Debrecenből Miskolc felé

Zimányi Tibor higgadt, szép feje
mellettem a kocsiban. Ő vezet.
Az őszies fák alatt rózsaszín
meg sárga lombból imaszőnyegek,
s a fasorok szélmalomszárnyai.
Arcom körül a levegő rezeg:
de meglehet, hogy csak én remegek.
Szívem, tüdőm, vesém! hány éven át
könyörögtem, hogy itt ne hagyjatok –
most menjetek, ha el kell mennetek:
ezentúl test nélkül is megvagyok.
Egykor innét a kétségbeesés
görnyedt gebéjén menekültem és
magammal vonszoltam az éjszakák
összeérő alagútjain át
a kakastollasok, zöldingesek,
detektívek meg ávósok hadát.
Csigalépcsők alatt, sarkak megett
vártak, folyosók labirintusán
kergettek. Lábam megmerevedett,
ahogy futottam; százemeletes
erkélyekről ugrottam fekete
mélységekbe, de torkomhoz tapadt
az üldözők forró lehelete.
Aztán a szabadító ébredés,
s hogy fáival ablakomon benéz
a Jardin des Plants, vagy egy pálmafa
fölött a hajnal ezüst csillaga,
vagy égszínkék rózsáim londoni
kertemben, meg Firenze dombjai,
Málta, Toronto – ültem a meleg
ágyon s furdalt a lelkiismeret,
mert jobb dolgom van kint, mint odabent,
s tűnődtem, hogy az áldozat nagyobb
lett volna, hogyha otthon maradok?
Közeledik a köd s a Tisza-híd.
Meddő kérdés, miért volt úgy vagy így.
A kocsi fut. Az ünnepléstől még
kábult vagyok és arcom lázban ég.
Minek gyötrődöm, ha szívgyökeret
növesztettem emberbe s e vidék
földjébe? Tudják ezt az öregek
s az ifjúság. Nincs, ki innét kitép.
Így vígasztalom magamat.
Vegyétek hát e versemet,
s ha szerencsésen fennmarad,
úgy nem számít és egyremegy,
hogy túl a tengeren vagy itt
fésültem a magyar szavak
lobogó, hosszú fürtjeit.
 

(Miskolc, 1988)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]