Egyesült Európa

Már nem látom több színben, csak fekete-fehéren.
Ott álltam a malomban ezelőtt hetven évvel
Zsolnán. A liszt mint könnyű porhó, gyengéden szállt rám.
Szemközt molnár nagyapám ezüstben, mint egy császár.
Ő volt a Páneurópa mozgalom vezetője
helyben. Szeliden beszélt. Sohase féltem tőle.
„A földrész egyesül majd. Boldog, békés és szép lesz.
Én aligha érem meg. Te biztosan megéred.”
Megértem? Ez kétséges. A bürokrata önkény
rendelkezik Brüsszelben, de hol a rend, a törvény,
a kultúra, az összhang? Jobb lesz attól az élet,
ha gazdagabb a gazdag, s a szegény még szegényebb?
Vagy higgyem, hogy gyárfüstből s pénzmániából épül
fel újjá Európa, de minden lélek nélkül?
 

(Budapest, 1992)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]