1975–1989

Eric Johnsonnak

 

 

 

 

Giovanni Pico della Mirandola

Piros köntösben állsz emléked tornya
alatt. Esztétika az etikád.
Nem a föld húz le; a mindenség nyomja
fiatal válladat. Harmóniát
keresel atomok, hitek, bölcsészek
közt. A titkok zárt kapuja előtt
varázsszavakat próbálgatsz. Szépséged
tengerszemébe ugranak a nők.
Viharosabban, mint benned, emberben
nem élt még együtt a lélek s a test.
Ma reggel rád gondoltunk mind a ketten.
Távol vagy. Sírtábládat eltakarja
a gyóntatószék. S mégis örömest
bújnánk melléd a sárga templomfalba.
 

(Toronto, 1975)

 

 

 

Alkalmi vers a világ állásáról – Koestlernek

A Chartres-i üvegablakok
kifakultak örökre,
a Márkus-templom díszeit
kisujjaddal töröd le,
a Vezúv turistát okád,
ellepték Bálit, Számoát,
és szétszedik, míg élvezik –
ebből elérted az okát,
miért nem kezdem versemet
az est, a táj, a vízmosás
leírásával, mint szokás.
Elkezdem inkább ott, ahol
mi kezdtük el fiatalon.
Ahogy felkeltünk éjszaka
s ott álltunk a konyha hideg
kőpadlóján mezítláb és
megittunk egy pohár vizet –
mint három hónapos kutyák,
kemények voltunk és puhák,
s pihegtünk, csupa izgalom,
mert holnap szebb lesz a világ,
és nemcsak szebb, de szabadabb;
mindenkinek lesz kenyere,
kezében könyve, ideje
és feje felett fedele.
Így lett? Így lett és mégsem így.
A jobb rosszabb, ha szétesik.
Kérdezd meg: hogy lehetsz szabad,
mikor benzin után szaladsz?
Kérdezd: valóban azt hiszed,
ha légtisztító masinád
az utcát végig bűzöli,
hogy ettől tisztul a világ?
Kérdezd: ha minden jól van így,
akkor mért rág a félelem?
Kérdezd: beadták már neked,
hogy a kultúra: kényelem?
Kérdezd: ugyan mily cél felé
halad az ember? De minek
kérdezgesd az olyat, ki már
kérdésedet sem érti meg?
Miért jött így, kérdem. Talán
azért, mert mindenki hanyatt
feküdt a technológia
elé s azt nézi csak, mit ad,
s villanyborotva, diktafón,
kompjúter, degeszig teli
hűtőszekrény s tévé nélkül
a létet el sem képzeli?
Elérkeztünk oda, hol az
embertelen is emberi,
s míg virul minden anyagi,
elpusztul minden szellemi?
Vagy nem az a baj, hogy a gép,
meg a sok lim-lom és szemét,
amit az ipar ránkakaszt,
elvette mindnyájunk eszét?
Hanem az a baj, hogy amíg
ott ülnek még a lakomán,
kiderült, hogy a lakoma
nem kell senkinek igazán?
Ha nem őrültek, részegek
vagy hülyék, miért nincs, aki
így szól: mint kéne ezt nemcsak
élvezni, de megtartani?
Miért, hogy mind siet, zabál,
felvág, de arra mit sem ad,
hogy hőn szeretett gépeink
holnapután is járjanak?
Tudja a hóhér, hogy meghal?
Azért autóznak ily mohón,
mert porladunk, mint a magas-
építményekben a beton?
S azt is tudják, hogy kölykeik,
e lármás, nyegle ifjurak
(maholnap éhes koldusok)
körülhugyozzák sírjukat?
Vagy az a baj, hogy feladták
kultúránkat is, amelyen
tengődtünk harmadfélezer
esztendeje, s helyette nem
adtak semmit és minek is?
A technikának önmaga
a célja; mellette nem fér
meg semmiféle kultúra.
Ez determinálja vajon,
hogy még a legjobb fejek is
üresen járnak; mellékes,
amit írnak, ha nem hamis;
múlt nélkül nincs jelen; minden
dolgunk egységes folyamat,
s ugyan mit tudhat mondani,
aki belőle kiszakad?
Vagy tenéked van igazad,
s az ember fejében örök
harcot vívnak az építő
és a romboló ösztönök?
Ha így van, minden elveszett
és attól félek, hogy amit
ajánlasz, a tökéletes
csillapítószer sem segít,
ahogy Tolsztoj és Gandhi sem
használ és cserében mit ér
az ökör intellektusa
a párduc erényeiért?
A kísértet is én vagyok
a gépben; hasztalan futok
magamtól, ha mástól futok;
köröttem s bennem párducok.
Hogy szól az optimista vég,
milyen szavakkal búcsúzom?
Hogy a tudomány nem segít
a történelmen, azt tudom.
Mégis már hányszor megesett,
hogy Európa talpra állt!
a barbár is megszelidült,
a török sem csatára vár,
s a meg nem érdemelt kegyes
sors is kihúzza néha a
fertőből. Nem csak én vagyok,
ki erre gondol éjszaka.
De talán – s ez lenne a legszebb –
kifogy hirtelen az urán,
s aznap a nyersolajforrások
bedöglenek egymás után,
energia nélkül maradnak
az elvtársak és az urak,
felrobbantani sem tudnák már
a világot s önmagukat –
a levegő lassan tisztulna,
latint s görögöt kezdenek
tanítani az iskolákban,
tévékből könyvszekrényeket
ácsolnak, séták, kézmívesség,
szegénység, úgy, mint egykoron:
nem érjük meg. De hogy zizegne
urnámban fél kiló porom!
 

(Toronto, 1975)

 

 

 

A homlokomon nincs ránc

A homlokomon nincs ránc, pedig nemrég
lettem hatvanöt. És hány védfalat
és áttetsző kristálybúrát emeltél
körém! Csak szétnéztél, s egy pillanat
alatt megvolt. Ha felébredek reggel,
még hunyt szemmel gondolok arra, hogy
mily szép nap virrad, mert lelki szerelmed
árnyéktalan s talán el sose fogy,
s arra, hogy mindezért keveset adtam,
csak annyit, hogy minden friss gondolattal
felugrottam s rögtön hozzád szaladtam,
s lelkem erdőszélén az őzeket
bemutattam egymásután neked,
de a farkast megtartottam magamnak.
 

(Toronto, 1975)

 

 

 

A Táó, 1.

Ha Kínában születtünk volna, úgy táóista kolostorban
laknánk, egy kék hegycsúcs alatt, hol minden felhő megakad.
Esténként felmennénk oda s a holdat néznők a hideg
éjben, ahogy a völgy ölét híg vörösrézzel tölti meg.
Nem tudnók, hogy lábunk mohos kőlépcsőre vagy ködre lép,
néznők az elfagyott gyomok törékeny, barna üvegét,
a fák odvát, amely akár a nők szemérme és a mély
erdőt, hol az egyszarvú s más tudatalatti állat él.
Azt vallanók, hogy lát a kő s a léttelen is létező;
hogy a képzelt, a képletes s a képtelen is lényeges;
hogy állat, ember, por, virág egyformán fontos s a világ
nem szerkezet, de szervezet s hogy rendetlen s nem rendszeres.
S végül megleshetnők, amint az istenség tavaszra
a füvek s a fák levelét belülről kifaragja.

 

 

 

A Táó, 2.

Mért élünk fenn a hegytetőn? Mert közel az öröklét.
Mert itt fenn nincs agresszió, nagyképűség, könyöklés.
A törtetőnek odalenn soha sincs szabad ideje:
míg szalad a siker fele, önmagából fut kifele.
Itt fenn azt nézed, ami van s nem azt lesed, mi nincsen;
ülj, hallgass, várj s magad elé parancsolod az Istent.
A kéj a célod? Rúgsz, rohansz és fújtatsz, hogy elérjed;
azt hiszed, a kéjt kergeted, míg a kéj kerget téged.
Kísértés itt fenn is akad. A róka leánybőrbe
bújik és szebb, mint odalenn az urak szeretője.
A fiatal szerzetesek mind megszédülnek tőle.
Holnap szajhálkodni megyünk a városba. Szeretjük
a kolostort, de nem tettünk fogadalmat, sem esküt.
Megyünk, mert sejtjük, hogy mi jön. A csalódást keressük.

 

 

 

A Táó, 3.

A kék cukorsüveg-hegyen így élhetnénk – azt képzelem.
Tudnók: a Táó nem szabály s elemzés sincs, mert nincs elem,
de ha leülsz és meditálsz, amíg a csendet élvezed,
s nem futsz utána, megtalál a belső hang, mely elvezet
oda, hol vagy; hol nincs haszon, mert nem kérsz részt belőle
s a természet ura helyett maradsz a tisztelője –
minderről senki idefenn soha egy szót se hallat:
aki beszél, nem érti ezt; de aki érti, hallgat.
Vadrózsaszín s ezüst ködök kígyóit nézhetném veled,
agyagfoncsorú pocsolyák tükrében a mélykék eget,
s a zöld sárkányokat, melyek skarlát szájukkal isszák
a vízesést. Oly boldogan járkálnánk ott, vagy inkább
nem járkálnánk, mert odaért a hegyhez Máó népe
és minden szerzetest lelőtt, vagy eltemetett élve.
 

(Toronto, 1975)

 

 

 

E gyilkos, szörnyű korban

E gyilkos, szörnyű korban
holt városok felett
tűnődtünk; talán voltak,
de biztos nincsenek.
A népség bárgyú s ernyedt,
fanyarak a borok
és egyre közelednek
az inkvizítorok.
Könyvtárak közt utaztam
veled; bérem sovány;
ezért vagyok oly gazdag,
és halottakhoz mentem
veled a pergamenen
a gyönyör kék lován.
 

(Toronto, 1975)

 

 

 

Georgiosz bizánci követ levele

– Ravenna, Kr. u. 476-ban
Alkony táján beértem a körülzárt
városba, könnyű hajóút után.
Szállóm felé menőben megfigyeltem,
hogy a lakosság lármás és vidám,
kötekedő s goromba. A császárka
húst, bort meg búzát bőven osztogat
s a jóléttől legtöbbje meg se látja
a fal alatt az osztrogótokat.
A fogadóban várt reám már teljes
díszben az egyik konzul: az, aki
a belügyeket intézi és mindjárt
megkérdezett, milyen katonai
segítséget remélhetnek Bizánctól
vagy pénzt, mellyel feltölthetnék a kincstárt?
Hallgattam, mire kollegáját kezdte
szapulni, ezt a bűzhödt kanebet,
a hadügyek konzulját, aki megtűri
a barbár ellenséget, ahelyett,
hogy kiverné őket Itáliából;
mi több, elemózsiát küld nekik
meg zabot is, hogy konzul maradhasson,
ha Ravennát a gótok beveszik.
Így szidta vetélytársát, majd hajlongva
kihátrált s összeütközött vele
az ajtóban, hol lemarházták egymást.
– „Rómánk agg testén ő a rákfene”,
bökött utána, mikor leültettem.
Egy őrült a Póig engedte be
a gótokat, majd polgárjogot nyertek:
így minden dolguk Róma belügye.
Nem tartoznak az ő hatáskörébe.
A másik konzul, az a félhülye
a felelős. – „Ezért kötöttem alkut
Odoákerrel. Mi mást tehetek?
A támadástól így tán visszatartjuk.
Ezért kap tőlünk sót meg kenyeret,
sódart, csikókat és máltai mézet.
Ha ostromot kezd, minden elveszett
és Jézus Krisztus sem segíthet rajtunk” –
szólt könnyes szemmel s indult, mint ahogy
később megtudtam, a szomszéd bordélyba.
Majd sorra érkeztek az izgatott
szenátorok. Az első tökkopasz volt,
elomló s löttyeteg, mint egy herélt.
Elmondta, hogy a szenátus jelentős
részét ő képviseli s arra kért:
beszéljem rá a császárt, hogy fogadja
be a gót vezért s népét a falak
közé. – „Ugyan mitől félnénk?” – vigyorgott.
„Hozzánk rohadnak néhány év alatt.”
A második pökhendi volt. – „Nyögésre
nincs ok” – bizonykodott. „Adjunk nekik
néhány mérő aranyat s elvonulnak.
Buták a gótok: erőnek veszik
az engedékenységet.” – „S bátorságnak
a gyávaságot” – bólogtam. De nem
értett a gúnyhoz. – „Így gondolom én is” –
ujjongott s minden jót kívánt nekem.
Nemes arcélű, magas férfi jött be.
– „Elérkezett a tettek ideje” –
suttogta. – „Mert ha nem, elpusztít minket
a gótok ariánus istene.”
Már-már azt hittem: Itália népét
a haza védelmére szervezi,
s megbízásomhoz híven szövetséget,
katonát s pénzt ajánlhatok neki.
De nem. Orcátlanul bizalmaskodni
kezdett velem: jól tudja, kém vagyok.
Felhördültem. Mit kémkednék e bűzben?
A Boszporusznál érzik a szagot.
Mindegy, felelte. Ő százhúsz szenátor
meghittje s hozza az üzenetet
a dicsőséges és leverhetetlen
Zénó császárnak, Nyugat és Kelet
urának, hogy ők, hű hívei régtől
s titkon, most kérve-kérik: jöjjön át
hadaival és vegye birtokába
jogos örökségét, Itáliát.
Kergesse szét a gót csürhét, a taknyos
Augustulust pedig mondassa le
ingó trónjáról s tolassa ki mindkét
konzul szemét. Úgysem látnak vele.
A császártól azt kéri csak, hogy néki
ezért az udvarmester rangját adja.
Már régi terve, hogy tanulni kezdi
a hellén nyelvet. Holnap lesz a napja.
Végül megesketett, hogy mély titokban
s halálkomolyan kezelem a dolgot.
Damaszkuszban születtem. Egy arcizmom
sem rándult meg. Csak alfelem mosolygott.
Amikor elment, ablakot nyitottam
s kimostam számat. Nem fogadtam többet
e söpredékből. Később a lakájok
a palotából vacsorámmal jöttek.
Pompás volt. Udvaronc hozta a császár
üdvözletét és hogy holnap fogad.
Majd kalauznak küldtek egy nagyon szép
fiatalembert, kitől nem sokat
vártam. Tévedtem. Olykor attikai
hanglejtéssel szólt hozzám (ez a gyengém),
olykor latinul. És ő hiba nélkül
tudott beszélni saját anyanyelvén!
Igaz-e, hogy a város banditáktól
hemzseg, kérdeztem, mielőtt sétára
indultunk, s hogy a fegyvertelen ember
még a főutcán is szabad prédája
a gyilkosoknak? – „Így van.” Mire kardot
öveztem. – „Tilos! Tedd le kardodat.
Az őr lefog.” – „És mit tesz, hogyha látja,
hogy megtámadnak?” – „Nyomban elszalad.”
Felhúzta khlámiszát. Oldalt, csípőjén
egy-egy tőr lógott. – „Gyors és kétkezes
vagyok”, mosolygott. – „Menjünk, ha kívánod,
bár sétánk nem lesz szóra érdemes.”
A rézmívesek utcáján jártunk,
a cserepesek portékáit néztem,
majd a kelmefestőkét – méregdrága
vásári lomot, vörheny fáklyafényben.
– „Nincs többé mesterember” – szólt kísérőm,
„csak kontár. Minden gyertyánk csonkig égett.
Tertullián szerint a szépség ronda.
Ezek viszont a rondát tartják szépnek.”
Némán sétáltunk, mikor észrevettem:
az emberek mind egy irányba mennek.
– „Ugyan hová?” kérdeztem kísérőmet.
– „Hát nem tudod? A Honorius-kerthez.”
– „Mi van ott? cirkusz, népünnepély, színház?”
– „Egyik sem. Vagy tán mégis mind a három
a legocsmányabb értelemben. Kérlek,
ne menjünk oda.” – „Követ vagyok. Látnom
s tudnom kell mindent.” – „Vagyis kísértésbe
viszed az embert”, sóhajtott s kilépett
a park felé, mit Honorius császár
ajándékozott Ravenna népének.
Hepehupás, elágazó csapáson
kanyarogtunk az éles holdvilágban
tamariszk bokrok közt. S most szégyenkezve
vetem papírra mindazt, amit láttam.
Az ösvény mentén, bárhová fordultam
köpenyeken, homokon, szénaágyban
egymásba font nők s férfiak fetrengtek
kettesben, négyesével, hármasával.
Nézők biztatták vagy gúnyolták őket,
vihogtak, pisszegtek vagy megtapsolták
a hőst, aki új figurát eszelt ki
vagy csődör módján végezte gyors dolgát.
Ki kész volt, nem szólt – felkelt és odább állt.
Akadtak köztük matrónák meg dámák,
hájas kalmárok, matrózok, rabszolgák,
palotaőrök s egy lány mint az angyal.
– „Menjünk”, kértem. – „Bár rád hallgattam volna!
Hányingert érzek és utálatot.
Itt van az egész város! Hogy süllyedtek
ilyen mélyre ezek az állatok?”
– „Az első követ”, szólt, „te vesd reájuk.
Nincs tanítójuk, könyvük, ideáljuk.
Reményük sincs. A filozófiát
lábbal taposták. Erószt megmérgezték.
S mi lett hitünkből? Gyilkos hitviták.”
Elhallgatott, míg kiértünk a kertből.
– „Akiből hiányzik a szerelem:
annak csupán a párzás rángógörcse
esik le koncnak, egyéb semmi sem.
Ne átkozd őket; szánd az elveszett
népet.” – Hatalmas márványlapokon
sétáltunk, amíg szállásomra értünk.
– „Most búcsúzóban”, szólt, „bevallhatom,
hogy üdvösségem miatt nem akartam
a kertbe menni. E vonagló férgek
láttán érzem, hogy római vagyok,
akárcsak ők. És véremben a méreg:
ahányszor arra járok, borzadok
s felizgulok. Úgy látom, visszatérek.”
Rémálmot láttam. Konstantinápolynál
ismét ott jár Alarik seregével.
De íjjal, karddal, dárdával, szurokkal
a nép nem állt a várfalon, mint régen –
a tereken s az utcán párosodtak.
Korán, verejtékfürdőben ébredtem.
Aztán nagy díszbe öltöztem, mint illik
s a palotába mentem késő reggel.
Könyvet vittem magammal, attól tartva,
hogy várnom kell: de tüstént beengedtek.
A kis császár értelmes, finom arcú,
tengerzöld szemű, megnyerően kedves
fiatalember, ki ezerszer többet
tehetne, ha nem sújtja a kegyetlen
balsors gótokkal s latin bandájával.
Ránéztem és mindjárt sajnálni kezdtem.
Pár udvarias szó után félénken
felszólított: tekintsük meg a bástyát.
S már mentünk is. Húsz légionárus
kísért bennünket – minden katonája.
Hűs nyári szél fújt. A várfalon álltunk
egymás mellett, hosszú aranybrokátban.
Lenn a mocsár. Azon túl állatbőrös
gót harcosok. Az egyik, ha jól láttam,
röhögött rajtunk. Arrább, a falon
toronyfrizurás, előkelő dámák
sétáltak apró, bolyhos ölebekkel
és csípőjüket olykor megriszálták
az ellenség felé. De ott alul
ötszáz lépésre tőlünk, vállig érő
hajjal, mezítláb, karbafont kezekkel
csak állt a sok gót, mozdulatlanul.
– „E láp felett csupán a madarak járnak.
Ember még rajta nem jutott keresztül!”
Így szólt a császár s kíváncsian nézett
felém. De látta, hogy pillám se rezdült.
(Az árulásnak szárnya van – gondoltam.)
„És nézd”, folytatta, „nézd a várfalat!
Hat szekér fér el rajta egymás mellett,
Rómáénál is jóval magasabb.
S a nagy hajítógépek meg az árok!
Amott a tornyok! Mint vélekedsz: megvéd
bennünket mindez, hogyha a barbárok
reánk támadnak?” – „Meghallod a választ
azonnal, hogyha szólanom szabad.
Hajítógép, sánc, bástya, felvonóhíd –
ne higgy ezeknek, mert üres szavak.
A fal nem védi a város lakóit,
ha a lakók nem védik a falat.”
Csend lett. A császár állt, meghajtott fejjel
s arannyal kivert papucsát szemlélte.
– „Ezt rég sejtettem”, suttogta és újra
elhallgatott. Aztán megszólalt végre:
– „Hányszor nem jött rám álom éjszaka!
Tűnődtem, hogy ki vagy mi vezetett
a pusztulás szélére. Mariust
okoljam, mert népfelkelés helyett
ránk hozta a prétoriánusok
hordáját, melyben bízni nem lehet?
Az lett-e vesztünk, hogy a Város helyett
a fél világot kívánta étvágyunk?
s karddal fogtuk össze a birodalmat?
Vagy ott tévedtünk, mikor kettévágtuk?
Az volt-e a bűnünk, hogy megfeledkeztünk
a népről – míg most már mindegy nekik,
ki nyúzza: Nero, Attila, Konstantín,
Szápor király, Totila, Genzerik?
Avagy azért kell elpusztulnunk, mert nem
a plátonizmus lett az államvallás?
Vagy azért sújt le ránk a sors, mert Krisztus
kemény igéit a papok nem hallják?
Avagy az Úr rendelte így, hogy minden
sarjad, tenyészik, majd elhal – és Róma
is megrohad bőségben, bujaságban
és gőgben, mint Ninivé meg Szodoma?”
Mintha önmagával vitázott volna.
Majd összerezzent, mikor észrevett.
– „Georgiosz, bölcsészetek tudója,
történész, költő és hellén követ:
szolgálj tanáccsal, mondd meg, mint csináljak,
hogy odázhatom el a végzetet?”
Egy pillanatig haboztam. Hallgatni
szerettem volna inkább, ámde szám
gyorsabban járt az eszemnél: – „Augustus,
tanácsot adni későn van s korán.
A múlt elmúlt. Jelen nincs. A jövendő
gomolygó köd. Megfelelnék neked,
ha ötszáz éve adod fel e kérdést,
vagy ha ezer év múlva kérdezed.”
 

(Toronto, 1976. február)

 

 

 

A latinok s a görögök

A latinok s a görögök –
melyik, kérded, a jobb, a több?
Mit mondjak? Róma ordenári,
ezért tudunk nyomában járni,
civilizáltak; nyílt s kerekded
nagycirkusz, melyet összeszedtek.
Utánzók, mint mi. Utánozhasd.
Tanulj tőlük és próbálj jobbat.
A hellén élte, nem csinálta:
szavuk sem volt a kultúrára.
Zárt kör. Nem ad lovat alád.
Sokat tudnak. Nem nyújthatsz többet.
Mindig a lényeg s nem az ötlet.
És soha semmi butaság.
 

(Toronto, 1976)

 

 

 

Tíz éve mondom ezt

Tíz éve mondom ezt magamnak:
gondolj rá mindig! Írj neki
szebb verseket! hallgass, ha hallgat!
tiszteld személye isteni
felségét! hódítsd meg naponta!
szerelmesek közt nincs hitel!
hidd meg: kisujja körme mocska
sem pótolható senkivel!
magadhoz légy csupán kegyetlen!
pletykák s anekdoták helyett
tápláld értékítéletekkel!
örülj, ha szóba áll veled!
szeresd s ne várd el, hogy szeressen!
Talán így mégis megszeret.
 

(Toronto, 1976)

 

 

 

A jó könyv rózsakert

A jó könyv rózsakert zsebedben,
mondod. Soha levelei
nem hervadnak. Még sokkal szebben
Heinsius így fejezte ki:
ha nagykönyvtár küszöbén lépsz át
s behúzod súlyos ajtaját,
elmarad mögötted a pénzvágy,
a gőg, a kéj, az aljasság –
s aztán? tán megnő emberséged,
talán egy szebb világba lépsz be,
s boldogabb leszel ott, hol a
tévére s pusztulásra éhes,
két lábon járó árnyékszékek
utol nem érhetnek soha.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Apám volt-e…

Apám volt-e, a sors haragja,
avagy a gének, amelyek
eleve szabad akaratra
determináltak engemet?
Te azt mondod, őseid járnak
bőröd alatt, s a nevelés,
a körülmények és e század
malomkövei közt kevés
mozgásod van, mint kézbilincsben.
Bilincs? Rólam lefoszlott minden,
mit tudok, hiszek s belém vertek,
s még te is elmaradsz, ahogy
írom most néked ezt a verset.
Kegyetlenül szabad vagyok.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Te nem láttad…

Te nem láttad; én láttam 36-ban.
Jön a kígyó! Tyúk s lúd kővé mered
az ólban. Undorom leírhatatlan.
Mit szóljak? Csak nevetni érdemes.
A gazdag ember sok mindenre képes,
csak arra nem, hogy megvédje magát.
S ne mentegesd az istenadta népet!
Gyökereiktől rohadnak a fák.
A hülyék, akik bársonyszékben ülnek,
azt hiszik: az öngyilkosság is üzlet,
a tábornokok hencegnek és félnek,
a gyárosoknak elég az előleg:
féláron adták el az ellenfélnek
a kötelet, min majd felhúzzák őket.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Mióta hallgatlak…

Mióta hallgatlak, fülem fövény lett:
beszívja minden szavadat; szemem
kettős teleszkóp, álmomban is téged
tart fókuszban; indának tekerem
köréd karom; bevéslek az érzékek
fakó tükrébe; nem is kérdezem,
hogy mit akarsz, mert tudom, mi kell néked;
ha jókedved van, hőmérsékletem
fölmegy kissé; minden gondod és gondom
együtt párolgott el; lényedből folyton
iszom s nem kapok soha eleget;
kifaraglak, megírlak és lefestlek,
hogy képtárad vagy börtönöd legyek;
száz járatot vájtam beléd; a tested
külön van még; fejünk már egyveleg.
Jelenléted s hiányod egyremegy.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Gyermekszobámról nem beszéltem …

Gyermekszobámról nem beszéltem néked.
Mindig azt hittem, hogy az ablakok,
a kőerkély, hol varjak raktak fészket,
a tükör, hol egy kisfiú lakott,
a vén koldus a falrepedésekben
ágyam felett, mackóm, száján a sok
mocsokkal (többször kásával etettem),
s a rolóban leskődő farkasok: –
hogy mindez nem tűnt el, mint többi múltam,
de a felrobbant házban most is ott van,
s meglátod, mihelyst kinyitod az ajtót,
a kisfiút a tükörben, a mackót,
mindent, mi volt s mi most is kitart csendben
az idő dühödt hullámai ellen.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Szobáinkban megnőtt az árnyék …

Szobáinkban megnőtt az árnyék:
új és új torony emelkedik
itt évről évre a halványkék
ég ellen. Ocsmány mindegyik.
E madárketrec-acélvázak
lesznek majd síremlékeink,
ha már csak szelek szirénáznak
Torontóban. Ne bánd. Legyints:
cserepeinkben a sok tarka
virág még egyre nő és sarjad;
mindegyik érzi, mily nagyon
szeretik, s párkányunkon reggel
galambok állnak lábujjhegyre
s bekopognak az ablakon.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Mi volna, hogyha Plátó…

Mi volna, hogyha Plátó feltámadna
s belépne hozzánk ma este, ahogy
itt ülünk a villanynál s az ablakban
gépek szállnak, mint roppant csillagok?
Anyanyelvén köszönthetnők; juhsajtot
tennénk eléje, sonkát, friss tejet;
ő enne, inna, meghallgatná Bachot
s azt hinné: mi vagyunk az istenek.
Elmondanók: csak az anyagit látja
s az jó; de hogy életünk kvalitása
borzalmas és kultúránk szétesik;
hogy idióták s lókötők vezetnek
bennünket, kik semmit se védenek meg;
s hogy itt már nincs is mit megvédeni.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Ha az ember nagyon sokat…

Ha az ember nagyon sokat tanult,
 
érzelmei nem vásnak.
Mire való a jelen meg a múlt?
 
Hogy elmondjuk egymásnak.
Miből keletkezett a nagyvilág,
 
az anyag és a lélek?
Úgy féltem tőled egykor, cipruság,
 
setétség! Most nem félek.
Ugyan mért szép ez az őszi vidék
 
a szállongó ködökkel?
Mert ajtóm előtt alszol, velem élsz,
 
mert itt lebegsz köröttem
és mert megírtam mindazt, amiért
 
egykor e földre jöttem.
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

A Buddha azt tanítja

„A Buddha azt tanítja: hogyan kerülheted el
a szenvedést; és Krisztus: válladra mint veszed fel;
és Szókrátész: mily módon emelkedhetsz fölébe;
és Plátó: a valóság az ideák ködképe;
s Epiktétosz: merülj fel a szennyből az erénnyel;
s Epikúrosz: munkálkodj kis kertedben szerényen;
s Csuáng-ce: nincsen dogma, sem egyház: meditáljunk;
gyönyörűen kezdték el. Mondjad, ki jött utánuk?”
„Szent Tamás meg Sánkárá, e két egyformán bátor
és pompás elme; kár, hogy mindkettő kommentátor.
A maradék nem számít.” – „Azt állítod, hogy ennyi
az egész? s lényegeset nem hozott többé senki?
Az ezredek szellemi termése ily kevés volt?
Mi következik ebből?” – „Hogy ránk szakad az égbolt.”
 

(Toronto, 1977)

 

 

 

Angol kisváros

Furcsa világ ez. A postáskisasszony
 
megszólít: „levelet kapott Londonból,
holnap kihordjuk.” Mindenki szívesen
 
beszélget, de nem mondja, hogy mit gondol.
Éjfél után egy lámpás ég. A vízben,
 
a mólónál, Windsor Erzsébet szende
hattyúi úsznak. Kutyád az egyikbe
 
harap? Felségsértésért fognak perbe.
A nyugdíjasok nem férnek bőrükbe.
 
„HA NEM SZŰNIK A HARANGOZÁS, AKKOR…!!!”
írta az őrnagy a templomkapura.
 
Puskával lődöz a padlásablakból
a harangozókötélre. Szomszédom
 
befalazta magát – már kilenc éve! –,
hogy remekművet írjon. Ételt néki
 
gumicsövön pumpál a felesége.
Minden tiszta. Szeretkezés, úgy tűnik,
 
e kisvárosban nem volt, nincs, és nem lesz.
Még pletyka sincs. Örök rejtély, mi módon
 
került ide mégis néhány kisgyermek.
Ezeket anyjuk betanítja: hogyha
 
a kikötőben csinos matrózt látnak,
mondják neki: „a kocsma mögött, este
 
tizenegy felé várhatja mamánkat.”
A férj alvást preferál. Garniszállót
 
tilt a közerkölcs. Ócska farakás
mellett csinálják, angol módon, állva.
 
Matróznak sem kis megpróbáltatás.
 

(Brighton mellett, 1977)

 

 

 

Az óra ketyeg

Az óra ketyeg, de nincs mutatója.
A metafizika régen halott.
Utódja nincs. Ki sosem hallott róla:
ma az is érti William Occamot.
Sztálin s Hitler az ideológiákkal
végeztek száz évre. A bölcselet
kimúlt. Ápold kerted! De a gyárak
lehelete eszi a kertedet.
Gyűrd le a természetet, mondták. Élni
nem tudtak vele. Most az ifjúság
a Nirvánába vágyó Indiába
menekül s ott keresi mindhiába,
miről a hindu nem hallott: a régi
Nyugat kozmikus optimizmusát.
 

(New York, 1977)

 

 

 

Majakovszkij utolsó verse,

melyet megírni a „Csudajó!” és „A poloska” szerzőjének már nem maradt ideje 1930-ban
Poétának
Poétának indultam el,
indultam el,Poétának kóstoltam égi mannát,
de egy napon
de egy napon Lenin elvtárs
Lenin elvtársde egy napon így szólt: „Szükségünk van rád,
mert szabotál a Jeszenyin.
mert szabotál a Jeszenyin. Felelj, Vlagyimir, lesz-e rím?”
S én írtam. Három perc alatt
S én írtam. Három perc alatt húsz sort. Jobb vállam feldagadt,
holott a munka könnyű volt. Szép szavak
holott a munka könnyű volt. Szép szavak helyett
helyettholott a munka könnyű volt. Szép szavak jelszavak;
fiatalos hév, párrímek; kioktatásból pár hideg
zuhany a népnek; egy kevés
zuhany a népnek; egy kevés agresszió meg hencegés
plusz egy csipet
plusz egy csipet orosz humor,
orosz humor,plusz egy csipet amelytől rögtön felnevetsz,
mintha Féliksz
mintha Féliksz Edmundovics
Edmundovicsmintha Féliksz Dzserdzsinszkij csiklandozna meg.
A hír gépszíja elkapott,
A hír gépszíja elkapott, engem közöltek a lapok.
Azt képzeltem: nekem ragyog
Azt képzeltem: nekem ragyog az ég vörös azúrja,
lettem a Kreml dalnoka,
lettem a Kreml dalnoka, a Cseka trubadúrja,
a forradalmi dobverő,
a forradalmi dobverő, a vakmerő,
a vakmerő,a forradalmi dobverő, a nyers erő,
aki elsőnek ér oda, ahol utalványt osztanak,
s hol kéklik a Népbiztosok Konyháján a káposztaszag.
Ki ott étkezni megjelent,
Ki ott étkezni megjelent, jövőnek nézte a jelent.
Utána le az Arbaton
Utána le az Arbaton új nadrággal a farkamon –
ki sétált peckesebben?
ki sétált peckesebben? Tejkonzerv volt zsebemben,
hasamban disznókotlett,
hasamban disznókotlett, és biztattam az éhezőt:
„Ne félj, bátyuska, jobb lesz.”
Natasák vártak, Olgák, Tányák s más komszomolkák,
kik kölnimet szagolták –
Lenin kihasznált és dicsért, majd meghalt; nem volt érte kár,
aztán a grúz hiéna jött s én csudajól nem éltem már,
hazudnék, ha azt mondanám,
hazudnék, ha azt mondanám, hogy vicsorított volna rám,
de fizetésem kevesebb
de fizetésem kevesebb lett, mesterségem nehezebb
s Tamarák, Tányák, Olgák
s Tamarák, Tányák, Olgák s más csitri komszomolkák
lelkemet szimatolták.
Sok hű barátom otthagyott.
Sok hű barátom otthagyott. – Jobb nékem, ha otthon vagyok,
gondoltam és ha néhanap kimentem a szabadba,
arcomon volt a szájkosár,
arcomon volt a szájkosár, mindkét fülemben vatta,
fejemen micisapka,
fejemen micisapka, orrom előtt a Pravda.
Nézd, nagy melák legény vagyok, kellett nekem a jófalat,
s ugyan mért rúgtam volna ki a szőnyeget magam alatt?
Nemrég még hittem minden szót, aztán csak elhitettem
magammal, hogy hiszek, mivel nem volt lebukni kedvem,
míg rájöttem, hogy nem hiszek
míg rájöttem, hogy nem hiszek semmit s remegni kezdtem.
– Ne félj, gondoltam, nincsen baj
– Ne félj, gondoltam, nincsen baj míg homlokodba hull a haj,
kurjongass! lármázz! figurázz! ki ne fulladj az élen!
csettints, mikor az emberek
csettints, mikor az emberek ezrei halnak éhen!
Mikor a burzsujt beviszik
Mikor a burzsujt beviszik s aztán, ha megkínozták,
lelövik, rikkantsd: „Így van jól!
lelövik, rikkantsd: „Így van jól! Pusztulnak a poloskák!”
Szeretnél élni? Mit használ a tisztesség s a jellem?
Kanyaríts inkább szatírát az üldözöttek ellen!
Ez mindig a legbiztosabb
Ez mindig a legbiztosabb verstéma s a legpiszkosabb.
Azt hittem, bölcs vagyok s ravasz
Azt hittem, bölcs vagyok s ravasz és lettem rímes falragasz,
(bár azt hiszem, hogy iskolát
(bár azt hiszem, hogy iskolát csináltam: kell itt a plakát)
a becsületem elfogyott,
a becsületem elfogyott, a tehetségem megkopott,
lettem platánfa levele,
lettem platánfa levele, mit a lejtőn az ősz szele
lejjebb sodor,
lejjebb sodor, csak egyre le,
csak egyre le,lejjebb sodor, le,
le,csak egyre le,lejjebb sodor, lejjebb,
lejjebb,le,csak egyre le,lejjebb sodor, le
lelejjebb,le,csak egyre le,lejjebb sodor, és lefele.
Ma este értem feneket.
Ma este értem feneket. Az ember csak unatkozik
a RAPP-ban. De ülés után
a RAPP-ban. De ülés után beállított Sztálin Joszip
és nyájasan leckéztetett
és nyájasan leckéztetett mindenkit. Mikor észrevett,
elfordult tőlem. Amiből
elfordult tőlem. Amiből beláttam, hogy szerelmem,
a rózsás bolsevik jövő
a rózsás bolsevik jövő tarkóm mögött vár engem.
Döghal vagyok.
Döghal vagyok. De még maradt
De még maradtDöghal vagyok. egy ugrásnyi hatalmam.
A költővel
A költővel végeztem már;
végeztem már;A költővel most végzek önmagammal.
 

(Toronto, 1978)

 

 

 

Egy amforát dobott ki…

Egy amforát dobott ki a tenger s mert nem bírta
emelni, a hercegnő leült melléje sírva
s addig imádkozott, míg egy dzsin tűnt fel fehér
kancán és hazavitte kincsét egy dirhemért.
Itt lakunk a Földközi-tenger kijáratánál,
az Atlantival szemközt. Olajmécsest találtál,
tán púnt, mindjárt az első nap, az első lépésre
a homokban. Éppen csak hogy lehajoltál érte.
Hány bárka süllyedt itt el, amikor kiszaladtak
a szürke óceánra! A hullák fenn maradtak,
a kancsók, a vasládák, az aranypénz, a tálak
leszálltak a fenékre. Olyikon korállágak
sarjadtak. A mélységben kétezer évet vártak.
Különös lány a tenger. Most felgörget néhányat.
 

(Tanger, 1978)

 

 

 

Dél volt…

Dél volt. A strandon ültünk. – Most, gyorsan – súgtad –, nézz fel!
A nap forgott, ezüst lyuk. Mellette, a mély kékben
hét vadliba. Félig tárt, nagy szárnyakkal köröztek.
Fehérek voltak, lilák, s borókafenyőzöldek.
Elcsavart, gőgös nyakkal a kristály légpárnákon
meg sem rezdültek, minden földi dolgunktól távol.
Mily szépek, gondoltam. Nem lehet, hogy szebbet lássak
ezeknél életemben. Tán ez is látomás csak.
Nyakam görcsöt kapott már. Nem bírom tovább, mondtam.
Te sem. Köröttünk kölykök hancúroztak a porban.
A napfény feketének tűnt. Tíz tranzisztor fújta
a szurát a Koránból. Mire felnéztünk újra,
a vadlibák eltűntek. A te arcod is égett.
Pihegtünk mind a ketten. Láttuk az istenséget.
 

(Tanger, 1978)

 

 

 

Gibraltárban, a Piazzán

A szürke szikla fenn és lenn a porzó
 
napfény. Aranylik a söröd.
Most jut eszembe: soha még egy rossz szó
 
nem hangzott el kettőnk között
tizenkét éve. És még gondolatban
 
sem vétkeztem. Tudom: közös
a kettőnk attitűdje. Hogy váratlan?
 
Mi sem könnyebb, ha ösztönös.
A tarka ernyők árnyán félmezítlen
kurvák meg szép svéd lányok mór stricikkel.
 
Egynapos lepkék? Legyek ők.
Ott pofozkodnak. Ez a viszony vége.
Ülünk s magunk elé nézünk szendén, de
 
ingünk alatt feszül a gőg.
 

(Gibraltár, 1978)

 

 

 

Mért könnyű?

Mért könnyű? S mért hoz minden évszak
gyümölcsöt? Mert megláttalak
s tudtam, hogy belül is oly szép vagy,
mint kint; szobor, min nem farag
tovább az ember; lény, kin semmit
sem kell már változtatni; s így
szerelmet raktam rád, amennyit
csak bírtál, s nem többet, amíg
te duplán adtad vissza nékem
mindezt, s én duplán, majd te, s végre
elmondhattuk: – „A pillanat
tökéletes.” Ebben maradtunk.
A világ deszkaszín alattunk,
ahol testeink izzanak.
 

(Gibraltár, 1978)

 

 

 

És lelkeink is

És lelkeink is. Eleinte féltem,
hogy nem győzöm a versenyt s kifogyok
a szuszból, ha esténként vagy már délben
elkezdjük a szellemi ostromot
egymás váráért. De vad frissességed
nem engedte, hogy megvénüljek és
pezsdültem, míg köztünk az ellentétek
sivítottak, mint a köszörűkés.
A gondolkodás eleinte kényszer
volt éjjel-nappal. Most szokásnak érzem.
És mennyi minden jutott az eszembe
csak azért, mert megoszthatom veled!
E verseket is azért jegyezem le,
hogy itt maradjak, mikor elmegyek.
 

(Tanger, 1978)

 

 

 

Majora, a technokrata

Szomszédunk. Negyvenéves, zömök és fürge svájci
mérnök. Lehetne német, finn, belga vagy akármi.
A rendőr köszön néki. És hogy visong alatta
a kurva! Mert Majorát Hasszán király hozatta.
Ha olajat keresni megy ki a sivatagba,
a vízcsapot, a villanyt s tévéjét nyitva hagyja.
Konyak-gyűrűktől rácsos az éjjeliszekrénye
s a könyv, melyet Lilitől kapott kölcsön egy éve.
Csak csekket ír és műszert olvas. Többször magához
unszolt bennünket. Ittunk. Unalma is halálos.
A technokrata marha! századunk ideálja!
A hercegnő okádni akart, mikor meglátta.
Új luxuskocsijával és teljes sebességgel
hajtott ki tegnap. Közben az erkélyeket nézte:
hogy látják-e kocsiját? A kapunál levágta
egy kiskutya két lábát. Meg se fordult. Hiába
csapod agyon. Mit érsz el, ha megszabadulsz tőle?
Gyilkosaink spermája úszik a levegőben.
 

(Tanger, 1978)

 

 

 

Marokkó

Nászráni* – szólnak ránk nők a buszon és kiköpnek.
Négyezer éve ölnek itt – tettek-e mást vagy többet?
Juba meg Ibn Batuta; nem jött utánuk harmadik.
A kormányzó nem tudja, hogy ki is volt Hárun ár-Rásíd.
Szeretet? Ugyan! Soha jó itt nem volt senki senkivel.
A vízparton egy vén arab a kutyák lábát töri el
botjával; s hogy mit akarunk; ez itt az ő országa!
nem bírtuk már tovább: reggel átjöttünk Ceutába.
Vidéki spanyol nyugalom s csend mór hisztéria helyett.
Könyvnap az apró piacon. Lapozgattuk a könyveket.
Most a parton ülök veled.
Felhő mögött a nap. A víz aranyszegélyű s fekete.
Szemközt Gibraltár. Mint egy kék delfin felbukkanó feje
a tengerben. Még a miénk. Csak kár, hogy arab a neve.
 

(Ceuta, 1978)

 

 

 

A politika csupa pudvás…

A politika csupa pudvás szólam
és a humanista tradíció,
mint zenekar a süllyedő hajóban:
a pánik ellen néhány percig jó.
Az eszmék s ideálok zászlórúdját
eltörték. Isten holtteste hideg.
Ne mondd őket cinikusnak, mert tudják,
hogy itt igaza nincsen senkinek.
Az ifjúság nem több nép; egy nemzet lett
belőlük. Vigaszt s extázist keresnek
a zenében. Más gyógyszert a világ
nem nyújt. S amíg a ruszkik és a jenkik
egymást marják s nem értenek meg senkit:
ők levonták a konzekvenciát.
 

(Madrid, 1978)

 

 

 

Andris várt ránk Heathrow-n…

Andris várt ránk Heathrow-n s most visz Brightonba.
Fenn sívó gépek, oldalt elhagyott
falvak, leégett pajták. Ott egy kocsma
bedőlt tetővel. Nézem, hallgatok.
Sehol ember a tört ablakú házak
között. Messziről sziréna üvölt.
Cementport s piszkot ráz a szél. Kiszáradt
fa ágán törpe varjú a gyümölcs.
Az autó fut. Egy gyors pillantást váltunk
és lesütjük szemünket. Kell-e még
itt kommentár? És jó, hogy kapzsiságuk
elvette embertársaink eszét,
s nem látják, hogy a világ pusztulása
előtt vagyunk. De lehet, hogy utána.
 

(Brighton, 1978)

 

 

 

Huszonkét éve utazom…

Huszonkét éve utazom,
hogy a szadista Kelet helyett
a mazohista Nyugaton
nézzek magamnak állóhelyet –
de csak kibírom, mert megírom;
s mert annyi hű barát szeret
és őriz innen s túl a síron;
s mert együtt élhetek veled;
és mert ki még oly boldog, mint mi?
Csak olykor mardos régi gondom,
hogy nem temetnek el Karinthy
és Kosztolányi oldalán.
Urnámat is fejemben hordom.
Ugyan hol másutt hordanám?
 

(Toronto, 1978)

 

 

 

Goethe

Igazad van. Pedig apám zsebében
hordozta mindig. S most sehogy sem értem,
miért gondoltam egy életen át,
hogy Goethe nagy költő volt. Tegnap éjjel
végigolvastam minden verssorát.
Álbölcsesség, bombaszt, közhely, csinálmány,
sóhajtoztam. Sehol nyílás az ég
felé, vagy egy valóntúli szivárvány,
csupán jólfésült másodrendűség.
Négy óra alatt összedőlt a bálvány.
Fából faragott képmását kidobtam
mindjárt, s zavarodottan álltam ott
magam-rendezte szoborcsarnokomban,
hol a lakosok száma egyre fogy.
Csak helléneket faragtak márványból
s néhány latint? Nem marad az egész
múltból a végén csak Áiszkhülosz, Plátó,
Catullus, Szápphó, Euripidész?
 

(Toronto, 1979)

 

 

 

Li Ho versek

 

 

 

 

1. Ne ültess fát

Ne ültess fát. A kerti fák árnyéka fojtó és nehéz.
Füved haja kihull. A lomb mögött démon tanyázik.
Aludj a kristály hold alatt egy ablakban, mely délre néz
s magánosan. Az egyik ősz olyan, akár a másik.

 

 

 

2. Május eleje

Beért a tavasz. Odafenn harmattal teli spongyák
minden reggel a kék eget fényesebb kékre mossák.
Az ajtókban tüll-függönyök lebegnek: a függöny mögött
test-nélküli, kecses kezek a legyezőkre vadlibát,
kacsát és sárkányt festenek. A bambuszágyak hidegek,
mint a márványpad ősszel. Légy óvatos a nőkkel.
A lányok meg az asszonyok is jól vigyázzanak, nehogy
selyemkabátjuk ujjait a szélben ottfelejtsék.
A búza érik. Illata édes mint a verejték.

 

 

 

3. A fiatalember éneke, ki atyja gyilkosát keresi

Otthagytam szülőfalumat, mentem a hegy s az ég fele.
Karom kemény: egy felleget is kettészelhetnék vele.
Csáng-ánban, ifjú lovasok közt leltem otthont. Lihegek
a bosszúvágytól s vad vagyok, mint a tigris s a kikelet.
Reggel megnézem kardomat és örülök: milyen szép éles,
de este elszomorodom, hogy a pengéje még nem véres.
Ha rátalálok, négy napig gyönyörködöm, mint jajgat s reszket,
míg átvágom nyakát. Aztán leülök s meditálni kezdek.

 

 

 

4. Liáng herceg terasza

A herceg kastélya az ég közepén áll és szilvakék.
Van tágas kertje és tava. A Göncöl minden éjszaka
fürdőt vesz benne. Teraszán tömött sorfalban porcelán
sárkányok. Zöld rizspor terem mindegyik kerti levelen.
A bort gongszóra issza, míg magasra küldi nyilait.
Tigrisbundát hord, min haránt vércsíkok futnak s kacagányt.
Hajnalban s este felzokog, mivel az égbolt elforog
s pányvára fűzte a napot, hogy kőkemény, fiús húsát
meg ne poshassza az idő s örök legyen az ifjúság.
Hiába. Mozog a világ. A késő hibiszkusz virág
bimbója alvadt vérdarab. Lilára festi majd a fagy
és az esők a mocsarak nyálaszöld, álmos vizeit
halálfehérre színezik.

 

 

 

5. Alkony I.

Hajnal előtt s alkony felé a föld fái lehülnek.
Egy perc: s a borozók ínyén ecetes lett az ünnep.
A vízparton fehér homok meg ametiszt patkónyomok.
Mélyzöld denevér röppen.
A szelíd patak felzokog,
mert esti séta közben
vigyázatlanul egy setét
sziklába verte a fejét.

 

 

 

6. Alkony II.

Fiatal halász ül a parton. Csodás fogásról álmodik.
Az est madara csattogtatja nagy, galambszürke szárnyait.
A krokodil mögött a tiszta tóvízben tüllfátyol marad.
A fátyol mellé gyöngynyakláncot köpnek a bugyborgó halak.

 

 

 

7. Hangosan mondd e versemet

A Déli Szél elhord minden hegyet. Ha a föld sík lesz:
Isten szolgája vedret fog s leönti tengervízzel.
Fiatal vagyok még nagyon. Borzongok, de nem félek.
Hány ember él e földön még, míg nem lesz földi élet?
A kék lovak sörényében apró ezüstpénzt vernek
a démonok. Tavasz van. Zöld tömjént fújnak a kertek.
A szép hárfáslány arcomat lazac ajkához húzza.
Hol járt a lelkem, mielőtt beleszorult a húsba?
Azt mondom Tang kormányzónak: lassan, uram, a testtel:
a borivás nem mesterség s lángésznek nem kell mester.
Finom színekkel dolgozom; a holtak ingét festem;
s ami kevés borom terem, azt nem magamba töltöm,
de szétosztom e földön.
A vízióra cseppjeit hallom, de még nem hallgatom.
A futó időt kergetik gyémántból csiszolt sarkakon.
Húsz éves és pimasz vagyok. Nem értem, hogy csak romfalak
s lyukak vannak. És lázadok, mert pusztulnak a városok
s a lányok összeomlanak.

 

 

 

8. Október I.

Az éji égen a Tejút mentén didergő csillagok.
Nyeregből száll a szél, gyorsan összeszed minden illatot,
felül és nagylassan tovább baktat patkótalan lován.
Üvegpálcás eső pereg szüntelen. Barna levelek
tyúktolla közt kiáll a vadgesztenyefa válla
vizesen s szurokfeketén. Sárgul a fű szakálla.
A pókok hálóik mögött pillét és legyet esznek
egész nap, míg felszáll a köd s kiderül végre este.
Éjfél után felébredsz és sétálni mégy az útra,
hol egyenest szemedbe lóg a Göncöl görbe rúdja.

 

 

 

9. Október II.

Az ég olyan most, mint a víz. A sárgarigó néma.
A pókok éhes ajkai közt elfogyott a cérna.
A bujdosó azt képzeli, hogy háza áll előtte
a fák mögött. Sóhajtozik s rádől az esti ködre.
A temetőben szellemek ülnek le minden sírra.
Az özvegyasszony, ha öreg, szemét veresre sírja,
ha fiatal, fog egy kamaszt s megnézi: hányszor bírja.
Akad, ki erről mit se tud, de akad, ki megírja.
Az eresz alól démonok lesnek rám: papírvékony
farkas-fülük folyton mozog. Szájuk szederjes vérfolt.
Leültem a tornácomon, előttem egy pohárka bor
és ezt a verset álmodom. Köröttem szürkeség s nyomor,
de függőlámpám a falon kigyúlt, mint egy virágcsokor.

 

 

 

10. Őszi dal

Sivít a tücskök hangja, mint mikor selymet sodornak.
Kéjvágyó vagyok, fiatal s félek, mit hoz a holnap.
A jéghideg tükör előtt vizsgálom magam meztelen:
kezemben papírlap, mire verseket fest az ecsetem.
A molyt, a szút, a férgeket hogy kergetem el innen,
melyek húsomba lyukakat rágnak meg könyveimbe?
Az idő tajtékos lovon vágtázik. Hol vár rám az út
szélén száz kimonós leány s a kimonótlan abszolút?
Azt mondják: mindent szétverek, amihez hozzáérek
s hogy kegyetlen az ifjúság. Nincsen testvéri lélek,
ki keservemben osztozik. E versből is, mit kezem ír,
ezer év múlva hamu lesz, véremből vadzöld klorofil.

 

 

 

11. Hán Jü irodalmi államtitkár és Huáng-fu Si főcenzor meglátogatnak és verset rendelnek tőlem

Ruháik selyme kékeszöld mint az újhagyma levele.
Nem tűvel, de a jégmadár tollával varrták. Fekete
lovaikon aranygyűrűk csilingelnek és gyöngyszemek
remegnek nyergeik alatt. Kapumhoz ért a körmenet.
Most állnak meg az udvaron. Urak, lakájok, paripák,
mind engem néz. Fejük felett színezüst dicsfény-karikák.
Lojángból jött e két zseni, suttogja a szomszédnép,
ők hordják keblükben az ég huszonnyolc csillagképét.
Mindkettő rímes prózát ír. Lefestik a világot
és kijavítják azt, amit az Isten elhibázott.
Hozzám szólnak. Szegény diák, remegni kezd a lábam
s elpirulok szemöldököm sas-szárnya árnyékában.
Tört nádnak gondoltam magam. A tikkadt földön fekszem,
de tán a párás szél alatt felszökkenek ezegyszer.
Szerénységemet eldobom. És bírom majd erővel
meg ésszel is. Kígyó vagyok, de sárkány lesz belőlem.

 

 

 

12. A hódító tivornyázik

Huáng Si-ti egész Kínát bevette. A szélrózsa nyolc
irányában szabálytalan hímtigris hátán lovagolt.
Kilenc láb hosszú kardot tart nyergében. Ha kihúzza:
egy villanás és színezüst az ég mélykék azúrja.
A múltat eltörölte, mert ő egy személyben Buddha,
Csuáng-cö és Konfucius. A jövendőt is tudja.
A történelmet átírják. Nem volt még jobb kezekben
a császárság. Nincs háború, aszály, sőt baleset sem.
A bronzsárkányok orrlyuka bort fröcsköl. Tivornyáznak
a hódítók. Az ablakok áttetsző lepkeszárnyak.
A flóták egész hangokat fújnak – késő az óra –
úgy mintha ősszel lágy eső csepeg a Tung-ting tóra.
A jáspis palota felett nem mozdulnak a fellegek,
havas hegylánc a főváros tetőin túl. Nagyot remeg
a császár serlege, ahogy borát szörtyögve issza.
A nyugvó teliholdra néz s ráordít: – „gyere vissza!”
A vízióra csak kotyog. Lenn a várudvar sárgás
macskakövein dübörög az első őrségváltás.
A falra festett zöld baglyok huhognak. Lidérc-kékek
a fénygyűrűk a gyertyákon, melyek most csonkig égnek.
A táncoslányok hattyúnak öltöztek. Átlebegnek
a termen, ki a teraszig. A déli szél meleg lett.
Tulipánszirom arcukon ólomkönnyek peregnek.

 

 

 

13. Ne lépj ki házad ajtaján

Kérdezhetsz: az ég nem felel. A föld sem. Tátott szája
vulkán. Tüzet meg ként lehel. Vagy omló homokbánya.
S mehetsz bármerre a kilenc kínai tartományba:
szitakötőszárny lelkedet kilencfejű szörny várja.
A nyártól tested olvad, a fagytól csontod megreped
s törik. Körötted vérebek szaglásznak és csaholnak.
Csak azt nem bántják, akinek fülében-ujján ékszerek
nőnek s ölén orchidea ágaskodik ágyék helyett.
Ha megnyergelem lovamat: kinn nincsenek, csak mocsarak,
kimérák fújnak rám hamut és nem lesz többé visszaút.
Huszonöt éves sem vagyok, de szemem alatt szarkaláb.
Mit tegyek? Inkább maradok s várom a halál angyalát.
Mi lesz könyvemmel, kérdezem. De az ég nem felel nekem
és mégha százszor kérdem is és mégha kőbe vésem is
e verset, akkor is tudom, hogy nincs itt irgalom, ahol
a másodpercek sarka jár gyorsabban mint a hangyaláb.

 

 

 

14. Elhagyott palota

A kerti út két oldalán nyolc porcelán oroszlán.
A skarlát ajtók szárnyait belepte a borostyán.
A termekben ezüst homály: hegyikristály közt járok.
A koromfekete falon hímzett ezüst sárkányok.
A függönyben rossz szellemek laknak. A vízióra
megállt. A karszék közepe kiborult a padlóra.
Az aranybrokát takaró a nagy narancsfa-ágyon
sértetlen még. Egész közel megyek hozzá s megállok,
amíg érzem az illatot: parfűmös, ifjú testek
szagát. Magamba szürcsölöm s mindjárt szédülni kezdek.
Kegyvesztett ifjú hercegek éltek pár napig itten.
Egy-egy gyönyörű táncoslányt küldtek le mindegyikkel.
Lakkos, fekete fogaton érkeztek ide déltájt.
Szakácsok s szolgák sorfala közt roppant páva sétált
eléjük, míg a katonák a kastélyfalnál álltak
és lesütötték szemüket. A kis cédrus-ládákat
maga a hadnagy hozta be, egyenként és vigyázva,
hogy tűnt táncosnők rizsporát ne verje fel a lába.
Estére aztán húsz zenész játszott a paraván mögött.
A lány szoknyája áttetsző selyemből volt, akár a köd,
szemöldöke kék tus-vonás, a felsőteste meztelen,
s miközben táncolt, mosolya végigsepert a hercegen,
az meg székén keresztbefont lábakkal ült, mint Buddha
és visszamosolygott reá, bár a végét is tudta.
Éjfélkor még megnézték az ablakból a Göncölt,
majd selyemszoknyájából a lány tekercset göngyölt
s a festett mennyezetre dobta fel. Nem esett le:
kibújt a háztetőre és felhő lett belőle.
A gyönyörtől lihegtek az éjben mind a ketten:
a kisasszony szelíden, a fiú hevesebben,
majd a lány kakasszóra azt súgta, hogy aludna,
de a hercegnek nem volt többé aludni nyugta.
Így töltöttek el három éjet, de soha négyet,
mert ágyukhoz negyednap a foglárhadnagy lépett.
A fiú felkelt s indult, a táncoslány húzódott,
míg megmondták: nem szülhet a hercegnek utódot.
Kinn épp akkor hasadt meg a lazacszínű hajnal,
már várt rájuk a hóhér a lazacpiros karddal,
mindketten leguggoltak a köves kerti útra
s fejeiket a hadnagy a bokrok alá rúgta.

 

 

 

15. Ping városa alatt

Állunk a strázsán s éhezünk. A hó éjente kőkemény
s a hold ezer mérföldhosszan fekszik a Nagy Fal tetején.
A puszta szele eltöri a kékfürtös bakák haját
és szétszaggatja a tatár ellenség messze kürtszavát.
A felhők reggel súlyosak, ólomszürkék és rondák.
Elfekszenek Ping városán. Azt hinnéd, agyonnyomják.
Az őrmester parancsot ad: siessünk fel a falra.
A kokonori műutat a horizont felfalta.
Nézzük a havat, mely vakít és a nomádok sátrait:
a sátrakon túl vége van ennek s a másvilágnak is.
Aranysárkányos zászlaink megkoptak a piszokban.
Fagyott törek az utakon. Félholt gebék nyihognak.
Szablyámat faggyúval kenem. Pengéje már nem villan.
Filigrán, hosszú fuvolát fújunk kék sátrainkban.
Esténként a bástyán lesem az eget. Egyik negyede
skarlátpiros, akár a tűz. A másik három fekete.
Ki volt az őrült, aki ezt a várost építette?
kérdezgetjük a tisztektől, de nem tudja egyik se.
A beteg hazavánszorog, ha bírja. Újak jönnek
helyébe. Mi meg maradunk, mert itt meghalni könnyebb.

 

 

 

16. A Csáng Ping-i csatatéren

Cinóber sár a katonák húsa. Vérükből bronzvirágok
nőnek a tankönyvben. Vértet, vasat, mindent elrágott
egy ezredév. A jeltelen, mérföldes tömegsír felett
emlékül semmi sem maradt, csak a farkasfog nyílhegyek.
Felszedtem egyet. Két kehes gebét vezettem száron
tar dombok és tört nád között, garnizonomtól távol.
Kóró mint vörheny fáklyaláng; rövid nap, aztán izgatott,
gyors alkonyat s hisztériás, vadul pislogó csillagok,
merev szöcskék, gyomorgörcstől hápogó vadlibák, kegyetlen
bogáncsok. Jártam fel-alá, két kantárral s a nyílheggyel kezemben.
Később az ég padlásáról nyirkos felhő lógott le rám
s lidérclángok gyulladtak fel az ösvény mindkét oldalán.
Leguggoltam és boromat kiöntöttem a meztelen
agyagra. Azt gondoltam: így talán kiengesztelhetem
a háromszázharmincezer katona lelkét, kiket itt elevenen temettek el.
Aztán forgószél érkezett s elfújta a lidérceket.
Ki verset ír, az vért okád. Másnap, hazafelé menet,
a Déli Kapu elején egy, vagy tízéves kisgyerek
elémállt kócos pejlován és elkérte a nyílhegyet.

 

 

 

17. Hszi Si kisasszony elalszik

A gavallér nem jött el az este. Szót se küldött.
Hszi Si a földhöz vágta legyezőjét, megfürdött
és ráfeküdt az ágyra, mint hátúszó a tóra.
A tavaszi éj langyos. Kotyog a vízióra.
A házioltáron kék szoborfej a sarokban.
Alatta agyagtálban parázscsíkok ragyognak.
Hszi Si félig hunyt szemmel nézi a teliholdat.
Vörös bogyó a körme, korállág minden ujja
s az istenség a tömjént a leány felé fújja.
A szerető – gondolja – jó, mert a házhoz pénzt hoz,
de egyedül feküdni a bambuszágyon még jobb.
Most két nap szünetet tart, amíg új gavallért fog.
Elmosolyodik ettől, egyet sóhajt s alszik már.
A tüllfüggönyön át a hold fénye hegyikristály.
Közeledik az ágyhoz. Mire Hszi Si kinyitja
combját, amellyel eddig az éj vizeit itta,
s ahol az aranyifjak finnyás ajka megolvadt,
ágyékát csókra nyújtja a hűvös teliholdnak.

 

 

 

18. Hszi Si kisasszony felébred

A tüllfüggöny még hűs, ahogy az este összehúzta.
Egy fürt haja ajkára hullt, a már cserepes rúzsra.
A kútvödörből víz csorog, mintha ezer üveggolyót
ráznának. Felkeltik Hszi Sit, aki oly mélyen és oly jót
aludt, akár a lótuszok.
A félhomályban a tükör hajnali tó tavasszal.
A tavat most fedezi fel két madár az ablakban.
A lány a bambuszágyon áll, amíg megoldozza nehéz
haját és lábai elé, az alacsony tükörbe néz.
A halványlila, parfümös szőttes a padlón még ködös.
Elejti jáspis fésűjét. Nem látni, hogy hova esik.
Hangot nem ad, csak fényt. Aztán hátrasimítja fürtjeit.
Sötétek és fényes-simák. Itt-ott egy keskeny, tengerkék
csík. Áll az ágyon és kemény haját tizennyolc fekete
fonatba fonja. Mire kész, elfogyott minden ereje.
Körülnéz a szobában. Vár. Aztán sétálni kezd, akár
a vadliba a homokon. A könnyű szellő átszalad
bárányfelhő ingén. Kimegy a kertbe és virágot szed
nyíló cseresznyefák alatt.

 

 

 

19. Császári kéjlak az országút mellett

Megállok az országúton. Előttem széles árok,
az árokban víz s ferde nád, a túlparton virágok,
s a palota: fűzöld falak, melyekről hámlik már a lakk,
és lefüggönyzött ablakok, előttük súlyos rácsok,
meg a befalazott kapu. Fölötte arany felirat:
Kéjlak az Ifjúsághoz.
Két vadgalamb búg jobbfelől, de balra varjú károg.
Hszuán-tszung császár szállt meg itt egy kurta éjszakára.
Három gyönyörűszép leány a nagylépcsőnél várta.
Evett, hallgatta a zenét, lassan itta az óbort,
majd később ágyba tért velük és így szólt reggel: „Jó volt.”
Falazzák be a lányokat, hogy hozzájuk ne férjen
utána senki, minden jó itallal, eleséggel:
így várjanak, míg ő velük az óbort újra issza
s ajkuk ízét, mert visszatér. De nem tért soha vissza.
Vajon a lányok élnek még? S ha élnek, mit csinálnak?
Az ablakok nem tükrözik csupán a kerti fákat.
Lehet, hogy minden rendben van, mert kilenc hónap múltán
fiúcskát szült az egyikük, a másik pedig kislányt.
Időközben az unokák is szépen felserdültek,
s a belső udvar fái közt minden órájuk ünnep.
Az öregek is boldogak és nagyokat kacagnak,
ha arra gondolnak, hogy a császár beállít egy nap,
a kapu nyílik, ők a nagy széket nyomják alája
s körülveszik, hadd lássa, hogy nem halt ki a családja.
De lehet, hogy a három lány megunta rég a várást,
vagy hallották a falon át, hogy temetik a császárt.
Megfogták halántékukat, szó nélkül összenéztek,
szobájába tért mindegyik és kiitták a mérget,
s megigazították fejük alatt a bársonypárnát.
Azóta köntöseiket a molylepkék elrágták,
s az ágyon bordacsontjaik akár a hajóbordák,
mikor bárkát építenek. De az övéket bontják.
Lehet, hogy mind a három él s hogy jó barátnők lettek,
hogy kinn járnak az udvaron s virágokat ültetnek,
hogy verseket olvasnak fel, hogy hárfázni tanulnak,
kis asztalhoz telepszenek, felidézik a múltat,
amíg narancsvirágszagú, aranyló teát isznak.
Hogy megvénültek? Nem nagy baj. A császár sem lett ifjabb.
Lehet, hogy mind a három él, de addig gyűlölködtek,
amíg már egyik sem beszél a két másikkal többet,
s önmagukat is gyűlölik s az ifjúság emlékét,
s bevonták mind a tükröket szövettel, hogy ne nézzék
sem arcukat, sem lágyékuk elhagyott madárfészkét,
és udvaruk vörös kövén dühödten és szikáran
róják külön köreiket napestig mind a hárman,
s úgy vonszolják maguk mögött kibomlott, őrült hajukat,
mint halász húzza partra
a hálójában megakadt fuldokló, ezüst halakat.

 

 

 

20. A hárfajátékos

A csengők hangja hangosabb, a csend lágyabb, a hó kemény
s vágtáznak fenn a démonok a felhők szürke ménesén.
Li Ping ilyenkor útra kel s megáll selyembe csomagolt
hárfája mellett egy zsúfolt teremben, hol még sose volt.
Hunyt szemmel, lassan s gondosan kicsomagolja hangszerét,
keresztbefont lábbal leül s a fényes tölgypadlóra néz.
Még vár. De mire? Hirtelen a huszonhárom húrba kap,
csuklója eltűnik; figyeld inkább a hosszú ujjakat!
Csend lett. A tarka legyezők nem csapkodják a levegőt,
a hallgatók borzonganak, szívük nehéz lesz és meleg
s pár percre most azt képzelik, hogy jobbak, mint amilyenek,
kint türkiz színbe öltözik a bús december délután
s megolvadnak a jégcsapok a kormányzóság kapuján.
Az ajtónál, mikor kilép, egy fiatal lány várja
minden városban. Arca nem látszik, csak duzzadt szája.
Mosolyognak, de hallgatnak. Aztán úgy mennek a setét
sikátorokban, hogy csak épp érintik egymás ujjhegyét.
A szállásán Li Ping teát hozat, gyömbérbefőttet
s mandulás-mézes szarvakat. Ott kinn a szél erősebb
s az ablakon zizeg a fagy. A faszén-serpenyőnél
egymás mellé telepszenek, úgy mint fivér és nővér.
De később ő az ágyon ül, lábát keresztbe hajtja,
az arca most is közönyös, de duzzad már az ajka,
szemét lehunyja s míg Li Ho egyik versét dúdolja
a takaró alatt a lányt lassan kicsomagolja.
A sarokban fenn magasan a pisla falilámpa
sercegni kezd és hirtelen színes lesz, mint egy páva.
Hajnalodik. Kibújt a nap. Hótól porosak az utak.
Koránkelők vonszolják kék, hosszan elnyúlt árnyékukat.
Ilyenkor a szerelmesek elfordulnak egymástól.
A csömör itt maradt velük, de hová lett a mámor?
A nyakuk nyirkos és hideg. Alusznak, mint a hullák.
Nem ez a kettő! Pilláik alól egymást bámulják
s elmosolyodnak. Megesik, hogy ilyenkor Li Ping keze
egész könnyedén odaér a lány kibontott, fekete
hajához és a hajnali Kínán végig úgy hallani,
mint hogyha hárfa pengene.

 

 

 

21. Kétségbeesés

Kinn lovagoltam a hegyek közt
cél nélkül egész délután.
A bambuszerdő illatától
átnedvesedett a ruhám.
Ez nem vigasztal. Most itt állok
tornácomon és remegek.
Cipőm lyukas. Minden nap este
váltóláz rázza testemet.
Huszonkét évemmel kiégek?
Őszülni kezdek. Feladom.
Mikor leülök verset írni,
széthull az íróasztalom.

 

 

 

22. Hold, erdő, vízesés

Szatén kabát a széken.
A hold frissen vert érem.
Csak holnap lesz kerek.
A kobalt fény az égen
elfedte a hegyek
csúcsát a messzeségben.
A rétre társzekérrel
hozzák most a homályt.
A fenyők közt az éjben
az út opál fonál,
de elszakadt a vége.
A vízesés fehéren
lóg. Azt hiszem, hogy áll.
Szatén kabát a széken.

 

 

 

23. Tavaszi melankólia

A szomszédban még hajnali harmat csepeg a fákról.
A táncoslány gavallérját kikíséri a házból.
Az úrfi pénzes-zacskóját a lány markába önti.
A sövénynél szép paripa nyerít: urát köszönti.
Mosoly, csók, búcsú. A ficsúr felül a peckes lóra
s elvágtat. Üres a feje és mind a két zacskója.
Felsóhajtok és indulok. Mit hoz nekem a holnap
e földön, hol az emberek ilyen jól szórakoznak?
Se szerencsém, se örömem, se pénzem, se szerelmem.
Éjente a holdsugarak tűpárnája a mellem,
nappal vágyaim bunkóval vernek s kerékbe törnek
s állam alatt testem szagát hordom, mint a nyakörvet.
Ha nem nevelnek tizenhét évig, most felsivítanék,
mint a tücskök fejem felett a fák legfelső ágán.
Vagy tán még ezt se bánnám,
ha nem volnék ily ostoba, fiatal és ügyetlen,
és fojtogató, tavaszi vad melankóliámat
le tudnám néktek festeni ólomszürke színekkel.
De nem találok szavakat, akárhogy is igyekszem.

 

 

 

24. Április végén

Április vége van megint. Hányadszor már, ki tudja?
Gőzölögnek a pocsolyák, csupa csillám az utca.
Ezer mérföld sugárban zöld a tájék; nemsokára
kinő a búza gyermeteg, arkháikus szakálla.
Fehér kakas nézi magát a tóban s kukorékol.
Lenn kis halak folyton fújják a szappanbuborékot.
A patakban kerek kövek: mind egyszerre beszélnek;
köztük a moha foltjai, megzöldült rézfillérek.
A hegytetőn galagonya áll tárt karokkal: várja
a felhőket, hogy karmait langyos véknyukba vájja.
Köröskörül a szerelem eperszaga. Megállok,
Li Ho, a volt császári ház egy sarja, most napszámos,
s a gyönyörtől megremegek,
ahogy a mindenség előtt
porig hajtom le fejemet.
 

(Tanger–Toronto, 1974–75 és 78–79)

 

 

 

A verssor tőr…

A verssor tőr s úgy jó, mikor magamba
döföm. Csak éppen végignéztelek
s már küldtelek ki az anyagtalanba,
hogy megfoghassam minden részedet.
Magányunk szirtjén keltek e szonettek,
mikor a dáridón az emberek
az ezred végére mindent megettek
s nem írtak már szerelmes verseket.
Mégis modern és mégsem hevenyészett
soroknak szántam őket az enyészet
ellen kettőnkért. Semmi áldozat
nem volt elég. Hiszen a lehetetlent
célozták meg e versek. Hadd legyezzem
velük posztumusz hiúságomat.
 

(Toronto, 1979)

 

 

 

Csak a Semmi

Csak a Semmi van a világban, mert Van a Nincsből nem lehet.
A logikám nem logikátlan és mégis itt ülök veled.
Az atomról azt bizonygatták, hogy nem osztható s nem hasad.
Most felboncolták és rájöttek, hogy főanyaga nem anyag.
A Földet is laposnak nézték, spermának a Tejút ködét;
az Úr zsámolya voltunk egykor; ma nincs Teremtő s nincs közép.
Ne hidd el azt s ne hidd el ezt sem, mivel csak annyit tudni, hogy
az érthető bizonytalan, de az érthetetlen bizonyos.
A bolondok azt hirdetik még, hogy minden titkot felfedeznek.
Köszönetet hadd mondjunk inkább Einstein Albertnek s Heisenbergnek.
Idő és tér, meg a mindenség nem hallgat földi rációra
s a világ inkább egy nagy eszme, mint nyilvántartott ingaóra.
Ettől remélem, hogy tán mégis vezet egy járhatatlan út
oda, hol matematikáját meditálja az Abszolút.
 

(Hopatcong Lake, 1979)

 

 

 

S mégis választanánk-e?

S mégis választanánk-e más kort, mint ezt a kort, amelyben élünk?
Az ókori Athént, fogorvos, kloroform és gyógyszer nélkül?
A kolerát, a bubós pestist, csak azért, hogy felmenjünk éjjel
a Párthenonhoz s reggelenként néhány szót váltsunk Szókrátésszel?
Az Antoninusok Rómáját, hol a környezet durvasága
szétroncsol már gyerekkorodban, ha nem születsz felső osztályba?
Lorenzo Firenzéjét, amely oly szép volt s oly fanyarédes,
hol váltóláz öl meg korán, vagy Fra Girolamo megéget?
Nem. Élni itt volt jó, a szabad kétszáz esztendős korszak végén,
mikor a múlt minden hegylánca, ha az alkonyban hátranéztél,
gyöngyházkék, érthető és éles; s mikor magunkat is így láttuk
perspektívában; tudtuk, mi jön; s mikor így állunk, ahogy állunk
s nézzük a lassan ránk hulló ködöt
s a szakadékot lábaink előtt.
 

(Cliffside Park, 1979)

 

 

 

Mért jött így?

Mért jött így? Mert nagyon akartam, hogy szeress? Végső volt a tét?
S konok bulldog, türelmes inda, kapaszkodtam folyton beléd?
Vagy mert azt mondtam: hadd lebegjünk könnyen s vidáman föld meg ég
között, szitakötők vagy lepkék, s mikor elég, legyen elég?
Nem volt elég. Vagy mert a galamb győzött és nem a leopárd?
S mert nem vágyódtunk a gyönyörre, mivel gyönyörünk lett a vágy?
Vagy mert nem látok hibát benned s önzésből egyre közelebb
csúszom hozzád, mivel, ha több vagy, attól magam is több leszek?
Vagy, bár spirituális ostrom alatt tartlak sok éve minden
áldott nap, még sosem próbáltam benézni belső termeidbe?
Vagy mert magamban adtam szállást néked, hogy reád gondolhassak
s boldog lehessek, mert boldogság nincs máshol, csak a gondolatban?
Mosolygok ahogy ezt leírom. Csak ennyit ésszel. A titok
megoldhatatlan. Szókrátésszel tudom, hogy semmit sem tudok.
 

(Toronto, 1979)

 

 

 

Kis képeskönyv

 

(Toronto, 1978–79)

 

 

 

Nagy Sándor, 1.

A babiloni táj üres; az alkony
ragacs a friss makedón levegő
után. A sátorban boroznak, hosszú
asztal mellett. A középen, ez ő.
A nap nem tudta homloka fehérjét
kiszívni. Égszínkék madárszeme
nagy és merev. Az ajka kissé nyitva
s piheg, mint máskor is. Szemközt vele
Hepháisztion, ki hozzá hasonlít,
csak még szebb és még szőkébb a haja:
bűvös tükör, kiben önmagát látja,
mikor belenéz nappal s éjszaka.
Isznak. Másként hogy tudnák elviselni
fiatalságukat s a végtelen
győzelmeket? Dicsőségről beszélnek,
de senki sem mond semmi lényegest.
A lényeg ő. Itt bent mind őt imádják,
mint kint a katonák; varázsa már
a Balkántól a Hindukusig ér fel,
ahogy akarta. Néki nincs határ.
Miért? Zsenije, bátorsága számít?
Hogy jó volt, vagy rossz, az fel sem merül.
Három évezred világhódítói
közt ő maradt meg csak sértetlenül –
megrohadtak mind: Szánherib, Hulágú,
a sakálhangú Hitler, Szolimán,
Rámzesz, Timúr, Dzsingisz, Sztálin, a sintér –
Sándor márványa nem törik. Feláll
az asztaltól s izzadtan a dermesztő
hegyi patakba ugrik fürdeni.
A társai aggódnak. Pedig tudják,
hogy a haláltól sem kell félteni.

 

 

 

Nagy Sándor, 2.

Miért indult világhódító útra?
Hogy elkerüljön végre szörnyeteg
anyjától? Vagy hogy hírneve felérjen
Fülöp királyéval, kit megvetett?
Aligha. Vagy azért, amit Isszoszból
írt Dáreiosznak: hogy most bosszút áll
a perzsákon? De volt-e szükség erre
százhatvan évvel Máráthón után?
Vagy úgy igaz, ahogy ő maga mondta:
a szenvedély hajtja, hogy túltegyen
Ákhillészen és oly nevet szerezzen,
mint előtte s utána senki sem?
Vagy ezt is a történetírók adták
szájába? Mert másként ki érti meg,
hogy a maroknyi sereggel elindult
népek, folyók, sivatagok, hegyek
s két földrész ellen? Lehetett-e józan?
Félisten volt-e kívül és belül,
őrült kamasz, ki élvezte, hogy néki
a lehetetlen folyton sikerül?
ugyan ki tud egy világbirodalmat
maga előtt úgy rugdosni, akár
a rongylabdát, ha számba vette egyszer,
hogy mi az élet és mi a halál?
Vagy a kíváncsiság vitte utazni
az Indusig? Kaland volt az egész,
s azért harcolt csak, mert útját elállták?
Vagy mindez téves, s Arisztótelész
volt felbujtója, mikor kioktatta
még otthon, hogy a földtányér kerek,
s India túlsó partján van a széle?
Ezért nyomult-e előre kelet
felé, míg katonái nemet mondtak,
hogy végül mégsem érje el, amit
akart: hogy a föld legszélén a semmi
fölé lógassa hosszú lábait?

 

 

 

Cicero, 1.

Ha szólt, szájából vízesés dübörgött.
Nem hallottak Rómában soha még
hozzá hasonlót. Az esküdtek lázba
jöttek szavaitól, habár felét
sem értették. S hogy kezdte el, hány szálat
sodort és bontott, ha szónoklatot
tartott a szenátusban, hogyan érvelt
és hány övalatti ütést adott
az ellenfélnek! S nem szavakkal játszott:
mindjárt kész mondatokat pörgetett,
dobált fel és kapott el, mint a zsonglőr,
s mindezt egy nyelven, melyen nem lehet
ilyet csinálni s amelyet ő gyúrt át
rögtönzés közben. Derűt vagy vihart
keltett, undort és szánalmat, ha kellett,
vagy sírást; játszott hallgatóival,
ismerte őket; és ha végső érvre
volt szüksége, felmagasztalta a
republikánus erényt, melyben senki
sem hitt már; legkevésbé ő maga.
Kár, hogy szerette a pénzt s hogy tógája
ambícióval volt térdig tele.
Ez vitte őt Pompeius hálójába,
hol parancsra kellett védenie
a triumvir bitang híveit, mindig
sikeresen; és ilyenkor, mivel
undort kapott, vidéki villájába
vitette magát rabszolgáival.
Gyors nézéssel a lelkiismeret
párás tükrére, leült s nekilátott
az írásnak. Lelket, témát és stílust
cserélt azonnal. Filozófiáról
s oly sok mindenről írt, őszintén, kurtán,
s érdekesen, nagy pofa s ünnepi
maszlag nélkül. Bocsáss meg Cicerónak.
Olyan sokat köszönhetünk neki.

 

 

 

Cicero, 2.

Több mint ötven beszéde, számos könyve
s levele élte túl; nem ismerünk
a fáraóktól Petrarcáig senkit,
kiről akár tizedannyit tudunk,
mint Ciceróról, ami nem előnyös
számára mindig. Törtetéseit
el kell néznünk, hiszen közpályán mozgott,
s mohóságát, amellyel vagyonát
szerezte, meg hogy háztulajdonos volt,
méghozzá rozzant s bűzös bérkaszárnyák
gazdája, hol prolik laktak százával
s nem éppen ingyen. Megbocsátanók
azt is, hogy egyik háza összeomlott
(ami Rómában nem volt ritkaság),
ha meg nem írta volna, hogy azonnal
a hely színére vitette magát
– hordszéken persze – és ott sztoikus
nyugalommal szemlélte anyagi
kárát és pont. Mert más nem érdekelte,
a legkevésbé az áldozatok
bérháza romjai alatt. Holott
minő orációt vághatott volna
ki ex abrupto épp ő, az igazság
lovagja, a szegények gyámola!
Vagy jogtalanul vádolom? Nem volt-e
ez a brutális önzés általános
Rómában? És mint láthatott ezen túl,
mikor korán túl nem lát senki sem?
Nem így van? Avagy talán felemelte
szavát Szókrátész a rabszolgaság
ellen? Hol itt a mérce, mikor minden
megváltozik? Ha kezembe veszem,
amit húszéves fejjel írtam, kiver
a jéghideg verejték. Mennél többet
gondolkodom, annál kevésbé értem
a más ember s a magam dolgait.

 

 

 

Petronius

Vizinczey Istvánnak

 
Miért rajongok érte ötven éve?
Mert átbeszél hozzám egy elmerült
világból, mintha rég halott barátok
szólítanának. Mert olyan sokat
tanultam tőle. Mert még azt is tudta,
hogy a birtoklásnál százszor nagyobb
gyönyör a puszta létel. Mert szerette
az életet, de nem ragaszkodott
hozzá. Mert a legrosszabb körülmények
között is rögtön paradicsomot
varázsolt maga köré. (Recsken többször
is megpróbáltam utánozni őt.)
Rajongok érte, mert oly elegánsan
jegyezte fel egy haldokló világ
pénzhajhászását s ordenáriságát,
az emberek szeretkező dühét
(ha a szellem elhal, a nemiszervek
triplán működnek még egy ideig),
a költőket s szobrászokat, kik új
kifejezést kerestek, bárha nem volt
mit kifejezniök; a gazdagok
és a hatalmasok meghülyülését,
melyet nem vettek észre – s ehhez még fényt
s derűt adott, meg szépséget, pedig
jól tudta, hogy a kapukat s ajtókat
elállja a sötétség oszlopa.
Irigylem őt, mert nem borzongott ettől,
nem öltött hősi pózt s óbégatott,
hogy jönnek a barbárok, álljunk ellen;
nem akadt úgysem, aki ellenáll.
Irigylem, mert nyugodtan tudta nézni
a pusztulást; élvezte is talán,
mert izgató volt; igényt önmagával
szemben táplált, nem a történelem
menetével. Erősebb volt minálunk,
hisztériás moderneknél, akiknek
nehéz az élet s nehéz a halál:
őnéki mind a kettő könnyű volt.

 

 

 

Seneca

A Satiricon Eumolpuszában
ráismersz ott, hol elmondja nemes
szónoklatát szobrászatról, erényről,
s közben a taknyos Gitónnal szemez.
Ilyen volt? Ilyen. S mégsem. Nála jobban
nem kormányozta el Rómát soha
még senki. (Tacitus is tanúsítja.)
De mint állt össze roppant vagyona?
Kormányzásból. Előtte száműzött volt
s szegény. Utána bankettet adott,
amelyen ötszáz elefántcsontlábú
citrusfa asztalon tálaltatott.
De nézzük inkább a Moráliákat,
s a százhuszonnégy híres Levelet!
Míly kalauz kísér a Sztoá zordon
szirtjére! Majd karonfog s elvezet
Epikúr lugasába. És hány érvet
tud a bujaság ellen! Mily szerényen
s tömören ír! Mily meggyőzően buzdít
bölcs mérsékletre és a jóerényre!
Épp ő, ki lányok után fiúcskákat
kerített Nerónak s védőbeszédet
szerkesztett a dühöngő szörnyetegnek,
amikor az szülőanyjával végzett.
S mégis – ki értekezett nála jobban
az erkölcsről, amelynek nem volt őre,
s a tisztességről? És hogyan láthatta
oly tisztán azt, mi hiányzott belőle?
S miért van az, hogy Epiktétosz, Zéno,
Szókrátész vagy Epikúrosz tudtak csak
úgy élni, ahogy tanítottak, s Róma
moralistái messze lemaradtak?
S mégis, ők vannak közelebb mihozzánk.
Ha felnéztünk a régi görögökre,
nézzünk le aztán magunkra, kik mindent
a rómaiaktól kaptunk örökbe.

 

 

 

Draktulf

Draktulf, Ragwulf? Hogy mondták vizigótul?
Azt tudni csak, hogy szőke, szép s nagyon
magas kamasz volt s medvebőr sátorban
aludt szüleivel a Balaton
nádas végén. Nem hallott kőházakról,
sem falvakról; absztrakt fogalmakat
sem ismert és azt hitte, hogy mindenhol
mocsárvilág terjeng az ég alatt.
De egy nap a szomszéd törzsfőnök érte
küldött; karddal, pajzzsal szerelte fel;
s vele meg ötven fiatallal útnak
indult, át sok mély erdőn s nagy hegyen,
titkos csapásokon és mindig éji
csendben, addig, míg balválluk megett
kivirradt. Aztán, egy reggel, Ravenna
alá értek, hol a barbár sereg
hadrendben állt a réten. Nékik mindjárt
az első sorban nyitottak helyet.
Vezetőjük ekkor a napban fürdő
bástyákra mutatott s így szólt: „Ez itt
az ellenség fővárosa. Bevesszük,
s kardélre hányunk minden rómait.”
A várfal piszkossárga volt s romos.
Mellvédjén néhány sisakos, unott
katona. Feljebb oszlopcsarnok, mélykék
szökőkút, kerek templom, ciprusok,
és egy mezítlen Vénusz márványszobra,
melyet megkímélt eddig valahogy
a papok dühe. Draktulf az istennő
mellét nézte, hol ezüst csillagok
szikráztak. Társai öklüket rázták
a vár felé. Ő mindjárt tudta, hogy
odatartozik. Folyton nézte. Térde
lazulni kezdett. Mindjárt összerogy.
Ínyéből kristály vízesés szakadt
mellébe. Mézgás, görcsös izgalom
lüktetett ágyékában. Még az éjjel
a védők közt állt, fönn a várfalon.

 

 

 

Versmondók

Róma, Kr. u. 600.
Romházak füstös pincéiből másztak
elő, leomlott traverzek alól,
az éjszaka klepetusával vállon
s némán, mert Gergely pápa üldözött
minden pogány emléket. Így osontak
a gyom-felverte Forumhoz, ahol
tört márványoszlopok közt botladoztak
és „dicsértessék” helyett „áve”-vel
köszöntötték egymást. Mély bokrosok közt
a szombatéji megszokott helyen
félkörben ültek – harmincan talán
vagy harmincketten Róma nyolcezer
lakójából. Az egyik öregember
az Aeneis-ből ötszáz sort tudott
betéve; a másik, fiatalabb
tizenkilenc ódát Horatiustól
meg egy Catullus verset. Váltakozva
álltak fel és szavaltak. Hallgatóik
elbűvölten figyeltek: volt olyan,
aki könnyét törölte vagy mosolygott
az élvezettől, bár a sokszor hallott
szöveget csak helyenként értették meg
zsugorodott szókincsükkel. Utána
felálltak és megveregették a két
írástudatlan, vagy tizenhat éves
fiú vállát, akik már betanulták
a verseket, s továbbadják talán
a jövőnek, ha el nem viszi őket
nyomor, tüdőbaj, fekete halál.
Majd búcsút vettek egymástól s egyenként
indultak a baljós sikátorok
tövébe, ittasan a hallottaktól,
s izzadtan visszabújtak a romok
alá, utóvédjei a legyőzött
seregeknek: bajtársak; rokonok.

 

 

 

Pang, a laikus

Gazdag volt, nős s már több mint ötvenéves,
amikor megtalálta az utat
Buddhához. Nem kereste; laza lelki
tartás s a lassan ébredő tudat
vezették rá. Azonnal pénzzé tette
raktárait, házát, a kéjlakot
a dombtetőn és minden ingóságát
– Pangné eközben folyton jajgatott –,
s nem tartott meg, csupán két köteg bambuszt
s egy időtálló, szürke szamarat.
Megtanult úszni és csónakba rakta
a tízezer-huszonhat aranyat,
s a Jángce közepén felborította
ladikját, hogy a pénz kárt ne tegyen
másban, s mert Pangné asszony szerencsére
már elszaladt, ott mindjárt vizesen
kosárfonáshoz ült és meditálni
kezdett. Nagy ég, egyszerre mennyi jut
eszébe az embernek, ha nem nézi:
miből lesz haszna s nők után se fut!
Így vándorolt Pang mester csacsijával.
Ha hajnaltájt felkelt, a horizont
kék volt előtte akkor is, ha éppen
ólmos eső szakadt. Sohase font
többet, mint azt, amit el akart adni,
s annyit adott el, amennyi elég
volt rizsre és abrakra kettejüknek.
Csak akkor készített pár csodaszép
kosarat, ha a kolostorba készült,
hol tanulni szokott egy ideig.
Ha megálltak a kapunál, eszébe
jutott, hogy csacsija sokat eszik
s a szerzetesek szegények. Hát fogta
a szamarat s összehajtotta, mint
a papirost s köpenyujjába dugta.
Ha távoztak, elővette megint.

 

 

 

IV. Pál pápa

Szikár volt, szívós, körmönfont s kegyetlen.
Az inak arcán, mint a jól kicserzett
bőrszíjak. Ajka vén kancák szemérme.
Két skarlát orrlyuka lüktetni kezdett,
ha szólt. A lányok futottak előle.
Több asszony elvetélt, mikor meglátta.
Egy Caraffa, ki tízéves korában
szűz volt még! – Pap lesz – sóhajtott papája.
Hány konklávét ült végig! Hányszor nyomták
a tiarát egy-egy taknyos fejére!
De ő, kereplő csontváz, nyolcvanéves
rágós kísértet, várt. Bizton remélte,
hogy túlél mindenkit. Beteget színlelt,
s megválasztották. Hogy félt tőle Róma
s a fél világ! Most csipkés ágyban fekszik:
ez lesz a vég. Mellette gyóntatója.
– Szólj már! Megbántad-e, hogy intrikálni
sosem szűntél? Hogy gőgödben lenézted
Fülöp királyt és ránkhoztad hadával?
Vagy hogy több Kálvin-hívőt pörköltél meg,
semmint szükséges volt? – Ezt érdememnek
tudják be fent. De egyet szánva-bánok:
hogy nem festtettem a pucér testekre
Michelangelus freskóján nadrágot.
Bár a pokolban – nyögi – a pokolban
most vetkeztetnek… De a gyóntatópap
már nem figyel rá. – Absolvo te – mondja,
s feléje nyújtja a keresztet csókra.
Pál pápa most önmagát látja: ott áll
tüzes kondérban, Kálvin János mellett.
Sovány vigasz! Az ördögök a lángot
szítják és trágár nótát énekelnek.
– Jaj, édes Krisztusom, segíts! – Nagy kínnal
lassan oldalvást fordul a feje.
Rányomja tikkadt ajkát a keresztre
s feljajdul. Mint a keserű epe.

 

 

 

Kálvin

A homloka szép síma volt, de nyirkos;
az orra hosszú, franciás. Neje
helyett hegyes szakállát símogatta,
amíg hullámot ondolált bele.
Az Úr – hirdette – az ember lelkébe
azért plántálta eleve a bűnt,
hogy aztán a poklokra küldje. Mindez
oly szörnyű volt, hogy hihetőnek tűnt.
Herélőkést szokott élesre fenni
álmában. Genfben gyors véget vetett
a bujaságnak. Elébb a költőket
csukatta le s a szerelmeseket,
majd azt, ki víg volt, nevetett meg tréfált,
ki könyvet olvasott, csinos ruhát
viselt vagy táncolt, pláne, ha a pecke
dagadni látszott a nadrágon át.
Íly balszerencse őt csak ritkán érte.
Mikor diák volt Párizsban – talán
már harminc éve – egy társát botozták
a College de Montagu udvarán.
A delikvens lócán feküdt s mezítlen
hátulját rázta a kíntól, ahogy
a vér felfröcskölt tejfehér húsából –
ő nézte és erekciót kapott.
Servet, akit az inkvizíciónak
adott fel, mégis nála keresett
védelmet, a bolondja! Lassú tűzön,
a domboldalban pörköltette meg.
Úgy, mint vasárnap templomba, poroszlók
terelték oda a népet, amíg
ő háza ablakában szimatolta
a füstöt s nyalta lila ajkait.
Paráznaság nem fért hozzá. Ágyéka
miért szökkent föl mégis s dugta ki
gonosz fejét? Ezt még Kálvin se tudta.
Rejtelmesek az Isten útjai.

 

 

 

Noteszlapok

 

 

 

 

Mire vagyok büszke?

Hogy a macskák sosem szerettek,
hogy nincs kutya, mely megugat,
hogy hozzám szaladnak s térdemhez
szorítják hosszú állukat,
hogy sokvirágú tőről tépek
le egyetlen szál ibolyát,
s hogy, ha netán hangyára lépek,
meghallom szörnyű sikolyát.

 

 

 

És mire még?

Hogy rágalmazni, rúgni,
lecsukni, szidni, verni
tudtak, de megalázni
nem tudott soha senki,
hogy, bár tévedtem sokszor,
de helytálltam a bajban,
s nem élt e földön ember,
kinek én talpat nyaltam.

 

 

 

F. Gy. jelleméhez

Udvarias volt, szinte szende,
félénk, szerény – ügyefogyott
az emberekkel szemtől-szembe,
de roppant gőgöt hordozott
magában, bár ez ritkán látszott;
ha versnek hitte önmagát,
rögtön emigrált a világból,
s így hány szerelmes éjszakát
mulasztott s délutáni párzást,
mert nemnek nézte az igent.
És mégsem ismert semmi gátlást,
ha egy államnak nekiment.

 

 

 

Autoritás

Se elnök úr, se elvtárs,
se méltóság, se felség –
egy tekintélyt fogadtam
csak el: a magyar nyelvét.

 

 

 

Barátomnak és kollégámnak, mikor Kossuth-díjjal tüntették ki

Én nem kapok ilyen kitüntetést,
minőt ma gomblyukadba tűznek.
Azért nem kapok, amit írok.
Azért kapod, amit nem írsz meg.

 

 

 

Egy költőhöz

Ömlesztve dől a vers belőled,
mikor múzsád meglátogat.
Sebaj! Ennél jóval kevésbé
bírom kapaszkodásodat.
Jaj, dermedt szőrtüszők királya,
jaj, megfeszített figyelem
és lábujjmozgás; túl bő lére
eresztett pörkölt s meztelen
önzéstől dagadó galuskák,
jaj, harmincszoros ráadás:
a kevesebb több volna, ámde
ezt nem tudja a főszakács;
jaj, műítészeti halandzsa,
jaj, ambícióval tele-
tojt nadrág, jaj, külterjes ember,
ki nem néz soha befele;
jaj, őslénytani doktorátus,
jaj, túlzsírozott serpenyő:
tehetséges vagy. Azt reméltem,
hogy megjuhászít az idő.
 

(Toronto, hetvenes évek)

 

 

 

Nunquam revertar?

Sándor hívott New Yorkból s újságolta:
itt az ajánlat végre arra, hogy
egy válogatott verskötet jelenjék
meg tőlem otthon; mi több, hogy a kormány
vendégül lát és jövő könyvnapon
sátorban ülhetek és dedikálok,
mint negyvenhétben – és azóta sem.
Oly izgatott lettem, hogy fel-alá
járok szobámban. A nap is besüt
rézsút; tizenkét pintyőkém vadul
röpdös köröttem – ti is hallottátok
az örömhírt? – s nem tudom hirtelen
min kezdeni. A könyvmáglyát, a zúzdát,
az átkokat, majd az elhallgatást
megszoktam, nem fájt. Mindegyik eljátssza
a maga szerepét. Csak azt viseltem
nehezen, hogy a fiatalok lassan
– nem lassan, gyorsan – már a nevemet
sem ismerik. Most minden rendbejön.
S hogy van egy kiadó, ki nem felejtett
el és kiáll mellettem! S verseim
megjelenhetnek újra Budapesten!
Hazamegyek! S mit csinálok először?
Házak, helyek? Nem, előbb a barátok!
Elsőnek Wesselényi – hisz tudom
a névsort fejből; fel lehet-e venni
az egy életre font és elszakadt
fonalat? S aztán? Nem aztán, még közben:
fel akarom keresni azt a három
fiatalembert, bár a nevüket sem
tudom még, akik orvostant hallgattak,
s akiket, mert verseimet másolták
(s talán még terjesztették is), kicsaptak
a szegedi egyetemről, hol Horger
Antal fajzatja még mindig virul.
Mit mondok nékik? Hogy sajnálom szívből,
mert elrontottam az életüket?
Kár, hogy nem lehetek tovább velük,
dehát engem a magyar kormány hívott
meg vendégnek. S ha nyújtanám feléjük,
vajon elfogadnák a kezemet?
S aztán? Mi van más aztán? Hogy huszonhat
éve nem fekszem a meszesgödörben,
azt Nagy Imrének köszönhetem, aki
feloszlatta a recski haláltábort.
Ezt lehetetlen elfelejtenem,
ha akarnám is. De nem akarom.
Mit tennék hát, szentimentális vénség,
csökevény a múltból? Néhány szál rózsát
vásárolnék s indulnék Budára,
az Erzsébet kórház fala felé.
A falon túl fekszik Gimes, Losonczy
s Nagy Imre. Lehet, hogy értesülésem
hamis s nem ott, másutt se fekszenek;
mindegy. Átdobnám a falon a rózsát,
ha megsértem is a vendégjogot,
s otthon, bár ezt törvény nem tiltja meg,
tilos virágot dobni jeltelen
sírokra, mint ezek. S aztán mi lesz?
Elnézik nékem a szemtelenséget?
Letartóztatnak? Megrónak? Kivisznek
a Ferihegyre könyvsátor helyett?
S aztán? Mi lesz a könyvemmel? Hogyan
válogatjuk a verseket? Azok
kerülnek a kötetbe, melyeket
akkor is megírhattam volna, hogyha
otthon maradok, de amelyeket
nem írtam volna meg, mert otthon semmit
sem írtam volna én, ki Levegőt!
szomjaztam mindig? S azért emigráltam,
hogy megírjam mindazt, amit igaznak
és szépnek tartok, s hogy eszembe merjen
jutni mindaz, mi szép s igaz nekem?
Így járkálok fel és alá szobámban.
Talán jobb lesz, ha mégsem sikerül
a kiadó terve (nem rajta múlik),
s a tisztesség amúgy is többet ér
minden sikernél. – Mintha hajón állnék:
egyre jobban távolodom a parttól –
talán a part mozog, tán mind a ketten
mozgunk. Ha rossz költő vagyok, ezentúl
sem lesz többé közeledés. S ha nem?
Akkor a földön nincs nagyhatalom,
amelynél ne én lennék az erősebb.
Vörös és fekete tollú pintyőkém,
parány avadavat, fütyüld el újra
dalodat a melankolikus véggel!
Meddig tartott, míg Mikes Kelemen
leveleit kiadhatták? Türelmes
embernek ismert idelent mindenki.
A sírban még türelmesebb leszek.
 

(Toronto, 1979)

 

 

 

A magyar iskola tanítóinak*

Már csak a lehetetlent érdemes megpróbálni.
A tantermeken sorra kísértetek át engem.
Utána beszélgettünk. Én arcomat töröltem,
bár félek, megláttátok, hogy elérzékenyedtem.
A humanisták a holt latint támasztották fel.
Ugyanezt teszitek ti a távol magyar nyelvvel.
Segítsen meg a visszhang titeket, amely minden
gyermek lelkében úgy szól, mint kagylóban a tenger.
De ennél százszor többet taníttok. S éppen azt, mi
másnak az Új Világban olyan nagyon hiányzik.
A Nagy Kanyon nagyon szép, magas a Long Peak orma,
de a kanyon csak kanyon, és hegy csupán a Long Peak.
Ti Budavára képét mutatjátok meg, Pécset,
Isaszeget, Kolozsvárt, Visegrádot, Világost.
Nemcsak hegyek, síkságok. Több annál. Történelmünk
adott reájuk dicsfényt, patinát vagy gyászfátyolt.
Más iskolákból lassan kiseprűzik a múltat.
Jelen van csak. A gyermek kilép a vaksötétbe.
Mátyás király! Rákóczi! Arany! Bartók! Nagy Imre!
Örökmécseknek őket helyezitek köréje.
Hogy önmagát mindenkor perspektívában lássa!
Hogy legyen, mire álljon az éltben! S hogy tudja:
mi a jó s mi a rossz! Az autó, a bőség,
a kényelem meg a rock kevés e földi útra.
Hadd keljen ki a mag! Nincs baj, amíg remélünk!
Csak költeményt tudok küldeni és szerelmet.
Más iskolákban pudvás adatokat közölnek.
Nálatok szombat reggel embereket nevelnek.
 

(Toronto, 1980)

 

 

 

Tanuld meg ezt a versemet

Tanuld meg ezt a versemet,
mert meddig lesz e könyv veled?
Ha a tied, kölcsönveszik,
a közkönyvtárban elveszik,
s ha nem: papírja oly vacak,
hogy sárgul, törik, elszakad,
kiszárad, foszlik, megdagad
vagy önmagától lángra kap,
kétszáznegyven fok már elég –
és mit gondolsz, milyen meleg
egy nagyváros, mikor leég?
Tanuld meg ezt a versemet.
Tanuld meg ezt a versemet,
mert nemsokára könyv se lesz,
költő se lesz és rím se lesz,
és autódhoz benzin se lesz,
és rum se, hogy leidd magad,
mivel a boltos ki se nyit,
s kivághatod a pénzedet,
mert közeleg a pillanat,
mikor képernyőd kép helyett
halálsugarat közvetít,
s mert nem lesz, aki megsegít,
ráébredsz, hogy csak az maradt
tiéd, mit homlokod megett
viselsz. Ott adj nekem helyet.
Tanuld meg ezt a versemet.
Tanuld meg ezt a versemet,
s mondd el, mikor kiöntenek
a lúgtól poshadt tengerek,
s az ipar hányadéka már
beborít minden talpalat
földet, akár a csiganyál,
ha megölték a tavakat,
s mankóval jön a pusztulás,
ha fáján rohad a levél,
a forrás dögvészt gurguláz
s ciánt hoz rád az esti szél:
ha a gázmaszkot felteszed,
elmondhatod e versemet.
Tanuld meg ezt a versemet,
hogy elkísérjelek. Lehet,
s túléled még az ezredet,
s pár kurta évre kiderül,
mert a bacillusok dühödt
revánsa mégse sikerül,
s a technológia mohó
hadosztályai több erőt
mozgatnak, mint a földgolyó –
memóriádból szedd elő
s dúdold el még egyszer velem
e sorokat: mert hova lett
a szépség és a szerelem?
Tanuld meg ezt a versemet,
hadd kísérlek, ha nem leszek,
mikor nyűgödre van a ház,
hol laksz, mert nincs se víz, se gáz,
s elindulsz, hogy odút keress,
rügyet, magot, barkát ehess,
vizet találj, bunkót szerezz,
s ha nincs szabad föld, elvegyed,
az embert leöld s megegyed –
hadd bandukoljak ott veled,
romok alatt, romok felett,
és súgjam néked: tetszhalott,
hová mégy? Lelked elfagyott,
mihelyst a várost elhagyod.
Tanuld meg ezt a versemet.
Az is lehet, hogy odafenn
már nincs világ, s te odalenn
a bunker mélyén kérdezed:
hány nap még, míg a mérgezett
levegő az ólomlapon
meg a betonon áthatol?
s mire való volt és mit ért
az ember, ha ily véget ért?
Hogyan küldjek néked vigaszt,
ha nincs vigasz, amely igaz?
Valljam meg, hogy mindig reád
gondoltam sok-sok éven át,
napfényen át és éjen át,
s bár rég meghaltam, most is rád
néz két szomorú, vén szemem?
Mi mást izenhetek neked?
Felejtsd el ezt a versemet.
 

(Toronto, 1980)

 

 

 

Haza helyett

Haza helyett a jóbarátok háza,
A kert, a bor, beszédükben a tiszta
Mérték és érték, meg a klasszicista
Zsarátnok, s nem a század idegláza;
A volán mellett ülsz; miről beszélnénk?
Az abszolútról; ebből sosem engedsz;
Nem érjük el; zenét a lárma ellen;
Divat helyett a szókrátészi kérdést;
Rossz városok felett nagy gólyalábon
Ácsorgunk és se valóság, sem álom;
S jön a vihar; de mindez tüzedet
Nem oltja. Mögötted orgonasípok
A szálfenyők. Mint más, te is kibírod,
Ki a koponyák hegyén született.
 

(Toronto, 1980)

 

 

 

Tizenöt éve nyög…

Tizenöt éve nyög, pusztít, csörömpöl
a világ. Te vagy csak s a szerelem.
Ha meghallom hangodat, az örömtől
libabőr szalad végig testemen.
Mióta bárkádhoz odakötöttem
rozzant ladikom, a beszélgetés
folyója árad közted és közöttem,
és minden óra s minden szó kevés;
ha verset írok hozzád, nem én írom:
hirtelen kész előttem a papíron,
mint e szonett; és ha szobámba nézel
hajnal felé, az ajtórésen át,
félálmomban boldogságomat érzem,
meg a mindenség rózsaillatát.
 

(Toronto, 1980)

 

 

 

Koestler Artúrnak

„Ha balról rugdosnak s jobbról gyaláznak”,
mondod, „jó úton járok s ez elég”.
De mint példád mutatja, Kasszandrának
lenni a legjobb úton is nehéz.
Leírtad Sztálint és ezen dühöngtek;
most azon, hogy igazat mondani
nem ők hivatottak, a bennszülöttek
s az idegen az angol hazafi.
S valami még, amit nem vesznek észre –
az önkínzó ösztön, a lelki kényszer,
hogy mindig hadba indulj a Gonosz
ellen – csapdád, amelybe beleestél,
hogy ne arról írj, amiről szeretnél,
hanem arról, amitől undorodsz.
 

(London, 1980)

 

 

 

A háromszáz orosz

Háromszázan voltak. Mind katonák.
Átálltak? Inkább csak átjöttek hozzánk,
vagy bujkáltak. November négy után
a megszállók valamennyit elfogták.
A Gyűjtő rácsos ablaka magas.
Egymás vállára álltak. Lenn az utca
s a temető, hol hengergett a köd.
Pár órájuk maradt. Mindegyik tudta.
Töltőtollat, pénzt és karikagyűrűt:
amijük csak volt, az őröknek adták
cigarettáért. Mit bánták! Zsúfolt
cellák, ázott posztószag, füst, izzadság.
Miről beszéltek? nem találgatom.
Csak azt tudnám, mi hozta mellénk őket!
Szégyenkezés fogta le kezüket,
mert a tetőről kamaszfiúk lőttek?
Több ennél? Tankban, ágyúfüst alatt
felismerték a más nép szabadságát,
vagy a Szabadságot, e nyugati
széplányt, ki még nem kelt a Visztulán át?
Még több? Egy tiszta pillanat: s a sok
orosz a Duna partján megtalálta,
hogy mi a jó, miért még érdemes
élni-halni e döglődő világban?
Egyszerre akasztották mindüket
reflektorfénynél. Ennél tovább nincsen
róluk hírem. Csak annyi bizonyos:
tömegsírba dobták őket mezítlen.
Hol? Nem tudom. Tán az egyik orosz
repülőtér szegélyén Fehérvárnál.
Facsemeték úgy mint Katyinban is.
Huszonöt év. Fölöttük erdő áll már.
– Magyarok ölték meg – így emlékszik
családjuk. Ők a legnyomorultabbak,
a mártírok, kiket a vesztesek
nem ismernek s a győzők eltagadnak.
Ki tud szelíd áldozatukról? Vén
fegyőr fordul a pesti italboltban
társához: – Már vitték! Emlékszel-e
a ruszkira a tébolyult mosollyal?
Ez volna minden? Pár bizonytalan,
borzongó nap, amíg szóltak az ágyuk,
aztán ismét az éj. Lyukas zászlónk
nem értük lengett. Gyanakodtunk rájuk.
Mi volt nékik a boldog Nyugat.
Hogy tovább fusson, arra egy se gondolt.
Hazátlanul haltak meg, nem úgy mint
a híres háromszáz Lákedájmonból.
És csendben. Árut, romlást, vértanút
inflál a század, amnézist a holtak.
Ki emlékszik még rájuk, ki velünk
együtt a világ reménysége voltak?
S mit még? Szürkét szürkére, hidegen
írom e verset, jajszó, könnyek nélkül.
Azt kérdezem magamtól: mit akarsz?
Nézz körül: a sok marha összebékül
a mészárossal. Nyughass már te is,
hagyd a háromszáz oroszt, öregember!
Hiába. Nappal csendben porlanak,
de éjjelente megmozdulnak bennem.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Ne kritikát…

Ne kritikát, de kedvességet,
ne ellentétet, csak derűt:
mindig találok benned szépet,
egyre jobb vagy és nagyszerűbb.
Így élünk boldogan és békén,
és több a zene, mint a csend,
legyen tenger a terasz végén,
legyen a Hudson odalent.
Toronto, Málta, New York, London:
titkos kéz labdázik a holddal,
s nem látjuk majd – az ünnep tart –,
míg együtt vagyunk nálad-nálam,
hogyan tűnik el vállad-vállam
mögül az ég, a víz, a part.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Make love, not war

Ne háborút – szerelmet s békét.
Ezt nem értik, nem hirdetik
vezéreink, e rothadt népség
Sztálintól Nixon s Brezsnyevig.
A Kreml előtti nagy majális!
Harminckét szörnyű kereken
fut be a transzkontinentális
rakéta. A föld megremeg.
Gondolj Ptolemáiosz Szótérre!
Tizenhat fakerék hozott
be roppant phálloszt a főtérre.
A kerék küllőin virágok,
a phálloszon mezítlen lányok,
a paripákon Eroszok.
 

(Washington, 1981)

 

 

 

Hamza Bandi parókiáján

A reggel mint a hegyikristály,
a délután mint lepkeszárny,
és egyre szebb szavakkal kínálsz,
és csupa fény és semmi árny,
de éjjel, fejemmel a párnán
a merev karvalycsőrre tett
ávósok sapkasora vár rám,
mert álmomban hazamegyek,
s akit egyszer gúzsba kötöttek,
nem szabadul ezektől többet
és hordja szívében a kést,
és viseli, mit a sors rámért
a mindennapos boldogságért
a minden éji büntetést.
 

(Denville, New Jersey, 1981)

 

 

 

Gyakran kértem testemet…

Gyakran kértem testemet – mintha vendég
volnék csak benne és nem ura lennék: –
tarts ki, hadd érjen egy kis öröm itt lenn,
s lássam, hogy pusztul el Sztálin meg Hitler.
Kérdem: azonos testemmel a lélek,
avagy csak érdekházasságban élnek?
Mi van, ha alszom s lényem öntudatlan,
s ha nem lesz testem, mi lesz a tudattal?
És most kinyúlok hanyatt a hídíven,
amely tarkóm és medencém közt ível –
én volnék a híd? vagy a hídon fekszem?
A langyos téli napfényben melegszem,
fölöttem apró bárányfelhők. Félek,
hogy nem tudom meg soha, mi a lélek.
 

(A Los Angeles-i strandon, 1981)

 

 

 

Plasztik pálmák…

Plasztik pálmák állnak a nagyút mellett:
ezeket nem csavarja ki a szél.
Ha sétálsz, rácsos ablakból figyelnek
rémült szemekkel. Itt mindenki fél.
A könyvesboltok pornográfiával
várnak; az egyetem árkádjai
alatt speeddel s heroinnal kínálnak,
s a filmcsillag nem tud játszani.
A volánoknál nyúlpofájú kergék
ülnek. Arca csak a fiatalságnak
van, míg az unalomtól s a pénzszerzés
görcsétől felpuffadnak. Ázsiában
a nyomor butít s öl; itt meg a vészes
jólét vezérel az elhülyüléshez.
 

(Los Angeles, 1981)

 

 

 

Te tetted…

Te tetted, hogy ily vénen
még ég bennem a láng,
a láng, mely reád éhes
és sohasem falánk;
amit gondolsz és mondasz:
akár az ékszerek
tíz ujjamon; álmomban
veled beszélgetek;
tőled keltek életre
a dolgok színei,
a halálfélelmemre
te hoztad meg a gyógyírt;
vigyétek szét a jó hírt,
versek delfinjei.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Mellbimbód mint…

Mellbimbód mint a kibuggyanó vércsepp.
Naponta megpendítem a héthúros
hangszert, hogy újból megnyerjelek téged,
várárokban éneklő trubadúrod.
De ha már feláldozod magad értem,
úgy mért jöttél ily fiatalon hozzám,
s nem azután, hogy az illanó élet
fényében még egy keveset napoztál?
A magános magasban raktunk házat,
hol sárgarigó fütyül a fülünkbe.
Másokhoz gőg köt, egymáshoz alázat.
Mindent elvettem és megkaptam tőled.
Nagy társaságban s az utcán letérdelsz
elém, hogy megkösd a cipőfűzőmet.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Az első világháború idején

Nagyapám mindennap levitt sétálni,
hogy bemutassa nékem a világot.
Más fiúkat más nagyapák vezettek.
Szakállukkal V. György királyhoz
hasonlított mind. Ha ismerték egymást:
nékem a másik nyugdíjas adott
csokoládét zsebből, míg nagyapámtól
a másik kisfiú drazsét kapott.
Mondják: így ment a kiegyezés óta.
Csak egy öregurat ismert a város,
ki kávéházban megspórolt harmadik
kockacukrát áldozta a szokásos
csokoládé helyett. Már nem láthattam
az illetőt. Úgy hívták: Arany János.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Kőszeg, 1918 nyarán

Az ablaknál aludtam; hirtelen felébredtem
s kinéztem az utcára. A macskaköveken
az ősz hajú, kövér pap szaladt a feszülettel
s egy kis ministráns, nálam aligha öregebb.
A fiú a füstölőt lóbálta. Hogy siettek!
A pap veres arcáról verejték csepegett;
futott, hogy a reménnyel s az utolsó kenettel
elérje a haldoklót, ki a nagy útra megy.
Mert még hitték, mint írva van, hogy testünk feltámad,
és az Úr igazságot oszt majd – kezében mérleg –
s oszlott a beteg arcán a félelem s bánat.
Ma kábulat a gyógyszer. Mint ama nyári éjben:
fülelek, hogy az Egyház tűnt lépéseit halljam
a macskaköveken, de a visszhang egyre halkabb.
 

(Vancouver, 1981)

 

 

 

Budapest, 1914 tele

Sötét lakás, háború, hosszú árnyak,
komor felnőttek és iszony – talán
négyéves voltam, mikor alkonytájban
megint levitt a parkba nagyapám.
Kezemet fogta. – „Nézd” szólt. Tőlünk jobbra
a kátrányszínű, csontváz téli fák
közt a telihold áttetsző korongja
lebegett: túlvilági látomás.
Nem hallottam addig e szót, hogy „szépség”,
de arcom, úgy mint akkor, most is ég még,
ha felidézem, mint állunk ott ketten
réges-régen, a tiszta alkonyatban,
hol először s nem utoljára kaptam
vigasztalást azért, hogy megszülettem.
 

(Vancouver, 1981)

 

 

 

Gyerekkor az első világháborúban

Nagy mecklenburgi lovak fonott, szőke
 
farokkal; a házban ostorfonó;
a fűszeres fűrészporos padlóján
 
kék papírba tekert cukorsüveg;
a veres nyakú Száraz mészárosnál
 
féldisznók lógnak kampókon; a borbély
cintányérját rémes szelek cibálják;
 
és minden télen befagy a Duna.
A nők fűzőbe szorított derékkal.
 
Nagy mellek dombvidékén serdültem fel,
örök árnyékban. Ily keblek növését
 
manapság már nem tűri a divat.
A férfiak kemény ingmellet hordtak,
 
páncélt, s botot nemesi kard helyett.
Úgy jártak, mint a bábszínházi bábuk:
 
sehol egy kecses, könnyű mozdulat.
Nyomott világ. A felnőttek pompásan
 
titkolták, hogy szenvedélyeik vannak,
csak nékünk voltak, gyermekeknek, kik,
 
ha tehettük, belerúgtunk egymásba,
de főként nékem, ki a negyedik
 
emeleti erkély mellvédjén jártam
éjente a holdkórosok balettjét,
 
hogy felkészítsem magam versírásra
s az élethez, mely nem örömtanya.
 
Pedig köröttem a világ, az élet,
családom s a lakás oly mozdulatlan
 
volt, mint hogyha örökké tartana.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Campanella verse

az Inkvizíció nápolyi börtönéből*
Ami súlyos: a magasból a mélybe
zuhan le. Tátott szájú bestiák
lesnek a szende, játékos menyétre,
s aki a meddő teológiát
kerüli, nagyobb bölcsességre éhes
s tudásra; babonáktól meg nem ing,
de az igazság roppant tengeréhez
kívánkozik: itt végzi rendszerint.
Vannak, kik labirintusról beszélnek,
vagy Polüphémosz barlangjának mondják
e lyukat, meg a pokol fenekének,
hol nincs jog, törvény, kegyelem, hit – térdem
megrogy: a titkos fellegvárba értem,
hol vágóhidat tart fenn a zsarnokság.
 
(Nápoly, 1601)

 

 

 

Egy karcolást sem ejtettünk

Egy karcolást sem ejtettünk egymáson;
soha egy rossz szó köztünk tizenöt
esztendeje. Talán ezért nem látom,
hogy ösvényem a sír körül köröz.
Nem száradtam el. Impresszionista
színekbe s ködbe öltözött az est.
Friss víz az élet; ajkam egyre issza:
szépséged és szerelmed teszi ezt.
Ingeden átkopírozódnak melled
vérfoltjai. Álmomban, tudatom
partján túl is velem vagy: elképzellek.
Mikor repülőgépen utazom:
szemet hunyok, mosolygok, felidézlek,
habár vigyorgó, vén hülyének néznek.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Krisnamurti beszél:

„A vizsgálódás célja értelmetlen.
Tépdesd a rózsa szirmait, míg a
virág helyett a szár marad kezedben.
Tüskés szár: ez a metafizika.
A valóság sosem vonja magához,
hanem taszít minden teóriát.
A pénzvágy és a szenvedély megátkoz,
s ellenséged lesz az egész világ.
Meditálj s mindjárt tiéd az Idő.
Ne érdekeljen sem múlt, sem jövő,
csak a jelenre szegezd a szemed,
ne nézz mást, csak a tiszta, meztelen
előtted álló valót és veled
marad a Szépség és a Szerelem.”
 

(Ottawa, 1981)

 

 

 

A Szmers Hitler hulláját…

A Szmers Hitler hulláját megvizsgálta, még jobban
elégette és aztán, Sztálin utasítása
szerint – s mert urna nem volt kéznél – szivardobozban
elküldte a marsallnak moszkvai dácsájába.
Ő a kis íróasztal fiókjába rejtette
s a futárt kinyíratta, hogy a küldemény titka
titok maradjon. Később, évei során, este
gyakran jutott eszébe a másik nagy szadista.
Ilyenkor, ha az édes grúz vörösbort benyelte,
mitől szájpadlásához ragadt nagy, lepcses nyelve:
leült és szivardobozt nyitott a Népek Atyja.
Pipáját félrelökte, elmosolyodott, csálé
bajsza mozogni kezdett, akár a svábbogáré,
miközben Hitler szemcsés hamuját szagolgatta.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

A neutrola roppant apró

Koestler Artúrnak*

 
A neutrola roppant apró s furcsa jelenség,
mert nem anyag, nem rezgés, hanem ellenanyag;
a fény sebességénél gyorsabb; ellenidő van
rajta, a jövőből jön és a múltba siet.
Ha ráülhetnénk – ami teljesen lehetetlen –
megláthatnók Nagy Károlyt s Zámánál Hannibált;
akad ember, ki érzi, amikor testén átfut
e jelzés a jövőből, s ebből jósolni tud.
Miért nem írsz erről, kérded. De írt-e Kopernikről
Ronsard, kérdezem vissza. A költészethez nem kell
tudományos elmélet, sem ideológia.
A veréb lábujjhegyre állt, hogy messzebbre lásson:
ez verstémának jobb, mint Kopernik vagy Heisenberg,
bár ők is lábujjhegyre álltak, hogy lássanak.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Tu Fu írja:

A parasztok kunyhóit kirabolták
 
a katonák; télire tüzifának
hasogatták fel; vézna kisfiúk
 
keményre fagyott hullákon szánkáztak
a Jángcenél; nyaranta a nők átka
 
alól hasas adószedő terelte
a jószágot és én csak erről írtam,
 
bár azt mondták, hogy nem való a versbe.
Az udvarnál reformokat javalltam,
 
míg a miniszter száműzött Csángánból,
de én Konfuciusnak hittem: „a hazával
 
törődj önzetlenül, mindig, akárhol.”
Egyik fiam éhen halt. Azt kérdeztem
 
csupán: más ember fia mért hal éhen?
Li Po nem vette észre a világ
 
gondját; úgy láttam, még a magáét sem,
Ő gyorsan ír, én kínlódom. „Hány korsó
 
verítéket használsz egy vershez?” – ugrat;
de mindegyikünk a másikat tartja
 
nála nagyobb költőnek, s ez megnyugtat.
Nem tudom: mit csinál most és hol issza
 
magát halálra. Tán már nem is él.
Fecskefiak szárnya súrolja arcom;
 
ecetfámon több varjú mint levél.
A kaput Csu-cu fiam zárja este,
 
mióta az öregség rám szakadt.
Udvaromon ülök. A napfény tüzes
 
nyilai verik görbe hátamat.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Egy helytartóhoz 25 év után

Haynaunak indultál. Ez rég volt, mondják.
Megszelídültél. Naftalinba tetted
a kötelet s előkerült a kolbász.
 
Azt hallom, hogy szeretnek.
Trézsi anyánk! jó öreg Ferenc Jóska!
Tisza István: esze mint a borotva!
bölcs vezetőnk, Rákosi! Ha az ember
 
meg nem szökik, megszokja.
Szabad utazni, csendesen morogni
s lopni – várhatsz-e helytartótól többet?
Olbrich, Bierut, Gottwald, Ulbricht, Novotny:
 
mind elmarad mögötted.
Álnok vagy, szkizofrén, provinciális
s hazug. Opportunizmusod csigája
hány szovjet elvtárs nadrágján mászott fel!
 
Rendszerint nem hiába.
Erős vagy. Néked a hatalom minden,
más nem számít. Ezért, hogy alkirályi
székedből még legjobb barátaid sem
 
tudtak kiintrikálni.
Egy népet segítettél megalázni
az orosznak. Függetlensége álmán
tipródsz fölényes közönnyel mint Pálffy,
 
Bach Sándor, Tisza Kálmán.
A szabadság csodaszarvasát űztük
négyszáz éve. De ki fut most utána?
Te érted el. Szívós vagy. Egy országot
 
toltál át Ázsiába.
Tiéd a jelen. Agyoncenzúrázott
múltaddal mint vagy? Olykor, esti csendben
hallod-e újra, ahogy Rajk barátod
 
nyakcsigolyája reccsen?
Ha altatóval sem tudsz már aludni:
Tóth Ilonka sóhaja utolér-e,
s Losonczy hörgése, akinek kását
 
töltettél tüdejébe?
Mint víz alatti, elmerült harangok:
hintáznak-e hajnal felé ágyadnál
a tizennyolc esztendős iskolások,
 
kiket felakasztattál?
És a jövő? Aki még el nem gárgyult,
az ismeri a kilövőpályákat,
miket a ruszkik szerte a Dunántúl
 
gyér erdeibe vágtak.
Ha háború jön, rajtunk kezdik. A föld
olajfestéke hámlik. Izzó szőre
leperzselődik. A Balaton fölforr,
 
gázfelhő lesz belőle,
a városok rizsporrá kenődnek szét,
halálsugarak csapnak fel az égre,
és nem marad se sír, se rom, sem emlék.
 
Más nem lehet a vége.
Mit bánod ezt? Amíg élsz, zsíros torkok
csámcsognak körül és ha meghalsz, tested
dísz-sírba kerül. És hol vannak ők már,
 
akik utat kerestek,
hogy nagyhatalmak öngyilkos viszálya
közt magunkat békésnek és szabadnak
tudjuk egyszer? Nagy Imre így kívánta.
 
Őt is felakasztattad.
 

(Toronto, 1981)

 

 

 

Külvárosi felhőkarcolók, 1.

Mindet kockás papíron tervezték meg,
ezért nincs bennük kör, boltív – csak négyzet.
Emberen túli méret szerint épül,
jókedv, művészet, ízlés, szépség nélkül;
a szem felnéz s mindjárt lecsúszik róla,
nem úgy, mint Firenze vagy Zaragóza
házairól. Falán penészes festék,
betonja reped – mert így építették
magas ketrecnek, amely múlik-mállik,
pusztul és minden felvonót leállít:
akkor szétverik. De nem ez a vége:
még undokabb szörny kerül a helyére,
mert ez az üzlet: ha a bérkaszárnyák
sorát ötven évenként lekaszálják.

 

 

 

Külvárosi felhőkarcolók, 2.

Itt nincs könyvtár, kultúra – ez nem város
s nem is falu. A plasztikkal fedett
bejáróban porlepte művirágok
reprezentálják a természetet.
S itt nincs barátság, nincsen társaság;
szomszédja nevét egyikük se tudja,
de felébred, ha éjszaka az ágy
recseg alatta s WC-jét lehúzza.
Az itt lakó mind büszke, mert e drága
magasépítményt menhelynek használja,
de megveti a többit, hogy itt laknak.
Két testvérépítményt tükröz az ablak.
Az erkélynek lomtár a funkciója
s megváltás annak, ki leugrik róla.
 

(Toronto, 1982)

 

 

 

A gyermekorvos

Palackból feljött dzsinhez volt hasonló.
Asszír szakálla köldökén alul
két ágra oszlott. Hasfájásra forró
fedőt ajánlott, sápkórra paszulyt.
Mögötte a sintér halál setétlett.
Reszkettem, ha megjött. Becézett mindent:
nincsen lázacskád? lássuk seggecskédet!
Egyszer merev derékkal trónolt ágyam
szélén s emelt mutatóujjal intett:
„Ne onanizálj, mert megvakulsz tőle!”
Fél év múltán, már középiskolában
azt tanultam: az Iliász szerzője
vak volt. Elámultam, hogy doktor Nádor
mi mindent tud Homér kamaszkoráról.
 

(Toronto, 1982)

 

 

 

Kis, fekete bogarak

A villanytűzhely s a tálaló közti
mocskos, szűk résben laknak. Néhanap
látom őket eleségért feljönni.
Rizsszemnél sokkal kisebb bogarak.
Láthatatlan morzsákat hordanak
és odalent tán ölre mennek érte.
Születnek és halnak. A holtakat
a porszívó kihordja a szemétbe.
Nem használok rovarirtót szegények
ellen. Sajnálom őket, hogy így élnek
cél nélkül, hogy a sötétség a fényük,
s hazájuknak kapták a senki földjét.
Örülök, hogy nem születtem közéjük,
vagy megborzongok. Mert mi a különbség?
 

(Toronto, 1982)

 

 

 

Ha rád gondolok…

Ha rád gondolok, vagy szám ki is mondja
neved; ha nézem homlokod, kezed;
ha árnyékodat meglátom – naponta
hússzor vagy százszor is, megremegek
a gyönyörtől, már vagy tizenhat éve,
s ehhez, itt kinn, a sok-sok jó barát
ölelése, az olvasók hűsége,
s hazulról, vizen, szögesdróton át
az ifjúság szerelme – érdemetlen
vagyok minderre; könny gyűlik szememben,
köhögök, nyelek, hogy elfojtsam; ennyi
boldogságot e földön senki se
igényelhet a léttől – de a „lenni”
szó minden nyelven rendhagyó ige.
 

(Toronto, 1982)

 

 

 

A szonett

A tökéletes vers délibábjával
kecsegtet; írd át, javítsd, hogy elérjed
a célt, melyhez rövid egy emberélet.
Rutin? tehetség? ihlet? csak hátráltat.
Préseld, kondenzáld, másként rossz szonett lesz,
tizennégy sorba gyömöszölj hetven sort.
Egyetlen fölös jelző mindent elront.
Tarts írószert a padlón ágyad mellett,
ahogy Petrarca tette, hátha éjjel
jobb dolgok jutnak eszedbe mint ébren.
Szenvedj! S ha nem tudod az utolsó sort,
a pánik már a legelsőnél elfog
és abbahagyod. Pedig ez a legjobb
ladik, melyen eléred az utókort.

 

 

 

Madariágát mentünk köszönteni

Madariágát mentünk köszönteni Oxfordban,
száműzöttek a P. E. N.-ből. Talán húsz éve volt.
Elébb végigvitt minket ékszerdoboz szobáin,
aztán az ebédlőből ki a virágoskertbe,
s tovább, a zöldségesbe. Mind a harmincöt vendég
követte őt, futásban. De hagyma és káposzta
nem érdekelt. Leültem az ebédlőajtónál
a magas lépcsőfokra, amely a kertbe visz.
„Vajon miért mutatja Salvador a spenótot
mindig a vendégeknek? S hogy tolongnak mögötte!” –
szólt a Don felesége és fülemhez hajolt:
„Csupán egy ember akadt, ki merte nem követni.
Ide ült a lépcsőre. Úgy mint maga.” – „Hogy hívták?”
„Azt hittem, kitalálja. García Lorca volt.”
 

(London, 1982)

 

 

 

Spinoza

Remek fej volt, ha a Rembrandt festette
kép hiteles. Ott dolgozott görnyedten
a légyülte és pókhálós szobában
a megértés s elismerés reménye
nélkül, és megalázó fizetésért
gyémántokat formált, amíg fejében
a mindenség alakzatát csiszolta.
Így érthető, hogy olykor elkapott
egy-egy pimasz legyet, a közelebbi
pók hálójába nyomta s végignézte,
ahogy a pók körülköti a prédát,
majd odaáll s kiszívja a vonagló
zsákmány vérét, de a legjobb embernek
is kell néha egy kis perverz gyönyör.
 

(Toronto, 1982)

 

 

 

Kalkuttai Teréz

Hogy Krisztus szenvedését látja minden
haldoklóban, vagy csak az emberi
lét nyomorát, s a dogmák szövedéke
közt mint teremtett ilyen mennyei
rendet magában, titok; de csak így
tudta Káli kolera-sújtott papját
roskadó, öreg vállára felvenni
a kalkuttai pocsolyából; másként
rég megtört volna India ezernyi
borzalma s kínja közt – és máshogyan
nem törölgetné szemsarkát mindenki
e tőle olyan idegen, sovány
albán vénasszony láttán, ki a jóság
szépségét hordja ezüst homlokán.
 

(Toronto, 1982)

 

 

 

A tászádáj törzs

A nagy törzsből huszonheten maradtak
mert irtották őket a szomszéd népek.
Nincsen szavuk gyilkosságra, haragra.
A dzsungelben találtak menedéket.
Játékosak voltak s gyengédek. Éjjel
a mohos barlang legmélyében háltak.
Csak bokrok meg fák gyümölcsével éltek.
Patakcsörgést hallgattak és madárdalt.
Felfedezték őket, talán tíz éve
s a fővárosba hívták vendégségbe
a törzset. Egyikük sem tért haza.
Kit a tüdővész, kit a vérbaj vitt el.
A három széplány Manilában strichel.
Rousseau-nak volna mégis igaza?
 

(Toronto, 1983)

 

 

 

Koestler Artúr halálára

A mindenségben nincs igazságérzet,
csak néhányunkban otthonos. Ezért
a tudománytól kértél segítséget.
Keveset kaptál; tollad többet ért.
Nők, harc, viták, szép ház, öröm – imádtál
élni s nemet mondtál mindjárt, mikor
csak a szenvedés kígyóverme várt rád
s ecetté vált a jókedv és a bor.
Minden igaz ügyért rögtön kiálltál.
Merész voltál s hajthatatlan – olyan
mint Camus, Russell vagy Romain Rolland.
Nincs többé, kitől támogatást kérjek
a Gonosz ellen. Meghaltál. Az élet
sötétebb nélküled. Sokkal sötétebb.
 

(Toronto, 1983)

 

 

 

Az erotikus szépség

Az erotikus szépség: méreg,
húsevő virág szirmai,
és rajta a napok s az éjek,
akár a tigris csíkjai.
Hipnotizál; futhatsz előle;
benned marad, ha nincs veled,
nem tudsz aludni s élni tőle
és birtokodba nem veszed.
Egyszerre minden: anyag, szellem,
tárgy és képzelgés; mérhetetlen
és érthetetlen hatalom;
ha az aszkéta varjú károg:
nem hallja s jön feléd halálos
csendben, lágy párductalpakon.
 

(Toronto, 1983)

 

 

 

Csótány az íróasztalon*

Késő éjjel jön elő s íróasztalom lapján
megáll, a teáscsésze mögött vagy porcelán
hamutartómhoz lapul, vagy Fényes László képe
 
alá bújik és onnét les ki rám.
Borzongok, ha áttetsző, undok testét kell látnom,
és hányszor próbáltam már agyoncsapni, de nem
sikerült. Ösztönei pompásak. Rögtön elfut,
 
ha rávillan mozdulatlan szemem.
S hogyan szalad! Váratlan irányba, mindig másként,
olykor egyenest felém. Néha egy szökkenő
nagy ugrással eltűnik. Olykor egyik könyvembe
 
rejtőzik és csak másnap jön elő.
Feladtam a küzdelmet. Tűröm, hogy antennáit
felém fordítsa s nézzen, alamuszi bogár.
De mit akar? – tűnődöm. Fogócskázni szeretne?
 
Ingerel, kémlel, bámul, provokál?
Tanulni kíván? De mit? Fogalmakat nem ismer
azt sem tudja, hogy él, hogy lábai száma hat
s körötte a mindenség. S nem érti, hogy most szemközt
 
ülök s megírom őt és magamat.
És mégis mindent megsejt, ami lényeges néki.
Mióta nem akarom leütni, közelebb
húzódott. Izgatottan lengeti csápját, hogyha
 
felállok s egy pohár tejért megyek,
de tejért és nem könyvért. Ha elfordulok, gyorsan
belekóstol s a csésze árnyékában megáll,
mohón vizsgál, nem mozdul. Sötét szeme tükrében
 
látom magam. Mit akar, mire vár?
Azért figyel így engem, hogy emlékébe véssen?
Megsejtette, mi lesz most fajtámmal és velem,
mihelyt befejeződik az ezredes vérfürdő,
 
mit úgy becézünk, hogy „történelem”?
Sajnál bennünket? tudná, hogy feladtuk magunkat,
sírjainkat, a várost, virágot, fát, mezőt,
s bolygónk sziklaágyáról a robbanás lerántja
 
majd kérgét, mint a mocskos lepedőt?
Megérezte, hogy így lesz? Vagy én vetítettem ki
magamból ezt, mert tudom, hogy semmi sem marad,
s a romok alól csak ők jönnek elő sértetlen,
 
a csótányok meg a svábbogarak?
Így végződnék örökre az ember rémuralma?
Félniök mérgeinktől s tőlünk majd sose kell,
és boltjaink beomlott bányáiban számukra
 
évmilliókig akad eledel.
Csápjukat összefonják, látom: kartáncot járnak.
A semmi végtelenjén ők lesznek az urak.
Boldogság száll le rájuk. Szabadok végre s nyíltan
 
hallathatják zizegő hangjukat.
Bölcsészetünk képzelgés volt, metafizikánk is.
És tudományunk vége: tömegsír, siralom.
A csótány néz és én őt. Hirtelenében elkap
 
az indulat. Mégis agyoncsapom.
 

(Toronto, 1983)

 

 

 

Nemcsak Japánra hullt…

Nemcsak Japánra hullt az atombomba.
Tovább porlasztja a reményt s kirág
minden morált. Kit érdekel a holnap,
ha éjjel felrobbanhat a világ?
A nagy bőségben hiánycikk a szellem,
a tudomány s a technika csodás,
de mit sem ér a barbarizmus ellen.
Négy földrészen tombol a gyilkolás.
A hit, hogy jobb jövő jön, nem tér vissza.
Ketrecben, hangos bestiák közt élek
apró sarokban, jámbor humanista.
Olyan vagyok, mint aki nem leli
többé helyét s zokog, mivel ráébredt,
hogy az embertelen is emberi.
 

(London, 1983)

 

 

 

Zsuzsa halála évfordulóján

Húsz éve múlt. Nem hagytál el egészen:
mondataid szépségét hallatod,
galambszürke szemeddel szembenézel
velem, ahányszor egyedül vagyok;
szőke hajad vegyül az esthomályba,
s hűs éjeken olykor mellemhez ér
a Semmiből melled parabolája.
Köszönet néked a kíséretért.
Ez végső búcsúnk. Réges-rég letettem
a viszontlátásról, mert lehetetlen.
A Fény ránk kétszer sose tárja ki
kapuját. Külön veszünk el a ködben.
De, míg vagyok, itt lebegnek előttem
szemöldököd kolibri-szárnyai.
 

(Toronto, 1983. IX. 22.)

 

 

 

Emin pasa és Henry Morton Stanley

Emin hada küzdött, hogy a néger rabszolgákat
a hajcsároktól mentse, kik elhurcolták őket.
Stanley-vel most kettesben az apró buckán álltak
s nézték a csatát. Emin jó feketéi győztek.
Testvéreik nyakáról leemelték a jármot.
„Szabadok vagytok”, mondta Emin, „és elmehettek,
egyetek, ha éhesek vagytok. Vagy mire vártok?”
Értetlenül bámulták. Majd valami derengett
bennük. A parton fekvő arabokhoz szaladtak,
akik félig még éltek és késsel hasogattak
szeleteket combjukból. Aztán ott álltak, faltak
s a nyers húsból a friss vér pucér mellükre csorgott.
„Lássa”, fordult oktatón Eminhez Henry Morton,
„ez az eredmény, mikor Jean-Jacques Rousseau-ra hallgat.”
 

(Toronto, 1983)

 

 

 

A szépség múlik…

A szépség múlik, az ifjúság elszáll,
a kéj rövid. Keresd az istenit,
az örököt: Sánkárá, Plátó, Szent Pál,
Krisztus, Tamás – ezt vallja mindegyik.
Így hittem én is, de ha körülnézek,
látom, hogy az öröm, a szerelem
s minden jó, mit nyújt vagy nem nyújt az élet
attól szép, hogy mulandó. Mit nekem
az absztrahált, a halhatatlan lélek
érzékek nélkül? S mi az örök élet,
ha bölcseink nem szánták, csak vigasznak,
míg lábunk alatt beomlik a part?
Örök dolog e világon egy van csak:
a pusztulás, mely mindent összetart.
 

(Chicago, 1983)

 

 

 

Mosómedvék

Bulldózerek meg csörlők szaggatják fel a rétet,
csövek és drótok zárnak acélhálót a földre,
aztán a bűzös aszfalt bugyborgó áradása.
Terjeszkedik a város. Itt nem nő irgalom.
A gyomok és a csonkok még megfúrják a kátrányt,
egy ürge utoljára felemeli fejét,
a nagy ház föllazítja a talajt – ekkor újabb
beton érkezik s mindent halálra merevít.
Egy kis diadal néha. Kerti teraszuk végén
bekötött fürdőkád áll, ahová szombat este
meleg vizet engednek be Mattyasovszkyék.
Mosómedvepár jön fel a horhosból kölykökkel.
Mi az ablaknál állunk. A szülők szappant fognak
s büszkén tartják fel nékünk a három csemetét.
 

(Toronto, 1984)

 

 

 

Régtől sejtettem ezt

Régtől sejtettem ezt és folyton féltem,
hogy más is rájön: nyakunkon a kés;
mert ha igaz és nincs Isten az égben,
úgy erkölcs sincs, sem igazságtevés,
se jó, se rossz, se út, se cél, se rendszer,
csak káosz, ahol minden egyremegy
és mentől többet tud, lát, ért az ember,
az élet annál értelmetlenebb: –
rémálom két irgalmatlan setétség
között. Még jó, hogy a vers meg a szépség
tébolya kerget. Másnak csak a pénzvágy
s a kéj jutott. Olyiknak ennyi se.
Kihúzták a festő alól a létrát:
kapaszkodjék, mester, a pemzlibe.
 

(Toronto, 1984)

 

 

 

Ericus Livonius latin szonettjének fordítása

Mi a szépség? „A szépség semmi más
mint testi vágyunk, ha alakot ölthet”,
állítja Villanova. „Gyönyörködtet,
mikor szemléled” írja Szent Tamás.
Költő vagyok a nyájból s nem okos
filozófus, ki érvre hoz fel érvet,
de azt tudom: a szépség fanyarédes,
s különleges gyötrelmeket okoz,
a pokolba sújt, az égig emel fel,
bár csak rovás, amelynél nem látsz többet
az arccsonton, avagy jelzést a mellen –
ez a szépség, mitől remeg a szív,
a valóra vált gyönyör, ha gyönyörnek
nevezed, mikor keresztre feszít.

 

 

 

Kastély Sussexben

A selymes gyepszőnyeg fél mérföld hosszú.
S a mozdulatlan, óriási fák
magányuk merev hálókabátjában!
Itt állnak, mióta az Armadát
elfújta a vihar. Vagy ötven autó
közé csúszunk a parkolóhelyen.
Fiamnál nyaralok. Délutánonként
kastélyt kastélyra látogat velem.
Odabent halk, szemlélődő csoportok
a híresebb festményeknél. De mit
csodálnak? Tudor Erzsébet királynő
tizenkét sorban csüggő gyöngyeit,
szúrós szemét, komisz nagynéni arcát?
vagy Stuart Károly tűznél veresebb
palástját nézik és irígylik tőle,
hogy boldog volt s oly sok nőt szeretett?
E véres korba vágyódnak csak vissza,
s a többi termen átfutnak, mivel
a Györgyök, az utazók s a füvészek
unalma már senkit se érdekel?
Vagy Perugino képeit vizsgálják,
Claude Lorraint, van Dycket, Largillière-t,
meg Turnert, kinél barna ködöt öltött
a város, mint kint a nyárvégi kert?
A történelembe, a művészetbe,
a múltba menekülnek a jelen
elől? avagy a bútorok szépsége,
a bőrbe kötött könyvtár érdekel
Montaigne-nyel, Erazmussal meg Voltaire-rel,
a szőnyegek s a régi nagyurak
ízlése, akik kandallójuk mellett
vasvértben festtették le magukat?
Így járkálunk. A zárt, fehér nagyajtó
mögött a kastély ura él, aki
csak kölcsönadta a Nemzeti Trösztnek
házát, melyet nem tud fenntartani.
Vajon – tűnődöm –, ha itt bolyong éjjel
kísértetnek a boltívek alatt,
mit gondol rólunk, a látogatókról,
kikből a legjobb, a leggazdagabb,
a legkülönb után sem marad, nemhogy
íly kastély, íly kert, íly képtár, de egy
szobasarok avagy ajtókilincs sem,
melyet mutatni lenne érdemes.
Négy óra után itt ülök fiammal
s tortát eszünk a teaházban, lent
az alagsorban. Folytatni szeretném
a kérdezést, de megzavar a csend.
Körülnézek. Négy vagy öt tucat angol
az asztaloknál: hölgyek meg urak
túl a hatvanötön. Andris az egyetlen,
ki harminc évesnél fiatalabb.
Megkérdezném fiamtól: mondjad, húsz év
múltán e sok szépségből mi marad?
De nem szólok. A némaságban hallom,
hogy a kastélyok összeomlanak.
 

(Parham, Dél-Anglia, 1984)

 

 

 

Ezeréves kápolna

Kápolna füves dombon; sehol házak
vagy falvak. Magányos tanyákról jártak
ide vasárnap. Az ülések zárkák,
nehogy férfiak és nők egymást lássák
mise közben, mert az ember parázna.
A pap angolszász nyelven magyarázta:
ők is, akár a nyáj, mely kint legelget.
Hanem az Úr különleges kegyelme
úgy adta: ha jók lesznek, üdvözülnek.
Ezért, ha szemük itt lezárul végleg,
mindjárt kinyílik ott az örök fénynek.
S mindnyájan, kik a kápolnában ültek,
tudták, hogy múló, szimpla életüknek
értelme van. Nem úgy, mint a miénknek.
 

(St. Hubert-in-the-Fields, Dél-Anglia, 1984)

 

 

 

Perzsa miniatűr

Trikónadrágban áll és kék köpenyben.
Bokájánál virágok ezrei.
Jóképű és butácska. Nagyon keskeny
a dereka. Vigyázz, még eltöri!
Mögötte szikla mint a női mell.
Pökhendi süvegén kékmadár tolla.
Orrához parfümüvegcsét emel
és ájtatosan, hunyt szemmel szagolja.
Csipkézett bárányfelhők a magasban.
A fiú oldalán vékonyka kard,
emberölésre végképp alkalmatlan.
A háttérben turbános, részeg vének
hemperegnek egy perzsaszőnyegen.
Timur megdöglött. Újra szép az élet.
 

(Portsmouth, 1984)

 

 

 

A Japán kávéház*

A kávéház a múltból halványsárgán s opálan
foszforeszkál. Ott ültünk Nagy Lajossal, Godával,
Gosztonyival, Józseffel satöbbi. Velem szemben
Petneházy Áriel, plátónikus szerelmem
vagy négy hétig. Hogy mi lett vele? Ne kérdezd tőlem.
Öt évtizede ennek. Elúszott az időben.
Kaczér bácsi, szerkesztő, nagykabátban, zsebében
egy huszassal, a WC-ajtónál állt szerényen.
Lökdösték. De hát nem volt kávét rendelni pénze:
húsz pengőjét, a versért, Attilának ígérte.
Lábujjhegyen néhányszor mellénk jött, de nem nézett
a kéziratba: – „Tudom” – súgta –, „gyönyörű szép lesz.”
A márványon, előttünk, tíz pohár víz. Alattunk,
úgy éreztük, nincs semmi. Vitáztunk és hallgattunk.
Forgács, kit Aix-ben ölt meg a Gestapo, azt mondta:
„Ne sírjatok. Jobb kor jön.” Mire Nagy Lajos: – „Kontra.”
Ifjúság, költőtársak, a kávéház, az asztal –
viszem mindet emléknek a Semmibe magammal.
Attila lejegyezte gyorsan a végső rímet.
Szürke világ volt. Miért látom ma rózsaszínnek?
 

(Portsmouth, 1984)

 

 

 

Boldog, akit a halál ifjan ér el

„Boldog, akit a halál ifjan ér el,
még boldogabb, ki meg sem születik.”
Theognisz és Szophoklész így; de én nem
hiszem ezt el nekik.
Mert áldás volt itt sétálnom a fényben,
barátokkal beszélni reggelig,
delfint, nagyerdőt, tengert, őzet néznem,
meg szép nők melleit,
gyerekekkel játszani és kutyákkal,
napszálltát lesni, verseket, madárdalt
hallgatni, írni, ógörög szobrokra
gondolni. Számon csók s zöld bor íze: –
nem volt belőlük elegem. Dohogva
hátrálok vissza majd a Semmibe.
 

(Portsmouth, 1984)

 

 

 

Fényes László

Barátságod volt legmerészebb álmom.
Magyarországot pótoltad nekem
a bujdosásban. Rőzsetüzeden
melengetődztem hűvös éjszakákon.
Mindig meghatódtam ütött-kopott
zakódtól, portyák és párbajok hőse,
urak korbácsa, szegények védője,
szélmalmokkal csatázó Don Quijote!
Ha lényedből, túl a testen s a síron
maradt valami: azt most sírva hívom.
De nem tudtál sohasem hinni; én sem.
Hát nem szólongatlak tovább s beérem,
hogy érdes hangod, mandzsettád csörgése
madárdalként kísér már negyven éve.
 

(Vancouver, 1984)

 

 

 

Tangerben nemrég…

Tangerben nemrég egy bódé maradt csak
– polcain üvegek meg fiolák –
hol még valódi illatokat mértek:
iskoláslány hajába ibolyát,
íriszt az öreg basa szakállába,
rózsaolajat a menyasszonyok
mellére, mindazt, mit a természettől
az embertest ajándékba kapott.
Most az utolsó bódét is bezárták,
az ősi parfümök nem kellenek.
A virágtermő réteket felszántják.
Párizsból hozzák repülőn meg bárkán
a kotyvasztott ál-illatszereket.
Leheletükön átszaglik a kátrány.
 

(Toronto, 1985)

 

 

 

Csak néhány patkány…

Csak néhány patkány s cápafajta
öli tulajdon véreit.
Az embert gyilkos ösztön hajtja,
mióta ember létezik.
Pert folytatunk a természettel:
itt mi kezeljük a tüzet!
S bár csupa szenny a lég s a tenger,
szaporodunk mint a nyüvek.
Mindent tudunk, semmit sem értünk;
múltunk kegyetlen és sivár;
Sztálint és Hitlert is megértük;
rászolgálunk, akármi vár.
Tizedelés lesz? Nem kár értünk.
Kipusztulunk? Na mondja már.
 

(Chicago, 1985)

 

 

 

Környezetszennyeződés*

Hívnak az egyetemről. Jössz? „Az emberevőket
látogatjuk s vizsgáljuk meg a Stanley hegyekben.
Úgy tudjuk, hogy régebben ott jártál s láttad őket.
Nyolcan megyünk.” – „S az őrség?” – „Nem kell.” – „Akkor megesznek.”
„Elmaradtál a dolgok mögött. Az elmúlt három
évtizedben annyi réz s ólom gyűlt össze bennünk,
hogy felfordulnak tőlünk mint a bolondgombáktól.”
„De Pápuában ezt nem sikerült közzétennünk.”
„Dehogynem. Múltkor egy törzs – harmincöt gonosz lélek –
rabul ejtett egy angolt, ki az iparvidéken
született. Nyársra húzták. Hajnalra harmincegyen
fordultak fel kobalt-, réz- és ólommérgezéstől.”
„S Új-Guineában hogyan tudták meg ezt?” – „A négytől,
kik élve maradtak, mert csak ímmel-ámmal ettek.”
 

(Toronto, 1985)

 

 

 

Egynémely amerikai költőnek

Az írás egyetlen szabályt ismer: hogy legyen mit mondanod

(Schopenhauer)

 
Legelsőnek a szépséget dobtátok ki a versből, utána a zenét.
Whitmantól a barbár szószátyárságot örököltétek, nem az erejét.
Folyton hamis asszociációkat köptök, mikben nincs se lélek, se test –
lisztet fingó bohócok, nyolcvan éve nem mondtatok még semmi lényegest.
Amit írtok, azt nem tudjuk dúdolni, szavalni, magunknak felmondani,
az élet útján senkit sem kísértek mint Verlaine, Heine, Catullus, Ady.
Papjaitok érzelmek s látomások híján teóriákat gyártanak,
és összes műveitek elsüllyednek egy trágyadombnyi elmélet alatt.
Nem látjátok, hogy mindenki ujjával fülében, menekül előletek?
Kísérletezők, hol van az eredmény, mit izzadtan kikísérleteztetek?
Ellenköltők, kultúránk temetésén búcsúztatót ropogó alfelek,
kollázs-csirizelők, mit mond a kollázs? Dadaisták mint dadadogtatok?
Olvasatlan s olvashatatlan népség, ti hoztátok ránk, hogy a vers halott,
szürrealisták, hol a szürreális és absztraktok, mit absztraháltatok?
 

(Toronto, 1985)

 

 

 

Li Ho, a költő (791–816) írja:

A sűrűségben, házunknál, szűz istennő romtemploma.
Mihelyt leszáll az éjszaka, pónilovam visz el oda.
A gerendákon fekete, öles pókhálók lengenek,
s én ott szentjánosbogarak fényénél írok verseket.
Nevem hírét az öregek még ellopják előlem,
de nem félek. Kígyó vagyok és sárkány lesz belőlem.
A természet előtt porig hajtom ideges térdemet.
Tüskebokrokat ölelek. Roppant szálfákon fészkelek.
Felhők alakját bámulom. A tóparton leguggolok,
hol egy nagy vörös hal vízi gyöngyvirágokat bugyborog.
A lányokat leteperem. Aztán futok, mert szégyellem,
hogy a hibiszkuszoknak szebb porzója nőtt mint énnekem.
Azt beszélik: őrült vagyok, de én mindig megkérdezem,
ha temetésen részt veszek: hol e világi értelem?
Az Idő hangyalábai gyémántból vannak, hegyesek,
kilyukasztják a test húsát és lehordják a hegyeket.
És akkor majd a démonok dézsát fognak s leöntenek
tengervízzel várost, falut, erdőt és mind a földeket.
A halhatatlan istenek is meghalnak s a zöld achát
leány a holdban sokszínű hajára felköti magát.
 

(Victoria, British Columbia, 1985)

 

 

 

Humanizált táj: perzsaszőnyeg pázsit

Humanizált táj: perzsaszőnyeg pázsit,
emberfej szikla. Meztelen leány
guggol a víznél; csak a háta látszik
meg félprofilja. Selymes pejlován
tejképű ifjú közeleg. Megretten
a nőtől, mert szűz fiú és olyan
fiatal, hogy bár sejti, íly esetben
mit kéne tenni, nem tudja, hogyan.
A lányzót láthatóan felbosszantja
a szép kamasz meghökkenése. Sanda
oldalpillantást vet feléje. Pőre
hasát és mellét elfordítja tőle,
de barátságát fenntartja opálan
fénylő hátulja égi mosolyával.
 

(Victoria, B. C., 1985)

 

 

 

Esténként, mikor a párnán…

Esténként, mikor a párnán elfekszem,
eszembe jut – vagy negyven éve már –:
lehet, hogy nincs tovább; nem ébredek fel
s ez hetvenen túl nagyszerű halál.
S már alszom is. És hallom: énekelnek
pintyőkéink köröttem a szobán,
és ketten ülünk a reggeli mellett
beszélgetésünk örök tutaján; –
jaj, nem örök! Lesütött szemmel nézem
mezítlen lábam és elfog a szégyen,
mert bár megpróbáltam, versenyt az évek
szálltával, mit elérni nem lehet,
mégis túl rövid volt e hosszú élet,
hogy elmondjam néked szerelmemet.
 

(Toronto, 1985)

 

 

 

Itt vettünk házat…

Balázsnak és Csillának

 
„Itt vettünk házat, amikor átjöttünk. És itt jártak a lányok iskolába”,
mondja Balázs előadás után. „Nézzük meg. Néhány mérföldre lehet csak.”
Sugárúton hajtunk. Ez a sarok volt? Sem ez, sem az. Rosszul megyünk. És itt sem.
Hol a templom, mely mellett befordultak? Nincs templom, és ha volt, most áruház.
Ez nem a régi, meghitt mellékutca. Itt volna, de a bükkfákat kivágták?
Máshol próbálkozunk. Forgalmi lámpák között tévelygünk, hátrálunk, megállunk.
Hol a térkép? Nincs ilyen nevű utca. Tíz év sem múlt el és átkeresztelték?
Rendőrautó gyanakszik ránk. Éjfélre abbahagyjuk a Kafka-i bolyongást.
A nagyúton siklunk s az elmúlás fekete sátrat telepít fölénk.
Csilla behunyja szemét, aztán én is. Elnémult az ifjúság madara.
A reflektorok csápjai kihunynak, és hova visz a kocsi meg az út?
Egyetlen kincsünk, az Idő, kicsordul tenyerünkből, inflál, értékét veszti,
meggyilkolja életünk tanúit, a díszleteket körülünk elhordja
és végül, mint a részeg elefánt, laposra tapos valamennyiünket.
 

(Long Island, 1985)

 

 

 

Tanmese Bertold Brechtről,

B. B. modorában
Horst Bieneket, Brecht költő-tanítványát
a szovjet fogdmegek börtönbe zárták
Kelet-Berlinben. Azután, orozva,
továbbhurcolták Poroszból Oroszba.
Horst szülei, kik gyakran érintkeztek
a nagy íróval, elsiettek Brechthez,
ki cselédjével üzent a kettőnek:
mit háborgatják? sosem látta őket.
Tanulság:
Lehetetlen, hogy mérgemet lenyeljem,
mert bánt, ha abból, kiben ennyi szellem
fészkelt, teljesen hiányzik a jellem.
Kerüld tehát a magasztos elméket,
kik az emberiségért lázban égnek,
s ha barátjuk bajba jut, félrenéznek.
 

(Vancouver, 1985)

 

 

 

A spathiphylum

A ház mögött, a szemétládák mellett találtam rá. Kidobta valaki.
Hervadt volt, sárgult, talán nem is élt már. Felhoztam, átültettem, öntözgettem,
ráirányítottam a mesterséges napot. „Szép vagy”, súgtam, bár ronda volt.
Díszhelyre állítottam. Egyre szépült. „Gyönyörű vagy”, dicsértem, „gyönyörű”.
Lassanként meghitt viszony alakult ki kettőnk között. Azt képzeltem: figyel
és helyesel, amikor verset írok s bosszankodik, ha lopom a napot.
Lassan nőtt. Persze éjszaka. Úgy láttam, hogy levelét nem a fény irányába
fordítja, hanem fejpárnám felé. Bárhogy forgattam, kitartott e mellett.
Jacqueline akkor jött vissza Vancouverből. Szokásunk szerint – örök a barátság
hosszan csókolództunk, épp a virág előtt. Azt éreztem, hogy mérgelődik.
Másnapra két levelet hullatott el. Átmentünk csókolódzni a könyvtárba.
Hiába, mert a falon át is látta s központi szára nyomban lekonyult.
Abbahagytuk a csókolódzást, csakhogy megnyugtassuk a féltékeny dögöt.
Hálából óriás bimbót növesztett. Vannak még dolgok föld és ég között.
 

(Toronto, 1986)

 

 

 

Attila, amikor veled vitáztam…

Attila, amikor veled vitáztam
Babitsról a Vörösmarty-szobornál –
és a reggeli Károlyi Mihállyal
Párizsban; Oberlinben Jászi Oszkár
rózsás márványból faragott fejével,
és Kéthly Annus, ahogy a kihalt
Regent Parkban sétáltunk késő éjjel –
azt képzeltem: mindez örökre tart –
mért szaladtatok el íly hamar tőlem?
Csupán azért, hogy szobrok tegyetek,
utcanevek a surranó időben,
vagy profilok a magyar bélyegen?
Hamarosan ugyanez lesz belőlem
és mégsem találkozom veletek.
 

(London, 1986)

 

 

 

Éva emléke, 1.

Elhányt ruháink mint az állatbőrök széktámlán, asztal sarkán – lehet-e
hogy feltámasztott padlásablakodból egy hétig nem mozdult a telihold?
Zenét, bort, cigarettát nem kívántunk, csak egymást. Arccsontommal meztelen
válladon csüggtem, hajad határerdő volt kettőnk közt s tarkódon a kezem.
Lámpád égett, hogy lássunk s mégse nézzünk. Ezért vettem ki csak ötödnap reggel
a sebhelyet szép melleden keresztbe, hol egy nyilas kardjával kettévágta,
mikor az újlaki gyár és Komárom közt zsidókat mentettél Wallenberggel.
Állammal érintettem a fehér heget, de nem ezért szerettelek.
Megszédültünk egymástól, mert ilyen gyönyört nem kaptunk s adtunk soha még.
Ha lementünk a Boulevard Hausmannra konyakra, croissant-ért, beszélgetni:
szégyenkeztünk, hogy lopjuk a napot s ágyadba estünk másnap délutánig.
És összenőttünk: te liliom kelyhe s én, az ibolyántúli kardvirág;
a zsibbadt kéjtől majdnem tetszhalottak. Annyit tudtunk csak, hogy szívünk remeg,
mert e vibráló, nem szűnő extázis adatott nékünk orgazmus helyett.
 

(London, 1986)

 

 

 

Éva emléke, 2.

Nem láttalak húsz éve, csak hunyt szemmel. Frissen mosott nylon harisnyád lengett
padlásszobád gerendáján a szélben; ezüstcipőd kidugta egyik orrát
az ágy alól; medencénk összezárult, mint a csukódó kagyló két fele;
dermedt vágyam szívgyökér volt testedben; hátunkon újra s újra libabőr.
Áphrodíté egyetlen igazi látogatása lett volna szerelmünk
Bosch roppant eprei, kristályburái s néma, voyeur madarai közt?
Imádtuk egymást, aztán menekültünk, mert csábított, de megborzongatott,
hogy a gyönyör gyönyörű zuhatagján fekszünk s ott leszünk semmivé.
Egy isten hívott orgiára, mégha az isten Venus vulgivaga volt.
Azóta úgy jártunk az emberek közt, mint más világból idetévedt lények,
kik Leonardo misztikus és trágár mosolyát viselik az ajkukon.
Nem szólok erről, ha te el nem mondod másnak meg nékem. Hencegtünk vele.
Most meghaltál. Nagyon fáj. És szerelmünk emlékéből is fájdalmas titok
maradt reám. Nem titkolom. Talán így kevésbé fáj. Én mindent megirok.
 

(Portsmouth, 1986)

 

 

 

Brenda

Brenda fiatal asszony. Öt éve, hogy férjével lakberendezésből élnek,
méghozzá jól. Két aranyos kislányuk született közben. Mind a négyen szépek.
Brenda, mi angol kisvárosban ritka, boldog, gonoszság nélkül való s nyájas.
Ősei – ezt titkolja – messze híres zsebmetszők voltak a Négy György korában.
A fiú a kordélyon állt: az apja akasztására ment, hogy végignézze,
s mikor felnőtt, folytatta mesterségét. Brendának ez csak ritkán jut eszébe.
De két héttel karácsony előtt hangot hall minden éjjel. És a hang ezt mondja:
„Ne hagyd őseid hagyományát veszni. Készülj fel, lányom, és utazz Londonba.”
A zsúfolt földalattin odanyomja mellét a férfihoz, ki éppen ránéz; –
ilyenkor öt-hat karórát levágni, sőt nadrágzsebbe nyúlni gyermekjáték.
Van, aki hálás. „És a detektívek?” kérdem Brendát a veres plüssdíványon.
Nevet. „Őseim szaglóérzékével kiszimatolom, mielőtt meglátom.”
„A szajréból karácsonyi ajándék lesz persze.” Nemet int. „Egy tisztességes
orgazdánál az ékszert fontra váltom. Jótékony célra adom az egészet.”
 

(Portsmouth, 1986)

 

 

 

1956, te csillag

A terrible beauty is born.

(Yeats)

 
Másnap, szerdán reggel: por, ágyúszó
és szenvedés; mégis, mikor átvágtam
a Hősök terén, mosolyognom kellett,
mert nem állt szobor többé a csizmában; –
csütörtök: lázrózsák mindenki arcán.
Földváry már kedd este elesett
a Rókus előtt. Szemközt, az iskola
padlásán felfegyverzett gyerekek; –
péntek: még több vér, tankok a Ligetnél.
Az ütegek torkolattüzeit
nézem éjjel és borzongok: a szörnyű
szépség most nálunk is megszületik; –
hat nap: a kénezett arcú halottak
apró csokorral mellükön, a járdán
(Köztársaság tér), röplapok, szorongás,
szemem előtt kis, tétova szivárvány; –
ölelkezés az Írószövetségben:
csomagolnak és indulnak haza;
feltépett sínek, utcák és fölöttünk
a szabadság liliom-illata; –
ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen. Bármi
következik, boldogság, hogy megértem; –
és újra péntek: a Dunánál állunk,
a nap áttör ködön, füstön. Talán
sikerül minden s az alkonyat bíbor
brokátja Zsuzska lenszőke haján;–
és szombat: hajnalban csupa reménység,
de estefelé: nyakunkon a kés.
A keleti szemhatár mögött mocskos
felhők, nyugatról álszent röfögés; –
mentünk a kétszázezerrel: nem bírok
újabb börtönt, s ha nem is jött velem:
Árpád óta bennem lakik az ország,
minden völgyét meg dombját ösmerem; –
a Bach-huszárok tankban tértek vissza:
eddig sem ápolt, s ha más föld takar,
mit számít az? és mit, hogy fiam majd
Dad-nek szólít és nem lesz már magyar?
Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán
az ifjúságtól mind visszakapom,
és otthon, a sötét előszobákban
kabátom még ott lóg a fogason –
ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
szívem, gerincem – kijöttél velem
az irgalmatlan mindenségbe, hol a
Semmi vize zubog a híd alatt
és korlát nincs sehol sem – életemnek
te adtál értelmet, vad álmokat
éjjelre és kedvet a szenvedéshez
s az örömhöz; te fogtál mindig kézen,
ha botladoztam; hányszor ihlettél meg,
s nem engedted, hogy kifulladjak vénen; –
ezerkilencszázötvenhat, te csillag,
oly könnyű volt a nehéz út veled!
Nagyon soká sütöttél ősz hajamra,
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett.
 

(Toronto, 1986)

 

 

 

Nem édeskés köztünk az óbor…

Nem édeskés köztünk az óbor.
Lényed még mindig megigéz
s felemel. A huszadik év
után sem fogyunk ki a szóból.
Csendélet én, te hanglemez –
egykor féltem, de már nem félek,
megtanultam: az ellentétek
is összeláncolnak veled.
Nagy ritkán felújul rémálmom,
hogy egy névtelen állomáson
elvesztelek a ködös sínen.
Az ébredés mindig csodás,
bár jól tudom, hogy lesz egy ilyen
ködös, névtelen állomás.
 

(Toronto, 1986)

 

 

 

Oly sok barátom ment el…

Oly sok barátom ment el a múlt évben!
Rég túl az átlagos életkoron
azt gondolom: közbotrány, hogy még élek,
s orvoshoz menni nincs többé jogom.
A pánik jó, mert versírásra késztet,
meg hogy hagymástól hull ki a hajam,
bár maradt még. Mint Báthory Erzsébet:
fiatalokkal frissítem magam.
De madárijesztő vagyok, s mit ér,
ha bölcs rongyokat ráz rajtam a szél?
Már csak az írást veszem komolyan,
s az örömet. „Készülj inkább a végre”,
intenek az okosak. De hogyan
készüljön fel az ember a nemlétre?
 

(Toronto, 1987)

 

 

 

Tizenkét és még öt pintyőke

Tíz éve lakunk együtt, mégsem értem,
hogy kora reggel az ünnepi csend,
majd a csipogás s végül ez az édes
s egyre hangosabb füttyszó mit jelent.
De már értem. A lámpa burájából,
ahol szüleik fészkelnek, kijött
s letelepedett a gumifa-ágon
az öt kövér és bamba újszülött.
Földünkre szerény vendégek érkeztek!
A fogadásra rendezett koncerthez
beajánlom lantosnak magamat.
A világon csak ti vagytok s az ember,
kik énekelni tudtok kedvetekben;
folytassátok Mozarttal, madarak.
 

(Toronto, 1987)

 

 

 

Kunyhóban a kanadai erdőn

Szép róka kísért, ahogy hazajöttem,
rám pislantott olykor s úgy jött mögöttem
a kunyhóig, mit versírásra kaptam
kölcsön, e fáktól zöldesfekete
hegycsúcs alatt, melynek még nincs neve.
Erdőben, házaktól távol lakom,
bár telefonom van meg villanyom
s folyóvizem. Nagy sétákat teszek
úttalan úton meg a meredek
domboldalakban, ahol, úgy hiszem,
nem járt előttem soha senki sem.
Nagy némaság. A csend üvegszeme
megrezzen, ha egy levél lefele
evez s öngyilkos vízcsepp veri szét
fejét a sziklán. Járok s keresek,
bár mondják, nincs, indián nyílhegyet,
s emberkéz nyomát a kőben. De nem
találok semmit. A történelem
itt nem viharzott át, nem színezett
minden völgyet, síkságot és hegyet
verejtékével, mint a vérvirágos
tájon Mohács, Nagymajtény és Világos
között. A díszlet szép, de elmaradt
mellőle a tragikus színdarab.
A tornác falán felgyújtom a lámpát
és leülök alája verset írni.
Magános ház, nagyerdő – alkony táján
kísértetet vár, képzel, vagy talán
lát az ember a föld túloldalán;
nem itt. E nedves és édeni földet
még Ádám s Éva járja önfeledt
lépésekkel. De verset írni könnyebb
annak, aki odaát született.
Madárszárny lebben most a csenden át.
Az ezüst nap beleveti magát
a fák közé s a nagy, sötét bokor
mellé ér. Lámpám a fejem felett
ragyogni kezd, mint a virágcsokor.
 

(Vancouver Island, 1987)

 

 

 

Crna Gora

Apám fiókjából egy fakó fénykép merült fel bennem most, hogy arra jártam.
A cs. és k. főhadnagy nem esett el a Lovcsenen. Cetinje kocsmájában
ül a lócán. Aranygallér, fekete szúrós bajusz. Mellette, szinte rajta
a bracchiumos, vastag kocsmárosné; a nő mögött apám bolyongó karja.
A főhadnagy szlovákját jól megérti az asszony, de most nincs beszélni kedvük:
a ragacsos trák vörösbortól szájuk padlásához odatapadt a nyelvük.
Ezért csak összehajolnak és némán bámulják egymást, amiből világos,
hogy az asszony éjszaka izmos combja között forgatja a szelíd megszállót.
Az asztalnál három fiatalember iszik velük: vérbosszún nevelt srácok,
és bár apám nem sejti, a fényképről jól látni, hogy helybeli partizánok,
vad fiúk, kik nadrágzsebből lelőnek minden osztrák–magyar tisztet; csak őt nem.
Mért nem? Titkos szálak fűzték e tájhoz, úgy mint engem. Zord ösvényeken járok,
szakadékok szélén, mert sérthetetlen vagyok kocsmákban, falvakban, hegyekben.
Kinek köszönjem ezt? A tar szikláknak? E szép, vad népnek? Milován Gyilásznak?
 

(Dubrovnik, 1987)

 

 

 

A szubtropikus éjben

A szubtropikus éjben elfekszünk egymás mellett
a teraszon. Fölöttünk a csupa-csillag ég.
De lehet, hogy hátunknál fogva emel a matrac
és mint trapézen fekszünk a mindenség felett.
Sok-sok gombostűfejnyi kék, piros, ezüst csillag.
Hány fényévre? Ne kérdezd. Illúzió a tér.
Milyen pályán, mióta, miért? A csillagok nem
növesztenek évgyűrűt. Képzelgés az idő.
A laza mindenség ez, két csontvázzal az alján.
Egyszeri tűzijáték. Az ember élvezi.
Az öröklét szellőjét érzem, bár mozdulatlan.
A csend üvegszemében a Semmi fényei.
Száz neutrinó jár át rajtunk. Egy pillanatra
azt gondolom: Spinózát meg tudnám érteni.
 

(Dubrovnik, 1987)

 

 

 

Szépség

A gazella nézésének szépsége, mikor egy oázisnál rám vetette
szelíd szempárját; Plátó stílusa; a kürénei Áphrodíté melle;
Baudelaire versei első olvasásra; egy szőke hárfa húrjai a párnán:
Zsuzsa haja; Friscóban az Aranyhíd fölött az égbe hátráló szivárvány;
a fénnyel telt szobában unokám felém úszó két halványkék szeme;
ahogy Grusenkát a Kárámázovból képzelem; diák fehér kézfeje
villan a vonaton; serdülő nyírfa ablakom előtt sudár derekával;
Eric mosolya, amikor először megpillantott a mólón Valettában;
a galagonya vörös körme ősszel; hadihajóról Tahiti borostyán
kontúrja; a misztikus, asszonycombú fiú Jerémiás próféta jobbján;
a Korál-tenger linóleum-kékje, lengő, pávakék fátylakkal alatta;
a hibiszkusz porzója; bárányfelhők sokpettyes, alig rezdülő csapatja
Budavár felett, 31 nyarán – – – Milyen sok szépség! s mennyi, mennyi még!
Most, amikor ez az út véget ért, kérdem: kinek köszönjek mindezért?
 

(Dubrovnik, 1987)

 

 

 

Múlt századi rózsakert

Téglafalas, négyszögű kertbe lépek és azt hiszem, hogy gyümölcsösben állok:
a százéves, hatalmas rózsafákon alma-magasan nyílnak a virágok.
Csak nehezen érzékelem, hogy rózsák, mert hegyesek, akár a tulipánok,
kelyhük csukott, szirmuk viola-vörös, ibolyás-bársony, s a ma ismeretlen
kékeslila, pár halványsárga csíkkal, vagy találomra elszórt fehér pettyel –
míly idegenek nékünk s milyen mások lehettek, kik íly rózsákat szerettek!
A nők selyemben s tafotában jártak; zárt rózsakelyhek, szinte semmi illat.
Kisujjukat mereven eltartották a finom csészétől, ha teát ittak.
Festményben a Rosetti-féle giccset magasztalták. A klasszikus idézet
meg az aranyköpés a költeményben volt az, mi minden dámát megigézett.
Éjjel puritán lelki gyötrelmek közt hosszú ingben, s kátránysötétben várták
férjüket, nehogy a bűn mellé egymás gyalázatos pucérságát is lássák.
Száz év múltán e hölgyeket nehéz már megértenem. A férfiakat jobban
ismerem. Párzás közben lovaikra gondoltak, akár az autóra mostan.
 

(Mottisfont, Dél-Anglia, 1988)

 

 

 

Közted s az íróasztal között

Közted s az íróasztal között járom
a földi utat. Máshol nem visz út.
Te meg a vers: e relatív világon
ti lettetek nékem az abszolút.
Bukás nem ártott, dicsőség nem használt.
Mindegy, hogy bor terült vagy csak sovány
leves: összenevettünk, mert az aurát
ott láttuk mindig egymás homlokán.
Valljam be, hogy kézmozgásod szellője
megihletett s lerészegedtem tőle?
Nem sejti más, de te tudod, hiszen
mi mindent kiterítettünk egymásnak
az asztalra s a fűbe. A halál csak
távol mennydörgés volt e pikniken.
 

(Toronto, 1988)

 

 

 

Irodalmi hatalmasságok

Működéstek legjobb íróink arcán
csak szarkalábat és ráncot hagyott,
irodalmi orgazdák, ricinussal
bőségesen megkent szélkakasok –
Aczél Györgyök, Szabolcsik, Boldizsárok,
még jó, hogy írni egyik sem tudott,
s ideológiából s intrikából
éltetek, míg időtök kifutott –
Waldapfelek, Tóth Dezsők és Sőtérek,
mit belénk fecskendeztetek, a méreg
kezd felszívódni lassacskán, ahogy
a hatalomból sorjában kiestek,
s öt perccel azután, hogy sírba tesznek,
soha senki nem hallott rólatok.
 

(Budapest, 1988)

 

 

 

Debrecenből Miskolc felé

Zimányi Tibor higgadt, szép feje
mellettem a kocsiban. Ő vezet.
Az őszies fák alatt rózsaszín
meg sárga lombból imaszőnyegek,
s a fasorok szélmalomszárnyai.
Arcom körül a levegő rezeg:
de meglehet, hogy csak én remegek.
Szívem, tüdőm, vesém! hány éven át
könyörögtem, hogy itt ne hagyjatok –
most menjetek, ha el kell mennetek:
ezentúl test nélkül is megvagyok.
Egykor innét a kétségbeesés
görnyedt gebéjén menekültem és
magammal vonszoltam az éjszakák
összeérő alagútjain át
a kakastollasok, zöldingesek,
detektívek meg ávósok hadát.
Csigalépcsők alatt, sarkak megett
vártak, folyosók labirintusán
kergettek. Lábam megmerevedett,
ahogy futottam; százemeletes
erkélyekről ugrottam fekete
mélységekbe, de torkomhoz tapadt
az üldözők forró lehelete.
Aztán a szabadító ébredés,
s hogy fáival ablakomon benéz
a Jardin des Plants, vagy egy pálmafa
fölött a hajnal ezüst csillaga,
vagy égszínkék rózsáim londoni
kertemben, meg Firenze dombjai,
Málta, Toronto – ültem a meleg
ágyon s furdalt a lelkiismeret,
mert jobb dolgom van kint, mint odabent,
s tűnődtem, hogy az áldozat nagyobb
lett volna, hogyha otthon maradok?
Közeledik a köd s a Tisza-híd.
Meddő kérdés, miért volt úgy vagy így.
A kocsi fut. Az ünnepléstől még
kábult vagyok és arcom lázban ég.
Minek gyötrődöm, ha szívgyökeret
növesztettem emberbe s e vidék
földjébe? Tudják ezt az öregek
s az ifjúság. Nincs, ki innét kitép.
Így vígasztalom magamat.
Vegyétek hát e versemet,
s ha szerencsésen fennmarad,
úgy nem számít és egyremegy,
hogy túl a tengeren vagy itt
fésültem a magyar szavak
lobogó, hosszú fürtjeit.
 

(Miskolc, 1988)

 

 

 

Zimányi szabályosan és lépésben

Zimányi szabályosan és lépésben
hajt át Polgáron. Az út szélén tétlen
rendőr. Megállítja Tibort fél kézzel:
„Szálljon ki. És az igazolványt kérem.”
Én bent maradok a kocsiban ülve
és fujtogat a méreg, mert e csürhe
csak azért úszult a magyar utakra,
hogy piszlicsári hatalmát mutassa.
De haragom elolvad azon nyomban
mikor hallom, hogy odakint azt mondja:
„Megállítottam. Ne vegye rossz néven,
de csak azért, hogy a költőt megnézzem.”
Három vivát! Taposs, Tibor, a gázba.
Én sem születtem e földre hiába.
 

(Miskolc, 1988)

 

 

 

Elkísértél, vagy inkább…

Elkísértél, vagy inkább úsztam
a levegőégben veled,
úgy mint Dante Vergiliusszal
a földi mindenség felett.
Intellektuális szerelmünk
Montaigne kőtornyához kötött,
bár olykor egyensúlyt kerestünk
a nagy s a nagyobb rossz között,
de nem találtunk. Tán most, végre,
mikor utam végéhez értem.
Tanácsot a régi világból
adtak hatan – s ugyan ki más
mint Seneca, Erazmus, Plátó,
Epikur, Voltaire, Szent Tamás?
 

(Budapest, 1988)

 

 

 

Karinthy Frigyes temetése

Fejbőre oly fehér volt, mint holdas erdő földje.
Mikor először láttam, egy házba csengetett be:
a kapu előtt állt oly ügyefogyott magányban,
mint akit ejtőernyőn engedtek le az űrből.
A kávéházi asztal volt elvarázsolt kertje,
hol koponyája körül utaztatott bennünket.
Mi mindent nem mondott el! A koszorúk alól tán
még visszafelesel a számos búcsúztatóra.
Vérgőzös szelek járnak. Őt eszik meg a férgek,
s nem néki kell megenni a férget mint nekünk.
„Legjobbkor, Frici”, hallom. Követjük a koporsót.
Aztán lerövidítjük utunkat a sírok közt.
Előttünk és oldalvást és átlósan keresztek.
„A rendszert elhibázták”, suttogja Márai.
 

(Budapest, 1988)

 

 

 

Janus Pannonius hazatér

Itthon vagyok, nagy Isten. Zokogva ölelgettek,
mert látogatni jöttem. Ha maradok, megvettek,
mivel közétek állok. Bor még terem itt bőven,
de ha humanizmusról szólok, szaladtok tőlem.
Magyar vagyok vagy horvát? Magyarnak lenni: vallás,
melldöngetés, hőbörgés, állandó elfoglaltság,
de Zagrebben csak pislog, itt szebben ég a szellem
s vitézek vagytok mások, s még inkább egymás ellen.
De van-e elég erőm, hogy innét elmehessek?
Oly sokakat szeretek és oly sokan szeretnek,
többet mint Veronában, többen mint Velencében,
tízszer meg százszor többen. Legyen ez a végső érvem.
Maradok, bár tudom, hogy fejjel megyek a falnak –
és most marjatok belém, ahogy a férgek marnak.
 

(Budapest, 1988)

 

 

 

Gyermekkori koldusok

A Bajza utca kövén ült; térdén túl két sárga botban végződött a lába.
Csokornyakkendőt hordott. (Ezt elvárták.) Én arra mentem mindig iskolába.
Merev bogárszeme, mihelyt meglátott, felvillant s rögtön kialudt. Nem dobtam,
lehajoltam s úgy tettem kalapjába az aprópénzt, melyet anyámtól loptam.
S a hadirokkant, kinek nem jutott már görgőkocsi. Az úton béna testtel
forgatta át magát. Az emberek meg nézték, mint a mutatványost. Házmester
bújtatta el a feljáró lépcsője alá éjjel, hogy a lakók ne lássák.
És a Damjanich utca sarki őrült, aki vihogva lengette sapkáját!
Egyet közülük mindnyájuknál jobban ismertem. Mint madárijesztőn lógtak
a rongyai. Azt gondoltam, hogy néma, bár olykor úgy tűnt, mintha hozzám szólna.
Nagyon magas növésű volt és gőgös. Mankó nélkül is bizton állt féllábon.
Jobb karját megemelte. Alamizsnát akart, vagy azért tette, hogy megáldjon?
Nem tudhattam. Gyermekszobám falára, a sok függélyes, görbe repedésbe
ágyam fölé én képzeltem a koldust. És ő kísér, már közel nyolcvan éve.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

A harmincéves háború után

A westfáleni békére hiába
mondottak esküt. Európa két
részre szakadt s tovább is hitvitákba
ölték az ember lelki életét.
A Napkirálynak harci dicsőséget
szerzett az ömlő vér. Cromwell lovát
ugratta ír földön s nagy hadvezérnek
képzelték Gonzales de Cordovát.
Így végeztek negyven keserves évvel.
A magyarok vesztettek, míg Nagy Péter
gyarapodott. Lapult az üldözött.
S aztán, mikor már senki sem remélte,
új háború helyett az ezredvégre
békét hozott a Halley-üstökös.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

Mióta ismerlek…

Csoóri Sándornak

 
Mióta ismerlek, már két Mohácsot
éltünk meg és mert nyíltan nem szabad
hirdetni, hogy magyarnak lenni átok:
foggal s körömmel szaggattad magad,
s tán már, mint én, hipnotizálni kezdted
a történelmet, hogy a kötelet
oldja nyakunkon – míg nyolcvankilencben
a Csodák Éve el nem érkezett.
Fényt látunk; attól tűnik ily setétnek
e sakáltorkú, szörnyű átmenet.
Melletted ülök az asztalnál. Nézlek.
Mindketten tudjuk: amíg kiderül,
megsokasodnak rajtunk a sebek.
De nincs kétség. Ez egyszer sikerül.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

Kányádi Sándornak

Hosszan próbáltam s kétségbeesetten
számot adni magamról. De most némán
kell tűrnöm. És bocsáss meg, ha ez egyszer
ágaskodom mint ló a szakadéknál.
Nappalok kínja, villámcsapás éjjel,
vagy lélek nélkül, a legalsó szinten
múlik el testem? Mégis azt remélem,
hogy hunyt szemmel, mikor kilépek innen,
egy pillanatban a végén meglátom
Erdélyt és téged. A Maros folyását
jelzi kinyújtott jobb karom az ágyon.
Te mellém ülsz. Kezed csuklómat fogja,
míg görcsös, kék körmeim beleássák
magukat a Gyergyói havasokba.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

Torontóban jóval kevésbé…

Torontóban jóval kevésbé félénk
volt holló, varjú, galamb és veréb;
csuklómra szálltak s ha nem kaptak enni,
csőrrel verték ablakom üvegét.
Elutazáskor taxi várt rám és egy
ismerős veréb a kövezeten
kétségbeesve nézett: most mivé lesz
nélkülem, ki naponta etetem?
Budán többszörte civilizáltabbak
s félénkebbek a madarak. Az ablak
előtt várnak nyírfákon, jegenyéken
napestig. Egy varjú, mely sose károg,
ha az erkélyre lépek a felvágott
sajttal, reám néz és biccent fejével.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

Uáng Uéj írja öregen:

Pázsitomon ezüst kócsagok várják
a délutánt. Sosem néznek felém.
Tarka napernyős, fővárosi dámák
a bolondgombák kertem szögletén.
Késő ősszel sem hervad itt a rózsa.
Csángánból szép fiatalemberek
jönnek verseikkel látogatóba.
Ha felolvassák, térdük megremeg.
Derekuk mint nyírfáim. Késő estig
maradnak. Aztán ülök a tornácon.
Fenn a Fiastyúk szőlőfürtje. Fázom.
A négy évszak: – ez volt a nagy öröm.
Lámpám alatt öreg tücsök melegszik
és én hűlő kezemet dörzsölöm.
 

(Tihany, 1989)

 

 

 

Vida Ferenc, a vészbíró

Ő az, aki ötvennyolcban Nagy Imrét elítélte.
Hogy mindvégig csak hamis tanúkat engedtek be,
hogy két fővádlott eltűnt – mindezt nem vette észre;
s most, hogy a legfelső fórum megbélyegezte
ítéletét, vállat von. Hírhedt és undok bajszát
pökhendin hordja köztünk s áldja a magyar fajta
birkatürelmét, mivel még senki az igazság
lángoló korbácsával nem vágott végig rajta.
Lelkiismeret nem rezdül benne. Ott feszít törzse
körében, kik milliók életét tették tönkre
negyven évig. Ezek nem rühellik jelenlétét,
mert tudják róla: az ő emberük, pontos mása
és utóda a régi, vérbíró hiénáknak,
kik Sigrayt, Hajnóczyt, Batthyányt elítélték.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

Li Táj-po

Mellette boroskancsó. Kalapját a rekettye-
bokorra tűzte. Talpát zöld patak vize mossa.
A nádból kócsag szemez vele, amíg ecsetje
viharsebesen verset pingál a papirosra.
Elolvassa. Nagyon szép! Felnevet örömében.
A kéziratot csónak formában összehajtja
s a vízre teszi. Ott áll, majd fordul. Talán éppen
egy krokodil szájához úsztat le. Áldás rajta!
A versírás mulatság. A pénzszerzést lenézi.
Híre s az emberfajta tök- és dögmindegy néki.
Feleségét otthagyta tegnap. Holnapra másik
ígérkezik. Berúgott. Kettős holdat lát. Ásít.
Dunyhának az ég kerek boltját húzza magára.
A költők ezer éve irigykednek reája.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

Szolimán győzött

Szolimán győzött. Budát is bevette
kardcsapás nélkül. Szétküldte az oszmánt
a Dunántúlra, ölni. Megétette
Mátyás állatkertjéből az oroszlánt.
S miután végképpen nyakunkra hágott,
kirendelt minden katonát és ágyút
s egyszerűen itthagyta az országot –
nem úgy, ahogy ezt hódítóktól várjuk.
Tizenöt év jutott a nemességnek,
hogy erejét és hitét megmutassa,
talpas sereget szervezzen a végek
védelmére, sánccal övezze Pestet
meg Szegedet. De a magyar uraknak
más volt a terve, és egymásnak estek.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

Korcsula

Az emberek itt sokkal szebbek
s tisztábbak. Könnyű szélvihar
szalad át mindenen, s a tengert
nem ölte még meg az ipar.
A kiszolgáló visszaadja
a borravalót, hogyha sok;
a nép szegény, és mégse rabja
a pénznek, mint a gazdagok.
Itt szivárványszín alkony vár rád,
narancsvirágok ihlete,
az éji sziklákról a párák,
az esti tenger friss szele –
IV. Béla Budavárát
miért nem hozta ide le?
 

(Korcsula, 1989)

 

 

 

Magyarország

Talán 2020-ban, mondtam. Addig nem élek
és csontjaim sem érzik. Hunyt szemmel ezért láttam,
képzeltem és idéztem minden nap, minden éjjel
az új Magyarországot negyven év bujdosásban.
Esztergom: dombra feltett királyok koronája;
tavaszi eső könnyén átdomborul a Kékes;
s ezüstvértes leányok vágtája Budavára
fölött a bárányfelhők hosszúkás paripáin.
De most, hogy mindennapos köztünk a lehetetlen:
látom, amit meglátni sohasem remélhettem,
és eljátszhatom újra tükröm, a Balatonnal,
tavasszal a vízparton sétálok majd Pozsonyban
s nyáron talán a Csíki havasok alján járok –
jaj bujdosó barátok, nem tudtátok megérni,
Vámbéry, Jászi, Fényes, Szilárd, Zilahy, Kéthly,
Mikes, Kéri Pál, Koestler, Pálóczi, Károlyi!
Vagy jobb, hogy a jövendőt csak álomban láttátok?
Köztünk élősködik még a pártoskodó átok,
a falu meg a város avult harca s lekésünk
Európáról, mert csak egymásba döf a késünk,
és bár elsőnek kezdtük, ott kell cammognunk hátul?
Holdanként több tehetség terem itt, mint akárhol.
Talán sikerül végre. De ezt én be nem várom:
szemet hunyok, mosolygok és jutalmamat kérem,
mint Victor Hugo hajdan. Legyen egy sír a bérem,
sír a 301-es parcella közelében.
 

(Budapest, 1989. XII. 27.)

 

 

 

Elmondom, úgysem értik

Elmondom, úgysem értik. Mi tudjuk csak a leckét.
Nálam huszonhét évvel voltál fiatalabb.
Más fajta: észak, nem dél. Az álmatlan mindenség
iszonya visszahátrált, mikor megláttalak.
Szavunk: hieroglifek sora a végtelenben.
És azonnal egymásnak emeltünk védfalat:
te nékem a halál – én néked az élet ellen.
Melyikünk kapott többet? Tisztázatlan maradt.
Nem volt elég erőm, hogy megmentselek magamtól,
de ami jött, olyan volt s maradt, mint az aranykor,
míg csak fejemre omlik az égi boltozat.
Lélekvesztő testem most elsüllyed. Beteg lettem,
s te azt keresed, hogyan halhatnál meg helyettem.
Szégyenkezem, Álkesztisz. Én voltam boldogabb.
 

(Budapest, 1989)

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]