IV. Pál pápa

Szikár volt, szívós, körmönfont s kegyetlen.
Az inak arcán, mint a jól kicserzett
bőrszíjak. Ajka vén kancák szemérme.
Két skarlát orrlyuka lüktetni kezdett,
ha szólt. A lányok futottak előle.
Több asszony elvetélt, mikor meglátta.
Egy Caraffa, ki tízéves korában
szűz volt még! – Pap lesz – sóhajtott papája.
Hány konklávét ült végig! Hányszor nyomták
a tiarát egy-egy taknyos fejére!
De ő, kereplő csontváz, nyolcvanéves
rágós kísértet, várt. Bizton remélte,
hogy túlél mindenkit. Beteget színlelt,
s megválasztották. Hogy félt tőle Róma
s a fél világ! Most csipkés ágyban fekszik:
ez lesz a vég. Mellette gyóntatója.
– Szólj már! Megbántad-e, hogy intrikálni
sosem szűntél? Hogy gőgödben lenézted
Fülöp királyt és ránkhoztad hadával?
Vagy hogy több Kálvin-hívőt pörköltél meg,
semmint szükséges volt? – Ezt érdememnek
tudják be fent. De egyet szánva-bánok:
hogy nem festtettem a pucér testekre
Michelangelus freskóján nadrágot.
Bár a pokolban – nyögi – a pokolban
most vetkeztetnek… De a gyóntatópap
már nem figyel rá. – Absolvo te – mondja,
s feléje nyújtja a keresztet csókra.
Pál pápa most önmagát látja: ott áll
tüzes kondérban, Kálvin János mellett.
Sovány vigasz! Az ördögök a lángot
szítják és trágár nótát énekelnek.
– Jaj, édes Krisztusom, segíts! – Nagy kínnal
lassan oldalvást fordul a feje.
Rányomja tikkadt ajkát a keresztre
s feljajdul. Mint a keserű epe.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]