Alkalmi vers a világ állásáról – Koestlernek

A Chartres-i üvegablakok
kifakultak örökre,
a Márkus-templom díszeit
kisujjaddal töröd le,
a Vezúv turistát okád,
ellepték Bálit, Számoát,
és szétszedik, míg élvezik –
ebből elérted az okát,
miért nem kezdem versemet
az est, a táj, a vízmosás
leírásával, mint szokás.
Elkezdem inkább ott, ahol
mi kezdtük el fiatalon.
Ahogy felkeltünk éjszaka
s ott álltunk a konyha hideg
kőpadlóján mezítláb és
megittunk egy pohár vizet –
mint három hónapos kutyák,
kemények voltunk és puhák,
s pihegtünk, csupa izgalom,
mert holnap szebb lesz a világ,
és nemcsak szebb, de szabadabb;
mindenkinek lesz kenyere,
kezében könyve, ideje
és feje felett fedele.
Így lett? Így lett és mégsem így.
A jobb rosszabb, ha szétesik.
Kérdezd meg: hogy lehetsz szabad,
mikor benzin után szaladsz?
Kérdezd: valóban azt hiszed,
ha légtisztító masinád
az utcát végig bűzöli,
hogy ettől tisztul a világ?
Kérdezd: ha minden jól van így,
akkor mért rág a félelem?
Kérdezd: beadták már neked,
hogy a kultúra: kényelem?
Kérdezd: ugyan mily cél felé
halad az ember? De minek
kérdezgesd az olyat, ki már
kérdésedet sem érti meg?
Miért jött így, kérdem. Talán
azért, mert mindenki hanyatt
feküdt a technológia
elé s azt nézi csak, mit ad,
s villanyborotva, diktafón,
kompjúter, degeszig teli
hűtőszekrény s tévé nélkül
a létet el sem képzeli?
Elérkeztünk oda, hol az
embertelen is emberi,
s míg virul minden anyagi,
elpusztul minden szellemi?
Vagy nem az a baj, hogy a gép,
meg a sok lim-lom és szemét,
amit az ipar ránkakaszt,
elvette mindnyájunk eszét?
Hanem az a baj, hogy amíg
ott ülnek még a lakomán,
kiderült, hogy a lakoma
nem kell senkinek igazán?
Ha nem őrültek, részegek
vagy hülyék, miért nincs, aki
így szól: mint kéne ezt nemcsak
élvezni, de megtartani?
Miért, hogy mind siet, zabál,
felvág, de arra mit sem ad,
hogy hőn szeretett gépeink
holnapután is járjanak?
Tudja a hóhér, hogy meghal?
Azért autóznak ily mohón,
mert porladunk, mint a magas-
építményekben a beton?
S azt is tudják, hogy kölykeik,
e lármás, nyegle ifjurak
(maholnap éhes koldusok)
körülhugyozzák sírjukat?
Vagy az a baj, hogy feladták
kultúránkat is, amelyen
tengődtünk harmadfélezer
esztendeje, s helyette nem
adtak semmit és minek is?
A technikának önmaga
a célja; mellette nem fér
meg semmiféle kultúra.
Ez determinálja vajon,
hogy még a legjobb fejek is
üresen járnak; mellékes,
amit írnak, ha nem hamis;
múlt nélkül nincs jelen; minden
dolgunk egységes folyamat,
s ugyan mit tudhat mondani,
aki belőle kiszakad?
Vagy tenéked van igazad,
s az ember fejében örök
harcot vívnak az építő
és a romboló ösztönök?
Ha így van, minden elveszett
és attól félek, hogy amit
ajánlasz, a tökéletes
csillapítószer sem segít,
ahogy Tolsztoj és Gandhi sem
használ és cserében mit ér
az ökör intellektusa
a párduc erényeiért?
A kísértet is én vagyok
a gépben; hasztalan futok
magamtól, ha mástól futok;
köröttem s bennem párducok.
Hogy szól az optimista vég,
milyen szavakkal búcsúzom?
Hogy a tudomány nem segít
a történelmen, azt tudom.
Mégis már hányszor megesett,
hogy Európa talpra állt!
a barbár is megszelidült,
a török sem csatára vár,
s a meg nem érdemelt kegyes
sors is kihúzza néha a
fertőből. Nem csak én vagyok,
ki erre gondol éjszaka.
De talán – s ez lenne a legszebb –
kifogy hirtelen az urán,
s aznap a nyersolajforrások
bedöglenek egymás után,
energia nélkül maradnak
az elvtársak és az urak,
felrobbantani sem tudnák már
a világot s önmagukat –
a levegő lassan tisztulna,
latint s görögöt kezdenek
tanítani az iskolákban,
tévékből könyvszekrényeket
ácsolnak, séták, kézmívesség,
szegénység, úgy, mint egykoron:
nem érjük meg. De hogy zizegne
urnámban fél kiló porom!
 

(Toronto, 1975)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]