19. Császári kéjlak az országút mellett

Megállok az országúton. Előttem széles árok,
az árokban víz s ferde nád, a túlparton virágok,
s a palota: fűzöld falak, melyekről hámlik már a lakk,
és lefüggönyzött ablakok, előttük súlyos rácsok,
meg a befalazott kapu. Fölötte arany felirat:
Kéjlak az Ifjúsághoz.
Két vadgalamb búg jobbfelől, de balra varjú károg.
Hszuán-tszung császár szállt meg itt egy kurta éjszakára.
Három gyönyörűszép leány a nagylépcsőnél várta.
Evett, hallgatta a zenét, lassan itta az óbort,
majd később ágyba tért velük és így szólt reggel: „Jó volt.”
Falazzák be a lányokat, hogy hozzájuk ne férjen
utána senki, minden jó itallal, eleséggel:
így várjanak, míg ő velük az óbort újra issza
s ajkuk ízét, mert visszatér. De nem tért soha vissza.
Vajon a lányok élnek még? S ha élnek, mit csinálnak?
Az ablakok nem tükrözik csupán a kerti fákat.
Lehet, hogy minden rendben van, mert kilenc hónap múltán
fiúcskát szült az egyikük, a másik pedig kislányt.
Időközben az unokák is szépen felserdültek,
s a belső udvar fái közt minden órájuk ünnep.
Az öregek is boldogak és nagyokat kacagnak,
ha arra gondolnak, hogy a császár beállít egy nap,
a kapu nyílik, ők a nagy széket nyomják alája
s körülveszik, hadd lássa, hogy nem halt ki a családja.
De lehet, hogy a három lány megunta rég a várást,
vagy hallották a falon át, hogy temetik a császárt.
Megfogták halántékukat, szó nélkül összenéztek,
szobájába tért mindegyik és kiitták a mérget,
s megigazították fejük alatt a bársonypárnát.
Azóta köntöseiket a molylepkék elrágták,
s az ágyon bordacsontjaik akár a hajóbordák,
mikor bárkát építenek. De az övéket bontják.
Lehet, hogy mind a három él s hogy jó barátnők lettek,
hogy kinn járnak az udvaron s virágokat ültetnek,
hogy verseket olvasnak fel, hogy hárfázni tanulnak,
kis asztalhoz telepszenek, felidézik a múltat,
amíg narancsvirágszagú, aranyló teát isznak.
Hogy megvénültek? Nem nagy baj. A császár sem lett ifjabb.
Lehet, hogy mind a három él, de addig gyűlölködtek,
amíg már egyik sem beszél a két másikkal többet,
s önmagukat is gyűlölik s az ifjúság emlékét,
s bevonták mind a tükröket szövettel, hogy ne nézzék
sem arcukat, sem lágyékuk elhagyott madárfészkét,
és udvaruk vörös kövén dühödten és szikáran
róják külön köreiket napestig mind a hárman,
s úgy vonszolják maguk mögött kibomlott, őrült hajukat,
mint halász húzza partra
a hálójában megakadt fuldokló, ezüst halakat.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]