Polgári ház, 1900

Szüleivel anyám, a tízéves kisleányka
Zágrábban élt. Egy este, mikor bebújt az ágyba,
a német nevelőnő ezt mondta anyácskámnak:
„A roló rekeszében kísértetek tanyáznak.
Ne félj! Védőt szereztem, nagy hőst. Arany a lelke!”
Éjfélkor az ablakban szép hadnagyot emelt be.
„Jöjj hozzám”, szólt a kislány. „Nem, innen kell, hogy lássam”,
felelt az, vetkőzött s már bent volt a másik ágyban.
Így védelmezte őket buzgón, hetente négyszer,
amíg kardja a székről le nem fordult egy éjjel.
Nagyanyám a lármára, ingben, épphogy benézett,
de nagyapám öltönyben később jött. A vendéget
áthívta a szalónba, hol hosszan kvaterkáztak,
a német nevelőnőt pedig kidobta másnap.
 

(Budapest, 1992)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]