Egy amforát dobott ki…

Egy amforát dobott ki a tenger s mert nem bírta
emelni, a hercegnő leült melléje sírva
s addig imádkozott, míg egy dzsin tűnt fel fehér
kancán és hazavitte kincsét egy dirhemért.
Itt lakunk a Földközi-tenger kijáratánál,
az Atlantival szemközt. Olajmécsest találtál,
tán púnt, mindjárt az első nap, az első lépésre
a homokban. Éppen csak hogy lehajoltál érte.
Hány bárka süllyedt itt el, amikor kiszaladtak
a szürke óceánra! A hullák fenn maradtak,
a kancsók, a vasládák, az aranypénz, a tálak
leszálltak a fenékre. Olyikon korállágak
sarjadtak. A mélységben kétezer évet vártak.
Különös lány a tenger. Most felgörget néhányat.
 

(Tanger, 1978)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]