Seneca

A Satiricon Eumolpuszában
ráismersz ott, hol elmondja nemes
szónoklatát szobrászatról, erényről,
s közben a taknyos Gitónnal szemez.
Ilyen volt? Ilyen. S mégsem. Nála jobban
nem kormányozta el Rómát soha
még senki. (Tacitus is tanúsítja.)
De mint állt össze roppant vagyona?
Kormányzásból. Előtte száműzött volt
s szegény. Utána bankettet adott,
amelyen ötszáz elefántcsontlábú
citrusfa asztalon tálaltatott.
De nézzük inkább a Moráliákat,
s a százhuszonnégy híres Levelet!
Míly kalauz kísér a Sztoá zordon
szirtjére! Majd karonfog s elvezet
Epikúr lugasába. És hány érvet
tud a bujaság ellen! Mily szerényen
s tömören ír! Mily meggyőzően buzdít
bölcs mérsékletre és a jóerényre!
Épp ő, ki lányok után fiúcskákat
kerített Nerónak s védőbeszédet
szerkesztett a dühöngő szörnyetegnek,
amikor az szülőanyjával végzett.
S mégis – ki értekezett nála jobban
az erkölcsről, amelynek nem volt őre,
s a tisztességről? És hogyan láthatta
oly tisztán azt, mi hiányzott belőle?
S miért van az, hogy Epiktétosz, Zéno,
Szókrátész vagy Epikúrosz tudtak csak
úgy élni, ahogy tanítottak, s Róma
moralistái messze lemaradtak?
S mégis, ők vannak közelebb mihozzánk.
Ha felnéztünk a régi görögökre,
nézzünk le aztán magunkra, kik mindent
a rómaiaktól kaptunk örökbe.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]