. Ezt a luxust nem engedhetem meg magamnak. Én szabadítónak, nem győztesnek jöttem.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Ne félj. Nincs bennem bosszúvágy, se gyűlölet. Ismersz: az indulat nem kenyerem. Sakkjátszma ez, mesterem. Ő lép, aztán én, aztán megint ő, aztán megint én. És a végén leütöm a királyt.

KÓRUS

Sakk, sekk, Sekk, sakk. Remi, rosa. Patt. Matt.

 

Negyedik jelenet

Elektra, Oresztész, Kórus, A néma

 

ELEKTRA

Mit kerestek itt?

ORESZTÉSZ

Ki tudja. Talán téged.

ELEKTRA

Engem?

ORESZTÉSZ

Az emberek manapság sokat utaznak. Van, aki elefántcsonttal kereskedik. Van, akit a táj érdekel, vagy a nyelvet akarja megtanulni. Van, aki önmaga elől menekül idegen országba. Én talán azért indultam útnak, hogy téged megkeresselek.

ELEKTRA

Te tudod, ki vagyok?

ORESZTÉSZ

Természetesen. Városotok ékköve. Nyíló rózsa. Szépséges hajnal.

ELEKTRA

Hagyd ezt az ostoba fecsegést.

ORESZTÉSZ

Ha úgy érted, azért ostoba, mert szépségedet máshoz mertem hasonlítani, akkor egyetértünk. Csakhogy az ember kénytelen alkalmazkodni ahhoz, amit várnak tőle. Hiába mondom egy lánynak, hogy szép, azt kevesli. Mind azt akarja, hogy cifrázzam.

ELEKTRA

És te cifrázod, ugye?

ORESZTÉSZ

Miért ne? Nekik jólesik, nekem meg nem kerül semmibe.

ELEKTRA

Neked nem kerül semmibe, ha hazudsz?

ORESZTÉSZ

Miért gondolod, hogy csúnya nőknek udvarlok? Ha meg szépnek teszem a szépet, a lényeg igaz, legfeljebb kicsinosítom.

ELEKTRA

Tudod mit? Csinosítgasd másoknak. Biztos találsz elég lányt, aki szívesen hallgatja.

ORESZTÉSZ

Mit tagadjam.

ELEKTRA

Nemcsak hazug vagy, beképzelt is.

ORESZTÉSZ

Látod. Ha az igazat mondom, beképzeltnek nevezel.

ELEKTRA

Elegem van belőled.

KÓRUS

Ezek most enyelegnek vagy marják egymást?

ORESZTÉSZ

Öt perce sem ismersz, és máris ítélsz rólam. Ennyire bízol a szemedben?

ELEKTRA

A kígyóra ránézek, és látom, hogy kígyó.

ORESZTÉSZ

Megtisztelő hasonlat. Csakhogy a kígyó kibújhat a bőréből. Az embernek viszont úgy kell élnie, ahogy a világ megköveteli.

ELEKTRA

Ne mondd. Ezt valóban komolyan gondolod?

ORESZTÉSZ

Összevissza fecsegek neked. De miért? Mert a lányok elvárják, hogy szóval tartsák őket.

ELEKTRA

Holott semmi kedved hozzá?

ORESZTÉSZ

Talán valóban semmi kedvem.

ELEKTRA

Akkor ráadásul ostoba is vagy.

ORESZTÉSZ

Hogy mersz ítélni rólam? Lásd, én mást se tudok rólad, mint hogy szép vagy.

ELEKTRA

Hagyd ezt az ócska mesét.

ORESZTÉSZ

Annyian mondták már, hogy meguntad?

ELEKTRA

Még senki se mondta.

ORESZTÉSZ

Most te nem mondasz igazat.

ELEKTRA

Én nem hazudok soha.

KÓRUS

Elhiheted neki: sosem hazudik. Ez a legnagyobb hibája.

ORESZTÉSZ

Vakok élnek ebben a városban? Vagy csupa aggastyán, akinek nincs már szeme a szépre?

ELEKTRA

Ne fáraszd magad. Tudom, hogy nem vagyok szép.

ORESZTÉSZ

Látod: ha nem cifrázom, te sem hiszel nekem. Pedig talán azért jöttem ebbe a városba, hogy végre azt mondhassam, amit gondolok.

ELEKTRA

Ehhez neked idegenbe kell menned?

ORESZTÉSZ

Mit tudsz te rólam, kislány?

ELEKTRA

Látlak.

ORESZTÉSZ

Láttál már bohócot, aki előadás után belép az öltözőbe? Még egy perc, és ledobhatja a parókáját, leveheti a krumpliorrát. Belenézhet a tükörbe, és önmagát látja benne.

ELEKTRA

Aki bohóc, hiába veti le a parókáját, a tükörben akkor is bohócot lát.

ORESZTÉSZ

Voltál már bohóc?

ELEKTRA

És te voltál?

ORESZTÉSZ

És ha voltam?

ELEKTRA

Nem értelek én téged.

ORESZTÉSZ

Talán azért indultam útnak, hogy találjak valakit, akinek ha azt mondom, hogy szép, tudja, hogy igazat mondok. És el is hiszi.

ELEKTRA

Furcsa ember vagy te.

ORESZTÉSZ

Miért lennék furcsa? Olyan vagyok, amilyen vagyok. Az lenne furcsa, ha más lennék.

ELEKTRA

Mindig tudtam az emberekről, mikor hazudnak. Rólad nem tudom.

ORESZTÉSZ

Tudod mit? Megígérem: ezentúl mindig figyelmeztetlek, ha hazudok.

ELEKTRA

Ne tréfálj.

ORESZTÉSZ

Miért ne? Szeretek tréfálni. De most komolyan beszélek.

ELEKTRA

Azt se tudom, ki vagy.

ORESZTÉSZ

Nem mindegy, hogy hívnak? Ha úgy hozza a sors, úgyis megtanulod a nevem.

ELEKTRA

Hány lánynak mondtad már ezt a szöveget?

ORESZTÉSZ

Egynek se. De ha mondtam volna, se jelentene semmit. Ha neked mondom, más értelme van minden szónak.

ELEKTRA

Kár, hogy mindig hazudsz.

ORESZTÉSZ

Miért nem hiszel nekem?

ELEKTRA

Mért higgyek neked?

ORESZTÉSZ

Elmenjek? Unsz?

ELEKTRA

Csinálj, amit akarsz.

ORESZTÉSZ

Tudod, hogy veled akarok maradni. Ugye tudod?

ELEKTRA

Jobb, ha elmégy. Elég nekem a magam baja.

ORESZTÉSZ

Mi bajod, kedves?

ELEKTRA

Mi közöd hozzá?

ORESZTÉSZ

Mert hozzád is közöm van.

ELEKTRA

A bajt nem lehet megosztani. Az enyém, én hurcolom, nekem kell élnem vele.

ORESZTÉSZ

Már attól, hogy elmondod, könnyebb lesz.

ELEKTRA

Nem azért élek, hogy könnyű legyen az életem.

ORESZTÉSZ

Gondolkoztál már ezen: ha a gondodat megosztod, kisebb lesz. Ha az örömödet, nagyobb.

ELEKTRA

Keress magadnak más lányt, aki boldogan megosztja veled az örömét.

ORESZTÉSZ

De ha nekem te kellesz?

ELEKTRA

Rossz vásárt csinálnál. Nekem nincs örömöm, amit megoszthatnék veled. Azt mondják, én gyászra születtem.

ORESZTÉSZ

Ki mondja? És mért hiszel neki?

ELEKTRA

Egyetlen ember van, akivel megoszthatnám a gondomat.

ORESZTÉSZ

És az nem én vagyok.

ELEKTRA

Nem. Kár, de nem te vagy.

ORESZTÉSZ

Annyira szereted?

ELEKTRA

Mint a napfényt. A meleg fürdőt, ami lemossa testemről a piszkot. Mint a hold sarlóját.

ORESZTÉSZ

Néha én is álmodom a szerelemről. Nem is tudom, mit; reggelre mindig elfelejtem. Égig érő jegenyékről álmodom? Folyóról, aminek nincsen partja? Nem tudom. Csak azt tudom, olyan örömöm sosem volt még, mint amikor a szerelemről álmodom.

ELEKTRA

Öröm a szerelem? Csak öröm?

ORESZTÉSZ

Mi más lenne?

ELEKTRA

Azt hittem, pusztulás is. A leggyönyörűbb pusztulás: megszűnhetek, és akkor is vagyok.

KÓRUS

Nicsak, Elektra, te is gondolsz a szerelemre?

ORESZTÉSZ

Megsemmisülsz, ha kedvesed a karjába vesz?

ELEKTRA

Nincs nekem kedvesem.

ORESZTÉSZ

Igazat mondasz?

ELEKTRA

A testvéremről beszéltem.

ORESZTÉSZ

Igazat mondasz?

ELEKTRA

Mondtam neked: én nem hazudok soha.

ORESZTÉSZ

De furcsa. De jó. Amikor megláttalak, megörültem. Aztán rossz volt nagyon. Most megint örülök, de sokkal jobban.

ELEKTRA

Igazat mondasz?

ORESZTÉSZ

Nem hazudok én neked soha többé.

KÓRUS

Ezt jól jegyezd meg: ennél nagyobb bókot aligha kaphatsz ettől az úrtól.

ELEKTRA

Te furcsa fiú, te.

KÓRUS

Furcsák vagytok ti mind a ketten, gyerekek.

ELEKTRA

Mondanék valamit. Meghallgatsz?

ORESZTÉSZ

Mondjad, kedves.

ELEKTRA

Van egy lány. Itt a városunkban. Korombéli. Azt akarják, menjen férjhez valakihez, akit utál.

ORESZTÉSZ

Akit utál? Annak ne adja oda magát.

ELEKTRA

Azt mondják neki: ha férjhez megy, elpusztul. De ha nem, akkor is.

ORESZTÉSZ

Nem értelek.

ELEKTRA

Azt mondják neki: ha él, az lesz a halála. Azt mondják neki: nem élhet, de meg se halhat.

ORESZTÉSZ

Nem értelek.

 

Ötödik jelenet

Elektra, Oresztész, Kórus, A néma, Testőrparancsnok

 

TESTŐRPARANCSNOK

Ti mit kerestek itt?

ORESZTÉSZ

Bennünket gondolsz?

TESTŐRPARANCSNOK

Mért, mit képzeltél?

ORESZTÉSZ

Hárman vagyunk itt, nem ketten.

TESTŐRPARANCSNOK

Jobb lesz, ha nem viccelsz. Nem kedvelem a tréfát.

ORESZTÉSZ

Furcsa város: itt, úgy látszik, senki sem szokott tréfálni.

TESTŐRPARANCSNOK

Nem hallottad, mit kérdeztem?

ORESZTÉSZ

Jól van, na, be ne kapj. Aigiszthoszt keresem, a királyt. Hírt hoztam neki.

TESTŐRPARANCSNOK

Van igazolványod?

ORESZTÉSZ

Mennyit parancsolsz?

TESTŐRPARANCSNOK

Gyertek velem.

 

Hatodik jelenet

Oresztész, Aigiszthosz, Kórus, A néma, Testőrparancsnok

 

ORESZTÉSZ

Üdvöz légy, király.

AIGISZTHOSZ

Mért gondolod, hogy én vagyok a király?

ORESZTÉSZ

Egyszerű logikai következtetés, három összetevőből. Először: mivel ez a legpompásabb épület a városban, nyilván ez a királyi palota. Másodszor: ennek az úrnak a mellén annyi kitüntetés fityeg, hogy feltehetőleg nem szakácsnő. Harmadszor: fent nevezett urat arra kértem, vezessen a királyhoz. Mindebből következik, hogy te vagy Aigiszthosz.

AIGISZTHOSZ

Ha nemcsak a nyelved forog ilyen ügyesen, még sokra viheted. Megmotoztad?

TESTŐRPARANCSNOK

Azt mondta, neked hozott üzenetet, uram.

AIGISZTHOSZ

És ez ok, hogy ne motozd meg? Istenem, mindenre nekem kell gondolnom ebben a városban? Na, mozogj. Remélem, nem veszed rossz néven, idegen?

ORESZTÉSZ

Magam is ezt tenném a helyedben.

AIGISZTHOSZ

Tetszel nekem, fiú. Bár, hogy igazán tetszel-e, majd akkor válik el, ha meghallom az üzenetet.

ORESZTÉSZ

Nem vagyok olyan ostoba, hogy rossz hír hozására vállalkoznék. Az álmoskönyv szerint királynak rossz hírt hozni: szerencsétlenség.

AIGISZTHOSZ

Hadd halljam.

ORESZTÉSZ

A hír, amit hoztam, a lehető legjobb. Biztos vagyok, hogy örömödre szolgál.

AIGISZTHOSZ

Ha olyan okos vagy, amilyennek látszol, azt is tudod, hogy a királyt várakoztatni: balsors.

ORESZTÉSZ

Halld hát a hírt: Oresztész halott.

AIGISZTHOSZ

Mit mondasz?

ORESZTÉSZ

Jól hallottad: Oresztész halott.

AIGISZTHOSZ

Úgy. Biztos vagy ebben?

ORESZTÉSZ

Magam fogtam le a szemét. Én gyújtottam meg holtteste alatt a máglyát.

AIGISZTHOSZ

Úgy. Tehát halott. Megölték?

ORESZTÉSZ

Mért ölték volna meg? Hisz a légynek sem ártott. A legkedvesebb cimbora volt, a legaranyosabb pajtás.

AIGISZTHOSZ

Akkor mért gondolod, hogy örülök a halálának?

ORESZTÉSZ

Amikor haldokolva a karomban feküdt, azt mondta: menj el Aigiszthosz királyhoz, és mondd meg neki, most már nem kell félnie tőlem.

AIGISZTHOSZ

Úgy. Tehát azt hitte, félek tőle.

ORESZTÉSZ

És azt is mondta: kár volt Aigiszthosznak félnie. A lányok szebb ékszerei az életnek, mint a korona. Lovakat hajtani jobb mulatság, mint embereken uralkodni.

AIGISZTHOSZ

Hogy halt meg?

ORESZTÉSZ

A versenypályán. Igaz, ami igaz: nem volt tiszta a feje. Hajnalban feküdt le; akkor sem egyedül. A gyeplőt is alig tudta tartani. Pedig jobban értett a lovakhoz, mint bárki: a versenypálya királya volt. Csak nem tudott választani a nők, az ital meg a lovak között.

AIGISZTHOSZ

Tévedett szegény. Már rég nem féltem tőle.

ORESZTÉSZ

Pedig ez mindig nyugtalanította.

AIGISZTHOSZ

Engem is nyugtalanítana, ha Aigiszthosz félne tőlem.

KÓRUS

Hát még engem.

AIGISZTHOSZ

De téged jutalom illet, fiú.

ORESZTÉSZ

Merem remélni.

AIGISZTHOSZ

Csakugyan?

ORESZTÉSZ

Minek köntörfalazzak? Az út hosszú volt és poros. A vendégfogadók unalmasak. Oka van, hogy mégis útra keltem.

AIGISZTHOSZ

Lenyűgöz az őszinteséged.

ORESZTÉSZ

Azt mondják, neked mindenki megmondhatja az igazat.

AIGISZTHOSZ

Ha azt mondják, bizonyára igaz.

ORESZTÉSZ

Egyetlen kérésem van: szeretnék az udvarodban élni.

AIGISZTHOSZ

Jelentéktelen kérés, gondolod te. Csakhogy én nem szeretem magam körül az idegeneket. Mért akarsz a városunkban maradni?

ORESZTÉSZ

Ne vedd rossz néven: nem palotád gazdagsága vonz, nem is uralkodói bölcsességed. Úgy hírlik: sehol sincsenek szebb nők, mint nálatok.

AIGISZTHOSZ

Ehhez nem értek. Jól mondtad: Oresztésznek az okozta a vesztét, hogy nem tudott választani. Én választottam: ezért vagyok király.

ORESZTÉSZ

Talán megkérdezhetnénk ezt az urat. A katonák állítólag kettőhöz értenek: a fegyverforgatáshoz és a nők csípőjéhez.

AIGISZTHOSZ

Néha félek, hogy az enyémek csak a nők csípőjéhez. No, beszélj.

TESTŐRPARANCSNOK

Biztosíthatlak, uram, hogy az idegen értesülései pontosak. Birodalmad mindenben a legfelső a világon: itt élnek a leghűségesebb alattvalók, itt a legnagyobb a jólét, itt a legelégedettebbek a polgárok. És természetesen itt vannak a legszebb nők a világon.

ORESZTÉSZ

Meg aztán, tudod, hogy egészen őszinte legyek: jobb, ha egy ideig nem térek vissza szülővárosomba.

AIGISZTHOSZ

Úgy. Mit tettél?

ORESZTÉSZ

Nem az a legnagyobb baj, amit tettem, inkább amit nem tettem. Egy hölgy ugyanis azt gondolja, múlhatatlanul szükséges, hogy az oltárhoz vezessem. Én meg, tudja isten, nem rajongok ezért az ötletért.

AIGISZTHOSZ

Tehát menedékjogot kérsz egy nő elől?

ORESZTÉSZ

Így is mondhatnám.

AIGISZTHOSZ

Mondd csak, fiú. Voltál te már szerelmes?

ORESZTÉSZ

Én? Egyfolytában szerelmes vagyok. Nem tehetek róla: ilyen a természetem. Ha meglátok egy szép vállat, egy karcsú bokát, mindjárt szerelmes leszek.

AIGISZTHOSZ

Nem erről kérdeztelek. Hogy egy szép csípő az ágyba csalogat, az természetes. De a szerelem, azt mondják, más. Valami természetellenes vonzalom. Őrület, ami elveszi az emberek eszét.

ORESZTÉSZ

A szerelem, király, kedves öröm, amitől jóízű lesz a szám.

AIGISZTHOSZ

Gyanakszom a szerelmesekre. Aki szerelmes, kiszámíthatatlan. A bőrét is hajlandó kockáztatni. Még a törvényeket is semmibe veszi.

ORESZTÉSZ

Hihetetlen.

AIGISZTHOSZ

Azt akarom, hogy az alattvalóim boldogok legyenek. Minden, ami megzavarja a nyugalmukat, árt nekik. Minden változás ártalmas. Az boldog, aki reggel úgy ébred, hogy pontosan tudja, milyen lesz a napja. És azt is tudja, hogy húsz év múlva ugyanolyanok lesznek a napjai.

KÓRUS

Ezt jól véssétek az agyatokba, polgárok: minden változás ártalmas. El ne felejtsétek, ha boldogok akartok lenni.

ORESZTÉSZ

Bölcs ember vagy, király.

AIGISZTHOSZ

Bölcs uralkodó vagyok. Mindennek alapja a rend. Hogy az emberek tudják, mit tehetnek, és mit nem. Akkor megszokják, hogy amit tehetnek, az jó nekik, amit meg nem szabad, az rossz.

KÓRUS

Még fontosabb lecke; lesz szíves mindenki idefigyelni. Amit tehettek, emberek, az jó nektek, amit meg nem szabad, az rossz. Nehogy összecseréljétek.

AIGISZTHOSZ

Nem szeretem a szerelmeseket. Aki szerelmes, mindenre képes. Még arra is, hogy kétségbe vonja a rendet.

TESTŐRPARANCSNOK

Nem kell tőlük tartanod, uram. Mióta elrendelted, hogy városunkban tilos a szerelem, nincsenek többé szerelmesek. Az utolsókat fölnégyeltük.

ORESZTÉSZ

Bölcs uralkodó vagy.

AIGISZTHOSZ

Jöjj el holnap az Igazság Ünnepére. Ott majd saját szemeddel is meglátod, milyen elégedettek nálunk az emberek.

ORESZTÉSZ

Hallottam már erről a híres ünnepről, király.

AIGISZTHOSZ

Érdemes megnézni. Páratlan a maga nemében. Csodálatos bizonyíték, hogy a rend teszi boldoggá az embereket. Olyan boldoggá, hogy nincs nagyobb vágyuk, mint a rend dicsőítése.

ORESZTÉSZ

Valóban páratlan.

AIGISZTHOSZ

Látod, fiú: én annyira bízom a hatalmamban, hogy még az igazságtól sem kell tartanom. Az én hatalmam maga az igazság.

ORESZTÉSZ

Magadban bízol vagy az alattvalóidban?

AIGISZTHOSZ

Ha idősebb leszel, majd megtanulod, hogy a jó uralkodó csak önmagában bízik.

ORESZTÉSZ

És én bízhatok a kegyedben, király?

AIGISZTHOSZ

Kegyemben mindenki bízhat, aki szolgál nekem.

ORESZTÉSZ

Befogadsz udvarodba?

AIGISZTHOSZ

Mondottam, fiú: rám mindenki számíthat, aki engem szolgál.

 

Hetedik jelenet

Oresztész, Aigiszthosz, Klütaimnesztra, Kórus, A néma, Testőrparancsnok

 

KLÜTAIMNESZTRA

Jó estét, szerelmem. Nem bírtam tovább nélküled: már órák óta nem láttalak.

AIGISZTHOSZ

Tévedtél, parancsnok. Mégis akad szerelmes a városban: íme, a királyné. De neki megbocsátható, mert belém szerelmes.

ORESZTÉSZ

Te vagy Klütaimnesztra?

KLÜTAIMNESZTRA

Én vagyok Klütaimnesztra, aki boldog, mert szeretheti Aigiszthoszt. És te ki vagy, fiú?

ORESZTÉSZ

Hírt hoztam a királynak. És neked is.

KLÜTAIMNESZTRA

Jó hírt?

ORESZTÉSZ

Aigiszthosznak bizonyára jót. Hogy neked jó-e, nem tudom.

KLÜTAIMNESZTRA

Ami Aigiszthosznak jó, nekem is az.

ORESZTÉSZ

Akkor tudd meg: fiad meghalt.

KLÜTAIMNESZTRA

Ki halt meg?

ORESZTÉSZ

Oresztész, királyné.

KLÜTAIMNESZTRA

Oresztész. A kisfiam. Meghalt a kisfiam. Ez nem igaz.

ORESZTÉSZ

Pedig igaz.

KLÜTAIMNESZTRA

Oresztész meghalt. Igaz ez, szerelmem?

AIGISZTHOSZ

Úgy látszik, igaz.

KLÜTAIMNESZTRA

Meghalt a kisfiam. Ha te mondod, biztos igaz.

ORESZTÉSZ

Mielőtt kilehelte a lelkét, utoljára neked üzent. Mondd meg anyámnak, suttogta szegény, én mindig szerettem. Ellökött magától, kitaszított idegenbe, de én sosem felejtettem el a csókját. Ezt mondta szegény, aztán meghalt.

KÓRUS

Mindjárt elsírom magam.

KLÜTAIMNESZTRA

Hogy én ellöktem. Hogy én kergettem idegenbe. Agamemnon ocsmány barátai lopták ki a palotából, hogy sose lássam többé.

ORESZTÉSZ

Oresztész úgy mesélte: azért szöktették meg, mert az életét féltették.

AIGISZTHOSZ

Tudod, mekkora a zűrzavar, ha meghal a király. Olyankor könnyen lehullik néhány fej.

KLÜTAIMNESZTRA

Szegény kicsi fiam. Ilyen hamar utolérte a halál.

ORESZTÉSZ

Közben mégiscsak élt tizenöt évet. Ami nem csekélység, ha meggondolom, hogy négyéves korában is elbúcsúzhatott volna a fejétől.

KLÜTAIMNESZTRA

Élt, de hogy? Tudom én: kocsmázott, szajhák után mászkált, kártyabarlangokban verte el Agamemnon pénzét.

AIGISZTHOSZ

Isten adta, Isten elvette, ezzel az ügy be van fejezve. Minek azon töprengeni, amin változtatni úgysem lehet.

KÓRUS

Volt egy bölcs, aki azt tanította: csak azon érdemes töprengeni, amin nem lehet változtatni. Persze, lehet hogy nem bölcs volt, hanem hülye.

AIGISZTHOSZ

Ne felejtsd el, fiú: holnap várunk az ünnepen.

ORESZTÉSZ

Biztos lehetsz, hogy ott leszek.

 

Nyolcadik jelenet

Oresztész, Kórus, A néma

 

ORESZTÉSZ

Ez hát az anyám. Furcsa. Ha egy barlangi medvére mondod, hogy az anyám, az se lehetne idegenebb.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Pusztán azért, mert a világra hozott: azért kellene szeretnem?

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Isten tudja, ki az anyám. Aki szült? Vagy te, aki felneveltél? Akinek a vérében a világra jöttem, vagy aki Oresztésszé formált?

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Mondják, hogy segített barátainknak, akik kiloptak a palotából. De azt is mondják, a szeme se rebbent volna, ha Aigiszthosz hóhér kezére ad.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Megtudom valaha az igazságot? És mit számít, ha megtudom?

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Fütyülök rá. Mit érdekel engem az anyám. Ezzel a nagypofájú zsarnokkal kell végeznem.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Hasonlítok rá? Persze. Ha hazudok, ahhoz hasonlítok, akinek hazudok.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Sose volt még ilyen terhes. Undorodom már. Fene tudja, miért. Mennyivel egyszerűbb lenne a pofájába vágni, ki vagyok, mint sunyítani. Könnyű azoknak, akik kimondhatják az igazságot. Nagyon könnyű. De azért jól csinálom, ugye?

 

Kilencedik jelenet

Elektra, Oresztész, Kórus, A néma

 

ELEKTRA

Föld, fogadj be engem is. Nap, sötétülj el nekem is. Hol vagytok, kukacok: rágjátok le a testemről a húst. Hullj ki, hajam, rothadj el a sírgödörben.

ORESZTÉSZ

Mi van veled?

ELEKTRA

Pusztulj.

ORESZTÉSZ

Az istenért, mi bajod?

ELEKTRA

Pusztulj innen.

ORESZTÉSZ

Mit vétettem neked?

ELEKTRA

Nézz rám, gyilkos. Nézd a művedet. Szűzzel találkoztál; most egy holttesttel beszélsz.

ORESZTÉSZ

Amikor találkoztunk, szép voltál. Most még szebb vagy.

ELEKTRA

Mit vétettél? Már csak egy feneketlen, sötét lyuk maradt, ahol nyüzsögnek a kígyók és a patkányok: ez az életem.

ORESZTÉSZ

Nem értelek.

ELEKTRA

Én boldog voltam. Most tudom csak. Boldog, mert tudtam, miért szenvedek. Most már olyan leszek én is, mint a többiek: szenvedek, de már nem tudom, miért.

KÓRUS

Mint a többi ember, aki szenved, de nem tudja, miért.

ORESZTÉSZ

Nem értelek.

ELEKTRA

Te hoztad a hírt, hogy Oresztész halott?

ORESZTÉSZ

Ezért?

ELEKTRA

A fát kérdezd, te állat, mért szomorú, ha derékba törik. Az anyát, ha megölték a gyerekét. A napot kérdezd, mi baja, ha nem süthet többé.

ORESZTÉSZ

Van ember, aki ismeri Oresztész nevét? Van, aki gondolt rá? Aki megsiratja?

ELEKTRA

Bár tudnék sírni, mint a többi ember. Így csak a kínukat ismerem, de nekem nincs könny a szememben.

ORESZTÉSZ

Ha tudta volna. Az éjszakákon, amikor fel-alá járt a szobában, a mécses lángját bámulva: ha tudta volna, hogy nincs egyedül. A reménytelenség éveiben, amikor azt hitte, nem számíthat, csak önmagára: ha tudta volna, hogy nincs egyedül.

ELEKTRA

Oresztész, szerelmes napom, mit tettél velem? Sosem mehetek már föl a toronyba lesni, jössz-e már. Ha gyötörnek, nem mondhatom: addig tart csak, amíg te megjössz.

ORESZTÉSZ

Ki vagy te, hogy így vártad?

ELEKTRA

Ember, aki az igazságra várt.

ORESZTÉSZ

Hát nem tudod? Neked nem mesélték, ki volt Oresztész?

ELEKTRA

Hazudtak. Te is hazudsz, mint a többiek.

ORESZTÉSZ

Nem mondták, hogy kocsmatöltelék, nőbolond, kártyavitéz?

ELEKTRA

Hazudsz. Csak én tudom, ki volt Oresztész.

ORESZTÉSZ

Te? Te tudod?

ELEKTRA

Oresztész volt a jóság. A bátorság, a szeretet, az erő.

ORESZTÉSZ

Mit beszélsz?

ELEKTRA

Jaj, Oresztész, úgy haltál meg, hogy senki se ismert. Senki se tudta, milyen jó vagy, milyen kedves, mennyire szép. Jaj nekem. Jaj neked, szerencsétlen város.

ORESZTÉSZ

A város is várta őt?

ELEKTRA

Én vártam. Nem elég az?

ORESZTÉSZ

Ha tudta volna.

ELEKTRA

Most már megrohad itt minden. Az utcákat hiába takarítják, a mocsok egyre nő. A kanálisok hazugságot gőzölögnek, és a bűz beleeszi magát a falakba, a csecsemők húsába. Az emberek elevenen megrohadnak, és még csak észre sem veszik.

KÓRUS

Elevenen megrohadnak, és észre sem veszik.

ELEKTRA

Jaj nekem. Most már csak a kést köszörülhetem, amit a torkomba döfök.

ORESZTÉSZ

Kedvesem.

ELEKTRA

Úgy éljek én is, mint a többi ember? Hazudjam, hogy élek, mert még lélegzem, még nő a hajam?

ORESZTÉSZ

Kedvesem.

ELEKTRA

Én nem rohadok meg elevenen. Nem zabálok rohadt ételt. Nem szívok rohadt levegőt. Nem szülök rohadt húsú csecsemőt.

ORESZTÉSZ

Szerelmem.

ELEKTRA

Nincs más szabadulás, csak a kés pengéje.

ORESZTÉSZ

Figyelj rám. Jól figyelj. Én ismertem Oresztészt. Úgy ismertem, mint önmagamat. Én tudom: csak azért élt, hogy visszatérjen szülővárosába.

ELEKTRA

Mit beszélsz?

ORESZTÉSZ

Ha tudta volna, hogy így várják. Hogy legalább egyetlen ember van, aki szereti.

ELEKTRA

Úgy beszélsz, mintha szeretnéd.

ORESZTÉSZ

A barátom volt.

ELEKTRA

Te nyomorult. Te féreg. Barátod volt, és te hoztad a hírt?

ORESZTÉSZ

Azt tettem, amit Oresztész parancsolt.

ELEKTRA

Mit beszélsz?

ORESZTÉSZ

Szerelmem. Oresztész halott. De én jöttem helyette.

ELEKTRA

Helyette?

ORESZTÉSZ

Vártál valakit, akit sose láttál. Jött valaki, akit sose láttál. Hátha engem vártál?

ELEKTRA

Én a szabadulást vártam.

ORESZTÉSZ

És ha én vagyok a szabadulás?

ELEKTRA

Te?

ORESZTÉSZ

Hátha én.

ELEKTRA

Vér fröcskölte be a palota padlóját. Vér van a házak falán. Ha lélegzem, vért lélegzem. Ha kinyitom a szemem, vért látok. És ha becsukom, akkor is vért látok.

ORESZTÉSZ

És ha azért jöttem, hogy lemossam a vért?

ELEKTRA

Csak vérrel moshatod le.

ORESZTÉSZ

És ha azért jöttem, hogy vérrel mossam le?

ELEKTRA

Amíg a bűnösök uralkodnak, ez a város nem lehet szabad. Amíg a bűnösök élnek, ez a város nem lehet szabad. Amíg a város nem szabad, én sem vagyok az.

ORESZTÉSZ

És ha azért jöttem, hogy megszabadítsalak?

ELEKTRA

Te?

ORESZTÉSZ

Sosem hallottad: amikor a gyermek Oresztészt kilopták a palotából, apja tőrét is elvitték, hogy legyen mivel bosszút állnia. Nézd ezt a tőrt. Itt, az írást rajta.

ELEKTRA

Ez Agamemnon tőre.

ORESZTÉSZ

Ez Agamemnon tőre.

ELEKTRA

Hogy merted megmutatni? Te őrült, nem tudod, hogy Aigiszthosz udvarában minden ember besúgó?

ORESZTÉSZ

Nézd a tőrt. Jól nézd meg. Ember még nem látta rajtad kívül.

ELEKTRA

Nem félsz? Te nem félsz tőlem?

ORESZTÉSZ

Amikor útnak indultam, megfogadtam, egyetlen szövetségesem lesz: ez a tőr. Most már ketten vagytok: te meg a tőr.

ELEKTRA

Ennyire bízol bennem?

ORESZTÉSZ

Ha elárulsz, hóhér tépi szét a testem. Látod: most már tiéd az életem.

ELEKTRA

Ennyire bízol bennem?

ORESZTÉSZ

Soha senki nem szerette Oresztészt.

ELEKTRA

Engem sem szeretett senki soha.

ORESZTÉSZ

Amíg nem ismertelek, csak Oresztész parancsa volt: fölszabadítani a várost.

ELEKTRA

Amíg nem ismertelek, csak egy feladatom volt: megszabadítani a várost.

ORESZTÉSZ

Hogy az emberek nyugodtan hajthassák álomra a fejüket.

ELEKTRA

Hogy elpusztuljon a hazugság.

ORESZTÉSZ

Hogy az öregek békén halhassanak meg.

ELEKTRA

Hogy a fű zöld legyen, és az ég kék.

ORESZTÉSZ

Hogy a szerelmesek szerethessék egymást.

ELEKTRA

Hogy soha többé ne hazudjon senki.

KÓRUS

Azt hiszitek, egyről beszéltek?

ORESZTÉSZ

Ez a feladatom.

ELEKTRA

Ez a feladatom.

KÓRUS

Azt hiszitek, egyről beszéltek?

ELEKTRA

Ennyire bízol bennem?

ORESZTÉSZ

Ennyire szeretlek.

ELEKTRA

Hé, király, hallod? Hallod, te dög? Már nem vagyok egyedül. Remegsz már? Reszket az inad? Tudod már, hogy meg fogsz halni?

ORESZTÉSZ

Aigiszthosz meg fog halni.

ELEKTRA

Azt mondtátok, eszelős vagyok? Azt mondtátok, nincs, aki hozzám hasonló? Nézzetek rá. Nézzetek erre az idegenre: engem láttok. Halljátok, mit mond? Azt mondja, amit én.

ORESZTÉSZ

A zsarnok elpusztul, és a város fölszabadul.

ELEKTRA

Kiröhögtetek, szóba se álltatok velem, félrefordítottátok a fejeteket? Most nézzetek az ő szemébe. Nézzétek a kezét, milyen erős. Nézzétek a kezében Agamemnon tőrét.

ORESZTÉSZ

A kezem erős. És Agamemnon tőre éles.

ELEKTRA

Hadd csókolom meg a tőrt. Hadd csókolom meg a kezed, idegen.

ORESZTÉSZ

Idegen vagyok neked?

ELEKTRA

Az arcod sose láttam. Se a kezed, se a szemed. Mégse vagy idegen.

ORESZTÉSZ

Most már tiéd az arcom. A szemem is. A kezem is.

ELEKTRA

Mégse volt hiába? Hát mégse volt hiába?

ORESZTÉSZ

Most már ne félj, soha ne félj. Én megvédelek.

ELEKTRA

Védj meg, rejts el, ments meg, nincs többé erőm. Jaj, kedvesem, tizenöt évig mindennap, minden éjszaka, mindig volt erőm. De most már nincs, nézd, nincs már, elfogyott.

ORESZTÉSZ

Ne félj, szerelmem. Megvédelek.

ELEKTRA

Ami erőm volt, beléd szálljon. Ami hitem, téged erősítsen. Amit érek, az te legyél.

ORESZTÉSZ

Ami erőm volt, megkétszerezted. Mióta velem vagy, százszorta többet érek.

ELEKTRA

Vigyázz. Nagyon vigyázz. Ha legyőznek, veled pusztulok én is.

ORESZTÉSZ

Ha győzök, velem győzöl te is.

ELEKTRA

Vigyázz. Az én életem már a tiéd. Az én feladatom már a tiéd.

ORESZTÉSZ

Az én életem már a tiéd.

ELEKTRA

Menj, kedvesem. Menj, és teljesítsd Oresztész parancsát.

ORESZTÉSZ

Teljesítem Oresztész parancsát. Teljesítem a te parancsodat.

ELEKTRA

Áldjon Isten, szerelmem.

ORESZTÉSZ

Vigyázzon rád is.

KÓRUS

És boldogan élnek, míg meg nem halnak. Mivel az ember általában addig él, amíg meg nem hal.

 

Tizedik jelenet

Elektra, Kórus

 

ELEKTRA

Mi történt velem? Istenem, mi történt velem? Mért nincs nekem anyám, akinek az ölébe fúrhatnám a fejem? Klütaimnesztra, te gyilkos, mért pusztítottad el az anyámat?

Oresztész halott, és Elektra él: hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy szóra nyílt a szám, a szemem látja a világot, holott nincs már Oresztész? Hogy lehet, hogy élek nélküle, és nem is kívánom a halált?

Oresztész, megbocsátasz? Meg tudsz bocsátani? Kedvesem, testvérkém, életem: ne haragudj rám. Te küldted őt, magad helyett: te küldted őt Elektrának. De minek küldted: szabadítómnak vagy kedvesemnek? Vagy aki a szabadítóm, az a kedvesem?

Segíts, Oresztész, segíts testvérkédnek, aki nem tudja, mi történt vele. Téged várni olyan egyszerű volt: testvér várta a testvért, rab a szabadítóját. De nem te jöttél. A szerelem jött helyetted, Oresztész.

Oresztész, kedvesem, hiszed-e? A büszke Elektra, a gőgös Elektra, aki soha senki előtt nem hajtotta meg a fejét, ölébe bújna egy idegennek, elébe térdelne, a lábához szorítaná az arcát. Miféle hatalmat adtál neki, hogy ilyen hatalma van fölöttem?

Forduljon ki sarkaiból a föld, sötétedjék el a nap, akkor is kimondom:

Te halott vagy, Oresztész, és Elektra boldog.

 

Második rész

 

Tizenegyedik jelenet

Elektra, Kórus

 

ELEKTRA

Hány évig vártam rád, Oresztész. Jobban vágytam rád, mint koplaló az ételre, gyerek az anyjára, vak a színekre. Ha eljössz, a boldogtalan Elektra végre megpihenhet. Nem kell tovább harcolnia, nem kell többé szenvednie, hisz általad beteljesül a törvény, melynek őrzőjévé rendeltetett.

De mi lett volna belőlem akkor, Oresztész? Királyi nővér, trónusod lábánál? Jótékony hölgy, aki alamizsnát oszt a szegényeknek? Horgoltam volna csipketerítőket, borítottam volna hímzett párnákkal a heverőt, ahol elnyúlsz a kedveseddel? Vagy mentem volna világgá, nélküled, egyedül, megint csak egyedül? Jaj, Oresztész, mit csinál az ember, ha nincs már miért élnie?

KÓRUS

Mit csinál az ember, ha nincs miért élnie?

ELEKTRA

Tudtad, mondd, tudtad ezt? Tudtad, amikor mást küldtél magad helyett? Oresztész, kedvesem, lent a hideg sírban, ne haragudj Elektrára, aki ma kacagva ébredt, és sokáig csorgatta magára a napfényt. Ne haragudj nővérkédre, hisz te küldted neki a boldogságot. Ha általad teljesül be a törvény, beteljesül az életem is. Beteljesül és befejeződik. Testvérkém, tudtad te, hogy ha eljössz, a halált hozod nekem? Tudtad, hogy nemcsak szabadítót küldtél, hanem az életet is?

Jaj, Oresztész: neked meg kellett halnod, hogy Elektra éljen?

Jaj, Oresztész; ha te élsz, nekem meg kellett volna halnom?

 

Tizenkettedik jelenet

Oresztész, Kórus, A néma

 

ORESZTÉSZ

Hitted volna? Mondd, hitted volna?

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Röhögnöm kellene magamon. Mért nem tudok röhögni, mondd?

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Nem hittem. Sohasem hittem. Lehetséges? Igazán lehetséges?

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Olyan könnyen forgott a nyelvem. Pedig nem volt mit mondanom. Most meg annyi mindent kellene, de nincsenek már szavaim.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Álmodtam az éjjel. Sose szoktam álmodni. Vagy ha igen, reggelre elfelejtem. Most azt álmodtam: egy erdő ment, kézen fogva. Egy egész erdő, és mindegyik fa fogta a másik kezét. Folyón lábaltak át, réten ballagtak át, hegyre kapaszkodtak, és sosem engedték el egymás kezét. Egy egész erdő.

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Korábban keltem, mint a nap. Sose hittem, hogy ilyen szép a hajnal. Olyan a színe, mint a gyöngyházé. Nem érdekes?

A NÉMA

Hallgat.

ORESZTÉSZ

Fantasztikus. Szerelmes vagyok. Képzeld el. Szerelmes vagyok.

KÓRUS

Az Értelmező Szótár szerint a szerelem nemi vonzalom, a fajfenntartás ösztönén alapuló érzelem, amely főleg a szeretett személy iránti vágyakozásban, a hozzá való ragaszkodásban, az ő eszményesítésében és az érte való önfeláldozásban vagy odaadásban nyilvánul meg.

 

Tizenharmadik jelenet

Elektra, Oresztész, Aigiszthosz, Klütaimnesztra, Khrüszothemisz, Kórus, A néma, Testőrparancsnok

 

KLÜTAIMNESZTRA

A törvény szerint a királyné nem köteles szólni az Igazság Ünnepén. Ma, szeretett királyunk uralkodásának tizenötödik évfordulóján, mégis szólani akarok hozzátok. Én csak egy egyszerű, szerelmes asszony vagyok, mégis figyeljetek rám, polgárok.

KÓRUS

Figyeljetek rá, polgárok.

KLÜTAIMNESZTRA

Minden szavatok örömmel töltött el, mert látom, hogy tisztelitek és félitek a királyt, ahogy a törvény parancsolja. De ennél is jobban örülök, hogy erre büszkék is vagytok. Büszkék, hogy betartjátok urunk törvényeit, és engedelmeskedtek parancsainak, büszkék, hogy urunk elégedett veletek. Büszkék, hogy tisztelettudástok, engedelmességtek, alázatotok ismert szerte a világon. És büszkék, hogy mindezt királyotoknak köszönhetitek.

KÓRUS

Így a helyes, polgárok.

KLÜTAIMNESZTRA

Minden szavatok örömmel töltött el. De mégis, mintha keveset beszéltetek volna arról, mennyire szeretitek Aigiszthoszt. Tudom, csak a szemérem tesz féket a nyelvetekre. De ne hallgassatok a szemérem szavára. Higgyetek nekem, polgárok: nyissátok meg a szíveteket, törjön föl belőle minden szeretet, amit Aigiszthosz iránt éreztek. Nem neki van szüksége erre, hanem nektek, hogy boldogok lehessetek. Tanuljatok tőlem, polgárok. Tanuljatok Klütaimnesztrától, aki azóta boldog, mióta minden szeretetét kiöntheti Aigiszthosz lába elé.

KÓRUS

Mert nem az a boldogság, tisztelt polgártársak, ha titeket szeretnek, hanem ha ti imádhattok valakit.

AIGISZTHOSZ

Van még, aki nem szólott?

 

Csend.

 

AIGISZTHOSZ

Valóban mindenki szólott?

 

Csend.

 

TESTŐRPARANCSNOK

Egyetlen polgár van, aki még nem szólott, uram.

AIGISZTHOSZ

Egyetlen ember, aki semmibe veszi városunk törvényeit. De talán csak elfáradt a sok hallgatástól, és erőt kell gyűjtenie. Talán csak kiszikkadt a szája, és a nyelve a szájpadlásához tapadt.

 

Csend.

 

AIGISZTHOSZ

Jó. Várjunk egy kicsit. Talán megembereli magát. Menjetek, polgárok, egyetek és igyatok. Megérdemlitek. Aztán majd meghallgatjuk azt is, aki most nem tud szólani.

 

Tizennegyedik jelenet

Aigiszthosz, Klütaimnesztra, Kórus

 

AIGISZTHOSZ

Még most is makacskodik.

KLÜTAIMNESZTRA

Ne törődj vele, szívem.

AIGISZTHOSZ

Téved, ha azt hiszi, hogy most is megússza.

KLÜTAIMNESZTRA

Oresztész halott, szerelmem. Mit árthat neked ez a buta lány?

AIGISZTHOSZ

Ingerel.

KLÜTAIMNESZTRA

Zavard ki országodból. Parancsold meg, hogy soha többé ne kerüljön a szemed elé.

AIGISZTHOSZ

Nem megy el. Itt marad, fekete hollónak a fehér csibéim között.

KÓRUS

Hallod, Elektra? Fekete holló vagy, sok fehér csibe között.

KLÜTAIMNESZTRA

Kedvesem, szerelmem, Oresztész halott, az alattvalóid istenítenek, a birodalom a lábadnál hever: semmi sem árthat már nekünk. Ne gyötörd magad többé, éljünk békében, boldogan: nincs már mitől félned.

AIGISZTHOSZ

Ha az utolsó szarvasbogarat is kiirtom, mely a lábujjamba csimpaszkodhat, az utolsó lepkét, mely szárnyával az arcomba csaphat, akkor sem fogok megfeledkezni a félelemről. Jaj az uralkodónak, aki elfelejti, hogy félnie kell. Ha én lennék az utolsó ember a birodalmamban, érted, Klütaimnesztra: akkor magamtól félnék.

KLÜTAIMNESZTRA

Oresztész halott, szívem.

AIGISZTHOSZ

Te ostoba asszony, csak nem képzeled, hogy tőle féltem? Oresztész ember volt, akárcsak én: neki legfeljebb a korona kellett. Ha kinyújtja érte a kezét, lecsapom. De mit kezdjek Elektrával; Elektrának nem a trón kell.

KÓRUS

Hát mi kell Elektrának, ó, bölcs uralkodó?

AIGISZTHOSZ

Démont szültél, asszony, nem leányt. Elektra minden igenre a nem, minden nemre az igen. Bármit tehetsz, ő mást akar. Ha jól tejelnek a tehenek, a lekaszált füvet siratja, ha dús a rét, a tehenek elapadt tőgye miatt kesereg. Ha a béres tíz aranyat keres, ő azt akarja, tizenkettő legyen a bére. Ha szerda van, azt szeretné, hogy már csütörtök legyen; ha csütörtök, azt, hogy péntek.

KÓRUS

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.

AIGISZTHOSZ

Te ostoba asszony: azt hiszed, Elektra Agamemnont akarja megbosszulni? Ez a fúria a megszüntethetetlent akarja megszüntetni: a hazugságot akarja kiirtani a világból. Démont szültél, Klütaimnesztra: az elégedetlenséget hoztad a világra, ami tönkreteszi a világot.

KÓRUS

Jól figyeljetek, polgárok. Te is, Oresztész. Klütaimnesztra öle nem lányt hozott a világra: az elégedetlenséget.

AIGISZTHOSZ

Elég a pofázásból. Befelé. Hé, csürhe, befelé.

 

Tizenötödik jelenet

Elektra, Oresztész, Aigiszthosz, Klütaimnesztra, Khrüszothemisz, Kórus, A néma, Testőrparancsnok

 

AIGISZTHOSZ

Mindenki itt van?

TESTŐRPARANCSNOK

Parancsodra mindenki megjelent, uram.

AIGISZTHOSZ

Akkor utoljára szólítom föl azt a polgárt, aki még nem járult trónusom elé: szóljon ő is, ahogy a törvény rendeli.

 

Csend.

 

AIGISZTHOSZ

Elektra, nem hallod? Hozzád beszélek, te dög.

ELEKTRA

Hallgat.

AIGISZTHOSZ

Jó. A mérték betelt. Figyeljetek rám, polgárok. Egyetlen ember van a városunkban, aki makacsul megszegi a törvényt. Egyetlen, aki szüntelenül zavarta a nyugalmunkat. Egyetlenegy, aki minden tettünkre azt mondja: rossz, minden örömünkre: bűn. Aki gyászba öltöztetné a várost; aki, ha megengedném, tönkretenné az életünket. Mit érdemel ez az ember, polgárok?

KÓRUS

Mit érdemel az a bűnös, akinek a zálogát a kezemben tartom?

AIGISZTHOSZ

Halljátok az ítéletemet: aki kiközösíti magát közülünk, azt mi is kiközösítjük magunk közül. Más akarsz lenni, mint mi, te rongy? Hát majd gondoskodom, hogy más legyél.

ELEKTRA

Elég. Tizenöt évig hallgattam: ma beszélni fogok. Azt mondod, király, más akarok lenni, mint ti? Jól mondod. Ha ti emberek vagytok, én fa akarok lenni, kő vagy szél. Ha ti boldogok vagytok, nekem a kín kell. Ha ti vagytok a világ, én a pokol leszek, a mennybolt vagy a hold. Elektra vagyok, pocsolyalakók, Elektra, nem disznó, mint ti mindannyian. Nézzetek rám. Nézzetek rám, és gondolkodjatok. Azt hiszitek, jobb hazudni, mint kimondani az igazat? Jobb elrohadni a mocsokban, jobb remegni egy életen át, mint egyszer szembenézni a halállal? Azt hiszitek, a bűn büntetlen marad?

KÓRUS

Azt hiszitek, a bűn büntetlen marad?

ELEKTRA

Megcsókoltátok a gyilkos lábát: mit értetek vele? Eladtátok neki a gyerekeiteket is: mit értetek vele? Lehazudtátok az égről a csillagokat: mit értetek vele? Megvásároltátok a boldogságot? A rettegést vásároltátok meg. Nyugalmat kaptatok? A félelmet kaptátok. A fejeteket véditek? A hátatokon csattog az ostor. Hát ezért érdemes? Mondjátok a szemembe: ezért érdemes?

KÓRUS

Ezért érdemes, polgárok?

ELEKTRA

És mi lesz veletek, ha a gyilkost eléri a büntetése? Akkor mi igazolja az életeteket? Akkor mit fogtok hazudni, és kinek fogtok hazudni? Akkor mi lesz veletek, hóhérsegédek?

KÓRUS

Akkor mi igazolja az életeteket?

AIGISZTHOSZ

Eszelős Elektra, kit érdekel, mit beszélsz? Őrült Elektra, ki figyel a szavadra? Röhögjetek a pofájába, polgárok: ez a kis kurva akar oktatni benneteket?

KÓRUS

Mért nem röhögtök a pofájába, polgárok?

AIGISZTHOSZ

Halljátok, íme, a király parancsát: Lóthosz, a kanász, ma este nászt ül Elektrával.

ORESZTÉSZ

Nem.

AIGISZTHOSZ

Te mit akarsz?

ORESZTÉSZ

Azt mondtátok, polgárok, büszkék vagytok magatokra. Dicső erény. Itt az alkalom, hogy bebizonyítsátok: jogos a büszkeségetek.

AIGISZTHOSZ

Fogd be a szád.

ORESZTÉSZ

Nem, király. Büszke polgárok, erényes polgárok, mért tűritek, hogy ez a hóhér parancsoljon nektek?

AIGISZTHOSZ

Őrség!

ORESZTÉSZ

Tudod a törvényt: az Igazság Ünnepén mindenki büntetlenül szólhat.

AIGISZTHOSZ

Városom minden polgára. De nem egy koszos idegen.

ORESZTÉSZ

Én, idegen? Ebben a városban? Ebben a palotában? Nézzetek rám, polgárok: Oresztész áll itt, Agamemnon fia.

AIGISZTHOSZ

Oresztész?

ORESZTÉSZ

Oresztész vagyok, a meggyilkolt Agamemnon fia. És a te halálod, zsarnok.

AIGISZTHOSZ

Hé, fiúk, bilincset.

ELEKTRA

Ne mozduljatok. Ismeritek a törvényt.

AIGISZTHOSZ

Nem hallottátok?

ELEKTRA

Ismeritek a törvényt: kerék törje össze minden csontját, testét parázson pirítsák, tüskét verjenek a körmei alá, csíkokban húzzák le a bőrét annak, aki egyetlen ujjal is bántani meri az Igazság Ünnepén megszólalót. Föld be ne fogadja, tenger vize kivesse, folyó hátán ne hordja: így szól a törvény.

AIGISZTHOSZ

Te ostoba. Én hoztam a törvényt. Én, a király. Rajta, fiúk.

ELEKTRA

Ne mozduljatok. Én parancsolom nektek. Én, Elektra.

 

Csend.

 

AIGISZTHOSZ

Honnan tudjátok, hogy valóban Oresztész ez itt? Hogy nem egy idegen, aki el akarja pusztítani a várost?

ELEKTRA

Mert én mondom: ő Oresztész. Én mondom, Elektra, aki még sosem hazudott.

 

Csend.

 

AIGISZTHOSZ

Elárultok? Megtagadtok? Kifelé. Mind ki innen. Egyedül akarok maradni ezzel az úrral.

 

Tizenhatodik jelenet

Oresztész, Aigiszthosz, Kórus, A néma

 

AIGISZTHOSZ

Bravó, fiú. Ezt ügyesen csináltad.

ORESZTÉSZ

Sokkal ügyesebben, mint gondolod.

AIGISZTHOSZ

Dicsekedj csak: van rá okod. Én, a vesztes is megemelem előtted a kalapom.

ORESZTÉSZ

Gyorsan rájöttél, hogy te vagy a vesztes.

AIGISZTHOSZ

Köszönöm a bókot; az eszem valóban gyorsan forog. Neked meg jó a szemed, hogy észrevetted.

ORESZTÉSZ

Remélem, nem képzeled: azért jöttem, hogy bókoljunk egymásnak.

AIGISZTHOSZ

Ugyan már. Azért jöttél, hogy bosszút állj apádért.

ORESZTÉSZ

Tévedsz, király.

AIGISZTHOSZ

Ha tévedek, sosem tévedtem ekkorát. Mindenesetre örülök, hogy tévedek.

ORESZTÉSZ

Jobb lenne, ha nem tréfálnál.

AIGISZTHOSZ

Miért ne? Szeretek tréfálni.

ORESZTÉSZ

Te vagy az első ebben a városban, aki szeret tréfálni.

AIGISZTHOSZ

Megnyugtatlak: én vagyok az egyetlen. A többieket leszoktattam róla.

KÓRUS

Nem furcsa? Még a tréfás kedvű zsarnokok sem szeretik, ha az alattvalóik tréfálnak.

ORESZTÉSZ

Ide figyelj, hóhér, ha már társalogni akarsz a halálod előtt: nem azért jöttem, hogy megbosszuljam Agamemnon halálát.

AIGISZTHOSZ

Dicséretre méltó.

ORESZTÉSZ

Sajnálom őt. Ha tudnék sírni, megsiratnám. Szobrot emelek majd neki, ahogy illik. De nem az ő véréért veszem a véredet.

AIGISZTHOSZ

Azt hiszem, értelek. Fiatal vagy, előtted az élet. Agamemnon nemcsak az apád volt, hanem király is, mégpedig a gazdagabbak közül. És mindaz a kincs, ami téged illet, most az én ládáimban lapul.

ORESZTÉSZ

Ne tettesd magad ostobának.

AIGISZTHOSZ

Ismét tévedtem? Bocsáss meg. Igaz is: szép dolog a kincs, de még szebb a hatalom. Már csak azért is, mert a hatalom mindennap új kincseket fial. Jól van, Oresztész. Látom, férfival beszélek. Hallgasd meg az ajánlatom. Az első pillanattól tetszel nekem. Te meg, hidd el, sokat tanulhatsz tőlem. Osztozzunk meg a trónon, fiú.

ORESZTÉSZ

Eszeden vagy?

AIGISZTHOSZ

Megértjük majd egymást, ne félj. Hasonlítasz hozzám.

ORESZTÉSZ

Én hozzád?

AIGISZTHOSZ

Uralkodónak születtél, akárcsak én.

ORESZTÉSZ

A tűz nem hasonlít a vízhez.

AIGISZTHOSZ

Biztos vagy ebben, Oresztész?

ORESZTÉSZ

A dögkeselyű nem hasonlít a sashoz.

KÓRUS

Mindkettőnek karma van.

AIGISZTHOSZ

Mondd hát, mit akarsz.

ORESZTÉSZ

A véredet. De nem apámért. Nem a kincsért, nem a trónért. Tizenöt éve adod hóhér kezére városom polgárait. Tizenöt éve, hogy martalócaidtól nincs biztonságban sem asszony, sem gyerek. Hogy este senki sem hajthatja nyugodtan álomra a fejét.

AIGISZTHOSZ

Hát ezért. Okosabbnak hittelek.

ORESZTÉSZ

Majd elválik, melyikünk az okosabb, te zsarnok.

AIGISZTHOSZ

Zsarnok. Mi az, hogy zsarnok, fiam? És honnan tudod, hogy zsarnok vagyok?

ORESZTÉSZ

Távol éltem, de a fülem itt volt, és a szemem is. Minden embert számon tartok, akivel végeztek a hóhéraid.

AIGISZTHOSZ

Láttál már államot hóhér nélkül?

ORESZTÉSZ

Te se látod meg az országot, ahol a bűnösök kerülnek törvény elé, és az igazak hatalomra.

AIGISZTHOSZ

Helyben vagyunk. Tehát a bűnösöket meg kell büntetni, az igazakat meg kell jutalmazni. Akkor csak azt kell eldönteni, ki a bűnös, ki az igaz?

KÓRUS

Ami a történelem tanúsága szerint nem is olyan egyszerű.

ORESZTÉSZ

Ha semmit se tudnék uralmadról, elég lenne, amit ma a két szememmel láttam.

AIGISZTHOSZ

Mit láttál, ha szabad érdeklődnöm? Sunyi szolgákat, talpnyalókat, csúszó-mászó férgeket. Ezeket sajnálod, Oresztész?

ORESZTÉSZ

Ki törte el a gerincüket? Ki nyomorította szolgává őket?

AIGISZTHOSZ

Istennek képzelsz? Mindenhatónak, aki vinnyogó ölebbé tudja változtatni a bátor férfiakat?

ORESZTÉSZ

Ahány bátor férfi volt a városban, hóhér kezére adtad.

AIGISZTHOSZ

Jártál a birodalmamban. Láttál elárvult falvakat? Elnéptelenedett házakat? Láttál kihalt utcákat, királyfi? Hány embert adtam hóhér kezére? Legfeljebb minden ezrediket. De megmaradt kilencszázkilencvenkilenc, és az ilyen, mind ilyen nyomorult féreg.

ORESZTÉSZ

Suhogtasd az ostort, ha csak megmukkannak, törd kerékbe, amelyik nem nyalja a talpad, reggel-délben-este szoktasd őket a félelemre – és szolga lesz az ember. De adj neki szabadságot, hogy maga dönthessen a sorsáról, a bátrat pártold, ne a sunyit – és büszke férfiak népesítik be a várost.

AIGISZTHOSZ

Szabadságot? Mit értesz te ehhez, fiú? Az ember ocsmány állat: semmivel sem különb a disznónál. És a disznók ne szavaljanak jóságról, tisztaságról: ismerjék el, hogy disznók, és aszerint éljenek. Én a szabadságot hoztam nekik, Oresztész: úgy élhetnek, amilyenek valójában, és még szégyellniük sem kell magukat.

ORESZTÉSZ

És aki nem akar disznó lenni, azt hóhér kezére adod, ugye?

AIGISZTHOSZ

Mind disznó ez, fiam.

ORESZTÉSZ

Mondd nekik: disznók vagytok mind. Mondd nekik: aki nem disznó, annak kitépem a nyelvét. Mondd nekik: aki nem akar disznó lenni, azt fölnégyelem. És négyeld fel, aki pisszenni mer, tépd ki a belét, aki elvágyik a pocsolyából. Melyik meri azt mondani, hogy ember, és nem egy a kondából? Vén hóhér, mit tudsz te az emberekről? Hisz csak a hazugságaikat ismered.

KÓRUS

És te mit tudsz róluk, királyfi?

ORESZTÉSZ

Azt hitted, Oresztészt is ismered, ugye? És most itt állok, én, a disznó, akit egész életemben hazudni kényszerítettél, és tőr van a kezemben.

AIGISZTHOSZ

Te kivétel vagy, fiam. Te uralkodó vagy: ne mérd magadhoz ezt a csürhét.

ORESZTÉSZ

Kivétel vagyok? Hát majd kivétellé változtatom az egész várost.

AIGISZTHOSZ

Nem te beszélsz most, Oresztész: Elektra szól belőled. Te is felültél ennek az eszelősnek?

KÓRUS

Ejnye, Oresztész, felültél egy eszelősnek?

AIGISZTHOSZ

Király szól most hozzád, király. Térj észhez, amíg nem késő. Elektra ma az én ellenségem, holnap a tiéd. Ma engem gyűlöl, holnap már téged; ma rám szórja az átkait, holnap Oresztészre.

KÓRUS

Elektra ma Aigiszthosz ellensége: holnap Oresztészé.

AIGISZTHOSZ

Térj észhez, amíg nem késő: a magad fejével gondolkozz, ne az övével. Ez a fúria ma az én világomat akarja megváltoztatni, holnap a tiédet. Ez a démon arra született, hogy elpusztítsa a rendet. Ez az őrült azt képzeli, ő a szabadság.

ORESZTÉSZ

Magam mellé ültetem a trónra. Oresztész rendje és Elektra szabadsága testvérek.

AIGISZTHOSZ

Te szerencsétlen, tönkre akarod tenni a világot? Nem érted, király: az ember belepusztul a szabadságba.

ORESZTÉSZ

Te pusztulsz bele, hóhér. Leszúrja.

 

Tizenhetedik jelenet

Elektra, Oresztész, Kórus, A néma

 

ELEKTRA

Beteljesült.

ORESZTÉSZ

Hallgat.

ELEKTRA

Elvégeztetett.

ORESZTÉSZ

Most már örülj. Megszabadultál.

ELEKTRA

Örülök. Megszabadultam. Megszabadultam. Örülök. Hé!! Figyelj ide, Oresztész. Mind figyeljetek ide. Nézzétek Elektrát, aki táncol. Elektra, aki sosem táncolt, most táncol egy holttest mellett, egy ember vérében taposva, kurjongat az örömtől, ahogy ti szoktatok, táncosok, de Elektra a vértől részeg, halálhörgésre ropja a táncot, üveges szempárral néz farkasszemet.

ORESZTÉSZ

Hallgat.

ELEKTRA

Őrült vagyok, ugye? Mondd ki bátran. És nézd a táncot, Oresztész, nézd, jól figyeld. Tizenöt éve koplalok erre a táncra. Tizenöt éve szomjazom erre a táncra. Tizenöt évig gyászban jártam, de most táncolok, látjátok, táncolok. Megszabadultam, Oresztész. Elpusztítottad a hazugságot. Táncolok. Örülök. Megszabadultam. Megszabadultam, Oresztész.

ORESZTÉSZ

Hallgat.

ELEKTRA

Te mért nem örülsz velem? mért nem táncolsz velem? Félsz, Oresztész? Félsz táncolni egy holttest mellett?

ORESZTÉSZ

Hallgat.

ELEKTRA

Nem igaz, hogy minden halott nyugalmat érdemel. Nem igaz, Oresztész. Tanítsd meg a gyerekeket, ujjongjanak, ha elpusztul egy zsarnok.

ORESZTÉSZ

Nézd a kezem: csupa vér.

ELEKTRA

A hazugságtól félj, ne a vértől. A bűntől, ne a vértől. A szennytől félj, Oresztész, ne a vértől.

ORESZTÉSZ

Meg kellett tennem. De nézd a kezem.

ELEKTRA

Add ide a kezed: hadd legyen véres az enyém is. Ideszorítom a szívemre, látod: hadd legyen véres a szívem is.

KÓRUS

A hazugságtól féljetek, ne a vértől.

ELEKTRA

Ne félj, Oresztész: lecsókolom kezedről a vért. Beletörlöm a ruhámba, kedves.

KÓRUS

A hazugságtól féljetek, ne a vértől.

ELEKTRA

Hajtsd az ölembe a fejed. Gyere, pihenj. Pihenj, szerelmem, pihenj szépen: vigyázok rád. Gyere, bújj az ölembe: elringatlak.

ORESZTÉSZ

Honnan van ennyi erőd?

ELEKTRA

Megszabadultam. Megszabadítottál.

ORESZTÉSZ

Meg kellett tennem. Már nem félek. Nézd a kezem: már nem remeg. Arcomba törlöm a vért: már nem félek tőle, Elektra.

ELEKTRA

Megszabadítottál.

ORESZTÉSZ

A gyilkost csak gyilkosság pusztítja el: ez a törvény. A szabadsághoz véres út vezet.

ELEKTRA

A hazugságot ölted meg.

ORESZTÉSZ

Csak nézlek, és nem tudom, ki vagy. Csak csodállak, és nem tudom, ki vagy.

ELEKTRA

Elektra vagyok, kedvesem.

ORESZTÉSZ

Mióta ismerlek, tudom, hogy egymagam semmi se vagyok. Mióta ismerlek, tudom, hogy egyedül semmit sem érek. Mióta ismerlek, már nemcsak Oresztész akarok lenni: Elektra is.

KÓRUS

A szabadsághoz véres út vezet.

 

Tizennyolcadik jelenet

Elektra, Oresztész, Khrüszothemisz, Kórus, A néma

 

ELEKTRA

Nézd, nővérkém: megszabadultunk.

KHRÜSZOTHEMISZ

Holttestet látok.

ELEKTRA

Örülj: apánk gyilkosa halott.

KHRÜSZOTHEMISZ

Ha akarod, örülök.

ORESZTÉSZ

Örülj, nővérem: vége a rettegésnek.

KHRÜSZOTHEMISZ

Ha parancsolod, örülök.

ELEKTRA

Két testvér keze véres, a harmadiké tiszta.

KHRÜSZOTHEMISZ

Ti öltetek, nem én.

ELEKTRA

Két testvér keze tiszta, a harmadiké véres.

KHRÜSZOTHEMISZ

Már megint nem vagy eszednél?

ELEKTRA

Két testvér keze tiszta Agamemnon vérétől.

KHRÜSZOTHEMISZ

Mártsam én is vérbe a kezem? Azt lesheted.

ORESZTÉSZ

Ne félj, nővérem. Aigiszthosz halott: nincs már mitől félned.

KHRÜSZOTHEMISZ

Mindenkitől félek, akinek véres a keze.

ORESZTÉSZ

Én a szabadságot hozom nektek.

KHRÜSZOTHEMISZ

Aigiszthosz is ezt mondta, amikor megölte apánkat.

KÓRUS

Hallod ezt, király?

ORESZTÉSZ

Menj haza, nővérem. Menj a városba, és mondd meg mindenkinek: mától senki se féljen a királytól. Mától a király őket szolgálja.

KHRÜSZOTHEMISZ

Mit érdekel engem, ki parancsol nekem. Mit érdekel, ki mondja, hogy neki van igaza. Aki király, annak mindnek igaza van. És mindnek véres a keze. Mind azért király, mert az emberek félnek tőle.

ELEKTRA

Eddig a szád se merted kinyitni. Ha Aigiszthosz csak rád nézett, szűköltél, mint a kutya.

KHRÜSZOTHEMISZ

Ne félj, befogom a szám. Megtanultam: legjobb, ha befogom a szám.

ELEKTRA

Meg bizony. Kussolni, azt megtanultál.

KHRÜSZOTHEMISZ

Lehet, hogy hazug vagyok. Lehet, hogy gyáva vagyok. De a kezemen nincs vér, Elektra.

ELEKTRA

Hát nézz ide. Nézd a kezem, és nézd Oresztész kezét. Véres, ugye? Nem rejtegetem senki elől. Szabad vagyok, Khrüszothemisz: véres a kezünk, és ettől vagyok szabad.

KHRÜSZOTHEMISZ

Lehet.

 

Tizenkilencedik jelenet

Elektra, Oresztész, Klütaimnesztra, Khrüszothemisz, Kórus, A néma

 

KLÜTAIMNESZTRA

Hol a király?

 

Csend.

 

KLÜTAIMNESZTRA

Halljátok? Hol a király?

ELEKTRA

Ahol Agamemnon.

KLÜTAIMNESZTRA

Nem igaz. Megöltétek? Megöltétek Aigiszthoszt? Nincs többé Aigiszthoszom?

ELEKTRA

Te mit tettél Agamemnonnal?

KLÜTAIMNESZTRA

Szépséges csillagom, melegítő napom, megöltek? Jaj nekem. Aigiszthosz, kedvesem, mi lesz most velem? Hogy éljek nélküled? Hogyan keljek, és hogyan feküdjek, hogy nyissam ki a szemem, és hogy szólaljak meg, ha te nem vagy?

ORESZTÉSZ

Menj innen, asszony.

KLÜTAIMNESZTRA

Mióta parancsol a fiú az anyjának?

ORESZTÉSZ

Nem vagyok a fiad. Te nem vagy az anyám.

KLÜTAIMNESZTRA

Hallod, szerelmem? A fiam azt mondja, nem vagyok az anyja. A lányom gyűlöl, mint a pestist. És te halott vagy, szerelmem.

ELEKTRA

Mért halt meg, akit szerettél? Mért gyűlöl a lányod? Mért tagad meg Oresztész?

KLÜTAIMNESZTRA

Én csak egy ostoba, szerelmes asszony vagyok. Hogy tudnék neked felelni?

ELEKTRA

Ahhoz nem voltál ostoba, hogy rádobd apánkra a hálót?

KLÜTAIMNESZTRA

Rádobtam a hálót, és rádobnám ma is. Rádobnám százszor, és százszor örülnék, ha látnám a vérét. Kit öltem meg, te lány?

ELEKTRA

A férjedet.

ORESZTÉSZ

A királyt.

KLÜTAIMNESZTRA

Agamemnont öltem meg, ostobák. Agamemnont, akit gyűlöltem, mióta az első éjszakán meggyötört. Akinek több kurvája volt, mint csillag az égen, aki soha egy jó szót nem szólt hozzám, akinek az ölelése csak kín volt. Agamemnont, az állatot, aki megölte Iphigéniát, a magzatomat.

ELEKTRA

És te? Te nem áldoztad volna föl Oresztészt? Nem áldoztál volna föl engem is?

KLÜTAIMNESZTRA

Voltál már anya, akinek a gyerekét a saját férje ölte meg? Voltál asszony, akit az ura átölelt, mielőtt megszáradt kezén a lánya vére?

ELEKTRA

És ha Aigiszthosz öli meg a fiadat? Akkor is megborzadsz a kezétől?

KLÜTAIMNESZTRA

Hogy én borzadjak a kezedtől, szerelmem? Mit tudnak ezek a kezedről, kedvesem?

ELEKTRA

Hogy mered siratni Iphigéniát, te, aki nem sirattad Oresztészt és Elektrát?

KLÜTAIMNESZTRA

Ki vagy te, hogy parancsot adhass, kit sirassak?

ELEKTRA

Elektra vagyok: a lányod.

KLÜTAIMNESZTRA

Nekem nincs lányom. Nekem nincs fiam. Nekem egyetlen gyermekem volt, akit az állat Agamemnon megölt.

ORESZTÉSZ

Menj innen, asszony.

KLÜTAIMNESZTRA

Te nem vagy a fiam. Ti nem vagytok a lányaim. Ti a gyilkos Agamemnon gyermekei vagytok. Bár fojtott volna meg Aigiszthosz mindnyájatokat.

KHRÜSZOTHEMISZ

Öld meg ezt a dögöt.

ORESZTÉSZ

Fogd be a szád. Így gyűlölsz, anyám?

KLÜTAIMNESZTRA

Magam tartottalak volna Aigiszthosz kése alá, ha kéri.

ORESZTÉSZ

Így gyűlölsz?

KLÜTAIMNESZTRA

Így szeretem az én kedvesemet.

KÓRUS

Nem a gyűlölet lett Agamemnon veszte: a szerelem. Nem a gyűlölet kergette világgá Oresztészt: a szerelem. Nem a gyűlölet dobta a kanász prédájává Elektrát: a szerelem.

ELEKTRA

Szörnyeteg vagy, anyám.

KLÜTAIMNESZTRA

Mit tudod te, milyen az, először ismerni meg az örömöt? Mit tudsz te Aigiszthosz kezéről, ágyékáról?

KÓRUS

Agamemnon vére elfolyt. Elfolyt volna Oresztész és Elektra vére is. De mit tudtok ti Aigiszthosz ágyékáról?

KLÜTAIMNESZTRA

Te mersz ítélni? Te kóró, aki sose kóstoltad férfi testét. Te aszott szűz, akinek a mellét nem csókolta senki. Te nyeszlett, aki csak álmodtál az ölelésről. Hogy mersz ítélni? Mit tudsz te a szerelemről?

ELEKTRA

És ha tudok? Ha mindent tudok?

KLÜTAIMNESZTRA

Jaj neked, Elektra. Jaj nektek, akik nem ismeritek a szerelmet. Aigiszthosz, kedvesem, ezek az állatok nem tudják, hogy a szerelem változtatja meg a világot. Ti ostobák, mitől lesz szép a rút, az éjszaka nappal, a bűn jótett, a fájdalom öröm? Mitől, ostobák? Jaj, Aigiszthosz, ezek nem tudják: nincs más törvény, csak a szerelem.

KÓRUS

Mitől lesz szép a rút? Mitől lesz jótett a bűn? Mitől, polgárok?

KLÜTAIMNESZTRA

Jaj neked, Elektra. Az én vérem folyik benned: jaj neked. Szeress úgy, ahogy én szerettem. Még jobban szeress. Még jobban szeress, és más gyűrje maga alá a tested. Még jobban szeress, és soha ne legyen a tiéd, akit szeretsz.

ELEKTRA

Nem fog az átkod, anyám. Nézd Oresztészt: nézd a szerelmesemet.

KLÜTAIMNESZTRA

A testvéred a szerelmesed?

ELEKTRA

Az a szerelmesem, akit szeretek.

KLÜTAIMNESZTRA

Oresztész a szerelmesed?

ELEKTRA

Elektra soha nem lesz másé. Elektra szabad, mert azé, akit szeret.

KLÜTAIMNESZTRA

Azt hiszed? Igazán azt hiszed? Most lettél szolga, te ostoba: most hajtod majd meg a fejed te is. Most fogsz nyüszíteni a félelemtől, hogy el ne hagyjon. Most csókolod majd a kezét, hogy szeressen. Most fogsz hazudni te is, hogy megtartsd magadnak.

ORESZTÉSZ

Menj innen, asszony.

KLÜTAIMNESZTRA

Megölted Aigiszthoszt, te gyilkos? Legurítottad a napot az égről? Sivataggá változtattad a világot? Kutyák nyalják föl a véred. Döglegyek egyék ki a szemedet.

ELEKTRA

Öld meg, Oresztész.

KLÜTAIMNESZTRA

Ott akarok állni a nyújtópad mellett, hét nap és hét éjszaka, hogy halljam a jajgatásodat. A fogaimmal akarom lerágni a húsodat, a nyelvemmel inni a véred, te gyilkos.

ELEKTRA

Öld meg, király.

ORESZTÉSZ

Menj innen, asszony. Nem kell a véred: elég vér folyt ebben a városban. Nincs közöm hozzád: nem vagy az anyám.

ELEKTRA

De nekem az anyám, érted? Ő szült és szoptatott, ő ápolt, amikor beteg voltam. Nekem anyám ez a gyilkos, és én követelem: öld meg, Oresztész. Öld meg, mert megölte apánkat. Öld meg, hogy szabad legyen a város. Öld meg, király: szerezz érvényt a törvénynek.

ORESZTÉSZ

Ebben a városban én vagyok a törvény. Elég a vérből, Elektra. Eredj innen, asszony.

KLÜTAIMNESZTRA

Ideülök a kedvesem fejéhez. Idefekszem a teste mellé. Idebújok a karjaiba. Ölj meg, király: akkor a holttestem fekszik majd a kedvesem mellett.

KÓRUS

Énekel.

 

    Szerelem, szerelem,
    Átkozott gyötrelem,
    Mért nem virágoztál
    Minden falevelen.
 

Huszadik jelenet

Elektra, Oresztész, Kórus, A néma

 

ELEKTRA

Elvégezted a feladatod, Oresztész?

ORESZTÉSZ

A zsarnok halott, a város szabad.

ELEKTRA

A zsarnok halott – de mi lesz a bűnösökkel?

ORESZTÉSZ

Aki bűnös, megbüntetem.

ELEKTRA

Akkor emeld fel újra a tőröd, és öld meg az anyámat. Öld meg, Oresztész, ha büntetni akarod a bűnt.

ORESZTÉSZ

Hallgat.

ELEKTRA

Miért nem mondod, hogy szörnyeteg vagyok? Miért nem mered a szemembe mondani?

ORESZTÉSZ

Hallgat.

ELEKTRA

Szörnyeteg vagyok? De akkor a világ is az. A világ is az, ha csak egy szörnyetegnek lehet igaza. Mert nekem van igazam, Oresztész. Nekem van igazam, király: ha a bűn büntetlen marad, nincs több igazság.

ORESZTÉSZ

A büntetéshez már nem kell a tőr.

ELEKTRA

Hát ki büntessen, ha nem te?

ORESZTÉSZ

Ahol a szabadság a rend, ott a törvény büntet.

ELEKTRA

De kik lesznek a bírák, Oresztész? Hol találsz embert ebben a városban, akinek joga van ítélkezni a többi fölött?

ORESZTÉSZ

Lesz mércém válogatni.

ELEKTRA

Csak kezdj el válogatni, és mindről kiderül, hogy ártatlan.

ORESZTÉSZ

Ha nem válogatsz, mindre ráütheted a bélyeget.

ELEKTRA

De ki nem bűnös, király? Ki nem bűnös ebben a városban, aki a zsarnokot szolgálta?

ORESZTÉSZ

Vigyázz, királylány: ha mind bűnös, csak a hóhér uralkodhat fölöttük. Vigyázz, Elektra: ha a pallos lesz a jogar, ismét zsarnok kerül a trónra.

ELEKTRA

Nem érted: ha csak egyetlen bűnös büntetlen marad, nincs hatalma az igazságnak.

ORESZTÉSZ

Nem érted: ha ítélni jövök, nem szabadítani, rabszolgákat nevelek.

ELEKTRA

Hiábavaló volt. Azért éltem, hogy legalább egyetlen ember legyen a városban, aki nem felejt. Egyetlenegy, aki vár reád. Hiábavaló volt.

ORESZTÉSZ

Elektra, kedvesem: nem volt hiábavaló.

ELEKTRA

Jaj, Oresztész. Jaj, szerelmem: menjünk el innen. Nagy a világ, menjünk innen, szerelmem.

ORESZTÉSZ

Tudod, hogy nem lehet.

ELEKTRA

Bárkába ülünk: felhúzod a vitorlát. Kis szigeten élünk, ahol csak sirályok meg halászok laknak. Viszek neked friss szénát a barlangba, hozok vizet a forrásból, a tengerben lemosom lábaidról a port. Menjünk innen, szerelmem.

ORESZTÉSZ

Tudod, hogy nem lehet.

ELEKTRA

Piacra megyünk, ahol nyüzsög a nép, és friss halat árulnak, vásárcsarnokokban kódorgunk, ahol halomban áll a datolya, este leülünk a térre, és nézzük az embereket. Elmegyünk a bazárba, ahol fazekasok korongolják a köcsögöket, mandulát veszünk a bódéban, virágot hozok neked minden reggel. Menjünk innen, szerelmem.

ORESZTÉSZ

Elektra, kedvesem, én nem mehetek.

ELEKTRA

Nem kellek neked?

ORESZTÉSZ

Nem dobhatom el az egyik kezem, az egyik szemem. Nem pótolhatlak semmivel.

KÓRUS

Pótolhatatlan vagy, királylány. És mégsem megy veled.

ORESZTÉSZ

Korcs vagyok nélküled. Félember. Ügyefogyott.

KÓRUS

Félember nélküled. És mégsem megy veled.

ELEKTRA

Ki vagyok én neked?

ORESZTÉSZ

Tudod te jól.

ELEKTRA

Szerelmesednek hívsz magad mellé?

ORESZTÉSZ

Társamnak hívlak magam mellé.

ELEKTRA

Párodnak hívsz magad mellé?

ORESZTÉSZ

Tudod a törvényt: testvér testvérnek párja nem lehet.

ELEKTRA

Azt mondod: ez a törvény?

ORESZTÉSZ

Tudod a törvényt, Elektra.

ELEKTRA

Miféle törvény tiltja, hogy a szerelmesek szerethessék egymást?

ORESZTÉSZ

Ami az embereknek parancs, nekem is az.

ELEKTRA

Hazug törvényt hirdetsz, király. Hazug törvényt félsz, Oresztész.

ORESZTÉSZ

Mindenki megszegheti a törvényt. Minden rabszolga, minden utcasarki koldus. Csak a király nem.

KÓRUS

Halljátok, törvényhozók? Az utolsó koldus is megszegheti a törvényt: csak a törvényhozó nem.

ELEKTRA

Egy trónon ülnénk, és külön ágyban aludnánk. Nappal láthatnálak, éjszaka soha. A homlokod csókolhatnám, a szádat soha.

ORESZTÉSZ

Görnyedten járok már halálomig: sosem szabadulhatok a szerelemtől. Ez lesz a sorsom: hogy szeresselek, és ne szerethesselek.

ELEKTRA

A hazugságot választod sorsodul?

ORESZTÉSZ

A kínt választom, mert nem lehet más utam.

ELEKTRA

Nem a kín lesz a sorsod. Elfelejted Elektrát, ne félj. Mert Elektra Elektra, és Oresztész Oresztész. Most már mindörökre.

KÓRUS

Elektra Elektra, és Oresztész Oresztész. Most már mindörökre.

ORESZTÉSZ

Elektra, kedvesem, a neved felírják a templom oszlopára.

ELEKTRA

Felírják a nevem a templom oszlopára.

ORESZTÉSZ

Hogy évezredek múlva is tudják: nincs, aki Elektrához méltó.

ELEKTRA

Hogy örökre hirdesse: nincs, aki Elektrához hasonló.

KÓRUS

Nincs, aki Elektrához hasonló.

ELEKTRA

Tizenöt évig vártam erre a napra. Fehér ruhában nem látott senki. Nevetni nem látott senki. Örülni nem látott senki. És nem Lóthosz nyoszolyája lesz a jutalmam: a templom oszlopa.

KÓRUS

Melyik a jobb, királylány?

ELEKTRA

Oresztész eljött, hogy új hazugságra tanítsa az embereket. Oresztész eljött, hogy megtanítsa hazudni Elektrát is. És Elektra nevét felírják a templom oszlopára. Be is aranyozzák, hogy ragyogjon, és nem írnak mellé egyetlen nevet sem, mert nincs ember, aki Elektrához hasonló.

KÓRUS

Nincs, aki Elektrához hasonló.

ELEKTRA

Eljönnek majd az anyák, karjukon gyermekükkel, eljönnek a szerelmesek, egymás kezét fogva, eljönnek a vének, unokáik karéjában. A piacon kolbászt sütnek, ősszel megérik a szőlő, és mustszagú lesz a város, a fiúk táncba viszik a lányokat, és Elektrából nem marad más, csak a neve a templom oszlopán. Egyes-egyedül a neve. És még a neve is egyedül lesz.

KÓRUS

Egyes-egyedül a neve. És még a neve is egyedül lesz.

ELEKTRA

Elmehetsz, Elektra: a kapu tárva, nem tart vissza semmi. Követheted a folyókat, és hazudhatod, hogy nem vagy szerelmes. Vagy itt maradsz, és hazudhatod, hogy nem vagy szerelmes.

KÓRUS

Mész vagy maradsz: hazudni fogsz.

ELEKTRA

Aigiszthosz meg akart venni. Oresztész meg akar venni. Aigiszthosz kegyelmet kínált. Oresztész hatalmat kínál. És mind azt akarja, hogy hazudjak.

KÓRUS

Mész vagy maradsz, királylány: hazudni fogsz.

ELEKTRA

Oresztésznek sem Elektra kell, csak egy hazugság. Mindenkinek egy hazugság kell Elektra helyett. Nincs ember, akinek Elektra kellene.

ORESZTÉSZ

Elektra, kedvesem: Oresztész Oresztész, és Elektra Elektra, de egyikünk sem lehet a másik nélkül.

ELEKTRA

Akkor a te utad nem az én utam. Akkor az én utam nem lesz a tiéd.

ORESZTÉSZ

Elektra, szerelmem: a világnak mi együtt kellünk.

ELEKTRA

Nem, király. Nem, Oresztész, mert te gyáva vagy. Szeretsz, és nem mersz szeretni. Győztél, és nem mersz büntetni.

ORESZTÉSZ

Élni kell, Elektra. Mi lesz a városból, ha mindenkire ujjal mutatok: te is bűnös vagy, te is, te is.

ELEKTRA

Hát hogy képzeled? Mától mindenki nyugodt lelkiismerettel hajthatja álomra a fejét, mert Oresztész új törvényt hozott: a múltat el kell felejteni?

ORESZTÉSZ

Élni kell, Elektra. Mi lesz az emberekből, ha mindenkire ráütöm a bélyeget? Hogy egyenesedjenek ki, ha a bakó ott áll a hátuk mögött?

ELEKTRA

Akkor egyenesednek ki, ha úgy élhetnek, mintha mi sem történt volna? Ha felmented őket a bűn alól?

ORESZTÉSZ

Akinek kést szegeznek a torkának, arról ne ítélj.

ELEKTRA

Te megtetted volna? Te is beállsz a talpnyalók közé, ha úgy hozza a sors? Te is elvegyülsz a karban, mely reggeltől estig a hazugságot visszhangozta, és estétől reggelig hazugságot álmodott?

ORESZTÉSZ

Engem nem tett próbára a sors. És aki megmenekült a próbától, nagyon vigyázzon, amikor azokról ítél, akiknek meztelen talppal kellett a parázson járniok.

ELEKTRA

Hát nézz rám. Nézz rám, király, és lásd a gyarló Elektrát, aki meztelen talppal járt a parázson, és mégsem szegte meg a törvényt. Ha csak egy ember maradt a városban, aki nem lett farkas a farkasok között, ha csak egyetlenegy: ítélkezhetsz a többi fölött.

KÓRUS

Halljátok, polgárok: ha csak egy ember van, aki nem lett keselyű a dögkeselyűk között, ítélkezhetnek fölöttetek.

ORESZTÉSZ

Te Elektra vagy: ne mérd magadhoz a tetteiket.

ELEKTRA

Tehát ítélni sincs jogom.

ORESZTÉSZ

Ha téged kínoznak, ordításodra egy ország figyel. Ha fejedet lecsapja a bakó, az egész ország tudja a sírodat. De nekik névtelenül kellett volna elpusztulniok. Az ő holttestükről csak a hóhér tudott volna. Vigyázz, Elektra: akinek a nevét ismeri a város, ne mérje magához a névteleneket.

ELEKTRA

Tehát ítélni sincs jogom.

ORESZTÉSZ

Ha bosszút hirdetsz, senki se magára mondja, hogy bűnös: mind a szomszédjára.

ELEKTRA

Én nem bosszút hirdetek: az igazságot.

ORESZTÉSZ

Nem igazság az, ami árt az embereknek.

KÓRUS

Nem igazság az, ami árt az embereknek.

ELEKTRA

Ásasd föl a piacteret: rád vicsorog a kivégzettek koponyája. Menj le a vallatókamrákba: jajgatnak a falak. Kérdezd meg a fej nélküli hullákat: akarják-e, hogy elfelejtsék őket?

KÓRUS

Kedves hullák, kívánjátok, hogy elfelejtsenek benneteket?

ORESZTÉSZ

Ásasd fel a piacteret, Elektra. Menj le a vallatókamrákba. Kérdezd meg a fej nélküli hullákat: miért haltak meg? Kérdezd meg őket, Elektra: azért, hogy megbosszulják a halálukat? Vagy azért, hogy vesszen a zsarnok?

ELEKTRA

Te könnyen felejtesz: neked nincs mit felejtened. Te felmentheted a bűnösöket: az áldozatok nem a te füledbe ordítottak. Mi közöd neked ehhez a városhoz, Oresztész? Egy levegőt szívtál velünk? Egy kút vizét ittad? Melyik kurváddal szórakoztál, amikor nekünk a vérpadot ácsolták?

ORESZTÉSZ

Amíg én vagyok a király, nem ül hóhér a trónra. Amíg én vagyok a király, nem ül zsarnok a trónra. Amíg én uralkodom, a szabadság uralkodik a városon.

ELEKTRA

De te nem leszel király. Amíg én vagyok, te nem fogsz uralkodni.

ORESZTÉSZ

Eszeden vagy?

ELEKTRA

Kiállok a piactérre, és beleordítom a város pofájába, ki vagy. Elmegyek az asszonyokhoz, akiknek megölték a férjét; elmegyek a szeretőkhöz, akiknek megölték a szeretőjét; elmegyek a gyerekekhez, akiknek megölték az apját. És a meggyötörtek velem jönnek, a megkínzottak velem jönnek, Oresztész.

ORESZTÉSZ

Fiú az apját fogja megölni, apa a gyermekét, szerető a szeretőjét, nem szabsz gátat a bosszúnak.

ELEKTRA

Kikaparom a hullákat a földből. Feltámasztom a megkínzottakat. Akiknek a fejét lecsapta a bakó, velem ordítják, hogy a bűn büntetésre vár.

ORESZTÉSZ

Nem szabadítod rá a poklot újra a városra. Vigyázz, Elektra: a város elpusztul, ha minden polgára retteg.

ELEKTRA

Ha a pokol kell, hogy megtisztuljanak, én elszabadítom a poklot. Ha a kín kell, hogy megtisztuljunk, én megszülöm a kínt.

ORESZTÉSZ

Amíg én vagyok a király, nem lesz pokollá a város. Amíg én vagyok a király, nem lesz törvény a rettegés.

ELEKTRA

De te nem vagy király. Te nem leszel király. Te nem vagy király, mert te nem vagy Oresztész. Most tudom csak: te nem vagy Oresztész.

ORESZTÉSZ

Megőrültél?

ELEKTRA

Te nem vagy Oresztész. Te nem a hazugságot jöttél elpusztítani. Te magad is hazugság vagy.

ORESZTÉSZ

Elektra, állj meg.

ELEKTRA

Te nem vagy Oresztész. Világgá kiabálom: te nem vagy Oresztész.

ORESZTÉSZ

Állj meg, te őrült.

ELEKTRA

Te nem leszel király. Te nem vagy Oresztész. Te nem vagy Oresztész!

ORESZTÉSZ

Nem!! Leszúrja.

 

Csend.

 

ORESZTÉSZ

Te őrült. Jaj, te őrült: mit tettél velem? Elektra, szerelmem, mit tettél velem?

 

Csend.

 

ORESZTÉSZ

Azt akartad, amit én: megszabadítani a várost. Azt akartam, amit te: megszabadítani a várost. Itthagytál mégis, nekem meg élnem kell: most már nélküled. Jaj, szerelmem: Elektra Elektra, és Oresztész Oresztész, most már mindörökre.

KÓRUS

Elektra Elektra, és Oresztész Oresztész. Most már mindörökre.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]