A Westminsternél nézünk…

A Westminsternél nézünk dermedt
nyakkal, s rémülten, felfele,
hol mozdulatlan viharfelleg
csügg ránk: az ipar bélszele,
klór, foszfor, szén-monoxid, kénkő,
az izzasztó, a szennyező,
a gyilkos szmog. De most felénk jön
egy ismerős képviselő.
Köszönünk. Nézi az eget:
– „Egy szellőcske mindent elkerget” –
biztat. Te rázod a fejed.
– „Mért?” – kérdi. Mire te: – „Mivel
nem a szél viszi el a szennyet,
hanem a szenny visz minket el.”
 

(London, 1967)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]