Pintyőkék

Szobámban pintyőkéim a tájképen
csak a festett fa ágaira szállnak.
Már réges-rég nem hittem, hogy megérem,
bár erre vágytam. Láthatom hazámat.
Örülök néki és szorongva félek,
mert sok a java és sok a hiánya,
de nem igaz – Metternich mondta Bécsben –,
hogy a Landstrasse vezet Ázsiába.
Nagyon fiatalok s öregek várnak
jöttömre. Késő vénségemben már csak
mi történhetne? Díszsírhelyhez érek,
vagy apró urnában zizeg laza
porom? Mindegy. A végén Szókrátésznek
s Epikúrosznak volt csak igaza.
 

(Toronto, 1989)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]