A műfordító sírfelirata

Traveller who passest by
Thou shalt not laugh.
„She lived for Love and died in harness”
a note for Thee, completely harmless
is in this Epitaph,
which would not read as standeth above
but this way bold and brave:
„Had she but lived in harness
and died while making Love –
She would jump out of this Grave.”
Utas, ’Ki épen erre jársz,
Ne hogy kaczagj!
„Élt, hogy szeressen, Meg-halt Munka által” –
Tégedet óvna e’ telljessen ártal-
matlan Sír-Felirat,
Mellyet ne illy mód olvass öszve,
de merészen és zordul:
„Élt volna tsak Munka által,
’s halt volna meg Szerelem közbe’ –
Ki-szöknék most a’ Porbul.”
 

1969

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]