Merőben érthetetlen

Az anyag léte, tudom, lehetetlen.
Csupán semminek kéne lennie
a lakatlan, testetlen és lelketlen
űrben – de ezt nem hiszi senki se.
Szép kép, hogy nagy tojás úszott a minden
tengerében, és ebből lett a lét,
vagy hogy a világ alkotója Isten,
s a fényt s homályt ő választotta szét,
s tudósaink meséje: összepréselt
ősanyag robbant szét a semmiben,
de nem tudják, hogy miből és miért lett.
Most itt állunk bután, bár úgy hiszem,
hogy a világ erőben mérhetetlen,
s talán ezért merőben érthetetlen.
 

(Budapest, 1993)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]