Rotterdámi Erazmushoz, 1.

Hitvány volt Róma, és Luther kikezdte.
Melyiket választottad? – Egyiket se.
Hová mentél? Uralkodók szaladtak
utánad. – Oda, ahol írni hagytak.
Nem fogadtál el tekintélyt, se dogmát.
– Csak így végezhettem a magam dolgát.
Mire vagy büszke? – Hogy türelmet, békét
hirdettem ordas farkasok közt. – És még?
– Hogy ahhoz álltam, kit máglyára tettek,
olyankor is, ha nem értettünk egyet.
Hány inkvizítor esküdt örök bosszút
ellened! S hogy szoktál aludni? – Rosszul.
Látlak, ahogy felkeltél – még setét volt –
és fújtad a parazsat: mint a vérfolt!
Sóhajtottál. Ferenc király s a császár
egymás torkán, Szolimán meg Budánál;
s ki látja a bitang világot tiszta
szemmel? Még Morus is karrierista.
Ma is tizenhat órám van, gondoltad,
majd kihúztad a hamuból a tollat,
s íróállványod mellett keltegetted
a kultúrát, melyet ma eltemetnek.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]