A British Museum könyvtárában

Hálókabátban középkorú asszony
ül mellettem. Mocskos teniszcipőt
visel (november van) s gyapjúharisnyát:
spárgával köti fel térde alá.
Mikor kimegy, négy csikket szed elő
egy pléhdobozból. Megnézem, mit olvas:
fakszimile kódexet babilóni
ékírással, fordítás s jegyzet nélkül.
Minden reggel háromnegyed kilenckor
az oszlopok közt várom a nyitást.
Fele már ott van, a többi épp akkor
közeledik gyalog: a választottak.
A közelben lakik mind, Bloomsbury
padlásszobáiban; itt főznek, élnek,
ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk.
Ez itt a kócos nő hálókabátban.
A hosszúhajú, szőke fiú ott
az albigensekről tanul megbízás,
vizsgák s fizetség nélkül mindhalálig.
A rózsás arcú, galambősz szakállú
öregúr az univerzáliák
koncepcióját s Petrus Abaelardus
e nézetekhez való viszonyát
tanulmányozza. Negyven, ötven éve?
Lassanként már mindenkit ismerek.
Ők az én népem. Oly országból jöttem,
hol nem tűrik azt, aki önmagát
meg tudja váltani. Irigykedem
reájuk s kissé szégyenlem magam.
Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak
könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak
tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó
küldött, ki rosszul bár, de megfizet.
Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám.
Minden nap ünnep nékik és vasárnap
otthon ülnek, régen holt kultúrák
délibábjai között egy világban,
ahol már többé nincsen kultúra.
Ismeretlen istenek terítettek
selyemszőnyeget lábaik elé.
Gránitkolostort emeltek köréjük,
hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik,
pénz nem csörög, de van még értelem.
Ha majd felülnek a halálos ágyon,
elmondhatják, hogy nem éltek e földön
hiába, mint a többi milliók.
 

(London, 1964)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]