33 év

Hazulról jöttek s hencegtek: míly pompás
Kádárnál! Emigránsok hazatértek
néhány hétre, és pöffeszkedtek folyvást.
Milyen jó, hogy ebben sosem volt részem.
Később Kádárék kint nyaláshoz fogtak,
de elém hiába dobták a horgot,
mert társaimnál jobban hozzászoktam
– s nem is éreztem, hogy mi – a nyomorhoz.
Vagy tíz éve üzentem Wesselényi
barátomnak: kérdezze meg, mi volna,
ha hazajönnék egy napra, megnézni
apám sírját? „Lefogjuk és bezárjuk”,
szólt a miniszter. „De mivel vádolja?”
„Mivel vádolom? Azt majd kitaláljuk.”
 

(Budapest, 1990)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]