Cicero, 2.

Több mint ötven beszéde, számos könyve
s levele élte túl; nem ismerünk
a fáraóktól Petrarcáig senkit,
kiről akár tizedannyit tudunk,
mint Ciceróról, ami nem előnyös
számára mindig. Törtetéseit
el kell néznünk, hiszen közpályán mozgott,
s mohóságát, amellyel vagyonát
szerezte, meg hogy háztulajdonos volt,
méghozzá rozzant s bűzös bérkaszárnyák
gazdája, hol prolik laktak százával
s nem éppen ingyen. Megbocsátanók
azt is, hogy egyik háza összeomlott
(ami Rómában nem volt ritkaság),
ha meg nem írta volna, hogy azonnal
a hely színére vitette magát
– hordszéken persze – és ott sztoikus
nyugalommal szemlélte anyagi
kárát és pont. Mert más nem érdekelte,
a legkevésbé az áldozatok
bérháza romjai alatt. Holott
minő orációt vághatott volna
ki ex abrupto épp ő, az igazság
lovagja, a szegények gyámola!
Vagy jogtalanul vádolom? Nem volt-e
ez a brutális önzés általános
Rómában? És mint láthatott ezen túl,
mikor korán túl nem lát senki sem?
Nem így van? Avagy talán felemelte
szavát Szókrátész a rabszolgaság
ellen? Hol itt a mérce, mikor minden
megváltozik? Ha kezembe veszem,
amit húszéves fejjel írtam, kiver
a jéghideg verejték. Mennél többet
gondolkodom, annál kevésbé értem
a más ember s a magam dolgait.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]