Kis képeskönyv

 

(Toronto, 1978–79)

 

 

 

Nagy Sándor, 1.

A babiloni táj üres; az alkony
ragacs a friss makedón levegő
után. A sátorban boroznak, hosszú
asztal mellett. A középen, ez ő.
A nap nem tudta homloka fehérjét
kiszívni. Égszínkék madárszeme
nagy és merev. Az ajka kissé nyitva
s piheg, mint máskor is. Szemközt vele
Hepháisztion, ki hozzá hasonlít,
csak még szebb és még szőkébb a haja:
bűvös tükör, kiben önmagát látja,
mikor belenéz nappal s éjszaka.
Isznak. Másként hogy tudnák elviselni
fiatalságukat s a végtelen
győzelmeket? Dicsőségről beszélnek,
de senki sem mond semmi lényegest.
A lényeg ő. Itt bent mind őt imádják,
mint kint a katonák; varázsa már
a Balkántól a Hindukusig ér fel,
ahogy akarta. Néki nincs határ.
Miért? Zsenije, bátorsága számít?
Hogy jó volt, vagy rossz, az fel sem merül.
Három évezred világhódítói
közt ő maradt meg csak sértetlenül –
megrohadtak mind: Szánherib, Hulágú,
a sakálhangú Hitler, Szolimán,
Rámzesz, Timúr, Dzsingisz, Sztálin, a sintér –
Sándor márványa nem törik. Feláll
az asztaltól s izzadtan a dermesztő
hegyi patakba ugrik fürdeni.
A társai aggódnak. Pedig tudják,
hogy a haláltól sem kell félteni.

 

 

 

Nagy Sándor, 2.

Miért indult világhódító útra?
Hogy elkerüljön végre szörnyeteg
anyjától? Vagy hogy hírneve felérjen
Fülöp királyéval, kit megvetett?
Aligha. Vagy azért, amit Isszoszból
írt Dáreiosznak: hogy most bosszút áll
a perzsákon? De volt-e szükség erre
százhatvan évvel Máráthón után?
Vagy úgy igaz, ahogy ő maga mondta:
a szenvedély hajtja, hogy túltegyen
Ákhillészen és oly nevet szerezzen,
mint előtte s utána senki sem?
Vagy ezt is a történetírók adták
szájába? Mert másként ki érti meg,
hogy a maroknyi sereggel elindult
népek, folyók, sivatagok, hegyek
s két földrész ellen? Lehetett-e józan?
Félisten volt-e kívül és belül,
őrült kamasz, ki élvezte, hogy néki
a lehetetlen folyton sikerül?
ugyan ki tud egy világbirodalmat
maga előtt úgy rugdosni, akár
a rongylabdát, ha számba vette egyszer,
hogy mi az élet és mi a halál?
Vagy a kíváncsiság vitte utazni
az Indusig? Kaland volt az egész,
s azért harcolt csak, mert útját elállták?
Vagy mindez téves, s Arisztótelész
volt felbujtója, mikor kioktatta
még otthon, hogy a földtányér kerek,
s India túlsó partján van a széle?
Ezért nyomult-e előre kelet
felé, míg katonái nemet mondtak,
hogy végül mégsem érje el, amit
akart: hogy a föld legszélén a semmi
fölé lógassa hosszú lábait?

 

 

 

Cicero, 1.

Ha szólt, szájából vízesés dübörgött.
Nem hallottak Rómában soha még
hozzá hasonlót. Az esküdtek lázba
jöttek szavaitól, habár felét
sem értették. S hogy kezdte el, hány szálat
sodort és bontott, ha szónoklatot
tartott a szenátusban, hogyan érvelt
és hány övalatti ütést adott
az ellenfélnek! S nem szavakkal játszott:
mindjárt kész mondatokat pörgetett,
dobált fel és kapott el, mint a zsonglőr,
s mindezt egy nyelven, melyen nem lehet
ilyet csinálni s amelyet ő gyúrt át
rögtönzés közben. Derűt vagy vihart
keltett, undort és szánalmat, ha kellett,
vagy sírást; játszott hallgatóival,
ismerte őket; és ha végső érvre
volt szüksége, felmagasztalta a
republikánus erényt, melyben senki
sem hitt már; legkevésbé ő maga.
Kár, hogy szerette a pénzt s hogy tógája
ambícióval volt térdig tele.
Ez vitte őt Pompeius hálójába,
hol parancsra kellett védenie
a triumvir bitang híveit, mindig
sikeresen; és ilyenkor, mivel
undort kapott, vidéki villájába
vitette magát rabszolgáival.
Gyors nézéssel a lelkiismeret
párás tükrére, leült s nekilátott
az írásnak. Lelket, témát és stílust
cserélt azonnal. Filozófiáról
s oly sok mindenről írt, őszintén, kurtán,
s érdekesen, nagy pofa s ünnepi
maszlag nélkül. Bocsáss meg Cicerónak.
Olyan sokat köszönhetünk neki.

 

 

 

Cicero, 2.

Több mint ötven beszéde, számos könyve
s levele élte túl; nem ismerünk
a fáraóktól Petrarcáig senkit,
kiről akár tizedannyit tudunk,
mint Ciceróról, ami nem előnyös
számára mindig. Törtetéseit
el kell néznünk, hiszen közpályán mozgott,
s mohóságát, amellyel vagyonát
szerezte, meg hogy háztulajdonos volt,
méghozzá rozzant s bűzös bérkaszárnyák
gazdája, hol prolik laktak százával
s nem éppen ingyen. Megbocsátanók
azt is, hogy egyik háza összeomlott
(ami Rómában nem volt ritkaság),
ha meg nem írta volna, hogy azonnal
a hely színére vitette magát
– hordszéken persze – és ott sztoikus
nyugalommal szemlélte anyagi
kárát és pont. Mert más nem érdekelte,
a legkevésbé az áldozatok
bérháza romjai alatt. Holott
minő orációt vághatott volna
ki ex abrupto épp ő, az igazság
lovagja, a szegények gyámola!
Vagy jogtalanul vádolom? Nem volt-e
ez a brutális önzés általános
Rómában? És mint láthatott ezen túl,
mikor korán túl nem lát senki sem?
Nem így van? Avagy talán felemelte
szavát Szókrátész a rabszolgaság
ellen? Hol itt a mérce, mikor minden
megváltozik? Ha kezembe veszem,
amit húszéves fejjel írtam, kiver
a jéghideg verejték. Mennél többet
gondolkodom, annál kevésbé értem
a más ember s a magam dolgait.

 

 

 

Petronius

Vizinczey Istvánnak

 
Miért rajongok érte ötven éve?
Mert átbeszél hozzám egy elmerült
világból, mintha rég halott barátok
szólítanának. Mert olyan sokat
tanultam tőle. Mert még azt is tudta,
hogy a birtoklásnál százszor nagyobb
gyönyör a puszta létel. Mert szerette
az életet, de nem ragaszkodott
hozzá. Mert a legrosszabb körülmények
között is rögtön paradicsomot
varázsolt maga köré. (Recsken többször
is megpróbáltam utánozni őt.)
Rajongok érte, mert oly elegánsan
jegyezte fel egy haldokló világ
pénzhajhászását s ordenáriságát,
az emberek szeretkező dühét
(ha a szellem elhal, a nemiszervek
triplán működnek még egy ideig),
a költőket s szobrászokat, kik új
kifejezést kerestek, bárha nem volt
mit kifejezniök; a gazdagok
és a hatalmasok meghülyülését,
melyet nem vettek észre – s ehhez még fényt
s derűt adott, meg szépséget, pedig
jól tudta, hogy a kapukat s ajtókat
elállja a sötétség oszlopa.
Irigylem őt, mert nem borzongott ettől,
nem öltött hősi pózt s óbégatott,
hogy jönnek a barbárok, álljunk ellen;
nem akadt úgysem, aki ellenáll.
Irigylem, mert nyugodtan tudta nézni
a pusztulást; élvezte is talán,
mert izgató volt; igényt önmagával
szemben táplált, nem a történelem
menetével. Erősebb volt minálunk,
hisztériás moderneknél, akiknek
nehéz az élet s nehéz a halál:
őnéki mind a kettő könnyű volt.

 

 

 

Seneca

A Satiricon Eumolpuszában
ráismersz ott, hol elmondja nemes
szónoklatát szobrászatról, erényről,
s közben a taknyos Gitónnal szemez.
Ilyen volt? Ilyen. S mégsem. Nála jobban
nem kormányozta el Rómát soha
még senki. (Tacitus is tanúsítja.)
De mint állt össze roppant vagyona?
Kormányzásból. Előtte száműzött volt
s szegény. Utána bankettet adott,
amelyen ötszáz elefántcsontlábú
citrusfa asztalon tálaltatott.
De nézzük inkább a Moráliákat,
s a százhuszonnégy híres Levelet!
Míly kalauz kísér a Sztoá zordon
szirtjére! Majd karonfog s elvezet
Epikúr lugasába. És hány érvet
tud a bujaság ellen! Mily szerényen
s tömören ír! Mily meggyőzően buzdít
bölcs mérsékletre és a jóerényre!
Épp ő, ki lányok után fiúcskákat
kerített Nerónak s védőbeszédet
szerkesztett a dühöngő szörnyetegnek,
amikor az szülőanyjával végzett.
S mégis – ki értekezett nála jobban
az erkölcsről, amelynek nem volt őre,
s a tisztességről? És hogyan láthatta
oly tisztán azt, mi hiányzott belőle?
S miért van az, hogy Epiktétosz, Zéno,
Szókrátész vagy Epikúrosz tudtak csak
úgy élni, ahogy tanítottak, s Róma
moralistái messze lemaradtak?
S mégis, ők vannak közelebb mihozzánk.
Ha felnéztünk a régi görögökre,
nézzünk le aztán magunkra, kik mindent
a rómaiaktól kaptunk örökbe.

 

 

 

Draktulf

Draktulf, Ragwulf? Hogy mondták vizigótul?
Azt tudni csak, hogy szőke, szép s nagyon
magas kamasz volt s medvebőr sátorban
aludt szüleivel a Balaton
nádas végén. Nem hallott kőházakról,
sem falvakról; absztrakt fogalmakat
sem ismert és azt hitte, hogy mindenhol
mocsárvilág terjeng az ég alatt.
De egy nap a szomszéd törzsfőnök érte
küldött; karddal, pajzzsal szerelte fel;
s vele meg ötven fiatallal útnak
indult, át sok mély erdőn s nagy hegyen,
titkos csapásokon és mindig éji
csendben, addig, míg balválluk megett
kivirradt. Aztán, egy reggel, Ravenna
alá értek, hol a barbár sereg
hadrendben állt a réten. Nékik mindjárt
az első sorban nyitottak helyet.
Vezetőjük ekkor a napban fürdő
bástyákra mutatott s így szólt: „Ez itt
az ellenség fővárosa. Bevesszük,
s kardélre hányunk minden rómait.”
A várfal piszkossárga volt s romos.
Mellvédjén néhány sisakos, unott
katona. Feljebb oszlopcsarnok, mélykék
szökőkút, kerek templom, ciprusok,
és egy mezítlen Vénusz márványszobra,
melyet megkímélt eddig valahogy
a papok dühe. Draktulf az istennő
mellét nézte, hol ezüst csillagok
szikráztak. Társai öklüket rázták
a vár felé. Ő mindjárt tudta, hogy
odatartozik. Folyton nézte. Térde
lazulni kezdett. Mindjárt összerogy.
Ínyéből kristály vízesés szakadt
mellébe. Mézgás, görcsös izgalom
lüktetett ágyékában. Még az éjjel
a védők közt állt, fönn a várfalon.

 

 

 

Versmondók

Róma, Kr. u. 600.
Romházak füstös pincéiből másztak
elő, leomlott traverzek alól,
az éjszaka klepetusával vállon
s némán, mert Gergely pápa üldözött
minden pogány emléket. Így osontak
a gyom-felverte Forumhoz, ahol
tört márványoszlopok közt botladoztak
és „dicsértessék” helyett „áve”-vel
köszöntötték egymást. Mély bokrosok közt
a szombatéji megszokott helyen
félkörben ültek – harmincan talán
vagy harmincketten Róma nyolcezer
lakójából. Az egyik öregember
az Aeneis-ből ötszáz sort tudott
betéve; a másik, fiatalabb
tizenkilenc ódát Horatiustól
meg egy Catullus verset. Váltakozva
álltak fel és szavaltak. Hallgatóik
elbűvölten figyeltek: volt olyan,
aki könnyét törölte vagy mosolygott
az élvezettől, bár a sokszor hallott
szöveget csak helyenként értették meg
zsugorodott szókincsükkel. Utána
felálltak és megveregették a két
írástudatlan, vagy tizenhat éves
fiú vállát, akik már betanulták
a verseket, s továbbadják talán
a jövőnek, ha el nem viszi őket
nyomor, tüdőbaj, fekete halál.
Majd búcsút vettek egymástól s egyenként
indultak a baljós sikátorok
tövébe, ittasan a hallottaktól,
s izzadtan visszabújtak a romok
alá, utóvédjei a legyőzött
seregeknek: bajtársak; rokonok.

 

 

 

Pang, a laikus

Gazdag volt, nős s már több mint ötvenéves,
amikor megtalálta az utat
Buddhához. Nem kereste; laza lelki
tartás s a lassan ébredő tudat
vezették rá. Azonnal pénzzé tette
raktárait, házát, a kéjlakot
a dombtetőn és minden ingóságát
– Pangné eközben folyton jajgatott –,
s nem tartott meg, csupán két köteg bambuszt
s egy időtálló, szürke szamarat.
Megtanult úszni és csónakba rakta
a tízezer-huszonhat aranyat,
s a Jángce közepén felborította
ladikját, hogy a pénz kárt ne tegyen
másban, s mert Pangné asszony szerencsére
már elszaladt, ott mindjárt vizesen
kosárfonáshoz ült és meditálni
kezdett. Nagy ég, egyszerre mennyi jut
eszébe az embernek, ha nem nézi:
miből lesz haszna s nők után se fut!
Így vándorolt Pang mester csacsijával.
Ha hajnaltájt felkelt, a horizont
kék volt előtte akkor is, ha éppen
ólmos eső szakadt. Sohase font
többet, mint azt, amit el akart adni,
s annyit adott el, amennyi elég
volt rizsre és abrakra kettejüknek.
Csak akkor készített pár csodaszép
kosarat, ha a kolostorba készült,
hol tanulni szokott egy ideig.
Ha megálltak a kapunál, eszébe
jutott, hogy csacsija sokat eszik
s a szerzetesek szegények. Hát fogta
a szamarat s összehajtotta, mint
a papirost s köpenyujjába dugta.
Ha távoztak, elővette megint.

 

 

 

IV. Pál pápa

Szikár volt, szívós, körmönfont s kegyetlen.
Az inak arcán, mint a jól kicserzett
bőrszíjak. Ajka vén kancák szemérme.
Két skarlát orrlyuka lüktetni kezdett,
ha szólt. A lányok futottak előle.
Több asszony elvetélt, mikor meglátta.
Egy Caraffa, ki tízéves korában
szűz volt még! – Pap lesz – sóhajtott papája.
Hány konklávét ült végig! Hányszor nyomták
a tiarát egy-egy taknyos fejére!
De ő, kereplő csontváz, nyolcvanéves
rágós kísértet, várt. Bizton remélte,
hogy túlél mindenkit. Beteget színlelt,
s megválasztották. Hogy félt tőle Róma
s a fél világ! Most csipkés ágyban fekszik:
ez lesz a vég. Mellette gyóntatója.
– Szólj már! Megbántad-e, hogy intrikálni
sosem szűntél? Hogy gőgödben lenézted
Fülöp királyt és ránkhoztad hadával?
Vagy hogy több Kálvin-hívőt pörköltél meg,
semmint szükséges volt? – Ezt érdememnek
tudják be fent. De egyet szánva-bánok:
hogy nem festtettem a pucér testekre
Michelangelus freskóján nadrágot.
Bár a pokolban – nyögi – a pokolban
most vetkeztetnek… De a gyóntatópap
már nem figyel rá. – Absolvo te – mondja,
s feléje nyújtja a keresztet csókra.
Pál pápa most önmagát látja: ott áll
tüzes kondérban, Kálvin János mellett.
Sovány vigasz! Az ördögök a lángot
szítják és trágár nótát énekelnek.
– Jaj, édes Krisztusom, segíts! – Nagy kínnal
lassan oldalvást fordul a feje.
Rányomja tikkadt ajkát a keresztre
s feljajdul. Mint a keserű epe.

 

 

 

Kálvin

A homloka szép síma volt, de nyirkos;
az orra hosszú, franciás. Neje
helyett hegyes szakállát símogatta,
amíg hullámot ondolált bele.
Az Úr – hirdette – az ember lelkébe
azért plántálta eleve a bűnt,
hogy aztán a poklokra küldje. Mindez
oly szörnyű volt, hogy hihetőnek tűnt.
Herélőkést szokott élesre fenni
álmában. Genfben gyors véget vetett
a bujaságnak. Elébb a költőket
csukatta le s a szerelmeseket,
majd azt, ki víg volt, nevetett meg tréfált,
ki könyvet olvasott, csinos ruhát
viselt vagy táncolt, pláne, ha a pecke
dagadni látszott a nadrágon át.
Íly balszerencse őt csak ritkán érte.
Mikor diák volt Párizsban – talán
már harminc éve – egy társát botozták
a College de Montagu udvarán.
A delikvens lócán feküdt s mezítlen
hátulját rázta a kíntól, ahogy
a vér felfröcskölt tejfehér húsából –
ő nézte és erekciót kapott.
Servet, akit az inkvizíciónak
adott fel, mégis nála keresett
védelmet, a bolondja! Lassú tűzön,
a domboldalban pörköltette meg.
Úgy, mint vasárnap templomba, poroszlók
terelték oda a népet, amíg
ő háza ablakában szimatolta
a füstöt s nyalta lila ajkait.
Paráznaság nem fért hozzá. Ágyéka
miért szökkent föl mégis s dugta ki
gonosz fejét? Ezt még Kálvin se tudta.
Rejtelmesek az Isten útjai.

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]