Campanella verse

az Inkvizíció nápolyi börtönéből*
Ami súlyos: a magasból a mélybe
zuhan le. Tátott szájú bestiák
lesnek a szende, játékos menyétre,
s aki a meddő teológiát
kerüli, nagyobb bölcsességre éhes
s tudásra; babonáktól meg nem ing,
de az igazság roppant tengeréhez
kívánkozik: itt végzi rendszerint.
Vannak, kik labirintusról beszélnek,
vagy Polüphémosz barlangjának mondják
e lyukat, meg a pokol fenekének,
hol nincs jog, törvény, kegyelem, hit – térdem
megrogy: a titkos fellegvárba értem,
hol vágóhidat tart fenn a zsarnokság.
 
(Nápoly, 1601)
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]