Ave Luna, morituri te salutant

Kaáli Nagy Györgynek

 

1. A hold dicsérete

Ha csak hold volnál, nem vennélek észre,
ha csak fény volnál, ugatnék reád,
de zöld vagy és liliomillatod van
és sárga vagy és áttetsző és véres
és nemcsak égitest vagy
és nemcsak fény, de fényjel
és nemcsak jel, de jelkép
és nemcsak kép, de képzet
és útitárs e kurta
kiránduláson, mint a fű, a füst,
a fák, a körmeim.
Gyermek kezemmel kapdostam utánad,
rejtelmes, ezüst fétis,
felhők batiszt szoknyái közt gurultál
elejtett, fényes tallér,
lisztet őröltél nagyapám malmára,
teheneire meg a temetőre,
malomkő a magasban.
Hány kép meg metafóra
röppentyűjével ünnepeltelek,
telihold, ifjúságom szemafórja,
Ofélia kibomlott, őrült melle
a mennyei patakban,
márvány metszésű óra,
ki beleszerettél a hónapokba
s eldobtad hitvány mutatóidat,
transzcendentális angyalsegg opálja,
amikor rátelepszik
az égi árnyékszékre,
a kamaszkölyök Herkules heréje,
midőn mamája púderozza,
mielőtt a lányokhoz engedi.
Óriáspók, hálódba fontad nékem
Pannónia, Toszkána,
az Île-de France s Cornwall dombjait
vízparton, réten, parkban, erdők mélyén,
balkonokon, hajókon és Amár
lőréses, rézveres
tornyán a marokkói sivatagban
a dűnék zsúfolt tevepúpjai
fölött:
te sakkoztál szeretőim mezítlen
testével – én csak kibiceltem néktek –
s ha túl közel hajoltál feltámasztott
combjukhoz, lábfejükkel könnyedén
meglendítettek, mert
én mindig elfecsegtem mindegyiknek,
hogy a szerelem piros labdája vagy,
és még Ánákreón
s Theokritosz dobott az ég vizébe.
Hadihajókon, Száipánon, Táráwán
mindig szemembe céloztál kegyetlen
reflektoroddal: – álltam vagy futottam
az éjszakában, feketén szivárgó
agyonlőtt források s még eleven
szökőkutak között
higany-girlandjaiddal meztelen
s verejtéktől cseppköves mellemen: –
s hogy ragyogtál a háború után
a Fifth Avenue meg Budapest felett,
kerek, kövér ezüstponty,
néztem, hogyan lebegsz
s rakod ikrádat a Tejút árkába
és reménykedni kezdtem,
mennyei kocsmacégér,
a konstellációk
kitartó asztaltársaságai
– ki-ki a törzshelyén –
még ott ülnek mögötted minden este;
az enyimek
Ukrajnában szóródtak szét vagy Auschwitz
kéményein keresztül menekültek,
aki maradt, azt szétverték s lecsukták.
A recski tábor fogda-ablakán
hét meg hét rács volt s túl az ablakon
kettős szögesdrót és még két szögesdrót
s a dróton túl a kékróka fenyőfák
a halál árnyai: –
beleálltam merev staniolodba
és azt képzeltem, hogy sugaraid
transzmissziós szíján,
az égi Jákob létrán,
millió összefolyt sínpárodon
már felhúzol magadhoz az öröklét
ezüst körszínházába –
de Sztálin meghalt s engem itthagyott.
Szeretném, hogyha úgy látnálak most is,
mint negyven év előtt,
ahogy lassan felbukkantál a görbe
tölgyfák tövében, rőtszakállú törpe
s lennél még egyszer vérnarancs, cipó,
léggömb, eszményi sajt, kerek tükör,
ki meglógsz egy szappanhabos pofával,
de nem panaszkodom: –
hűségesen kísértél át a Fertő
lápján fel Bécsig, Párizsig, La Pazba,
Rióba, onnan Londonig, Máltába
és most harmadszor át a tengeren
s megvolnál otthon is: –
novemberben, tavaly, New Jerseyben
kiléptem Hamza Bandi csupa könyv,
csupa zene, csupa szympozion
házának üvegajtaján s pihegtem
a boldogságtól, ahogy néztelek
az égbolt aszfaltfényű ágain,
ezüst almám az őszi kert felett
fagyott almám az őszi kert felett.
Akkor már tudtam, hogy elérnek hozzád
vagy inkább, hogy druszádat érik el,
az égitestet, a velünk keringő
bolygót, 384 000
kilométerre, az objektív Holdat,
magát a Holdat, amely nem legenda,
hipnózis, játék, mágia, szorongás,
istenség, emlék s annyi minden, mint te,
a való Holdat, mely fenn jár az égen,
melynek nem vagyok részese, mint néked,
ki bennem élsz s nélkülem nem is volnál –
elérik hát a Holdat,
tűnődtem és örültem,
hogy életemben érik el
s hogy téged is megtarthatlak magamnak
oltári szentségnek az éj s a vénség
fekete kupolája alatt
az űr brutális kriptájában
halotti mécsesemnek.
 

2. Meghódítása

Heuréka, kiáltott Árkhimédesz
a kádban és egy nagy ugrással kinn termett
az utcán, hírül adni Szürákúszá
lakóinak, hogy minden vízbe mártott
test annyit veszt súlyából, mint satöbbi; –
„föld! föld!” kiáltott az árbockosárból
reggel kettő tájt az ügyeletes
matróz: irgalmas Szűzanyám, hát mégis
ő mondta jól, a kapitány, a hebrencs,
az izzadt képű, nagypofájú hajcsár,
az ál-keresztény, ál-talján zsidák!
megúsztatása holnap elmarad!
e lapos part a kincses India! –
s most hatvan éve, hogy pezsgett a lég,
amikor Wilbur Wright Párizsba ért!
parkokban, kertekben meg a Boisban
tenyérnyi gyepcsíkon biplánok álltak,
kockás nadrágban és szalmakalapban
soha-fel-nem-serdülő kamaszok
dolgoztak rajtuk éjjel: most is érzem
karbidlámpáik meg a vér szagát,
vonalzókból s botokból eszkabáltak
vázat s a szárnyhoz nagynénjük szoknyáját
s a szállodai karszékhuzatot
lopták el; és hogy krákogtak, köhögtek
motorjaik s míly indiánüvöltés
harsant az égre, hogyha csúf szöcskéik
átugrottak néhány bokor fölött!
később fák jöttek, templomtornyok, dombok,
az Alpok, a La Manche, az óceán.
„Hold, Hold!” gondoltam, míg a képernyőnél
vártam a nagy bravúrt
(mi volt ehhez Kolumbus, Blériot!)
s a kommentátort hallgattam, aki
elmondta és modellen is mutatta:
hol, hogy, mikor bújik ki majd a gépből
Armstrong, aztán Aldrin s ha leléptek
a létráról, hova hány yardra mennek,
fényképeznek, zsákolnak holdtalajt,
hány font ballasztot, nylont, szeizmográfot
hagynak a Holdon – s mert a közvetítés
még késett, rákapcsolt az űrhajózás
utópiáira, összekeverte
Árisztárkhoszt Lukiánosszal, Számoszt
Számoszátával, Küránónak mondta
Cyranót s végül is tudtunkra adta,
hogy ünnepelhetünk,
mivel e történelmi pillanatban
az emberiség a Hold-korba ért.
Erudícióját még háromszor adta
tudtunkra újra és újra, amikor
nagyvégre feltűnt a Hold sivatagos
tájképe a fekete égkoronggal
s az Eagle vicinális jellegű
kontúrja groteszk kályha-lábain,
aztán Armstrong fantomhoz hasonló
áttetsző alteste, utána Aldrin
s tipegtek már, majd jártak, fényképeztek
program szerint, hibátlanul, precízen,
ahogy bemondták, mintha csak bizarr
tornagyakorlatot mutatnának be
barbár maszkokban; s a fiatalok
mocorogni kezdtek a képernyőnél,
rágyújtottak, vihogtak: – ez a kettő
húsz perce császkál már és még mindig nem
történik semmi, egyetlen lövés sem
dördült el, vontatott a rendezés,
elég volt, láttuk, megtörtént, az ember
a Holdba ért, a győztes technika
s a grandiózus unalom jegyében.
De én kitartottam az öregekkel
a televíziónál; ásítoztunk
s reménykedtünk, hogy most talán ezegyszer
Hitler s Sztálin után,
Rotterdám, Belgrád, Oradour, Coventry,
Katyin, Auschwitz, Varsó s Drezda után,
Budapest, Dallas, Memphis meg Chicago
és Prága után,
Nikita Hruscsov s Lyndon Johnson után
akad valami,
aminek örülhetünk,
amit megünnepelhetünk,
s hogy házainkból,
hol az iszonyat madárkarmai
kapargatják az ablaküveget,
ámokfutó, hosszú főutcáinkról,
nyolcpályás, pompás autóútjainkról,
hol hatvanöt mérfölddel hajthatunk
a boldogtalanságba,
merészen ívelt betonhídjainkról,
melyek szemétdombokat kötnek össze,
szép tájainkról, melyek elmerülnek
reklámjaik mögött,
a nylonrongyba öltözött erdőkből,
zsírpapírba csomagolt hegytetőkről
s az óceánról,
mely trilliónyi zápfog-tarajával
nemhogy hajóink kátrányát s a gyárak
ürülékét,
de ódivatú és hatástalan
kotonjainkat sem tudja megrágni –
akárhonnét
felnézhetünk a Holdra s megnyalhatjuk
szájunk szélét: te is megvoltál, édes,
megvoltál még nekünk,
amikor az ágy kirohadt alólunk.
Ünnepelnék,
de kit? A két vakmerő űrhajóst
s Collinsot, ki most ott kering felettük,
ünneplik majd méltón, ha visszatérnek
a Földre; és ha van elég eszük
s nyugdíjba mennek, mához harminc évre
is lesz mit aprítaniok a tejbe;
a történelem könyvébe arany
betűkkel jegyzik fel a nevüket
és az arany betűk ragyogni fognak,
föltéve, ám meg nem engedve, hogy
ötven év múlva is
lesznek még könyvek s lesz történelem.
Háromszoros hurrá a legénységnek!
de ki a kapitány,
ki itt az Árisztárkhosz,
a Kolumbus, a Wright, a Blériot?
üdv hát nekik, akik a rakétákat
alkották, a pioníroknak is,
meg a V2 tervezőinek,
hozsánna őnekik,
akik a termonukleáris bombák
bokáira rakéta-szárnyakat
kötöttek, hogy repülni tudjanak
ország s ország között,
bolygó s bolygó között,
hozsánna őnekik,
kik reaktorok betonpincéiben
kitenyésztették nékünk a tudomány
ganajából
a pusztulás halványlila gombáit,
kik legyártották és házhoz szállítják
a mustárgáz hév fűszerét utolsó
salátánkhoz, kik kőkorszakbeli
ösztöneink ellen az anthtrax hószín
fioláit ajánlják nyugtatónak,
kik tyúkeszű vezetőink markába
nyomták a táv-vezényléses halál
csengőgombját, hogy játszanak vele
s akik, mert tébolyult ámokfutásunk
még mindig messze, messze elmarad
a technika csodái
mögött, a lökhajtás Niagaráját
szerelték be a valagunk alá,
hozsánna őnekik,
ma este ők is velünk ünnepelnek,
azaz ünnepeltetik magukat
szerényen, ahogy mérnökökhöz illik,
kik nem a dicsőségért,
de fixumért és prémiumokért
dolgoznak közköltségen,
akik a „hadi” jelzőt mesterségük
neve előtt diszkréten elfelejtik
s akiknek életét
civil ruhás rendőrök őrzik, jobban,
mint a takarítónőket vagy engem,
ha New Yorkban sétálni megyünk este –
ma este ők is velünk ünnepelnek,
de ők tudják: ez nem bemutató,
nem is főpróba, hanem őrült ugrás
a semmibe; a többi látványosság
a tapsoló tömegnek, cirkuszi
bravúr, melyhez az űrhajósokat
léptették fel légibohócokul.
A helyszíni közvetítésnek vége –
a kommentátorok elmagyarázzák,
hogy Armstrongot, Aldrint és Collinsot
vesztegzár alá veszik idelenn
húsz napra, hátha bacillusokat
hoztak magukkal,
a holdtalajt pedig tudósaink
megvizsgálják, mivel váltig remélik,
hogy e kövekből a világmindenség
titkát sütik ki – aztán a bemondók
az eseményt méltatják meg a békét
emlegetik
sűrűbben, mint Hernando Cortez szokta
Jézus Krisztust – ne higgyetek nekik!
a technokrácia hírverői csalnak
s hazudnak a halál főmérnökei,
tudják ők jól, hogy nincsenek a Holdban
bacillusok; bacilluskultúrává
az ő fejükben vált a tudomány
s a technika,
tudják ők jól, hogy a Hold köveibe
nincsen beírva semmi
s fütyülnek ők a mindenség titkára
(a mindenség
nem tartozik a kormány ügykörébe)
és pöknek ők a Hold szikláira
(melyik vezérkar ad sziklára pénzt?)
más kell nekik:
plutóniumot vagy uránt keresnek,
miből bombákat lehet gyártani,
avagy rakétakilövőhelyet
keresnek
tán éppen a Nyugalom Tengerén,
egy jóval szebbet, mint amelyről
Hitler s Sztálin valaha álmodott,
s ha megtalálják az alkalmas krátert,
berendezik
s megcélozzák a Föld egyik felét,
amíg pár év múlva a májbajos,
ólompofájú, izzadt tenyerű
párttitkárok
néhány Lenin-rend és tarkónlövés
segítségével kicsikarják
a szovjet hold-hajót s berendezik
a lőállást az Árnyak Tengerén
s megcélozzák a Föld másik felét
a Holdról,
ahogy már régen megcéloztak minket
a Földről
s ahogyan mi is megcéloztuk őket
a Holdról meg a Földről,
mert köztünk az ellentét óriási,
de tébolyunk közös –
ám, hogyha nem akad plutónium
vagy a kilövőhely nagyon költséges,
úgy izgalmuk hamarost lelohad
az űrhajózás, a Hold, a természet
meg a mindenség titkai iránt –
Hallgass el!
a képernyőn von Braun arcéle látszik,
interjút ad, de nem néz fel reánk,
tán attól fél, hogy szeme elárulja,
de mi az, ami árulnivaló
még akad rajta?
megfontoltan beszél, erős az álla,
az orra szép, ajka körül öröm:
ez nem látja soha a farkastorkú
homály körgallérját a vállain – – –
hitvány eszközzé fajultunk kezükben
és nincs mit tennünk: ellenük a strichnín
vigasztalás csupán s nem védelem – – –
s mégis: gyilkosaimat sosem untam
annyira, ahogy ezeket unom,
az ellenember inkarnációját,
az űrhajós gorillát,
az öngyilkos gorillát,
a szkizofrén gorillát,
ki a determinizmus
ítéletét jön végrehajtani,
aki lekergeti
torzszülött fajtánkat a Föld kérgéről,
mit az nem tűr tovább –
hallgasd hát Caesart, ő a győzelem,
de amit mond, azt nem gondolja ő
és amit gondol, azt nem mondja ki,
meghódította a Holdat
s elpusztítja a Földet,
ne hallgasd őt,
rúgd szét az undok televíziót,
fojtsd torkára a szót –
szabadságodból ennyi még maradt:
fuss ki a kertbe, szagold meg a fákat,
idd meg a füveket,
simogasd meg a hold ezüst haját.
 

(Toronto, 1969 nyarán)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]