Charles Baudelaire: A fároszok

Rubens, elomló testek vonagló, lusta kéje,
hol rózsás húspárnák közt trónol a szerelem,
s ahol úgy kél és nyugszik, áramlik s forr az élet,
mint szél a levegőben és víz a tengeren;
Lionardo da Vinci, mély tükrök ragyogása,
hol árnyékokba rejtett és misztikus csodák
között az angyalarcú nők halvány mosolyára
jeges keretet zárnak az azúr píneák;
Rembrandt, vad morgások őrjöngő ispotálya,
amelyen egy titáni kereszt remegve áll,
s hullákra, bűzre, szennyre és haldoklók jajára
árván hull egy megőszült december napsugár;
Peter Brueghel, borzalmas és torz bolondok háza,
hol undok néptömeg közt, vad ünnepélyeken
járja a szédült kánkánt, míg már a hideg rázza,
az ember, pénztől, bortól s nemétől részegen;
dús szinek orgiája, ahol testét elébed
barokk gyönyörrel tárja a drága kurtizán,
vörös hajak bűvésze, aranyszínű és érett
szeptemberdélutánok királya, Tizián;
Watteau, gáláns udvarnép bolondos karneválja,
hol mandolínzenére a szív, mint lepke száll,
s a fodros tánc a gőgös csillárok glóriája
fényében úgy hullámzik, miként a tengerár;
Fra Giovanni, aszkéta s mosolygón tiszta vágyak
kertésze, hol a fűben is égi tűz ragyog,
míg fenn, az arany égen gótívű harsonákat
fujnak a pettyesszárnyú, testetlen angyalok;
didergő látomások, reménytelen és bórás
éjjek gyötörtje, Holbein, ahol versenyt kaszál
a gazdával a réten és baljós homokórát
tesz a lakmározó császár trónjára a Halál;
Claude le Lorrain, az alkony s az ősz királyi kertje
– mely lassan s halkan szórja szét lomha bíborát
a kacagó romokra, míg ámuló szemedbe
a hulló nap parázslik a sárga ködön át;
vezérek, kiknek arcán az árnyékok is tiszták,
hol lágy, fehér kesztyűkben alszik a hosszú kéz,
tróntermek és tivornyák, torz törpék s karcsú vizslák
és rokoko-infánsnők mosolya, Velasquez;
Goya, rettentő üstök nyirkos, setét konyhája,
hol embriókat főznek s a vén banyák között
mezitlen áll a céda és vörös harisnyája
boszorkánytáncra várja az éhes ördögöt;
Delacroix, nagy vértó, hol démonok tanyáznak,
s a mély, setét szemekben vak rémület szorong,
amíg Weber zenéje fáradt ütemben járja
a fenyvest, melyre szürkén borúl az égkorong;
Botticelli, tavaszi, lágy hírnöke a nyárnak,
melyben száz színre nyílt ki Toscana s a Provence,
szobák, hol térdepelve fehér Madonnák várnak,
s kezében liliommal belép a renaissance;
s végül te is, kavargó rabszolgák és titánok
királya, néma kőből is Istent faragó,
gigászok mellén alvó, álmodhatatlan álmok
örök nagy álmodója, vén Michelangelo:
ti vagytok a káromlás, a sóhaj és az átok,
ti vagytok az extázis, a könny s a Te Deum,
és száz sötét pincéből ver visszhangot reátok
az emberszív, amelynek ti vagytok ópium,
ti vagytok a parancsszó, melyet az éji vártán
kiáltanak az őrök egymásnak reggelig,
ti vagytok az új fáklya a korhadt, régi bástyán,
s a kürt, mellyel az erdők homályát felverik,
ti vagytok szent s egyetlen hírmondói az Úrnak,
tornyok, miktől kigyúlnak a lila tengerek,
és míg az ezredévek vetetlen sírba hullnak,
a végtelen partjáig hullámzik nevetek!
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]