Levelek az utókorhoz

Katona Pálnak

 

 

 

 

Noteszlapok

 

 

 

 

Exodus

Vagy ötvenen lehettünk, tán még
többen. Hegykőnél jöttünk át,
s az öregek miatt oly lassan,
mint hogyha csak az éjszakát
akartuk volna megkerülni.
Szemerkélt. Balról könnyű köd.
Jobbkéz felől, a csapás mellett
magasra hányt, vizes rögök,
akárcsak egy frissen kiásott
tömegsírnál. Zsuzsa kezét
fogtam. Négyszáz forintot hoztunk
magunkkal, meg két fogkefét.
Így mentünk északnak. Mögöttünk
nagymessziről géppuska szólt,
aztán zöld rakéta jelezte:
szabad az út. Olyik dúdolt,
más felsóhajtott, hogy hazáját
cipőtalpán nem viszi el,
más meg, hogy szabad költözési
jogát senki nem veszi el;
mi hallgattunk. Két térdkalácsom
alatt ólom és mintha csak
előre görbedő tarkómon
cipeltem volna magamat.
Ne félj! Ma jeges még az emlék.
Idővel egyre édesebb.
És forróbb. Ez a határárok.
Ugorj! Az ugrás végleges.
Ugorj! A fájdalom veled jön,
sosem szabad elmúlnia.
Mint zseblámpa, melyet letettek:
világol túlnan Ausztria.

 

 

 

Bécs, 1930

Diák voltam itt három évig.
Ma sem tudom, miért szerettem
e várost. Hófedte utcáin
versenyt futottam a szelekkel,
éheztem hosszan és titokban,
az élet értelmét kutattam,
lengő cégtáblákkal, padokkal
barátkoztam s szökőkutakkal,
majd a színésznő, kinek taknyos
voltam, s kire a sarkon három,
négy, öt órát vártam, míg megjött,
de ezt nem bántam s most se bánom,
Thomas Mannért és Karl Krausért
rajongtam, festményeket néztem
a múzeumokban vasárnap
reggel, s nem voltam boldog mégsem,
bár a reményt nem adtam fel, hogy
hamar meghalok tüdővészben.
S mindezt azért, mert sok rossz verset
írtam s azt hittem: egyre jobbak,
letisztáztam szép gyöngybetűkkel,
s hazaküldtem a hírlapoknak,
s hogy lapozgattam a friss példányt
a kioszk előtt, sívó szélben,
esőben! Mindhiába; mégcsak
a szerkesztő sem üzent nékem,
csak egyszer. Így szólt: hagyja abba!
Ettől végleg elkeseredtem.
Híres költő akartam lenni,
és beláttam, hogy lehetetlen.

 

 

 

Bécs, 1956

Nem hittem, hogy elérem,
s elértem végül mégis,
mikor fiatal voltam,
itt éltem három évig,
nincs út és utca, melyet
ne jártam volna végig,
nincs járdakő, amelyre
nem lépett rá a lábam,
de mi van az elszáradt
orgonák illatával,
Natasja, elutaztál
Khárbínba, hova lettél,
nem számít, ha szerettél,
az sem, ha nem szerettél,
Franzl Reichert, hiába
haltál meg Voronyezsnél,
és hová lettem én is,
zavaros, nyughatatlan
szédült fiatalember,
borostyánkőbe fagytam,
mit kezdek el a múlttal,
belehullt az időbe,
mit kezdek a jelennel,
mikor múlt lesz belőle?

 

 

 

Első napok

Nem éreztem a zsúfolt villamosban,
mikor zsebemben száz schillinget tettek.
Farsang van-e, kérdezte tőlem Zsuzska,
hogy az utcákon annyian nevetnek?
Négy ember jön felénk. Nyilvánvaló,
hogy magyarok. Mind csokoládét esznek.
 

(Bécs, 1956. december)

 

 

 

Eltűnt nép

Lent türkiz csík az óceán
az izzó, néma nyárban.
Állok a hegyen Vajay
Szabolccsal és Marával.
Miklós a romokra mutat:
– Ez volt végső mentsváruk.
A víznek háttal. S az inkák
a hegyekből, utánuk.
Hány nyílhegyet találnak itt!
biztos, hogy hosszan tartott
az ostrom. De a túlerő!
Elvesztették a harcot.
Nézzétek az üszkös követ!
És aki benn nem égett,
azt levágták. Gyengébbeket
az inkák sem kíméltek.
Adj a kapusnak pár fillért
s kényed-kedvedre áshatsz.
Hány arany karperec került
elő! Milyen csodásak!
Beolvasztják. Egy kultúra
így semmisül meg végleg.
– Nem mondod, szól Szabolcs, hogyan
hívták az eltűnt népet?
– Nem tudni. Nyoma sem maradt.
Mint hogyha a hellének
nevét nem ismernők. Ahogy
egyszer tán a miénket…
A levegő olvadt üveg.
Hallgatunk mind a hárman.
Lenn türkiz csík az óceán
a néma, izzó nyárban.
 

(Lima, Peru, 1957. január)

 

 

 

Teilhard de Chardin

A meghalástól nem kell félnem,
írod. S ne legyek ideges:
mert nemcsak az Ige vált testté,
de a testből is ige lesz.
Átlényegül a fű, a szikla,
él, eszmél múlhatatlanul,
s önállóbban, mint Plótinosznál,
ahol az Egybe visszahull.
Az űrt betölti majd a szellem,
míg végleg elfogy az anyag –
ó neo-neo-plátonista!
bár néked lenne igazad.
 

(New York, 1957. március)

 

 

 

Töprengés egy megtisztelő ajánlaton

Hívnak: tanítsam itt az ezredek
költészetét; és írjak verseket.
Elszomorodom. Íly ajánlatot
száradt emlőjű hazám nem adott.
Kedvenceim: a türkiz svéd fenyők,
a kék tavak, a szőke, karcsú nők.
Toronyszobában, félöles falak
között élhetnék, gót boltív alatt.
Itt vár rám végül vándorutamon
biztonság, tisztes jólét, unalom.
Félévig nap, félévig félhomály,
s a steril filológus-ispotály.
Bizonytalan sorsú urnám helyett
foglalhatnék szép gránit sírhelyet.
Hazai mocsok után tisztaság.
Honi bitangság után tisztesség.
Liliputnak, nem kéne szüntelen
Washington s Moszkva ellen küzdenem
egyszerre; és az orosz szolganép
magyar szolgáiról se szólanék.
Bankettek, talár és diáksereg:
kedvelnének, habár nem értenek.
Olvashatnék, magamnak örömül
ismét latinul meg ógörögül.
Dunnás ágyban, ha késő este lett,
végigtapogatnám a testemet:
de tudnám-e az ólomablakok
között, hogy ez még én magam vagyok?
Érzelmeimet megfagyasztanám.
Így ülnék a tanárok asztalán,
hol mindenki merev, de sohase zord.
Lazacot ennék, hozzá Chablis bort,
s mindazt, mi Svédországban nem terem.
S mikor nagyritkán elkeseredem:
Gusztáv király telefonálna és
megkérdezné: megy-e a rímelés?
 

(Uppsala, 1957)

 

 

 

Nagy Imre

Hajnaltájban sétálni kezdtél
föl és alá a pincebolt
alatt; csak cvikkered hiányzott,
egyébként minden rendben volt:
a perc lejárt, a lelked tiszta
s egy óra sem kell már, amíg
Kossuth Lajost, Rákóczit, Dózsát
beérik kurta lábaid.
Mi adta néked a nyugalmat?
Hogy tudtad: hallgatnak, míg hallgatsz
és azt is, hogy a század titkát
te oldottad meg félúton?
S mi növesztett oly nagyra téged?
Bölcs bátorságod? Tisztességed?
Batthyányhoz hasonló véged?
Hogy te vagy fajtánk példaképe
a holtak élén? Nem tudom.
A szomszéd cellából Maléter
köhécselt. Hirtelen hideg
csapott meg tarkódon. Hogy papírt
és tollat kérhetnél? Minek?
Minek, gondoltad. Száll az írás,
mint viharban a levelek,
s köztük derűsen és kimérten
zömök, ősz férfi jár: a tett.
A vég, sejtetted még nehéz lesz,
de az már nem oszt, nem szoroz –
megnyílt az ajtó: káromkodva
ugrottak rád a vasbotos
pribékek, karod megkötötték
s végigrugdostak idegen
zsebrákok sorfalán át, amíg
te cvikker nélkül, félvakon
támolyogtál és szánakozva
szétnéztél kint az udvaron:
de már az ávós hóhér rémült
arcát nem vetted észre, sem
a helytartót, ki két szovjet tiszt
közt állt, vacogva, részegen.
Aztán csak mész, vajpuha mész jött,
elébb rád terítette bő
tógáját, aztán szikkadozni
kezdett, majd mint a krétakő
kemény kőzetnek nőtt reád,
megette húsodat és orcád,
de bajszod nyájas kunkorát
szálanként őrzi, mint az ország.
Azóta újra mellbeteg,
keszeg varróleány a nappal
s izzadt ringyók az éjszakák –
ám néha félálomban este
szemembe hull egy fény-nyaláb:
talán a láthatáron villan,
vagy egy reflektor incseleg,
vagy a szomszéd utcán a villany,
de lehet, hogy a cvikkered.
 

(London, 1958)

 

 

 

Tibet

Sötétzöld, hűvös május este.
Írógépem mellett ülök
a télikertben. Tévék szólnak
a szomszédból, meg egy tücsök
az óriási tölgyről. Zsuzska
a szobában olvas. Nekem
a két éve megrendelt könyvön
kellene dolgoznom, de nem
tudok. Kék ég, gyors, rongyos felhők
kartávolságban. Potyog a
teherautókról a sok puffadt
arcú kínai katona.
A kolostorablakból sorra
hajítják ki a könyveket.
Gyapjútakarókba kötötték
a lámát s három szerzetest.
Jakzsírral kenték s meggyújtották
négyüket ott kint a havas
lejtőn. Egy hang sem jött belőlük.
Nem élnek már, de izzanak.
A tiszt a többi szerzeteshez
fordul: – Ilyen a tűzhalál!
A Piros könyvet lapozgatja
kommentárért; de nem talál.
Van, ki a gyalogösvény mellett
lapul, képlékeny, kifagyott
agyagban, állával a sziklán,
s lesi a vörös csillagos
járőrt; de mit ér puskájával
az ágyúk ellen s elfagyott
lábbal, míg repülők köröznek
fölötte, mint a karvalyok?
Van, ki a sárban áll, fiával
vállán s a tankokra mutat:
– Ezeket küldi a Gotáma,
hogy megépítsék az utat.
Van, ki bent imamalmot forgat:
ó te dicső lótuszvirág!
Kint haláltáborral s kolhozzal
megérkezik az új világ.
Van, ki gyökeret s jeget rágott
s futott borzalmas szurdokok
mélyén, amíg a Bráhmaputra
partjához végre eljutott;
vörös zászlók, betonállások,
szögesdrót. Tömlőn úszik át
a vizen, és ha nem lövik le,
eléri egy nap Indiát.
Mily furcsa a párás lapályon,
hol vízumot s konzerveket
vág hozzá a nyugati jóság,
meg a rossz lelkiismeret!
Golfozás közben Eisenhower
bemondja, hogy a tibeti
nép hősi harcát nem segíti,
de nagyon-nagyon tiszteli,
s a hírlapokból nyálas részvét
patakzik; dehát, ugyebár,
ez Kína belügye és hol van
a hadsereg, amely kiáll
Marx és Mao babonái ellen
a Buddha babonáiért?
Ne háborogj. Néhány nap már csak
és a nyavalygás véget ér.
A feledés jön. Közben újabb
áldozatokra vár a kar,
hogy felzokogjon. Sírba tették
rég azt, ki lengyel vagy magyar.
Tibetben bakancsok kopognak,
fegyver meg szögesdrót zörög.
Odahaza némák az utcák
és zsúfoltak a börtönök.
Nyugaton virágzik az üzlet,
zabál, tipródik és röfög
az öngyilkos jólét. Őrlődünk
a kettős malomkő között.
Ülök az éjben. Hol találok
vígasztalást az ég alatt?
Nyomorult, ki eljött hazulról,
nyomorult, ki otthon maradt.
 

(London, 1959. május*)

 

 

 

Nagy Imre szelleméhez

(Halála első évfordulóján)
Ezerszázan fekszünk a recski mészben,
ha nem te jössz ötvenhárom nyarán
s adsz mindnyájunknak életet. Így lettél
apám után apám.
Zsuzsa mellettem ül. Nélküled régen
húsz altatót vesz be a körúti
cselédszobában. Andris sincs, ki ott kinn
a szomszédék macskáját kergeti.
Nincs nélküled se napfény, sem az ablak
árbócszerű visszfénye a piros
almán előttem, se rózsa a kertben.
Kezem sincsen s alatta papiros.
Téged rúgtak be helyettem a sírba.
Nem tudtad róluk, hogy gerincedet
törik ketté, mert nem tudsz meghajolni
s a helytartó hazudik s hiteget?
Mért akartál meghalni mindenáron?
Hogy példát adj, mint végzi az igaz
ember? s aztán a titkos tárgyaláson
belédfojtsák bátor szavaidat?
Mért nem jöttél ki? Török, osztrák, német
orosz s hazai bitangok alatt
talán még mindig nem elég Batthyány
teste dagasztja a magyar sarat?
Mért nem jöttél ki? Az ország utolsó
reménye voltál. Most, a síron túl
hűs fáklyafény vagy a történelemben –
s hány év kell, míg egy másik újra gyúl?
Mért nem jöttél ki? Párizsban lakhatnál
s egy nap tán elkísérhetnélek én,
hogy megnézzük a Fejedelem házát,
s kilenceset a Quai Malaquais-n.
De nem jöttél ki, mert önzés s ravaszság
nélkül éltél s a végső bölcsesség
titkait tudtad. Kihajtottad, és nem
kortyonként nyeled, mint mi, az epét.
Mért jöttél volna bujdosni nyugatra,
hol a pénz beszél s az ember ugat?
Eladnak ezek mindent és mindenkit,
az anyjukat is, meg önmagukat.
S van-e választás a hét hájjal megkent
tömeggyilkos moszkvai banditák
s Washington gyáva, rothadástól gennyes
hülyéi közt, míg ilyen a világ?
 

(London, 1959)

 

 

 

Egy kollaboráns íróhoz

Akadtak magyarok, akik
a mongol hódítót kalauzolták.
Egy év múlva levágták mindük orrát.
És a törökök besúgóival
mi történt hatszáznyolcvanhat után?
Karóba húzták őket Pest-Budán.
Az osztrákok szolgalegényei
jobban jártak. Túlságos hosszúra
nyúlt a megszállás. Bedőlt sírjukon
bogáncs nő: az utókor bosszúja.
Az ávó fogdmegjeiből néhányat
felhúztak. Ezt még velem együtt nézted
a Körúton. „Népharag”, koncedáltad.
Hosszú távon, mondjad, miben reménykedsz?
 

(London, 1959)

 

 

 

Borisz Paszternák halálára

Köd szállt le, ráfeküdt a tájra
és minden tornyot megevett.
Vagy nem köd volt, csak egy raj sáska
öntötte el a kerteket
és nyomban mindent lelegelt:
indát, virágot, levelet.
Vagy csak úgy tűnt, hogy lelegeltek
mindent, mert sarjadnak a kertek
mélyén az örök gyökerek.
Vagy látszat volt a pusztítás is,
mert a sáskának nincs foga,
s vérré a föld s a fák gyümölcse
belében nem válik soha?
Talán nem emészt, csak nyeldeklik,
s mikor azt hinnéd, hogy hasát
telíti, a fűszálak éles
nyársára húzza fel magát?
Vagy őt rágja ki a gyomorsav,
s azt konzerválja, mit benyelt,
és herbárium-potrohából
egyszer gyűretlenül kilábol
virág, fű, inda és a kert?
De ki tudja, hogyan kérődzik
az ámokfutó hatalom?
Kabátzsebéből száraz skalpok
peregnek szét az avaron.
A leírt szó hazugság nála,
a hírnév nyomtatott halál.
Még jó, hogy annyi titkos cső van
az ember lelkében, ahány
hajszálér fut testén keresztül,
s hogy gyökér is csupa cső,
és cső a tolla meg a verse,
amely másokkal összenő,
s az is jó, hogy szitává lőtték,
mert így lett csupa lyuk meg cső,
a szenvedések csatornája,
a vezeték s a vezető,
és azt is tudta, hogy márvánnyá
csupán szivacsból válhat ő,
s hogy lyukasabb a nádasoknál
a tömör anyag meg a kő.
Áldás volt rajta, mert gyalázatot
szórtak reá, de nem dicséretet,
míg élt, teste négyrétre vágatott
s a Kreml falán többször kitétetett.
Derű s boldogság leng azon,
ki észre sem veszi a meztelen
hatalmat; csak a hatalom
árnyát nézi az emberen,
aki nem hál, nem él vele,
nem néz sem jobb, sem balfele,
sem egyfele, sem kétfele,
de sokfele és elfele,
s ha belehal,
úgy becsülettel hal bele.
Áldás azon, aki az életet
szerette. Ez szigorúan tilos,
meg az élet tragikus tudatát,
mit nem tűr el
az optimizmust játszó butaság,
áldás azon, ki arról írt,
ami kínos
a hatalmasok fogdmegjeinek,
s kinek tintáját fizetetlenül
itta a papiros,
s ezért most ott lebeg
a papiros felett,
áldás azon,
ki nem hallgathat, ha elhallgatott,
mert verseit karban mondják tovább
a hallgatók.
A sztetoszkóp sem rezonál tovább
szíve felett,
s Oroszország meg sokkal szomorúbb
és hidegebb;
elhallgatott, de megvan a szöveg,
ezt suttogják a titkos járatok,
a gégék és csövek,
őt hurcolja a nagy menet, amelynek
bokája feldagadt,
a véghetetlen orosz katakombák
gyámfalai alatt,
ott viszik Dosztojevszkijt,
Bergyájevet, Gogolt,
a holtakat az élők,
az élőket a holt,
jaj, szörnyű Oroszország,
mikor jön az idő,
amikor kertjeidben
a virág újra nő?
 

(London, 1960. június)

 

 

 

Long Barn

Madár szól. Nagy, ezüst halak lebegnek
a láthatár alján, a domb fölött.
A házon repkény. Most galvanizálja
a mozdulatlan őszi délelőtt.
Mikes Gyurkával járunk, nagyon lassan.
Minden tárgy éles, domború – merő
gyönyörűség. A lábunk lomha inga,
a könyökünk, mint bevont evező.
Koestler Zsuzsával ül a pázsit szélén.
Sejtettük, hogy közeli rokonok.
Ha fordulunk, egy-egy szófoszlányt hallunk.
Nem kell figyelni. Úgyis tudni, hogy
miről beszélnek. Milyen szép és szimpla
volt a világ és életük, amíg
hittek. Azóta okosabbak lettek,
de a hazugság jobban boldogít.
Megyünk tovább. Még tisztább s élesebb lett
a táj, az ösvény, a vörös kövek,
a tölgyek, melyek lábunk elé dobták
lombjukat, mint az imaszőnyeget,
Mikes profilja, a fűszálak éle,
Cynthia és Csé hangja a csukott
zsaluk közéből, a hullámvonalban
szaladgáló diószín mókusok –
mint hogyha mindez emlékezetembe
akarná vésni magát s én magam
is erre vágyódnék, egy ismeretlen,
cerebrális gyönyörtől boldogan –
mi tette ezt? A tegnap éji hosszú
beszélgetés varázsa? vagy hogy egy
saját halálát nyeldeklő világban
szabad vagyok még? hogy itt lehetek
barátaim közt? vagy a múlandóság
állt meg s azt hiszem, hogy a perc örök?
vagy a díszlet? az angol ősz fensége
és nyugalma a pusztulás előtt?
Nem tudom. Csak azt tudom, hogy az élet
tájai közül ez a táj marad
meg emlékemben s a halálos ágyon,
ha megsegít egy tiszta pillanat:
ezt látom. Koestlert a füvön Zsuzsával,
Mikest mellettem. A dombok mögött
gyűlik a köd. Hová lesz az időben
a mozdulatlan őszi délelőtt?
 

(Long Barn, Kent, 1960)

 

 

 

Fehér egerek

Oly szörnyű szaporák szegények,
tenned kell, szívem, valamit –
így szólt hozzám a feleségem
és én felkeltem, mint akit
megbántottak, hogy végrehajtsam
a halálos ítéletet,
s úgy is, mint az, ki fél, mert tudja,
hogy ő is sárból vétetett.
Nagy ég, milyen viháncolással
köszöntöttek az egerek!
Orrukkal egymás fartövében
szánkázgattak a meredek
lépcsőcskén, s hogy harapták egymást
s marták a trágár kicsikék!
Azt képzeltem, a régi Rómát
látom, Szodomát, Ninivét.
Fogtam a kalickát, kiráztam
őket, majd rájuk húztam a
fogantyút, hadd vigye le gyorsan
mindüket a Niagara.
De nem! A habzó örvény nem bírt
velük: életéhez a száz
egérke jobban ragaszkodott
mint önnön sodrához a víz,
úgy cikkáztak, mint a gátugró
lovak, mint fehér agarak,
és ugrándoztak, szökdécseltek,
akár a repülőhalak,
én meg a fogantyút markoltam,
húztam, rángattam, de hiába,
a víz nem jött s én rámeredtem
az iszonyú lubickolásra,
s álltam dermedten, míg az őrült
uszoda elpihent s amíg
a víztükör alatt sorjában
kinyúltak gyenge lábaik.
Már mentem és futottam volna,
amikor észrevettem, hogy
az árnyékszék deszkáján nyálas,
nyamvadt egérke kuporog.
Piros szemével hálatelten
figyelte arcomat; úgy ült
vacogva, mint a tengerész, ki
hajótörésből menekült.
Nedves boldogságában hozzám
imádkozott, az egerek
urához, ki megadta néki
a mindennapi kenyeret,
aki a rágcsálóknak hintát
s tágas kalickát faragott,
s aki ellen, ha vízbe dobja,
sem érez semmi haragot.
De rózsaszín madárlábával
oly görcsösen kapaszkodott
meg a deszkában s oly szerelmes
szemmel nézett arcomba, hogy
elfordultam a fal felé, majd
behúnytam mind a két szemem,
amíg lassanként hinni kezdtem,
hogy nincs egér, csak képzelem.
S hirtelen úgy éreztem: nőni
kezdek, mint aki isteni
hatalmát kellő méltósággal
s kegyetlenséggel viseli,
és egyre nyúltam, magasodtam
s egyúttal összezsugorodtam
és töpörödtem, mialatt
nőttem, mert gyilkos sem lehettem
úgy, hogy ne legyek áldozat,
s végül húnyt szemmel látni kezdtem
a kisegérben magamat.
Térdem megcsuklott, émelyegtem,
aztán futottam gyorsan, át
a konyhán s kinn a nyirkos kertben
átkaroltam egy almafát,
de előttem még ott keringett
az egér vörös kis szeme,
és végighánytam a ruhámat
én, az egerek istene.
 

(London, 1961)

 

 

 

Zsuzsával Firenzében

„Nem félek”, mondtad múltkor, „a halált elviselni.
Benneteket sajnállak, mikor már nem leszek.”
Az Uffiziben tegnap bementünk Botticelli
Tavaszához. Holt fáradt voltál. Én ideges.
Flórához hasonlítasz. Lestelek, míg alatta
álltunk. Derekad íve; nemes, okos fejed
az elmúlás árnyával; szemed örvös galambja:
pontosan, mint az övé. Vajon észreveszed?
Nézted, vállad megrándult, de ajkad nem nyílt szóra.
Elvittelek a Loggia fölötti eszpresszóba.
Ott lerogytál. Töprengtem: mivel ámítsalak,
szerelmem? A haláltól mindhiába akarlak
megvédeni. Éjente, ha a kíntól nem alhatsz,
reggelig simogatom töredező hajad.
 

(Firenze, 1962)

 

 

 

Svéd rokokó

(1770 körül)
A szán ott áll a ház előtt.
Egyszerre száll a szánra fel
Ulla kisasszony balfelől
s jobbkézről Carl Michael.
A fehér póniló szalad.
Ropog a hó a ló alatt
s a Mälar rianó jege
durran, mint a pezsgőspalack.
A gavallér a hölgyre néz
és azt gondolja: Ulla ez.
Ma Rosé d’Anjou rózsaszín,
holnap habcsókszín hulla lesz.
A hölgy a gavallérra néz:
ez Bellmann, aki verset ír.
A csillár holnap rászakad,
de poétát nem fed be sír.
Egy menüett a füttyduett.
A fogadó a parton áll.
És fateteje oly hegyes,
hogy hercegeknek imponál.
Lelépnek. Bellmann abrakos
tarisznyát köt a ló elé:
az nem zabál, s alattomos
pillantást vet a nő felé.
A füst benn késsel vágható,
akár a bab s a sonkaszag.
A hölgy, miként ez várható,
a lépcsőn rögtön felszalad.
A gazda Bellmannra köszönt
egy pohár aqua vitae-vel
és megkéri a társaság
nevében: még ne menne fel.
De ezek itt Voltaire-bolond
racionális cimborák,
kikre egy költő-lepke nem
pazarolhatja hímporát.
A pulton át egy flaska bort
kap fel – provenszi költemény –
s egy tál ánizsos süteményt,
mely így jó csak, ha kőkemény.
A manzárd szoba illatos
és be van fűtve módfelett.
A rézkarcon Gusztáv Adolf
lovagol a komód felett.
Ulla az ágyon várja őt,
ahogy mamája szülte meg
huszonkettedfél év előtt,
habár így jóval tüzesebb.
Fektében hosszú combjait
magasra húzza; de mivel
rokokó dáma s szégyenlős:
arcát kezével fedi el.
Bellmann a tálat leteszi.
A szőke, karcsú nőre néz
és ott kezdi csókolni, hol
leggöndörebb a szőkeség.
És azt gondolja: Istenem!
mint tüskedisznó, drótkefe.
S ez kell neki! Ki ültetett
íly rút perverziót bele?
Míg Ulla: ezt a primitív
csiklandozást nem élvezem.
De eltűröm a versekért,
hol majd örökre él nevem.
Most Bellmann az ablakhoz lép,
hogy behúzza a zsalukat.
A napfény száz forgácsot szór
a hóra, mint a gyalupad.
A póni áll a kapunál.
Felnéz. Nem eszik abrakot.
S mert nincs nadrágja, láthatón
és nagy mértékben izgatott.
Egy pillanat: – s találkozik
a költő meg a ló szeme.
„No nézd a féltékeny dögöt!
Hogy ott enné meg a fene!”
Fenn becsukódnak a zsaluk.
De lenn, a fogadó alatt
a póniló nyüszít, kirúg,
prüszköl, tarisznyájába kap.
Mint aranyeső, száll a zab.
 

(Stockholm, 1962)

 

 

 

Noteszlapok

 

(London, 1958–1963)

 

 

 

Haladás

A fejlődés, mit Darwin, Hegel,
Marx s Ford ígért, megérkezett.
Tökéletesítjük a gépet,
nem az embert a gép helyett.
A roppant lakomán felesszük
a földet lábaink alatt,
meg az atmoszférát felettünk.
Az eresztékek inganak.
Energiát zabál és árut
okád a szörnyű szerkezet.
Egymást faljuk fel, ha tovább fut,
éhenhalunk, ha megreked.
 
*
 
„Termelésből fakad a jólét.”
Ez ellen nincs instancia.
S mi fakad majd a szívdöglesztő
jólétből? Dekadencia.
 
*
 
A technokratát csak a pénz
érdekli: ez a jelleme.
Mindent legyárt, amit lehet
és semmit, amit kellene.
 
*
 
Állásról, üzletről, zabáról
s autókról fecsegünk egymásnak.
Csak barbároknak nincsen múltjuk,
csak tegnap nélkül nincsen másnap.
Arra sodródunk egyenest,
hol fajtánknak még sírt sem ásnak,
és abból sem lesz haladás,
ha vége van a haladásnak.

 

 

 

Bossuet

Híres beszédeidből mi maradt?
 
Szavak – nagyhosszú lé.
Végleg beomlott rád a síri hant,
 
szegény Jacques Bossuet.
A keserű igazság hangja ez,
 
és nem a bosszúé.

 

 

 

Feleségemhez, mikor Sartre egyik egzisztencialista művét olvasta

Nagy marhaságot ír megint?
 
Olvasd tovább, szivem.
Jean-Paul Sartret nem érdemes
 
megcáfolnunk, mivel
egy vagy két oldallal odább
 
ezt maga végzi el.

 

 

 

A század filozófusai

Heidegger?
Nyelvi epilepszia.
Nekem nem kell se este,
se reggel.
Russell a matematikában
kereste a bölcsészetet.
De tévedett.
Dewey mondja: a tudomány
ne legyen moralista.
Így lett a tudós piszkos,
az atombomba tiszta.
Alfred J. Ayer.
Az ő fejében nem pezseg
az ájer.
Santayana.
Az ember őt ajánlja.

 

 

 

Ráció és empíria

Az átkos középkorban
azok a régi bárgyúk
hunyt szemmel gondolkodtak.
Milyen a mi korunk?
Szemünket tágra tártuk,
de nem gondolkodunk.

 

 

 

Wittgenstein

Itt kétszer kettő, túlnan négy:
logikáddal nem sokra mégy,
mert minden, ami logikus,
merően tautologikus.
Sokaknak irritáció,
mi nékem reveláció:
a Wittgenstein-i ráció.
Éljen az inspiráció!

 

 

 

Pablo Neruda

Végeztem ma Nerudával:
elolvastam, megutáltam.

 

 

 

Federico García Lorca

Huszonnégy éve olvastam először
öt vagy hat versét. Hőmérsékletem
harminchét kettőre szökött; arcomhoz
két langymeleg pamacs tapadt; lihegtem
az élvezettől; köröttem fénygyűrűk
kezdtek keringeni; metaforái
szökőkútjába ugrottam, hadd verje
vállgödrömet a sok sugár; az élet
s a halál elvesztették köznapi
unalmukat; fülembe fekete
kancák dobogták verse ritmusát
patkótlan lábbal; asszonáncai
zenekarát hallottam messziről;
azt éreztem, hogy több lettem magamnál
s oly gondtalan, mint őrült csókolódzás
közben, egyszerre boldog s izgatott.
Huszonnégy éve voltam így először
Lorcával és még most is így vagyok.
 

(1959)

 

 

 

John Milton

Ma már Milton-paródiának hangzik
mindegyik verse. Lekopott a festék
portréjáról, min nagyképűség ásít,
ál-klasszicizmus, bombaszt és üresség.
Embernek is hitvány volt s nagypofájú.
Erénycsőszt játszott s az égig dicsérte
Cromwell mészárlásait. Puritánok
dudája! Mindig dagadt az erszénye.
S hogy mocskolta a kivégzett Stuártot!
A király fia, mikor végre trónra
került, nagylelkűn azonnal kegyelmet
adott neki. Én fölhúzattam volna.

 

 

 

William Butler Yeats

Mondják, hogy semmi látható
hasonlóság nincs közte s köztem.
S ez így igaz, mert láthatatlan
csatornák kötnek vele össze.

 

 

 

Menánder elveszett vígjátékaiból végre megtaláltak egyet, a Düszkholoszt

Pársoros töredékeit
olvastam egykor. Mily nagy élvezet!
S mily tragikusnak tűnt, hogy mindegyik
komédiája végleg elveszett!
Átkoztam a gyújtogató, gonosz
Alit és Montferrat elvetemült
katonáit. Most itt a Düszkholosz.
És milyen tragikus, hogy megkerült!

 

 

 

Tizenhatodik születésnap

Unott vagy, lusta, közönyös,
nem tudsz még ortográfiát,
és nem köszönsz, ha köszönök –
hadd kérdem, míg anyád imád
s apád oly nagyra van veled:
mi lesz veled, szegény gyerek,
ki tévét kaptál nyakleves
és autót nevelés helyett?

 

 

 

Marx sírjánál

Megcsaltak és csalók elporladt szentje!
Az ipari forradalom ad ennünk,
nem te.

 

 

 

Egyesült Államok

Kacatgyűjtés az életünk.
A városok szétesnek.
És annyi villanyt égetünk,
hogy egyre setétebb lesz.

 

 

 

„A mennyiségi változás minőségi változásba csap át”

Mennél több autót gyártanak
s mennél több autót vesznek,
annál vacakabbak lesznek
a kocsik. (Szintúgy a vevők,
a gyárosok s a szerelők.)

 

 

 

Zsidó szállóige

Egy hasszid rabbi mondta:
– Jó, hogy az Isten nem lakik
a földön. Mert naponta
bevernék az ablakait.

 

 

 

Németország

Néhány hónapja újra láttam
s megrándítottam vállamat.
Utoljára Weimar alatt
éltem Berlinben, mielőtt
a náci dögvész rászakadt.
Később vágóhíd lett s romhalmaz.
Ma már üzleti vállalat.

 

 

 

Birkbeck Road 62.

Kis házunk címe. Itt lakunk.
Bútorunk ócska holmi,
de van sok könyvünk. Olvasunk;
több nem kell. Boldogak vagyunk,
hogy élhetünk s tanulhatunk.
Lenni; nem birtokolni.

 

 

 

Macska és rigó

Andris visít a kertben.
Minő ribillió!
Macskánk az almafánál,
szájában egy rigó.
Hárman futunk utána.
Túlnan, a kavics-úton
szomszédnőnk áll, Mrs. Rye,
ki a macskának szurkol.
Én elkapom a bestét
s mindjárt Zsuzsa kezébe
nyomom, aztán megnézem
a rigót. Nem lett véres.
Leteszem magam mellé
a fűre. Fényes tolla
ragyog. Azonnal elszáll.
Már elfeledte volna
a macska izzó száját?
Eközben feleségem
Mrs. Rye-jel vitázik:
– Magát sehogysem értem.
Ilyen jó, jámbor asszony!
S mégis neheztel, mert mi
nem engedtük a szegény
kis énekest megenni!
– Madárral táplálkozzék
a macska: így rendelte
az Úr öröktől fogva.
Mért avatkozik ebbe?
– Mert az erősebb ellen
a gyengébbet szeretjük.
Ha módunk van, megmentjük
és szabadon engedjük.
Ha rám hallgat, ezentúl
maga is ezt csinálja!
– Hallottam. Jöjjenek most
át egy csésze teára.
S ha meglátom, hogy csirkét
hoz a piacról, lelkem,
átszaladok magukhoz
és szabadon eresztem.

 

 

 

Andris nem eszik

Több mint két hónapja, hogy Andris
csak úgy ímmel-ámmal eszik,
hiába kérleljük, vagy rakjuk
eléje kedvenc étkeit.
– Egyél, fiacskám, hadd nőj nagyra,
szól nagyanyja s átöleli,
de Andris eltolja a tányért;
ha cukorkát hozunk neki,
a szomszédban elosztogatja.
A doktor azt mondja: konok,
de nem hiszi, hogy beteg volna.
Én azt látom, hogy lefogyott,
Zsuzsa elsápad, mikor ránéz.
Ma délben egy pohár vizet
ebédelt. Ekkor eldöntöttem:
nem nyugszom, míg végire nem
járok az ügynek. A szokottnál
is tovább játszottam vele,
majd vöröspecsenyézés közben
megkérdeztem, már est fele:
– Ugye, rossz dolgod van itt nálunk?
Nézem. Szeme csupa derű
és kristály. Nem érti a kérdést.
– Dehogy rossz, nevet. – Nagyszerű.
– Akkor mért nem eszel? csapok rá.
Felnéz reám. Megint nem ért.
De most ezegyszer elárulja
magát. – Hát nem tudod? Ezért.
Ezért? töprengek és derengni
kezd végre bennem, hogy mi van
a dologban. Csak óvatosan
pedzem. – Nem eszel, kisfiam.
Okos vagy. Jól van. Nem eszel, mert…
mert aki eszik, az… hogyan
is jár a gyermek, hogyha eszik?
– Megnő, mondja szomorúan.
Hát így vagyunk! És hátradőlök
a székemen. Elképzelem,
hogy Zsuzska s Andris így maradnak
meg kis házunkban énvelem,
hogy nem lesz soha múlt belőlünk,
s az idő sose veri szét
boldogságunkat, és fiammal
örökké vöröspecsenyét
játszom alkonykor. Andris közben
felmérte hallgatásomat
és elmosolyodik: – Nem értesz,
mert buta apucika vagy.

 

 

 

T. Gy. fiatal barátomhoz, mikor költeményében heves szemrehányással illetett, amiért elmenekültem Magyarországról

„Tudod-e”, kérded, „mit tettél magaddal,
mikor elhagytad a hazát?” Nagyon
is jól tudom. Másodszor emigráltam,
hogy szabadon írhassak és agyon
se üssenek. Több kollégám volt már így.
Nem hiszed? Fogd a lexikont és nézd meg
Victor Hugo, Mann, Dante, avagy Heine
életrajzát. Akkor talán megértesz.

 

 

 

Sorok egy üveg francia konyak mellé, mely konyakot egyik angol jóbarátommal juttattam el a címzettnek Budapestre

Vezércikkedben hazaárulónak
s hazugnak titulálsz. Vajon ki lódít
s árul hazát? Te is tudod, ha józan
vagy nagyritkán; nemhogy az olvasóid.
Más voltál régen. Hány rohadt nyilasnak
húztad el nótáját! Hogyan szerettek
s tiszteltek, míg lelkedet e nem adtad
Hruscsovnak s a delírium tremensnek!
Vedd e konyakot és ürítsd a múltra!
Tudom, megiszod, akárhogy is fulladsz
e vers miatt. Prószit, Parraghi Gyurka!
És ne dohányozz, mert könnyen kigyulladsz.

 

 

 

Gyűlöllek, ám csodállak

Te vagy korunk hőse,
Boldizsár,
nincsen nálad fürgébb
lócsiszár,
mindig eladtál mindent
és mindenkit,
a tehetségedet is,
bár nem volt mit.

 

 

 

Egy örökifjúhoz

Kérkedsz, hogy nincs baj, mert még forr a véred,
sportolsz, zabálsz és tyúkokra vadászol.
Hiába hencegsz. Régen elítéltek,
s az egészség sem véd meg a haláltól.

 

 

 

Keresztnév

Kisfiúkat György, George és Jorge névre
nem keresztelnek többé már, mint egykor.
Mi lesz itt velem? Eltemetnek élve,
még a nevem is kiment a divatból.

 

 

 

Kínrím New Yorkból jövet

Manhattan.
Boldog voltam, mikor odább
menhettem.

 

 

 

Repülő csészealjak

Fénysebességgel szálló, csodás lények
jönnek hozzánk folyton. Mi a fenének?
Hogy tanuljanak tőlünk. Ez világos.
Ugyan mit? Azt, hogyan kell elkövetni
hatékonyan s gyorsan öngyilkosságot.

 

 

 

Szökőkút a Concorde téren

Hány éjjel nyögtem ezt magamnak Recsken:
„A Concorde téren zubog a szökőkút,
másnak zubog s én egy gödörbe fekszem.”
Most itt zubog előttem a szökőkút.
Másnak zubogj, ha a gödörben fekszem!
Már nem vagyok olyan önző, mint Recsken.
 

(Párizs, 1958)

 

 

 

Az óra

A vers okosabb nálam:
inkább lett, mint csináltam.
Szerzője sótalan.
Akár a kronométer.
Versem számlapját nézd meg
és megtudod, mit én nem
tudok: hány óra van.

 

 

 

Arthur Koestler, Robert Graves

Csak Koestler hordja hátán az idő tarisznyáját.
Sejtek s bolygók közt fel-le utazott.
A Darkness at Noon mint Voltaire Candide-ja.
Kelj fel, Jairus lánya! Jeremiás nem írta
le még Nyugatot.
Graves a Sötét Istennőt kereste. Most Majorcán
ül a sövényen. Ha nem vigyáztok, itt a vége!
Hiába mondta, s hányszor! Pusztulnak. De ki bánja?
Ő addig nevet rajtuk, míg ott ragyog utcája
végén a tenger kékje.
Harcoljak vagy röhögjek? Kár volt értünk? Nem volt kár?
Mellet mutassak? hátat fordítsak? Hasztalan
kínlódom a kérdéssel. Tudom, hogy mindkettőnek
igaza van.

 

 

 

Vendégmunkás a vonaton

Veronában szállt fel. Vagy negyven éves
s nagyon borostás. Ládáját letette
a folyosón s kissé meghajtott térddel
állt egész éjjel, át Németországon,
Ostende s London felé. Fülkénk sarkából
láttam, hogy olykor egy kortyot iszik
a demizsonból és gesztikulál.
Kimentem és két ablakkal odábbról
figyeltem. Nem volt ittas, csak éppen
jókedvű, s folyton-folyvást énekelte,
hogy ’l piu bella cosa del mondo,…
és rá a rímet: un culo rotondo.
S ehhez a gesztus: mintha simogatná
nótája tárgyát. Szórakozz, gondoltam,
ha már nem néked szólt a reneszánsz.
Útitársunk, egy piszkosszőke angol
fiatalember is kijött és néhány
percig faképpel figyelt, azután
merev felsőajkkal fülembe súgta:
– Fogadjunk, ez a talján sem viszi
sokra minálunk! Kurtán felnyerített
szájpadlása alatt: – S mit szól a nyelvhez,
melyen a nő hátulja hímnemű?
Hi! hi! – Bement és én sajnálni kezdtem
az olaszt: hogy mi lesz vele Londonban,
hol lenézik jókedvéért, ahol
méregdrága a bor s ahol szegényen
nemhogy kerek, de még talán ovális
női hátsót is aligha talál.
Majd megnyugodtam. Nem kell félteni
barátunkat. A megaláztatást
kibírja majd; tán észre sem veszi,
s úgy éli túl, ahogy a népe is
túlélt gótot, vandált meg longobárdot.
Nem sajnálni, irigyelni kell őt,
kit a világ baja nem érdekel.
Saját baján is túlteszi magát,
s míg én az ő baján gondolkodom,
dalol, mert sejti, hogy a víz felett
tartják a kerek női fenekek.

 

 

 

Tudományos világkép – van ilyen?

Demokritosz, Galilei,
Newton, Kopernik kanonok –
a nap nem az űr közepe,
s hasíthatók az atomok;
Gassendi, Marx, Delamettrie,
Holbach: az anyagelvűség,
bár elméletnek megbukott,
tovább virul, mint párthűség;
Liszenko, Jung, Freud, Skinner, Spock,
Pavlov: jaj poshadt tökbefőtt,
jaj éji kandúr-zenekar
a tudományos háztetőn;
jön a friss kozmogónia,
roppant merész! aki tanul,
izzad, gürcöl, megérti, de
mire megérti, elavul;
nyugton három dimenziós
fenekemen sem ülhetek:
a fizika évente új
dimenziókat szül nekem;
s a fordított idő! talán
elérek minden csillagot,
ha nincs jövő, csak múlt: oda
visz a negatív villamos;
kérdéses, merre megy velünk
a mozdony: száguld, vagy tolat?
megtudjuk-e, hogy a világ
nem óramű, de gondolat?
Bújjam a tudós könyveket,
vagy hagyjak föl velük, mivel
az ember abból profitál
főként, amit nem olvas el?

 

 

 

Arccal Kína felé

– Barátim – szólt a régi római
hajdan –, ne féljetek!
Harcolnunk nem kell. Barbár gótjaink
majd csak megvédenek
a többi barbártól. Viduljatok!
Így ő. De tévedett.

 

 

 

Emigráció

Tanger, Rio, Velence –
három földrész a jussom.
S mi minden jut eszembe,
mit otthon nem engedtek,
hogy az eszembe jusson!

 

 

 

Van-e honvágyam, kérded

Rokonaim, barátaim
közül már éppen eleget
aláztak, kínoztak és öltek
meg amazok és emezek,
hogy a folytatást jobb Londonban
élnem végig. A sok halott
éppúgy fáj, mintha otthon lennék.
De itt ordíthatok.

 

 

 

Szerény deklaráció

Szovjet nacsalnikok,
jenki hülyék helyett,
hazai cenzorok,
párttitkárok helyett,
siker, pénz, kényelem
és törtetés helyett
tudjátok mi vezet?
A lelkiismeret.

 

 

 

Recrudescunt

Amerikában, negyvennégy dögletes
nyarán éreztem ugyanezt, ahogy
a híreket hallgattam Budapestről,
és szégyenkeztem, hogy szabad vagyok.
 

(1958)

 

 

 

Alkony a Várhegy felett

Ülök az esteledő kertben.
Az ég kupolája remeg.
Hogy szerettem a pesti partról
az alkonyt a Várhegy felett!
Hányszor néztem! Többé nem nézem.
Szamár vagy. Hunyd be a szemed.
S mindjárt meglátod! Soha nem volt
szebb alkony a Várhegy felett.

 

 

 

Szerelmes versek egy haldoklóhoz

 

 

 

 

(A függönyöket mind behúztam…)

A függönyöket mind behúztam,
hogy elkülönüljek veled.
A napfény szúr, akár a részvét,
a félhomály időtlenebb.
Sétálni mindig éjféltájban
indulunk, ha már üresek
az utcák és nem láthat senki.
Le a Hammers Lane meredek
aszfaltján ballagunk a parkba.
Négy éve, amikor ide
költöztünk, mondtad, hogy ennél szebb
parkot nem láttál még sose:
berilzöld fű, shakespeare-i díszlet,
pogány fagyöngy, álomvilág,
erotikus moha s az útra
boruló, óriási fák.
A kavics csikorog alattunk.
Egyik kezemben a kezed,
a másikkal – ne lásd meg! – gyorsan
megtapogatom zsebemet,
hogy velem van-e a fecskendő
s a halálos morfin-adag.
A levegő zizeg. Feljajdulsz.
Állunk a roppant fák alatt.
Kegyetlen, fekete barlangbolt
az ég is. Mindjárt rádszakad.
 

(London, 1963. június)

 

 

 

(Együtt vagyunk egész nap…)

Együtt vagyunk egész nap. Tíz-tizennégy
órát beszélgetünk. Minthogyha foszló
szöveteddel próbálnám összevarrni
magam megint. Rendszerint sikerül.
A rémlátások éjjelre maradnak.
Ma azt álmodtam, hogy búvár vagyok,
s testedben úsztam, tüdőd lüktető
algája mellett és vérereid
feszülő virágszárai között,
mint nyugtalan hal az akváriumban.
Egyszerre apró, majdnem láthatatlan
sejtek kezdtek esőzni, mintha csak
vöröspaprikát szórnának reád.
Rátapadtak ereidre, megnőttek,
nyálkás hínárként úsztattak szíved
felé, ellepték csigolyáidat,
dagadtak és tenyésztek, míg testedben
nem volt már más, mint burjánzó moszat,
jaj, hova lettél? Fuldokolni kezdtem,
s felordítottam. Csuklómat tartottad:
– Ne félj, csacsi. A lélek halhatatlan.

 

 

 

(Kikísértem Évát a rózsafák közt…)

Kikísértem Évát a rózsafák közt,
meg Andrist, kit elvisz magával nyárra.
Az ablak mellett állsz, halálfehéren
s félkézzel, könnyen integetsz utána.
Aztán megfordulsz. Az autó elindul.
Tudod-e, hogy most láttad utoljára?
Vigyázz, nehogy valamit is elárulj!
Csigalépésben megyek át a kerten.
A kék karosszékben ülsz, megfeszített
szájsarkokkal s azt kutatod szememben:
mi fűz még hozzád? illem, kötelesség,
vagy nem múló szerelmem?
Egy pillanat csak; és mindjárt megnyugszol.
„Mesélj magadról”, mondod végre fáradt
hangon. „Oly sokkal maradtál adósom.”
És én beszélek. De te kitalálod,
mire gondolok. És erről hiába
panaszkodnánk egymásnak.
Ketten ülünk itt szemben a halállal
s a nyári alkonyattal.
A fiú elment. És a gyermek gyermek:
hideg és irgalmatlan.
És gyűlölni fog téged, mert elhagytad,
s engem, mert itt maradtam.
 

(London, 1963. június)

 

 

 

(Zoltán egy éve minden orvosi…)

Zoltán egy éve minden orvosi
folyóiratra előfizetett,
és bújta őket, hátha valahol
felfedezték a rák ellenszerét:
s akkor, tudtuk, repülőgépet bérel,
elmegy velünk oda és meggyógyíttat,
ha egy millió fontba is kerül.
Reménykedtem. De most tudom, hogy késő,
s ha lenne is orvosság, sem segít.
Meghalsz. Két hét, mondja Tószeghi doktor.
Meghalsz. Talán két hónap, gondolom.
Tudomásul vettem, de nem akarlak
feladni. Ezen töröm a fejem
naphosszat. Állok a fürdőszobában
s töprengek, amíg egy hang felriaszt;
jövök haza és túlmegyek házunkon;
nekiszaladok a falnak; melletted
ülök, azt hiszem, egyedül vagyok
és vitatkozni kezdek önmagammal
hangosan; folyton-folyvást keresem
a megoldást, az utat, a kibúvót,
amelyen át megmenekülsz a lét
kataklizmájából, s a kozmikus
vízözön Niagarái közt száraz
sarkot találsz magadnak, bármilyen
szerény helyecskét, hol nem ér utol
a mindenség hullaszaga s ahol,
ha meghaltál is, mégis létezel.
Talán az átmán, gondolom, az ember
legbelső magva, ahogyan a hinduk
szokták nevezni. Az isteni szikra,
a lélek, vagy inkább a lélek lelke,
a gyökök gyöke, a végső maradvány,
melyet nem hánt ki a test, a tudat
s a szenvedélyek kérge, héja, leple
alól, csupán a meditáció, ha
ugyan kihántja, és ha van ilyen
lélek, amely nem anyagból tevődött
össze, hanem az anyag törvényéből,
a törvényből, mely anyagot teremt –
ha van ily lelked, akkor nem kell félnem.
Mint téli kaptárban dideregő méhek,
úgy bújik össze a halál után
a sok milliárd lélek egy gombostű
fejénél szűkebb kuckóban, ahol mind
elfér. Ott vársz reám; pár pillanat
s megérkezem. Azonnal izzani
kezdünk a boldogságtól, hogy megúsztuk
a pusztulást. Hogyan érintkezünk
érzékek nélkül? Biztos váratlan lesz,
oly fantasztikus, mint a rádió volt
gyermekkoromban. S mit nem tud a lélek,
ha kiszabadul a test hálójából!
A lélekvándorlás. Gondoltam már rá.
Régiségekről szóló könyv került
kezembe egyszer, ezerhétszáztízből.
Egész biztos nem láttam soha még,
de címlapjáról ráismertem rögtön,
s a rézkarcokról. A kétségnek árnya
sem fér hozzá: olvastam ezt a könyvet,
s egy példányát könyvtáramban tartottam,
csak más kötésben. Borzongtam először,
majd felvidultam. Kétszáz év, ha annyi,
s az ember kimászik a temetőből
civilizált körülmények közé.
És amikor veled megismerkedtem
a szerkesztőségben! Mily kellemes,
gondoltam, bár nem újdonság. Már láttam,
ugyan hol? És, mialatt beszélgettünk,
nyársonsült hús és ázott csizmaszag
keringett köröttem; császármadár
nyelvelt kalickájából a falon,
szomszédaim az utrechti békéről
vitatkoztak; halántékom megett
hallottam mindezt, úgy mellékesen;
a félig nyitott ólomablakokból
köd szállt felém; nincs messze a folyó
– a Rajna volt, a Schelde, vagy a Maas? –
bort ittam s vártam. Aztán nyílt az ajtó.
Kint cséza állt barackbefőtt-színű
lovakkal. Elsőnek a kocsis jött be
nagy izgalommal. – Itt még nem tudjátok,
hogy meghalt XIV. Lajos?
– Na végre, szólt valaki. Majd anyád
lépett be, vagy nénéd: nem hasonlított
hozzád egyik se. Kék bársonyruhában
álltál a küszöbön s reménytelen
kifejezéssel néztél a zsivajgó,
mocskos csapszékbe. De aztán megláttál.
Nem mozdultál. Azt képzeltem: fejed
hozzám repült s két selymes, galambszürke
íriszed itt forog szemem előtt,
és szőke hajad az arcomba lóg.
Egy pillanat volt, talán annyi sem.
A csaplárosné jött a kulcs-csomóval,
s te felszaladtál a lépcsőn vele.
Így pergett bennem a film, amíg
ott álltam melletted a szerkesztőség
nagytermében. Most nem futsz fel a lépcsőn,
gondoltam akkor, nem tűnsz el szobádba,
mint az utrechti béke idején.
Így történt-e? Avagy csak képzelődöm,
hogy bekötözzem lüktető sebünket?
Van-e lélekvándorlás? Látlak újra?
Néhány évszázad még egy másodperc sincs
a sírban. És már azzal is beérem,
ha csak meglátlak s tán fel sem ismerlek
kétezerháromszázban. De vajon
lesz-e akkorra még élet a földön,
és mit csinálunk vándorló lelkünkkel,
ha nincs test, hová beköltözünk?
Idáig jutottam, mikor letetted
a könyvet. – Ülj mellém, mondtad. Tán tíz
lépés volt köztünk. Amikor felálltam,
úgy tűnt, mintha a rekamié veled
megmozdulna és csúszni kezdene
hátrafelé, egy sötét folyosón.
Bársonyruhád eltűnt; gerincedet
láttam, a sok egymás fölé rakott
csigolyát, miket nem tart össze semmi:
egy érintés és összeomlanak.
Félúton voltam feléd s meginogtam.
Halántékomat harapófogók
marcangolták, ínyemen keserű
méreg csorgott le, herémben kegyetlen
szorongás lüktetett. – Mindjárt jövök,
mondtam, de előbb hadd főzzek teát.
Kiszaladtam a szobából. Itt állok
most a konyhában s arcomat mosom.
Mire meghalsz, a könnyem is kifogy.

 

 

 

(Andris nyaral; csupán Zoltán meg Éva…)

Andris nyaral; csupán Zoltán meg Éva
 
jönnek olykor ide.
Begubództunk magunkba. Legalább így
 
nem sajnál senki se.
Megszoktam magam is a dohos házban
 
az elmúlás ízét.
Kinn bányalég a szellő és fehéren
 
izzó acél az ég.
A lefüggönyzött ablak alatt ketten
 
ülünk. Társas magány
a kriptában. De ez sem tart sokáig.
 
Foszlik a lepkeszárny.
Hányszor száz évig tartana szerelmünk?
 
S most el kell múlnia.
Tetszhalott voltam egyszer s feltámadtam.
 
Ne menj el, Júlia!
– Remélem, szép verseket írsz majd rólam,
 
mondod. Én hallgatok.
Az üveg vibrál. Kívülről az élet
 
veri az ablakot.
 

(London, 1963. július)

 

 

 

(Nyugodtan alszol…)

Nyugodtan alszol. Én a széken
gubbasztok és kezedet nézem:
milyen törékeny, hosszú kéz!
Áttetszik ujjad minden csontja
s mintha bőrödön átragyogna
a csonthártyák alól a mész.
Tudom, hogy puszta létem szégyen,
szégyen rikító egészségem,
és ingem alatt meztelen,
hideg mellem. Egész hiába
reméltem s vártam a csodára:
nem ment meg most a csoda sem.
Nincs irgalom. És ha utánad
ugornék, akkor sem talállak.
Visszhangtalan a jajgatás.
A túlparton nem mozdul senki.
A mész elporlad. Mi a Semmi?
A Semmi üres csigaház.

 

 

 

(Elaludtál. Hullahegyes az állad…)

Elaludtál. Hullahegyes az állad.
A fogyó hold besüt az ablakon.
Csuklódat fogom és hipnotizállak:
„Ne halj meg! élj! akard, mert akarom!”
Ezt suttogom ezerszer, ezeregyszer
gépiesen. Csak az ajkam remeg.
És nézlek közben, az élők kegyetlen
fölényével a haldoklók felett.
Azt szoktad hinni, hogy lelkünk a testben
csak ágyrajáró. Egyszer útra kel
egy más közegbe. Én meg úgy sejtettem,
hogy fokról-fokra s együtt múlnak el,
úgy mint te most. És nincs szer, amely használ:
besugárzás, igézet, szerelem,
sem orvosság. Süllyedő bárka vagy már;
karod foszló kötél. Elengedem.

 

 

 

(Minden reggel sárgább és fáradtabb vagy…)

Minden reggel sárgább és fáradtabb vagy.
Mikor fésüllek, törik a hajad.
Elszáradt inda a karod. Dagadnak
a rák gubói nyakadon. Az ablak
előtt kék ég, részvétlen szirtfalak.
Ma nem fáj semmid. Ülök ágyad mellett
s a kávéscsészét tartom. Hegyes melled
helyén zöld varrat, lila sebhelyek.
Ábrándozom, hogy nem kell még elmenned
és egy fél évig veled lehetek.
Szerelmem, harmincnégy kilós kísértet,
mit mondjak néked? Áldom a napot,
mert pasztell-szürke szemeid még szépek,
mert roncs testedben van még egy kis élet,
s mert így is jó. S már nem lesz soha jobb.

 

 

 

(Sápadtfehér és cserepes az ajkad…)

Sápadtfehér és cserepes az ajkad.
Halkan pihegsz. Az ablakok mögött
kupoláját rezegteti a hajnal.
A fénye tőr. Görnyedten eldőlök
a székemen. Vajon még meddig tart ez,
hogy így bámullak bamba mereven,
kutyád, ki nem tud tenni semmit? Halj meg!
halj meg! halj meg! Lecsuklik a szemem.
A szertartást látom, míg eltemetnek
e fennsíkon, a kúpos havasok
tövében, mert a hegyeket szeretted.
S én elérem az esti vonatot.
Velencében vár még reám a nyárvég:
talán két hét, talán három maradt,
mikor oly sok a nap s oly mély az árnyék.
A Lídó strandján elfekszem hanyatt.
A hullámverés zaja, örök kék ég,
s labdázó gyermekeket hallani.
Kérdem: vajon tested hajótörését
túlélte-e lényedből valami?
Déltájt kinyitom a szememet végül
s lesem, merről s mikor jön már a test,
mely téged pótol. Mert szerelem nélkül
nem élhetek. Tőled tanultam ezt.
 

(Soprabolzano, 1963. augusztus)

 

 

 

(Ötezer éve a kötelet hoznám…)

Ötezer éve a kötelet hoznám
és összekötném testedet, te drága,
hogy szellemed ne járjon vissza hozzám.
Ma azt kívánom: bárha visszajárna.
Egy ezredéve rokonok ülnének
a sarkokban, mint démonok. Mécs égne
s a percre várnánk, amikor a lélek
kilép belőled s felrepül az égbe.
Ma úgy tudják, hogy döglött állat-testét
az ember ott felejti a szeméten.
De öt érzék nem elég a mindenség
megértéséhez. Ez minden reményem.

 

 

 

(Fekete-fehér csíkos kígyók lettek…)

Fekete-fehér csíkos kígyók lettek
a napok meg az éjek útjai.
Azt kérdezed: mért maradok melletted,
ki csak borzalmat tudsz már nyújtani?
Nem gyűlölöm fuldokló köhögésed?
felfekvéstől szederjes hátadat?
a vért, a jajgatást, a verejtéket?
Miért kell, hogy meghalni lássalak?
S mit tudok érted tenni? – sziszegsz. Fussak,
hogy tíz, húsz évig ne  így  csapj le rám
vámpírnak, szörnyetegnek, succubusnak,
dögkeselyűnek minden éjszakán.
Van helyettem idegen, aki ápol.
Vagy nem tudom, hogy milyen hiú vagy,
ha engem látsz? hogy nem félsz a haláltól,
s hogy megleled magad is az utat?
Takarodj! – hörgöd. Menjek le a hegyről
Veronának; ne törődjek veled;
felejtselek el és idézzelek föl,
ahogy a börtönben képzeltelek:
harmóniának, szépségnek és fénynek,
asztráltestnek, mely köröttem lebeg;
aztán utazzam tovább Firenzének,
s ha a Via Salutatin megszálltam:
vigyek szabályos százszorszépeket
Horának Botticelli Tavasz-ában,
kivel oly egy az ajkad és szemed: –
s ha az anyagból az anyagtalanba
átsétáltál és megszoktad, talán
eszedbe jutok s eljössz egy kalandra
valamelyik holdatlan éjszakán.
Biztosan nem tudom majd soha, hogy
kék üstökösköd-testedet öleltem.
De mert szerettél, fiatal halott,
irgalmas leszel hozzám s ott hagyod
a gyönyör ezüst harmatát ölemben.
 

(Soprabolzano, 1963. szeptember)

 

 

 

A British Museum könyvtárában

Hálókabátban középkorú asszony
ül mellettem. Mocskos teniszcipőt
visel (november van) s gyapjúharisnyát:
spárgával köti fel térde alá.
Mikor kimegy, négy csikket szed elő
egy pléhdobozból. Megnézem, mit olvas:
fakszimile kódexet babilóni
ékírással, fordítás s jegyzet nélkül.
Minden reggel háromnegyed kilenckor
az oszlopok közt várom a nyitást.
Fele már ott van, a többi épp akkor
közeledik gyalog: a választottak.
A közelben lakik mind, Bloomsbury
padlásszobáiban; itt főznek, élnek,
ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk.
Ez itt a kócos nő hálókabátban.
A hosszúhajú, szőke fiú ott
az albigensekről tanul megbízás,
vizsgák s fizetség nélkül mindhalálig.
A rózsás arcú, galambősz szakállú
öregúr az univerzáliák
koncepcióját s Petrus Abaelardus
e nézetekhez való viszonyát
tanulmányozza. Negyven, ötven éve?
Lassanként már mindenkit ismerek.
Ők az én népem. Oly országból jöttem,
hol nem tűrik azt, aki önmagát
meg tudja váltani. Irigykedem
reájuk s kissé szégyenlem magam.
Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak
könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak
tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó
küldött, ki rosszul bár, de megfizet.
Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám.
Minden nap ünnep nékik és vasárnap
otthon ülnek, régen holt kultúrák
délibábjai között egy világban,
ahol már többé nincsen kultúra.
Ismeretlen istenek terítettek
selyemszőnyeget lábaik elé.
Gránitkolostort emeltek köréjük,
hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik,
pénz nem csörög, de van még értelem.
Ha majd felülnek a halálos ágyon,
elmondhatják, hogy nem éltek e földön
hiába, mint a többi milliók.
 

(London, 1964)

 

 

 

Az epheszoszi könyvtár

A homlokzat még áll. A rétek zöldje
 
bebújt az ablakok meg a boltívek
közé. De az emberméretre készült
 
remek márványfal százszor több, mint díszlet:
a könyvtár benne él még. A kiszáradt
 
szökőkút a gyomok közt újra árad;
tollseprős szolga jár, porol s egy vénség
 
Szápphót másolja négy hete magának.
A lépcső nem nekifutásra készült,
 
de hogy kényelmes, széles fokait
ülésre használják és megbeszéljék
 
az istenek s az ember dolgait.
Az oszlopok közt kék árnyék, fűzöld nap.
 
A kapuőr, másként Kerberosz testvér
egy szépfiú khlámisza s fehér melle
 
között lopott könyvtekercset keresgél.
A kapubolt alatt a nevesebb
 
könyvtárosok pihentek szarkofágban.
Csontjaikat szétszórták a barbárok,
 
a márványból vályúkat készítettek,
bandáik a könyvekből tüzet raktak
 
és ürücombot pirítottak rajta,
vagy foglyaik kezét-lábát pörkölték.
 
A fal még áll. Nem sokáig. A márvány
pusztul, szemcsékre hull, vajjá kenődik,
 
mert a benzin mérge beleszívódott,
meg a gyárfüst. A rablógyilkosokra
 
megérkeztek az öngyilkos utódok.
 

(Konstantinápoly, 1965)

 

 

 

Lorenzo de’ Medici

– 1480 táján
Halastavat ástak Careggiben
az állatkert végén, hatalmasat,
ahogy rendelte. És mert senki sem
értett még hozzá, sokfajta halat,
emlőst s kétéltűt engedtek bele,
amit csak összeszedtek az arab,
velencei, portugál meg török
hajósnéptől.
hajósnéptől. Egy nap, hajnalfele
– korábban kelt fel mint a madarak –
a Medici kiment az alvó parkba
s megállt a tónál. A víz fekete
és áttetsző volt. Skarlát oszlop rajta
a fejedelem skarlát köpenye.
Elevenen szülő hal libegett
a part előtt. Mögötte mélykék, keskeny
ragadozó várt és mindjárt bekapta
a porontyokat, amikor kiestek.
Egy lomhabajszú harcsa, sunyi, trágár
nézéssel, mint III. Frigyes császár,
az iszapból vajsárga gilisztákat
szürcsölt fel, mintha makarónit falna.
Odább ezüst konyhakések cikkáztak.
Az aranyhal – hiányzott már a farka –
sarlóvá görbült a kíntól egy polip
porcelán csápja közt. Fehér belek
cérnája ringott a parti hullámok
völgyében. Amott, a víz fenekén
indolens csiga végezte szokott
egészségügyi sétáját.
egészségügyi sétáját. Marsilio
Ficino mester a szomszéd villából
a mélyfekete ciprusok mögött
(egész éjjel nem aludt, mivel Plátó
egy mondatán töprengett) arra jött:
„Nagy ég, Lorenzo, mi történt veled?
mért vagy ily sápadt és ily szótalan?”
A fejedelem arca hűs és érdes
maradt, mint ki egy más világból tér meg:
„Istennek hittem, Ficino, magam.”
 

(Firenze, 1965)

 

 

 

Firenze, 1928

Az éjjeli vonattal érkeztem – így volt tervben.
Még otthon betanultam a térképet és mentem
egyenest a sötétben, lábujjhegyen és félve,
úgy, mint aki királyi tükörterembe lép be.
A Baptisztérium zárt kapuja elé ültem.
Kristály forrás patakzott le mellemen. Szédültem
és fölnéztem a dómra. Most enyém lett a város,
mely a szépséget szülte s felrázta a világot.
Ujjongó csillagok fenn. Mézédes tűszúrások
herémben. És boldogság. Majdhogy mezítláb járok,
nem nagypénzű turista, de alázatos vándor,
idegen hazájában, de otthonos akárhol,
kit szép tájakra, jeles emberekhez s mezítlen
márványszobrokhoz küldött egy ismeretlen isten.
 
*
 
Nem reggeliztem; rögtön szaladtam a festményhez,
s az elmúlás szendergő, még könnyű árnyát néztem
Flóra gyönyörű arcán. Ilyen nő nem jut nékem,
bár haját simogatnám hajnalig minden éjjel.
A félmeztelen, lányos Mercur isten a képen
ugyanolyan érzéki, pimasz, tizennyolc éves
kamasz fiú volt, mint én, csak százszor vonzóbb nálam.
Hátul a tömör díszlet a mélyzöld almafákkal.
A Gráciák idétlen körtánca, öntelt, germán
nyakszirtje s túl ovális hátulja nem hatott rám.
Majd gyorsan kifutottam, mert az őr észrevette:
azon tűnődöm, miként bújok a képkeretbe,
hogy oda, ahol tartott még a reneszánsz ünnep,
az erotikus szépség kertjébe meneküljek.
 

(Firenze, 1965)

 

 

 

Olykor még szembejössz

Olykor még szembejössz velem a járdán
itt Firenzében, s én feljajgatok
a gyönyörtől, hogy új testet találtál,
s mindig oly karcsú s lányos vagy, ahogy
ismertelek. Eléd futok, te szőke,
míg egy rossz mozdulat vagy rossz mosoly
kiábrándít. Így kísértesz: más nőkbe
bújsz, maszkot öltesz, alakoskodol,
a hotelben képeket versz le éjjel
a falról, ha magam alszom, s ha nem:
tarkómra fújsz; a kandalló tüzével
pattogsz reám, hisztérikus, vad angyal –
s én ujjongok, mert játszol még velem,
pedig tudom, hogy én játszom magammal.
 

(Firenze, 1965)

 

 

 

Botticelli Tavasza*

Lorenzo a Plátói Szerelem félmezítlen
jelképe lett a festmény szélén mint Mercur isten.
Kígyós karját feltartja az ideák világa
felé. A festő ránéz a kocsmáros fiára
és nem szabadul tőle. A kamasz mellbimbója
illatszert küld feléje mint a lepréselt rózsa,
hernyóselyem a válla. Kegyetlen, hosszú combja
pasztellkék. De a piktort még sokkal inkább vonzza
ott, hol a reggel rózsás fényei már elérték
s megfestik két brutális, egymástól elvált térdét.
A festő félreteszi palettáját és reszket.
A szépfiú leejti derekáról a leplet.
Elvárta, hogy így járjon vele a híres mester,
aki a lelket festi, de nem számol a testtel.
 

(Firenze, 1965)

 

 

 

A Majomhoz cégérzett kocsma*

„Gazdája voltam a Majomhoz címzett
 
nagyhírű kocsmának az Arno partján.
Nekem meg – büszkén mondom – Cosimo és
 
Lorenzo de Medici volt a gazdám.
Cosimo azért jött, hogy valamelyik
 
haragosának pénzkölcsönt ajánljon;
Lorenzo húsz zenésszel állított be,
 
mielőtt szerenádra ment egy lányhoz.
Az idegenek beszédére mindig
 
vigyáztam s ha oly okosan csevegtek,
hogy nem értettem, jelentettem őket.
 
Lorenzo állást kínált fel ezeknek.
Mikor megszűnt a divat Firenzében,
 
Parentucelli hupikék csuhába
burkolva jött be. Felkaptam, kidobtam.
 
Belőle lett V. Miklós pápa.
Azt hittem, minden mulandó. Nem tudtam,
 
hogy kiszolgáltam huszonöt vendéget,
kiknek neve örökké él e földön.
 
De nélkülük is ragyogott az élet.
Ha nap sütött, ha esett, kinn a cégér
 
(a rézbe metszett majom) vígan táncolt.
Reggeltől éjfélig sosem ültem le.
 
»Végigálltad«, mondták, »a reneszánszot«.
Bár pompás bort tartottam, senkitől
 
nem tűrtem el, hogy pincémet meglássa.
A hordókat én cipeltem s a kulcsot
 
párnám alá rejtettem éjszakára.
Nejem korán hunyt el. Fiam, Lorenzo
 
maga volt a jóindulat s a szépség.
Leonardótól Polizianóig
 
mindenkivel hírbe hozták szegénykét.
Rossznyelvű város ez, mint Dante mondta.
 
Mikor meghaltam, fiam egy ügyvéddel
szemügyre vette pincémet. A taknyos
 
Michelangelo tartotta a mécset.
Ott álltak tátott szájjal és bámulták
 
derékmagasságban a ronggyal bélelt
nyílást a falon, meg kezem írását:
 
Ó LYUK, HÁNY SZÉP NŐT KÉPZELTEM FÖLÉBED!”
 

(Firenze, 1965)

 

 

 

Delfinek

Hányszor láttam már őket így, csoportban!
Öten-hatan, vidám artistanép
ezüst trikóban, mint a torpedók,
nekilendülnek a hajó orrának,
lebuknak s máris ott vannak a túlon.
Felnéznek ránk: tetszett-e a bravúr?
Auckland előtt, hová nehéz bejutni,
egy delfin, még a század elején
révkalauznak állt és elvezette
a kormányost a víz alatti szirtek
közt, s olykor-olykor visszapislogott:
jól jön mögötte? S ha a révbe ért,
már úszott vissza, a következő
hajóra lesni. Félálomban gyakran
jut az eszembe. Vajon él-e még?
Húsz év előtt két katona-bajtársam
felborult csónakjukkal a viharban
Eniwetok előtt. Már fuldokoltak,
mikor egy végtelen erő labdázni
kezdett velük, s emelte, vitte őket
a koráll-zátonyig. Egy pillanatra
látták csak a delfin hideg szemét.
Derék tudósaink már néhány éve
kutatják, hogy a delfinek mily módon
érintkeznek száz mérföld távolságra
magas rezgésű hangskálán, s az apró
delfin mért ismeri rögtön, gyakorlat
s tanulás nélkül szülei egész
szótárát: vagy hogy terhessége végén
miért kíséri a delfint néhány
segítőkész hím és nőstény, mint hogyha
szülőasszonynál álló ápolónők
és orvosok volnának? Ezt kutatják
tudósaink, meg száz más dolgot, mely mind
roppant érdekes és lényegtelen.
Engem inkább az izgat: honnan tudják
e vízlakó állatok, hogy az ember
nem bírja ki a tengert és utál
belefulladni? S mért segítik partra,
mikor nekik a bunyán-fa alatt
nem prédikált könyörületről Buddha?
Miért rohannak neki a cápának,
mely menekül előlük, s verik át
lágy oldalát állcsontjuk dárdájával?
A morálfilozófia mely lapján
olvasták, hogy a gonoszt minden módon
üldözni kell, akkor is, ha csak mást bánt?
Oly messze vannak; meg sem értjük őket.
Ezeket nem kondicionálták, hogy
városállamba tömörüljenek,
tanuljanak, civilizációkat
teremtsenek, majd szétverjenek mindent.
Agyukba nincs pokolgép beszerelve,
nem válogatnak jó meg rossz között.
Versenyt úsznak, tornásznak, szeretkeznek,
szórakoznak és örülnek, ha mást is
mulattathatnak, s a szamaritánus
gesztusokról sem feledkeznek el.
Hogy mit gondolnak rólunk? Nehéz lenne
tisztázni. De ha békés, ideális,
boldog s könnyed életútjukra gondol
az ember, meg pompás ösztöneikre,
úgy feltehető, hogy a hullaszag,
mely gyilkos-öngyilkos fajtánkból árad,
előttük sem egészen ismeretlen.
Talán ezért oly megvetőn hideg
a szemük, mikor egy salto mortale
után felnéznek ránk, vagy a hajó
szakácsa kövér halat dob nekik.
 

(Szicília és Malta közt, 1965. május)

 

 

 

Vállad akasztófáján

Vállad akasztófáján lóg a testem,
szemed kútjában öngyilkos leszek.
A tőr kihull kezemből. Térdre estem
eléd. Gyűrött zsebkendőt lengetek.
Bőrig vetkőzöm és tovább. Kitárom
magamat, oly mezítlenül, ahogy
anyám megszült. Nincs tőled e világon
védelmem, csak ha védtelen vagyok.
Fiat, barátot, mindenkit feladtam
miattad. Már az első pillanatban.
Oly jólesett! Bokádat csókolom.
Ne emelj fel. Eszeveszett kamasznak
hullok lábadhoz. S így vagyok magasabb:
a csillagokba ér a homlokom.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Úgy jöttél hozzám…

Úgy jöttél hozzám, mint egy istenséghez.
S így néztem én is fel reád, aki
nem várt már semmit. Kloáka az élet,
de egymást még meg tudjuk váltani.
Zsibbadni kezd a csuklóm, ha meglátlak.
Húsz esztendőnk lesz? vagy csak két hetünk?
Üssünk a jelen borotváján sátrat.
Jövendő nincs. De hátranézhetünk.
Hogyan kell élnem? Soha élő ember
nem oktatott ki. Plátó nevelt engem
meg Epiktétosz. Ülj mellém és nézd
(s lásd másként, mint én) a forgó világot.
Vár ránk a nagy kaland. Nem magyarázok.
Azonnal dobd ki Árisztotelészt.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Nem oktatlak

Nem oktatlak, nem kommentálok.
Pár évig kell csak várnom most,
míg megleled Csuáng-cet, Plátót,
Tamást, Buddhát vagy Plótinoszt.
Hogy melyiket? Ki nem találom
s elnémulok, hogy egyenes
úton járj s hogy se tanítványom,
se ellenségem ne lehess.
Ifjúságom eltűnt a mélyben.
Most újra látom benned itt.
Ezért csak szemlesütve nézem
asztrálkék, szűzies, szerény s vad
lényed zárt függőkertjeit.
De verseimben az enyém vagy.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

A teraszon állunk

A teraszon állunk. A tengeren
színezüst holdfény tölcsére világol:
legvégén foszfor ég. E szerelem
látogatónak jött a túlvilágról.
Csikorgó autók a pálmák alatt
s hullámverés. A szemhatáron kékes
barlang. Válladra tettem államat,
de testem nem ér oda a tiédhez.
Csak hajad könnyű érintését érzem
e szende, mozdulatlan békességben,
ahol megszűnt a szó. Fejünk felett
az égen lassan elfordul a Göncöl.
Csillag hull. Némán libegek veled.
De olykor felnyöszörgünk a gyönyörtől.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Egyszer fordítva fogtam meg

Egyszer fordítva fogtam meg s úgy néztem
gyöngyház látcsövemmel a színpadot,
hol törpék vibráltak a messzeségben.
Amióta megjöttél, így vagyok
a külvilággal. Elmerült mögötted.
Szomorú vagy és ideges. Nekem
kell vinnem a szót. Holnapra tán többet
beszélsz! Vidítsd fel! Várj türelmesen!
De társaságban, hol egymástól messze
ülünk, úgy érzem mégis, hogy veled
esküdtem össze a teremtés ellen,
hogy régen tudok minden titkot rólad
s lelkünk-testünk egy hullámon lebeg:
kikötőben sötét két éji csónak.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Vigasztalan voltál

Vigasztalan voltál. Áthoztalak
Ági hangszalagjaihoz, s amíg
meghallgatjuk a harminckettedik
zongoraversenyt, nézem arcodat:
a zene lassan nyúl feléd, ködöt
s fényt hint reád, lüktető selymeket
csavar köréd, megszédít, felemel
s magával visz. Miközben örülök,
elképzelem, milyen lenne világod
Mozart nélkül. Csúf sivatagot látok
elszórt csontokkal s pár barbár arabbal,
a homokban tört kardokat, sületlen
kenyeret meg egy rokkant íróasztalt
szakadt aktákkal s eltört szemüveggel.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Oly szép, oly karcsú…

Oly szép, oly karcsú, oly vad s oly erős vagy
az ifjúság tőrével az erőszak
virágingében. Hol keresselek meg
száz maszk alatt? Fellázadsz, ha szeretlek;
megszöksz, ha nem. S mit nyújtsak néked? Ölni
tudnék, hogy többé el ne hagyj e földi
kiránduláson. És még mindig félek,
ha hajnaltájban elmégy és ha délben
nem szólsz hozzám, vagy alkonykor magányod
szirtjére ülsz. De éjszaka elérlek,
mikor a hold süt és ágyadhoz állok.
Álmodban arcod oly tiszta fehér lesz!
Vállad márványa lüktet. Oroszlánok
jönnek inni karizmod csermelyéhez.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

A plasztik győz…

A plasztik győz, a holt anyag
s a vasbeton.
Az emberi tudat hasad
meg az atom.
Vigasznak Szálámisz maradt
és Máráthón.
A dekadencia ragály.
Nincs gyógyszere.
Sírunk felett halálsugár
s nem lóhere.
A lencséért Ézsau eladta.
A hold letűnt.
Dedüke, mondod, á szelánná.
Még nézelődhetünk.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Mellettem ülsz a lócán

Mellettem ülsz a lócán; könyvet olvassz.
Vállad mögött a támlán jobb kezem.
Az alkony sárgás fénycsóvákat forgat
a szemhatár szélén, mint Claude Lorrain
festményein. Ugorjak nyolcvan évet?
A ház rég eltűnt. Luxusszálloda
neónja mellett, ferdén kinn a légben
úszik szobánk helye, hol valaha
boldogok voltunk. Mindkét urnánk széttört.
S kihez intézzem ezt az esztelen
üvöltözést az anyag börtönéből?
Vagy kössek békét ketrecünkkel? Állam
lassan feléd csúszik. Elengedem
ajkam csónakját hajad áramában.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

A tér mélykék árnyéknak…

A tér mélykék árnyéknak nőtt bokádhoz
s a mindenség határa is te vagy.
A pálmák mélyzöld, dermedt robbanások
vállad mögött. S az óra elakadt.
Az ablakban a fény balettje táncol,
a nap járását arcodról tudom,
a májust hónod jázminillatából;
szomszédunk nincs, csak túl a Tejúton.
A bútorok, mint súlytalan trapézek
hintáznak köztünk. Olykor visszanézek:
az öt világrészt piszkos por veri,
és nincs, csak lényed isteni hatalma,
meg lenn a tenger csacsogó nyugalma
s fenn a hold ezüst piruettjei.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Náladnál kétszer idősebbnek

Náladnál kétszer idősebbnek
s tapasztaltabbnak vert ide
a sors. Eszemmel nyerjelek meg?
Nem mennék vele semmire.
Mivel hát? Azzal, hogy kísérlek,
míg hangtalanul viseled
fiatalságod és szépséged
tragikus tudatát szemed
kékségén s minden mozdulatban?
Maradj velem, mert rád maradtam.
Mit mondjak mást? Elolvadok
a gyengeségtől. Tested mellett
megszédülök. Ha átölellek,
karomból kiesik a csont.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

A tengernél lakunk

A tengernél lakunk. Derül a kedvem,
ha a tetőre ülhetünk, mivel
az Etnával nemrég ott ismerkedtem
s a boldogság bárányfelhőivel.
A szűk lépcsőn egymáson már nemegyszer
mentünk keresztül. Az anyagtalan
mókázik az anyaggal. Szerelmemnek
íly későn is még eperszaga van.
Csukott gyöngyházkagylóban alszunk éjjel.
Majd hajnalködbe csúszunk ki a résen.
Némán kávézunk. Hűsek a szobák,
de a mennyezet izzad és virágot
fakaszt fölöttünk. A kőfalon át
megcéloznak az izgatott sirályok.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Mért ülsz a szobádban?

Mért ülsz a szobádban? Írsz, magadba nézel,
tanulsz, pihensz? Nem tudni. Soha még
nem lestem rád. De néha, késő éjjel
sétálni hívsz, ha csillagos az ég.
Az út poros, fehér folyóágy. Ember
semerre sincs. Sietünk, mint akik
kifutnak a világból. Lenn a tenger
veti a partnak szörnyű izmait.
E néma séta szertartás, igézet,
fürdés a szélben. Rád csak lopva nézek:
jobb válladon vasvért az éji fény
s a holdvilág véghetlen hosszú karja
utánad nyúl, elér s magasra tartja
ezüst kardját homlokod közepén.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Aki szerelem nélkül él

Aki szerelem nélkül él, kiszárad
s gonosz lesz, mint a politikusok.
Így voltam én két évig; mit sem vártam
jövőmtől a mindenség rám csukott
siralomházában. És folyton féltem
a haláltól, holott ez akkor végnek
pompás lett volna. Láttalak ma reggel
ezüst roletták rácsában hogyan
alszol; s kiléptem, festő az ecsettel
a teraszra s szétnéztem boldogan:
a tenger kék térden hajlongott lábam
előtt; a nap mint barbár drágakő
forgott; álltam egy csupa fény világban,
mely érthetetlen, de elérhető.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Sötétedik

Sötétedik, ha nem vagy itt.
Verem az írógépet.
Nézem, nem nézem: mindegyik
betűje a te képed.
Karórám mutatója kék:
nyújtóján te tornászol.
Hátad holdas gleccsere véd
a homály farkasától.
A matéria töltelék.
Mindig a törvény jött elébb
s parancsol az anyagnak.
Ne hallgass rá, mit fecsegek.
Testednek csapom a szelet,
hogy lelkedet megkapjam.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Hol válik el…

Hol válik el a hústól lényed?
Nem tudtam soha dönteni.
Misztikus bálványarc a térded,
fétisek lábad körmei.
A lépcsőről spirituális
zenének hangzik, ha lemégy,
s megérzem ágyékod haján is
szerelmünk égi lényegét.
Mit valljak néked még e földön,
hol testemnek te vagy a börtön
és lelkemnek a láthatár?
Szeretlek; hadd, hogy ezt lihegjem;
szeretlek és széttép szívemben
a galamb meg a leopárd.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Valómnál jobbnak

Valómnál jobbnak, nemesebbnek
játszom előtted magamat.
Attól vagyok jobb, mert szeretlek
s mert felemellek, magasabb.
Az önzés is önzetlenség lesz
közöttünk. Ám mint válhatok
olyanná, amilyennek képzelsz?
Szerelmed cél s nem állapot.
Vibráló partok szélén járok
veled s lesem zárt ajkadat.
Ingem nyílásában virágot
viselek s kést az ing alatt,
és éjjel egy-egy részt kivágok
magamból, hogy megtartsalak.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Mi most a reggel?

Mi most a reggel? Gondolkodom rólad,
amíg lejössz, mellém ülsz s hallgatom
kettőnk csendjét. S az est? A búcsúzó nap
aranybrokát dicsfénye hajadon.
Te vagy csak fontos. Homokbánya omlott
múltamra. Mint múmiák, mereven
feküsznek benne emberek, meg dolgok.
Egyszer tán még mindet előveszem.
Álmomban eltűnsz s hiába kereslek.
Felriadok az ágyon. Nézzelek meg
a tetőn? Villanyt kéne gyújtani.
Tovább aludjak? Újra elveszthetlek.
Nem félek többé. Csak hozzád vezetnek
a napok és az éjek útjai.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Ha nézlek…

Ha nézlek, háttér nélkül látlak,
ha hallgatsz, senki mást nem hallok.
Szépséged elfed minden tárgyat,
szépséged elnyel minden hangot.
Kimégy vagy elfordulsz, ha hosszan
lesem az arcod. Megtanultam,
hogy egyetértesz Plótinosszal,
aki pirult, hogy teste is van.
Ne szégyelld. És ne féltékenykedj
külsődre. Lényedért szeretlek.
A többi díszlet. Járj kabátban,
fürdőköpenyben vagy mezítlen,
mit félsz? Úgyis kiabsztrahállak
szép testedből szonettjeimmel.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Más évjárat, más nemzet…

Más évjárat, más nemzet,
de egy irányba tartunk.
A véletlen nem ejthet
erőszakot mirajtunk.
Az, mit ma megtanultunk,
jobban köt össze másnap.
S mire való a múltunk?
Hogy elmondjuk egymásnak.
Ki sosem ismerhetlek.
Meglepsz minden szavaddal.
Elém vágsz az eszeddel.
Szeretlek, s egyre jobban.
Oly megszokhatatlan vagy,
hogy rögtön hozzád szoktam.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

A szikla tövén ittuk

A szikla tövén ittuk tenyerünkből a tiszta
vizet. A jégkorszakból maradt talán még vissza.
Bokrokba kapaszkodtunk, úgy másztunk a halálos
lejtőn. Rugalmas fűben ültünk le a forráshoz.
Csupa kék ég és tenger. S a pintyőkék meg csízek!
Tuniszból és Olaszból jöttek a híres vízhez.
Csend lett. Aztán dalolni kezdtek teljes erővel.
Üvegnyilak és kristály gömbök a levegőben.
Lenn tajték meg sirályok. Hallgattunk mind a hárman.
– Ez talán az utolsó idill Európában –
szólalt meg a tanító. – Jövőre négyszáz ágyas
szálloda épül ide. Neonjain elégnek
a madarak. A forrás meg majd az árnyékszéket
öblíti. A turisták úgyis csak whiskyn élnek.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

A lázam negyvenegy felett

A lázam negyvenegy felett.
Míg láttam, testem hullaszín
volt. Most ködös. Szívem vadul
játszik bordáim húrjain.
Ha ez a gyógyszer sem segít,
nem érem meg a holnapot.
De annyira még nem szeretsz,
hogy féltselek, ha meghalok.
Mert jobb neked, ha most megyek,
mint tíz év múlva. Te vagy itt?
Ajkamhoz ér egy jéghideg
pohár, de szám nem élvezi.
Előttem lilakék színek
meg a nemlét fényévei.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Felgyógyultam, de ez…

Felgyógyultam, de ez nem végleges.
Ott fekszem majd egy reggel mereven
a csend maszkjával számon és hegyes
lábujjaim átütnek leplemen.
Ne nézd soká a hullát. Sárga ként
hoz a halál s befújja testemet.
Húzd be a függönyt s menj. Nem magamért
siránkozom, de érted reszketek.
Mint most idézed, Sánkárát idézd
majd akkor is: a lelket nem lehet
megölni s hogy találkozunk a lét
egy másik síkján. Tartsunk szünetet.
Hallgass Bachot, járkálj a napsugárban,
olvass Plátót. Ne dobd magad utánam.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Hogy miért jöttél

Hogy miért jöttél s mit kívánsz itt? –
nem értettem meg. Ostobán
hat hónapig gyötört a pánik,
hogy búcsú nélkül mégy tovább,
miközben karcsú, új hajóddal
keresed azt, miről ütött-
kopott bárkámon rég lemondtam:
a kikötőt. Megrendülök:
mert egy mólón horgonyzunk ketten.
Szellő borzongat. Felengedtem
hajam sárkányát. Szembe süt
szépséged. Lógó karral álltam
szemközt élettel és halállal.
De most békét kötök velük.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Szicíliába mentél

Szicíliába mentél. Jól becsuktam
kaput, redőnyt és minden ablakot.
Magam elé terítlek asztalunkra
mezítlenül, s szonettet csavarok
csípőd köré. A tükör üvegében
bujkálsz; ha nézlek, kékes füst leszel.
Aludni nem tudok. Te sem, remélem.
De minden részem téged ünnepel.
Vetítőgép lettem, mely filmet perget
a falra. Nincs más tárgya, mint szerelmed.
Kagyló vagyok: magamba zártalak.
Taorminán az alkony fénye reszket.
Fordítsd felém elnyúló árnyadat:
a tér köztünk amúgy is hártya csak.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Amikor először szemedbe néztem

Amikor először szemedbe néztem,
 
szívem vadul dörömbölt.
Hazamentünk, s nem tudtam három éjjel
 
aludni az örömtől.
Azóta ezüst lovasok az égen,
 
hattyúk a szemhatáron.
Üvegharang s csízfütty az ébredésem,
 
kaleidoszkóp az álmom.
Huszonöt évig a halál aratta
 
mellettem a mezőket.
Mindig a szenvedés emelt magasra.
 
De most mi lesz belőlem?
Boldog vagyok. A föld lágyabb alattam,
 
és félni kezdek tőled.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Házunkból száz mérföldre

Házunkból száz mérföldre látni
a felhőket. Most elmegyünk
Londonba Máltából. Kíváncsi
vagyok nagyon, mi lesz velünk.
Kezdjük már szőni észrevétlen
egymás lelkét. És ez elég
az utazáshoz. Kár, hogy érzem
még mindig tested melegét.
Mint most az asztalon keresztül.
Az est lapis-lazuli-kék.
Zenét hallgatsz. Pillád se rezdül.
Az áhítattól ajkad hamva
kigyúlt. Skarlát oltári mécs
a félhomályban. Hagyj magamra.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Bordáim rácsa közt

Bordáim rácsa közt, mint a vadállat
négy puha talpon jár a szenvedély
s érted liheg. Csókoltalak, de számat
bőrödbe vertem. Nincs se nap, sem éj:
téged kutatlak. Közénk bújt a tested:
hol voltál, míg magamhoz húztalak?
Hiába alszol, csak téged kereslek
e titkos lánggal égő húsfalak
mögött. Bőrtömlő, nem neked könyörgök!
A lelkeddel szerződtem, mint az ördög,
s mit bánom olcsó, pőre testedet,
farod két gömbjét, szeplős válladat?
Elfordulok, hogy megkeresselek.
Szemet hunyok, hogy jobban lássalak.
 

(Málta, 1966)

 

 

 

Ez a Malom Domb, Mill Hill…

Ez a Malom Domb, Mill Hill, ez Birkbeck Road, az utca
s ez, nézd, a ház s a kis kert. Itt éltem, amíg Zsuzska
is élt. Most három éve. Kék rózsáink helyén
egy autó áll cementen. És szomszédnőnk, szegény
Mrs. Rye alig ismer meg, bár nemrég még annyit
imádkozott s mosott ránk. Megzöldítették antik
kapunk diszkrét opálját. És a sün hol lehet,
mely elbűvölten nézett, ha éjjel verseket
írtam a télikertben? Minden szétporladt, elment,
csak bennem él, ahogy majd én élek egykor benned.
Törött üveg a nyelvem s vacogok. Adj kezet.
Halálos lejtőn állunk. Omolnak folyton-folyvást
az Idő lavinái. Ez az örök rend, mondják.
Ki kell hogy bírjam, mondom. Megszokni nem lehet.
 

(London, 1966)

 

 

 

Foghúzás előtt

Foghúzás előtt a várószobában,
karácsonyi repülőtereken,
vagy strandokon, hol politikus szájal
tíz tranzisztorból: húnyom a szemem
s veled vagyok. De mégsem téged látlak:
a barna bíbic-bóbitát fejed
búbján, Izland egét pupillád sápadt
kékjén, sőt még nem is a lelkedet: –
mert szerelmünkért, e megfoghatatlan
varázsért mindenkit s mindent feladtam:
még téged is. Így lebegünk az ég
s a föld között. Lehet, hogy ez csak pára,
köd s képzelgés, míg a kozmosz falára
dramatizáljuk egymás életét.
 

(Palma, Mallorca, 1966)

 

 

 

Balett-táncos

Hiú, merész és vad vagyok,
meleg gyapjakba öltözöm,
az izmaim fémszalagok,
átrajzolódnak bőrömön,
torkom meg ajkam hangtalan,
de térdeimnek arca van,
fejem vetése: szózatok,
ujjam mozgása: szótagok,
s ez itt pupillám lézere:
sugár, mely elvág kétfele.
A lebegés a rigolyám,
giroszkóp minden csigolyám,
ahányszor forgok, nyújtozom
vagy ugrok: győzök Newton-on,
körzők a forgócsontjaim,
diótörők a combjaim,
csuklóim szálló bóbiták,
a tarkóm kétszáz hóvirág,
s ez köldököm lehunyt szeme:
hány lány és fiú fúlt bele!
A testem mindig meztelen,
átüt trikón és jelmezen,
s ha öltözöm, levetkezem,
mert lényegem és jellegem,
hogy kontúrom a jellemem
és szívem kinn a mellemen,
és én vagyok a művelet,
a művelő s a műremek,
a szobrász és a nyersanyag,
s a szobor, melyet kifarag.
Az intrikák nem érnek el,
a nagyvilág nem érdekel,
a pénz s az autósztráda sem,
más ember testi vágya sem,
s ahányszor megfeledkezem
a táncról, és szeretkezem,
azt kérdem: Narcissus, minek
pazarolod erőidet,
ha a tükörben képedet
meglesned különb élvezet?
A nézőtér oly fekete,
mint a gyehenna feneke,
berobbanok, besuhanok,
kézigránát s szellő vagyok,
lebegni kezdek fény-ködös
combokkal, mint egy üstökös,
mozdul kígyófészek hajam,
s vadul megforgatom magam,
hadd lássák, milyen s hol van a
híres gyémánt sok oldala?
Naponta újat alkotok,
s mennyit! Megállni nincs idő.
Hány zsúfolt szoborcsarnokot
táncoltam testemből elő!
Újat megint, s fél pillanat
múlva megint egy újabbat!
Mind-mind a vérem és húsom
s a stílusom – de mi marad
belőlük, mikor kihúzom
bokáikból a sarkamat?
Mi lesz velük s mi lesz velem,
kinek a tánc lett mindenem,
a nappalom, az éjszakám,
szerelmem, üdvöm, mániám?
Ahányszor álmot álmodok,
azt képzelem, hogy táncolok,
s csak izmaimban bíztam és
erőmben. Most mi lesz velem,
ha utolér a büntetés,
mert testem volt a szellemem?
Tizenöt év, vagy tíz se lesz,
vagy öt, s lazulni kezdenek
izmaim zengő húrjai,
és ember nincs sehol, aki
őket feszesre húzza ki;
testem, mely magasra emelt,
elárul; a halál kiköp
elém; az undor nyargal
mellettem s meg nem békülök
se mással, se magammal.
 

(London, 1967)

 

 

 

A Westminsternél nézünk…

A Westminsternél nézünk dermedt
nyakkal, s rémülten, felfele,
hol mozdulatlan viharfelleg
csügg ránk: az ipar bélszele,
klór, foszfor, szén-monoxid, kénkő,
az izzasztó, a szennyező,
a gyilkos szmog. De most felénk jön
egy ismerős képviselő.
Köszönünk. Nézi az eget:
– „Egy szellőcske mindent elkerget” –
biztat. Te rázod a fejed.
– „Mért?” – kérdi. Mire te: – „Mivel
nem a szél viszi el a szennyet,
hanem a szenny visz minket el.”
 

(London, 1967)

 

 

 

Nem váglak ketté…

Nem váglak ketté lélekre meg testre
oly éles késsel, ahogy te teszed,
ki lelkedet rábíznád tenyeremre,
de kolostorba zárnád testedet.
Vadabb vagyok. Fülem örvény: felissza
lélegzeted fúgáit, s ha hamis
szégyenkezésem nem tartana vissza,
végigfogdosnám árnyékodat is.
De ha az öt érzékemet menesztem:
mindjárt cikázni kezdesz a fejemben
és nem vagy többé se lélek, se test:
én szüllek meg magamnak, mert kívánlak
és mert kívánlak, élvezem a vágyat,
mely engem betölt; téged elereszt.
Vágy nélkül még nem volt szerelmes senki.
Vágy nélkül csak az Isten tud szeretni.
 

(London, 1967)

 

 

 

Ma híjával voltunk…

Ma híjával voltunk a pénznek
és üres asztalunkon át
traktáltuk egymást szóbeszéddel,
majd sétáltunk. Nem említetted
– én sem az elmaradt zabát.
Hol tanultad az etikettet?
Én sokat küszködtem testemmel
Amerikában odakint,
míg leszámoltam vele Recsken,
ahogy tudtam. – Élményeink
az évekkel megédesednek,
s egy kínos éhség s egy remek
lakoma az emlékezetben
tökéletesen egyremegy.
 

(London, 1967)

 

 

 

Fényképedet írógépemre tettem

Fényképedet írógépemre tettem,
hogy nézzelek, mikor nem vagy mellettem,
lényed verbénaillatából ittam;
s hozzád szegődtem olvasmányaidban.
Te érdekelsz csak: járásod, kisujjad;
nézésed kék halai bennem úsznak;
megérezlek, ha még a sarkon túl vagy.
Te vagy a tükör, hol magamra látok;
az ablak: abból nézem a világot,
s a labirintus: mindig benned járok.
Régen tudom: szerelmünk lehetetlen.
Azért ilyen szép. Szonettekbe tettem,
hátha leúsztatnak az idő lomha
vizein a világirodalomba.
 

(Fowey, Cornwall, 1967)

 

 

 

Engem még tanítottak

Engem még tanítottak; és te
tudod, mit hol keress; korán
születtünk; újabban hülyéket
nevelnek ki az iskolán.
Így választottunk, nagyravágyók,
tanulást, tiszta ágyhelyet,
szegénységet és szabadságot
bőség és pusztulás helyett.
Kortársainktól egyre messzebb
kerültünk. Szólj, s nem értenek meg.
Mit kezdünk velük itt az elnyűtt
bolygón, hol közös az utunk?
A gondjaikat vállra vesszük,
örömeiktől elfutunk.
 

(Bécs, 1967)

 

 

 

Kisvárosban élünk

Kisvárosban élünk, ötszáz esztendős
 
házban, hol zöld ólomüveg az ablak
s az ágy a szoba közepére csúszik
 
éjjel. A dombon a Treffrey-ek laknak,
hajdan a város urai. Ma is még
 
mindenkinek hízott libát kell vinni
a kastélyba, évente s gyalogszerrel.
 
Ez a valóság, bár nehéz elhinni.
Házunk mögött a sírkert. Ott sétálok.
 
E KŐTÖMB ALATT THOMAS TREFFREY FEKSZIK,
ILY NÉVEN ELSŐ, ÉLT EZERNÉGYSZÁZ ÉS
 
NEGYVENKILENCTŐL EZERÖTSZÁZEGYIG.
Itt Thomas II, III, IV s így tovább.
 
Mind együtt fekszenek: minő boldogság!
Az anglikán pap kijavít, hogy nem mind:
 
Tizenhármat Norfolkban akasztották,
mert kalózkapitány volt s Tizennégyet
 
Trafalgárnál a tengerbe temették.
A pap, ahogy jött, eltűnik. Megadta
 
az idegennek a kijáró leckét.
Nem készültem fel erre. Barbár földről,
 
nyughatatlan átjáróházból jöttem,
ahol hamisítják a történelmet.
 
Leülök egy sírkőre törődötten.
Múltunk örökös hencegésbe fulladt.
 
Itt számon tartják. Egy púpos sirály
leszáll s pimaszul vizsgál. Vajon merre
 
fekszik Nagy Lajos és Mátyás király?
 

(Foway, 1967)

 

 

 

Fehér halakkal van tele…

Fehér halakkal van tele az égbolt
s valószínűtlen a realitás.
Rémálmot látok. Átszólsz a szomszédból:
„Ne félj! Az álmok értéke vitás.”
A nagy fényességben testedből semmi
sem látszik többé. Mondjad, hogy lehet
hivalgás nélkül, férfimód viselni
e boldogságot? Ülj a fellegek
alá, mellém. A tenger széle kék lett
a rőt sziklák tövén. Oly szép az élet!
De akkor is, ha elporladt a szám:
kariatíd! őrangyal! te vigyázol
reám. Örökös telihold világol
lábaid két földbeszúrt pallosán.
 

(Fowey, 1967)

 

 

 

Kezdetben még csak szememet…

Kezdetben még csak szememet
kapcsoltam ki, hogy homlokcsontom
belső falára fesselek,
de most átlépem s elvetem
a vizuálist, és kibontom
végső valódat, testtelen
és anyagtalan ideádat,
mely oly tökéletes marad,
ahogy most látás nélkül látlak,
kiben nincs romlás s változat,
ki nem öregszik, el nem vásik,
ki megvéd földi utamon
s kin meditálok mindhalálig.
Te azt hiszed: és túl azon.
 

(Fowey, 1967)

 

 

 

Reggel, ha arcod még homályba olvad…

Reggel, ha arcod még homályba olvad
a párnán, hozzád hajlok és szagollak,
mint egy virágot. Rajtad és belőled
élősködöm. Felszürcsölöm velődet,
gégémet vadvörös torkodba tettem,
hogy szétmorzsolj vagy összerakj s kegyetlen
fogad között prédának vedd mezítlen
csontvázamat; hogy ismerj, mint az Isten
s mégis szeress. Tán megöltelek téged,
tán te öltél meg, hogy ne tudjak félni
és így ébredjek minden hajnalon,
mint most: a boldogság halálbűnének
hét éles tőrével szívemben s égi
szerelmünk vérszagával ajkamon.
 

(London, 1967)

 

 

 

Szemed sarkából…

Szemed sarkából szilvakék, kegyetlen
rakétákat röpít az ifjúság.
Ha csak egy csepp becsület volna bennem,
nem engedném, hogy számat érje szád.
Talán még most sem késő, hogy lerázzam
szédült hűségedet s kidobjalak.
Te jámbor őrült, mit akarsz e házban?
Tört bútorok és bérbe vett falak
közt ráncos képem vonz, vagy a szegénység?
Ébredj álmodból! Nem látod a végét?
Az iszonyaton kívül mi marad
örökre rád, ha ócska bábom eldől?
Húzd ki kezedet sárga tenyeremből,
honnan az idő vize kiszalad.
 

(London, 1967)

 

 

 

Még egy beszélgetés

Még egy beszélgetés; sosem fogy
szavunk; az évek víg szele
tarkóm mögött; még egy versem, hogy
telefirkáljalak vele;
s a kergetődzés; Szent Tamásnak
hódolsz; most Plátó érdekel;
előtted futok vagy utánad;
nem érsz el vagy nem érlek el;
az ég ott fenn még csupa csillag;
ösvényünk itt lenn csupa illat;
és a boldogság mennyei
parfümjét nem gyűjtöm flaskába:
jaj annak, aki megtalálja,
jó annak, aki keresi.
 

(New York, 1968)

 

 

 

Ahogy Flaubert ír…

Ahogy Flaubert ír – ismersz nála jobbat?
de bírod-e alakjai unalmát?
Vajon beengednéd Bovary Emmát,
Bouvard-t, Moreaut, ha ajtónkon kopognak?
Mit mond neked Balzac száz figurája?
S Hemingway sok-sok papírmasé hőse?
De ha Candide él, nem hívnád-e őt be,
meg Kárámázov Áljosát teára?
A realisták, kik remek műgonddal
írták meg az átlaghülyék unalmas
csip-csup dolgait és sohasem mondtak
semmi lényegest, most csendben úsztatnak
a süllyesztő felé. De ne utáljuk
őket nagyon; kevés jó jött utánuk.
 

(New York, 1968)

 

 

 

Északi nyár

Pipacspiros madár (sohasem láttam
ilyent) a fáról jóreggelt füttyent.
Fürödni megyek a patak mentén, le
egy tóhoz, melynek nincsen neve még.
Éles, kemény fűszálak sárga napban:
bronzkori kardok. (Csak önvédelemre.)
Odább málnabokrok karácsonyfái:
tejüveg égők az apró gyümölcsök.
Aztán morénák sima, nagy lapokkal.
Oly kár, hogy későn érkeztem ide
íróasztalt választani magamnak.
A barna sziklán mérgeszöld penész
vagy tán moha: lapos, ovális foltok –
az Amazonász holt ágában láttam
utolszor ilyen foltokat libegni.
Mert ég, föld, napfény, fauna meg a flóra
pár kurta hétre trópust játszik itt:
a szőrös szárú, kis skarlát virágból
még csak félennyit láttam tegnap erre
(kár, hogy ennek sem ismerem nevét),
indák kúsznak, mintha siklók volnának,
s ahol a patak apró teknőt formál:
vízipókok szaladnak a felszínen,
mint hogyha baseball meccset játszanának;
a tintaceruza-viola mélyben
a nagy halak kiengedik spermájuk
üstökös-ködét és úsznak tovább.
Párzó szitakötők biplánja száll el
vállam mellett: nem látnak a gyönyörtől.
Pollen, színpompa, száz illat köröttem.
Minden tenyészik, burjánzik, kitárul,
szeretkezik és siet, mintha tudná
hogy kurta lesz a tarka orgia.
Én is futok le a névtelen tóhoz
s mellettem, ifjan, áttetszőn, ezüstös
derékkal, virágcsokorral a karján
szalad a nyár, őrült Ofélia.
 

(Magnetawan, 1968)

 

 

 

Mozi után megálltunk

Mozi után megálltunk. A telihold az égen
csak ferde körszelet volt. Aztán eltűnt egészen.
Tűnődtem. Hol olvastam e holdfogyatkozásról?
Nem az újságban. Jóval régebben. Pesten, nyáron,
Flammarion könyvében, már jó negyvenöt éve.
Mentünk haza, Hamzához, éji beszélgetésre.
Gyermekszoba, matrózing, nagy könyv a táblázattal:
NAP- S HOLDFOGYATKOZÁSOK A HUSZADIK SZÁZADBAN:
teljes nap, negyvennégyben… a Csendes-óceánon,
és hold, hatvannyolc… New York – ezeket úgyse látom,
gondoltam haragosan. Itthon lesz szerény házam,
könyvtáram, boldogságom. S mégis mindkettőt láttam!
S mégis nyavalygás nélkül járom a nagyvilágot
veled. Halántékomnál nap- s holdfogyatkozások.
 

(New York, 1968)

 

 

 

Ülünk Manhattan csúcsán

Ülünk Manhattan csúcsán,
kátrány, víz s nafta-szag,
sok sűrű, fűzöld hullám,
s zajos New York-iak.
Köröttünk mit csinálnak?
Fő gondjuk a haszon,
s a gyáripar piszkában
fetrengenek hason.
Látod, ahogy a bomba
a kéklő ég alatt
szétnyílik, mint a gomba?
Hangszalag sem marad,
sem aki megkérdezze:
miért történt? ki kezdte?
 

(New York, 1968)

 

 

 

Ha látlak, hallom hangodat…

Ha látlak, hallom hangodat,
ha asztalhoz ülök veled,
vagy hogyha csak
nevedet mondják: mellemet
friss forrás járja át, kezem
vibrál, pulzusom hevesebb –
egy testtelen
erő lesz úrrá testemen.
Nem közhelyeket szavalok.
A nagy csodát
nem értik meg az emberek.
Mi mozgat bennem micsodát?
Nem az anyag a szellemet.
De a szellem az anyagot.
 

(New York, 1968)

 

 

 

Egy modern festőhöz

 
Azt mondják, könnyű mintázni a testet
s a léleknek nehéz megadni mását.
Te, épp fordítva, biztos kézzel fested
rohadt lelked minden perverzitását.
(Névtelen költő a Görög Antológiából,
Róma bukása idején)
 
Bárányfelhőkön úszkál a paplak. Lemegyünk.
A Whitney Múzeumnál megállunk s belesünk.
Ott háromlábú csődör, zöld flaskában homály,
itt asszony kályhacsőből s egy plasztik pissoir,
ott linóleumkockák s egy gecis lepedő –
az áru, mit megrendelt a műkereskedő:
kontár hamiskártyások felkapott művei –
akad, ki nézi tátott pofával s megveszi.
Felsóhajtunk. Nincs ízlés, csak üzlet. Jön a képpel
a prémgalléros férfi. Tízezret adott érte.
A vászon nem ér semmit. A keretért, ha fája
még ép lesz, ötven centet kap majd az unokája.
Nézd: megfenyeget minket öklével a dagadt
képű detektív. Itt már röhögni sem szabad.
 

(New York, 1968)

 

 

 

Karenina Anna és Capulet Júlia

Hazaérkeztem a Tolsztoj-regénnyel
kezemben. – „Régen elvitte a szél”,
mondtad szelíden, de nem hittem néked.
Elragadnának mindenkit az évek,
őt is, ki jobban írt mindenkinél?
S mégis. Vronszkij lapos és Anna talmi,
s eget ostromló szerelmük mit ér,
ha nem tudnak bálok és társadalmi
farringatás nélkül együtt maradni
s több egy meghívás, mint a szenvedély?
Jó, hogy Tolsztojnak, bár nagyon utálta,
nem volt módja Shakespeare-hez nyúlnia.
Különben a harmadik felvonásban
valahogy így beszélne Júlia:
– „Haragszik ránk Verona kapitánya.
Leszek hát Páris felesége. Jó
atyám és társadalmunk ezt kívánja.
Te meg mehetsz a búsba, Rómeó.”
 

(Philadelphia, 1969)

 

 

 

Repülőgép száll ki minden felhőből…

Repülőgép száll ki minden felhőből
a Central Park felett. Mi a hiba?
A bölcselet mért érkezett először
s csak azután a győztes technika?
Mért nem fordítva? Mért nem Árkhimédesz
öntött már ágyút s atombomba hullt,
míg Néró kornyikált és Róma égett?
Porló vasbeton szörny lenne a múlt,
ocsmány gépek raktára – kristály hajnal
a pillanat. Itt jönnénk nyíló ajkkal
s az erényről beszélgethetnénk szégyen
nélkül. S mily boldogak lennénk! Az ész,
mint könnyű sas körözne fenn az égen.
És a Broadway-n feltűnne Szókrátész.
 

(New York, 1968)

 

 

 

Ave Luna, morituri te salutant

Kaáli Nagy Györgynek

 

1. A hold dicsérete

Ha csak hold volnál, nem vennélek észre,
ha csak fény volnál, ugatnék reád,
de zöld vagy és liliomillatod van
és sárga vagy és áttetsző és véres
és nemcsak égitest vagy
és nemcsak fény, de fényjel
és nemcsak jel, de jelkép
és nemcsak kép, de képzet
és útitárs e kurta
kiránduláson, mint a fű, a füst,
a fák, a körmeim.
Gyermek kezemmel kapdostam utánad,
rejtelmes, ezüst fétis,
felhők batiszt szoknyái közt gurultál
elejtett, fényes tallér,
lisztet őröltél nagyapám malmára,
teheneire meg a temetőre,
malomkő a magasban.
Hány kép meg metafóra
röppentyűjével ünnepeltelek,
telihold, ifjúságom szemafórja,
Ofélia kibomlott, őrült melle
a mennyei patakban,
márvány metszésű óra,
ki beleszerettél a hónapokba
s eldobtad hitvány mutatóidat,
transzcendentális angyalsegg opálja,
amikor rátelepszik
az égi árnyékszékre,
a kamaszkölyök Herkules heréje,
midőn mamája púderozza,
mielőtt a lányokhoz engedi.
Óriáspók, hálódba fontad nékem
Pannónia, Toszkána,
az Île-de France s Cornwall dombjait
vízparton, réten, parkban, erdők mélyén,
balkonokon, hajókon és Amár
lőréses, rézveres
tornyán a marokkói sivatagban
a dűnék zsúfolt tevepúpjai
fölött:
te sakkoztál szeretőim mezítlen
testével – én csak kibiceltem néktek –
s ha túl közel hajoltál feltámasztott
combjukhoz, lábfejükkel könnyedén
meglendítettek, mert
én mindig elfecsegtem mindegyiknek,
hogy a szerelem piros labdája vagy,
és még Ánákreón
s Theokritosz dobott az ég vizébe.
Hadihajókon, Száipánon, Táráwán
mindig szemembe céloztál kegyetlen
reflektoroddal: – álltam vagy futottam
az éjszakában, feketén szivárgó
agyonlőtt források s még eleven
szökőkutak között
higany-girlandjaiddal meztelen
s verejtéktől cseppköves mellemen: –
s hogy ragyogtál a háború után
a Fifth Avenue meg Budapest felett,
kerek, kövér ezüstponty,
néztem, hogyan lebegsz
s rakod ikrádat a Tejút árkába
és reménykedni kezdtem,
mennyei kocsmacégér,
a konstellációk
kitartó asztaltársaságai
– ki-ki a törzshelyén –
még ott ülnek mögötted minden este;
az enyimek
Ukrajnában szóródtak szét vagy Auschwitz
kéményein keresztül menekültek,
aki maradt, azt szétverték s lecsukták.
A recski tábor fogda-ablakán
hét meg hét rács volt s túl az ablakon
kettős szögesdrót és még két szögesdrót
s a dróton túl a kékróka fenyőfák
a halál árnyai: –
beleálltam merev staniolodba
és azt képzeltem, hogy sugaraid
transzmissziós szíján,
az égi Jákob létrán,
millió összefolyt sínpárodon
már felhúzol magadhoz az öröklét
ezüst körszínházába –
de Sztálin meghalt s engem itthagyott.
Szeretném, hogyha úgy látnálak most is,
mint negyven év előtt,
ahogy lassan felbukkantál a görbe
tölgyfák tövében, rőtszakállú törpe
s lennél még egyszer vérnarancs, cipó,
léggömb, eszményi sajt, kerek tükör,
ki meglógsz egy szappanhabos pofával,
de nem panaszkodom: –
hűségesen kísértél át a Fertő
lápján fel Bécsig, Párizsig, La Pazba,
Rióba, onnan Londonig, Máltába
és most harmadszor át a tengeren
s megvolnál otthon is: –
novemberben, tavaly, New Jerseyben
kiléptem Hamza Bandi csupa könyv,
csupa zene, csupa szympozion
házának üvegajtaján s pihegtem
a boldogságtól, ahogy néztelek
az égbolt aszfaltfényű ágain,
ezüst almám az őszi kert felett
fagyott almám az őszi kert felett.
Akkor már tudtam, hogy elérnek hozzád
vagy inkább, hogy druszádat érik el,
az égitestet, a velünk keringő
bolygót, 384 000
kilométerre, az objektív Holdat,
magát a Holdat, amely nem legenda,
hipnózis, játék, mágia, szorongás,
istenség, emlék s annyi minden, mint te,
a való Holdat, mely fenn jár az égen,
melynek nem vagyok részese, mint néked,
ki bennem élsz s nélkülem nem is volnál –
elérik hát a Holdat,
tűnődtem és örültem,
hogy életemben érik el
s hogy téged is megtarthatlak magamnak
oltári szentségnek az éj s a vénség
fekete kupolája alatt
az űr brutális kriptájában
halotti mécsesemnek.
 

2. Meghódítása

Heuréka, kiáltott Árkhimédesz
a kádban és egy nagy ugrással kinn termett
az utcán, hírül adni Szürákúszá
lakóinak, hogy minden vízbe mártott
test annyit veszt súlyából, mint satöbbi; –
„föld! föld!” kiáltott az árbockosárból
reggel kettő tájt az ügyeletes
matróz: irgalmas Szűzanyám, hát mégis
ő mondta jól, a kapitány, a hebrencs,
az izzadt képű, nagypofájú hajcsár,
az ál-keresztény, ál-talján zsidák!
megúsztatása holnap elmarad!
e lapos part a kincses India! –
s most hatvan éve, hogy pezsgett a lég,
amikor Wilbur Wright Párizsba ért!
parkokban, kertekben meg a Boisban
tenyérnyi gyepcsíkon biplánok álltak,
kockás nadrágban és szalmakalapban
soha-fel-nem-serdülő kamaszok
dolgoztak rajtuk éjjel: most is érzem
karbidlámpáik meg a vér szagát,
vonalzókból s botokból eszkabáltak
vázat s a szárnyhoz nagynénjük szoknyáját
s a szállodai karszékhuzatot
lopták el; és hogy krákogtak, köhögtek
motorjaik s míly indiánüvöltés
harsant az égre, hogyha csúf szöcskéik
átugrottak néhány bokor fölött!
később fák jöttek, templomtornyok, dombok,
az Alpok, a La Manche, az óceán.
„Hold, Hold!” gondoltam, míg a képernyőnél
vártam a nagy bravúrt
(mi volt ehhez Kolumbus, Blériot!)
s a kommentátort hallgattam, aki
elmondta és modellen is mutatta:
hol, hogy, mikor bújik ki majd a gépből
Armstrong, aztán Aldrin s ha leléptek
a létráról, hova hány yardra mennek,
fényképeznek, zsákolnak holdtalajt,
hány font ballasztot, nylont, szeizmográfot
hagynak a Holdon – s mert a közvetítés
még késett, rákapcsolt az űrhajózás
utópiáira, összekeverte
Árisztárkhoszt Lukiánosszal, Számoszt
Számoszátával, Küránónak mondta
Cyranót s végül is tudtunkra adta,
hogy ünnepelhetünk,
mivel e történelmi pillanatban
az emberiség a Hold-korba ért.
Erudícióját még háromszor adta
tudtunkra újra és újra, amikor
nagyvégre feltűnt a Hold sivatagos
tájképe a fekete égkoronggal
s az Eagle vicinális jellegű
kontúrja groteszk kályha-lábain,
aztán Armstrong fantomhoz hasonló
áttetsző alteste, utána Aldrin
s tipegtek már, majd jártak, fényképeztek
program szerint, hibátlanul, precízen,
ahogy bemondták, mintha csak bizarr
tornagyakorlatot mutatnának be
barbár maszkokban; s a fiatalok
mocorogni kezdtek a képernyőnél,
rágyújtottak, vihogtak: – ez a kettő
húsz perce császkál már és még mindig nem
történik semmi, egyetlen lövés sem
dördült el, vontatott a rendezés,
elég volt, láttuk, megtörtént, az ember
a Holdba ért, a győztes technika
s a grandiózus unalom jegyében.
De én kitartottam az öregekkel
a televíziónál; ásítoztunk
s reménykedtünk, hogy most talán ezegyszer
Hitler s Sztálin után,
Rotterdám, Belgrád, Oradour, Coventry,
Katyin, Auschwitz, Varsó s Drezda után,
Budapest, Dallas, Memphis meg Chicago
és Prága után,
Nikita Hruscsov s Lyndon Johnson után
akad valami,
aminek örülhetünk,
amit megünnepelhetünk,
s hogy házainkból,
hol az iszonyat madárkarmai
kapargatják az ablaküveget,
ámokfutó, hosszú főutcáinkról,
nyolcpályás, pompás autóútjainkról,
hol hatvanöt mérfölddel hajthatunk
a boldogtalanságba,
merészen ívelt betonhídjainkról,
melyek szemétdombokat kötnek össze,
szép tájainkról, melyek elmerülnek
reklámjaik mögött,
a nylonrongyba öltözött erdőkből,
zsírpapírba csomagolt hegytetőkről
s az óceánról,
mely trilliónyi zápfog-tarajával
nemhogy hajóink kátrányát s a gyárak
ürülékét,
de ódivatú és hatástalan
kotonjainkat sem tudja megrágni –
akárhonnét
felnézhetünk a Holdra s megnyalhatjuk
szájunk szélét: te is megvoltál, édes,
megvoltál még nekünk,
amikor az ágy kirohadt alólunk.
Ünnepelnék,
de kit? A két vakmerő űrhajóst
s Collinsot, ki most ott kering felettük,
ünneplik majd méltón, ha visszatérnek
a Földre; és ha van elég eszük
s nyugdíjba mennek, mához harminc évre
is lesz mit aprítaniok a tejbe;
a történelem könyvébe arany
betűkkel jegyzik fel a nevüket
és az arany betűk ragyogni fognak,
föltéve, ám meg nem engedve, hogy
ötven év múlva is
lesznek még könyvek s lesz történelem.
Háromszoros hurrá a legénységnek!
de ki a kapitány,
ki itt az Árisztárkhosz,
a Kolumbus, a Wright, a Blériot?
üdv hát nekik, akik a rakétákat
alkották, a pioníroknak is,
meg a V2 tervezőinek,
hozsánna őnekik,
akik a termonukleáris bombák
bokáira rakéta-szárnyakat
kötöttek, hogy repülni tudjanak
ország s ország között,
bolygó s bolygó között,
hozsánna őnekik,
kik reaktorok betonpincéiben
kitenyésztették nékünk a tudomány
ganajából
a pusztulás halványlila gombáit,
kik legyártották és házhoz szállítják
a mustárgáz hév fűszerét utolsó
salátánkhoz, kik kőkorszakbeli
ösztöneink ellen az anthtrax hószín
fioláit ajánlják nyugtatónak,
kik tyúkeszű vezetőink markába
nyomták a táv-vezényléses halál
csengőgombját, hogy játszanak vele
s akik, mert tébolyult ámokfutásunk
még mindig messze, messze elmarad
a technika csodái
mögött, a lökhajtás Niagaráját
szerelték be a valagunk alá,
hozsánna őnekik,
ma este ők is velünk ünnepelnek,
azaz ünnepeltetik magukat
szerényen, ahogy mérnökökhöz illik,
kik nem a dicsőségért,
de fixumért és prémiumokért
dolgoznak közköltségen,
akik a „hadi” jelzőt mesterségük
neve előtt diszkréten elfelejtik
s akiknek életét
civil ruhás rendőrök őrzik, jobban,
mint a takarítónőket vagy engem,
ha New Yorkban sétálni megyünk este –
ma este ők is velünk ünnepelnek,
de ők tudják: ez nem bemutató,
nem is főpróba, hanem őrült ugrás
a semmibe; a többi látványosság
a tapsoló tömegnek, cirkuszi
bravúr, melyhez az űrhajósokat
léptették fel légibohócokul.
A helyszíni közvetítésnek vége –
a kommentátorok elmagyarázzák,
hogy Armstrongot, Aldrint és Collinsot
vesztegzár alá veszik idelenn
húsz napra, hátha bacillusokat
hoztak magukkal,
a holdtalajt pedig tudósaink
megvizsgálják, mivel váltig remélik,
hogy e kövekből a világmindenség
titkát sütik ki – aztán a bemondók
az eseményt méltatják meg a békét
emlegetik
sűrűbben, mint Hernando Cortez szokta
Jézus Krisztust – ne higgyetek nekik!
a technokrácia hírverői csalnak
s hazudnak a halál főmérnökei,
tudják ők jól, hogy nincsenek a Holdban
bacillusok; bacilluskultúrává
az ő fejükben vált a tudomány
s a technika,
tudják ők jól, hogy a Hold köveibe
nincsen beírva semmi
s fütyülnek ők a mindenség titkára
(a mindenség
nem tartozik a kormány ügykörébe)
és pöknek ők a Hold szikláira
(melyik vezérkar ad sziklára pénzt?)
más kell nekik:
plutóniumot vagy uránt keresnek,
miből bombákat lehet gyártani,
avagy rakétakilövőhelyet
keresnek
tán éppen a Nyugalom Tengerén,
egy jóval szebbet, mint amelyről
Hitler s Sztálin valaha álmodott,
s ha megtalálják az alkalmas krátert,
berendezik
s megcélozzák a Föld egyik felét,
amíg pár év múlva a májbajos,
ólompofájú, izzadt tenyerű
párttitkárok
néhány Lenin-rend és tarkónlövés
segítségével kicsikarják
a szovjet hold-hajót s berendezik
a lőállást az Árnyak Tengerén
s megcélozzák a Föld másik felét
a Holdról,
ahogy már régen megcéloztak minket
a Földről
s ahogyan mi is megcéloztuk őket
a Holdról meg a Földről,
mert köztünk az ellentét óriási,
de tébolyunk közös –
ám, hogyha nem akad plutónium
vagy a kilövőhely nagyon költséges,
úgy izgalmuk hamarost lelohad
az űrhajózás, a Hold, a természet
meg a mindenség titkai iránt –
Hallgass el!
a képernyőn von Braun arcéle látszik,
interjút ad, de nem néz fel reánk,
tán attól fél, hogy szeme elárulja,
de mi az, ami árulnivaló
még akad rajta?
megfontoltan beszél, erős az álla,
az orra szép, ajka körül öröm:
ez nem látja soha a farkastorkú
homály körgallérját a vállain – – –
hitvány eszközzé fajultunk kezükben
és nincs mit tennünk: ellenük a strichnín
vigasztalás csupán s nem védelem – – –
s mégis: gyilkosaimat sosem untam
annyira, ahogy ezeket unom,
az ellenember inkarnációját,
az űrhajós gorillát,
az öngyilkos gorillát,
a szkizofrén gorillát,
ki a determinizmus
ítéletét jön végrehajtani,
aki lekergeti
torzszülött fajtánkat a Föld kérgéről,
mit az nem tűr tovább –
hallgasd hát Caesart, ő a győzelem,
de amit mond, azt nem gondolja ő
és amit gondol, azt nem mondja ki,
meghódította a Holdat
s elpusztítja a Földet,
ne hallgasd őt,
rúgd szét az undok televíziót,
fojtsd torkára a szót –
szabadságodból ennyi még maradt:
fuss ki a kertbe, szagold meg a fákat,
idd meg a füveket,
simogasd meg a hold ezüst haját.
 

(Toronto, 1969 nyarán)

 

 

 

Rotterdámi Erazmushoz, 1.

Hitvány volt Róma, és Luther kikezdte.
Melyiket választottad? – Egyiket se.
Hová mentél? Uralkodók szaladtak
utánad. – Oda, ahol írni hagytak.
Nem fogadtál el tekintélyt, se dogmát.
– Csak így végezhettem a magam dolgát.
Mire vagy büszke? – Hogy türelmet, békét
hirdettem ordas farkasok közt. – És még?
– Hogy ahhoz álltam, kit máglyára tettek,
olyankor is, ha nem értettünk egyet.
Hány inkvizítor esküdt örök bosszút
ellened! S hogy szoktál aludni? – Rosszul.
Látlak, ahogy felkeltél – még setét volt –
és fújtad a parazsat: mint a vérfolt!
Sóhajtottál. Ferenc király s a császár
egymás torkán, Szolimán meg Budánál;
s ki látja a bitang világot tiszta
szemmel? Még Morus is karrierista.
Ma is tizenhat órám van, gondoltad,
majd kihúztad a hamuból a tollat,
s íróállványod mellett keltegetted
a kultúrát, melyet ma eltemetnek.

 

 

 

Rotterdámi Erazmushoz, 2.

Tőled tudom a leckét,
hogy minden dogma nyálas,
s hogy úgy válassz torz eszmék
között, hogy sose válassz;
hogy nézni kell, figyelni
s olvasni, egyre többet,
míg a tanulás lelki
kínból testi gyönyör lesz;
hogy a mocsárban szikla
vár: ülj fel, humanista,
s ne járjon szenvedélyed
zsebtükrére a gőgöd –
mért udvarolsz magadnak?
Magadon túl kezdődöl.

 

 

 

Rotterdámi Erazmushoz, 3.

Hányszor hány bőrt nyúztak le rólad,
pap fattya! szökött szerzetes!
Viszont magyarnak és zsidónak
lenni sem volt kényelmesebb.
Könyvtárszobádba ágyra jártam,
s hogy szorongattam kezedet!
Vesd össze Sztálint Szolimánnal,
Hitlert s a máglyát: egyremegy.
Ötszáz esztendős hosszútávon
egy Európáért hevültünk.
A fanatizmus ostora
egyformán kiűzött hazánkból;
mi meg búsultunk és örültünk,
hogy nem látjuk többé soha.
 

(Philadelphia, 1969)

 

 

 

New York felé

Minden héten New Yorkba repülök,
több mint egy éve már, tanítani
az egyetemen, kezemben görög
Plátó kötettel, inkább védelemre
szomszédaim ellen, mint olvasmánynak.
Most is, mint máskor, ablak mellé kértem
helyet s figyelem, hogy futunk neki
az esőfelhő zsúfolt ménesének
s hogyan száguldunk keresztül a szürke
kancák gomolygó, laza belein,
míg fenn vagyunk az éles, hihetetlen
napfényben, hol meglesem a velünk
szálló narancs ballonokat, miket
csak akkor látok, ha nem nézem őket,
s a nagy gép mintegy papírból kivágott
árnyékát lenn a felhő-kontinensen.
És ajkam mégis cserepes, a nyelvem
üvegszilánk, kezemben hasztalan
szorongatom Plátót. Már lenn a startnál
megborzongtam, mint máskor is, mikor
bekapcsolták az ál-zene zenét
s szétnéztem. Mindig azonos ruhák,
megszólítások, mozdulatok, táskák:
csak az arcok különböznek, azok sem
túlságosan; de erről nem tehetnek.
Kereskedelmi megbízott a legtöbb
vagy mérnök. Van, ki maga elé bámul,
és van, aki cége xeroxozott
kimutatását bújja, majd lecsapja,
képeslapot forgat s azt is lecsapja.
Aztán van pár költségesebb ruhájú,
beszédesebb, jobban kimosdatott,
már-már kövérkés, de még mindig fürge
és jól kisportolt férfiú: hatalmas
menazsériánk menedzserei,
kik elvezettek minket a szűkösség
mezőföldjéről a prosperitás
szemétdombjára: „executive”-eknek,
vagyis végrehajtóknak hívják őket
ideát, mert ők hajtják végre rajtunk
a technika halálítéletét.
Auburn felett vagyunk, az ég kitisztult
alattunk. Barna táj. Két szép stewardess
szolgálja fel a celofánba fojtott
nem-füstölt füstöltsonkát a keletlen
kenyéren és aromátlan, de mégis
kávé-kávét töltenek hozzá. (Régen
fogyasztottunk, hogy éljünk, míg manapság
azért élünk, hogy fogyasszunk; ők szabják
meg, mit együnk s igyunk; keresletünket
kiiktatták; a kínálat a döntő;
hurkák lettünk: ők tömnek meg tetszésük
szerint; dagadtra még, míg tart a készlet,
s ha elfogy? ugyan! majd a tudomány
gyárt búzát, tengereket, levegőt!)
A kenyér undorító – de mit bánnám,
hogy bélcsatornám az ő kloákájuk,
ha a házak, utcák és városok
nem volnának mind az ő kloákáik,
ha újságjaik, televízióik
vagy könyveik – már minden az övék –
nem akarnának kloákát csinálni
szemem-fülem-fejem és mindenemből,
s ha nem sipítoznának haladásról,
mikor egy fajta feladja magát.
Vad napfényben szállunk; több lóerő hajt,
mint Nagy Sándor seregét Indiába:
százhúsz ítéletvégrehajtót s engem!
Nevetnem kéne, ha nem volna mindez
oly keserű (és mennék én vonattal,
de nincs Toronto és New York között)
rákényszerítenek, hogy azt tegyem,
mit ők hasznosnak tartanak és benzint
igyam s a gyorsulási mániát
megtámogassam a jegyek árával
hetente kétszer. Csend van. Hallok minden
szót hátam mögött, hol két jenki mérnök
beszélget. Mintha csak fogorvos fúrná
a fülemet. Szomszédom ásít egyet
s felém pislant. A Khármídészbe hajlok:
ha megszólít, nem értek angolul,
vagy fejhangon kezdek visítani.
Mert jaj annak, aki arcába nézett
a Medúzának s jaj nekem: spermája
pókhálószálán ezekhez eresztett
le az apám. Ő nem tudhatta még
kilencszáztízben, hogy egy nemzedék jön,
mely gyűlöli a földet s borotvával
kaparja ki a jövendő méhéből
a magzatot; hogy jön egy nemzedék,
kezében a roppant bőségszaruval,
amely kacatot, halálsugarat
és halhatatlan plasztikot okád.
Apám nem tudta, hogy akárhová
tesz is le, végül ott alávaló
s körmönfont banditák, s itt megrohadt,
tehetetlen hülyék közé jutok.
Akárhová is tesz le: mindenütt
bedöglött már az inspiráció,
a költő rossz prózát dadog, a szobrász
vésője csorba, mechanikus lárma
lett a zenéből, a felhőkarcolók
újbabilóni bankársíremlékek,
a művelt emberek rég eltávoztak,
a tanítók a vállukat rándítják
nevelés helyett, s hol a tudomány,
mely megvéd bennünket a tudománytól?
Huszonöt éve oly nagyon szerettem
ezt az országot és népét! De merre
az az ország és az a nép? Kinézek
az ablakon; már lejjebb szálltunk, látni
az elevenen megnyúzott természet
irháját, a salak-kupacokat,
s az éjjel-nappal sipító főutak
irgalmatlan szalagjait, hol autó
kerget autót, a betonpocsolyákat,
fellobogózott benzinkutakat,
a haláltáncos, nyüzsgő és rikító
vurslit, mely Bostontól Washingtonig
terjed, s amelyet kiépítenének
a Csendes-óceánig, ha ugyan
akadna elég építőanyag
az elnyüvesedő emberiségnek,
s ha nem veti az atomrobbanás
széjjel mindezt, bár később, mint ahogy
megérdemelnők, s ha a mérnökök
szakbambasága és a kapzsiságtól
dagadó szemű üzletemberek
közös erővel nem fordítanák fel
a természet egyensúlyát örökre.
New York felé közeledünk. Amott
a kémények füstölgő erdeje:
ezt utánozzák mindenütt és ezt
irigylik tőlük ellenségeik;
és ott a város, fejbúbig tulajdon
kipárolgásában: ott megvalósult
Marx Károly álma, a korláttalan,
mindent elsöprő áruforgalom,
s az állam is elhalt már: átveszik
a várost a maffia pocakos
legényei, a késelők, a vandál
fiatalok, a luxusautón járó
kommunista úrifiúk, a pénzen
vett rendőrök, a szakszervezetek
bitang vezetői, a jogaikért
tüntető útonállók – az egész
közpénzen élő, elkényeztetett,
tudatlan és győzelmes söpredék.
Nem értem őket. Tradíció, ízlés,
derű s alázat, de nem babona nélkül
élnek. Nem ismerik a gondolat
lúdbőrző testi gyönyörét. Meghalnak,
anélkül, hogy egyszer is látták volna
a szemérmetlen égi szerelem
préselt-százszorszép mellbimbóját; mégcsak
a földi szerelem parasztcsokor
vidámságát sem ismerik; csak bíbor
vaginákról és felsőkarnagyságú
péniszekről fantáziálnak hitvány
képeslapokon, meg sikertelen
szeretkezéseik előtt és közben.
A történelem nyakát kicsavarták;
jövőjük nincs; csak a jelenben élnek
s a másodpercmutató féllábánál
kapkodnak hisztériás ujjaikkal,
mert az ideiglenesben keresik
a maradandót. Harmónia helyett
konfliktusokat kergetnek a reklám
bemondóinak nyálkás hangja mellett:
műanyag-Szaharákon át hűtőszekrények,
autók s házak Mount Everest-jeit.
Elérnek mindent; de amit elérnek,
nyomban kacattá válik és megrondul,
akár mára a tegnapi gőzgépek,
s holnapra a mai kompjúterek;
de ők már új lim-lom után szaladnak.
Hadd nézzek körül még egyszer. Leálltunk
s az autóbuszra várok könyveim
csomagja mellett. Felhőkarcolók
árnyéka szemközt, az ólomszín ködben.
Mért lesz az ember gyávább s rosszabb attól,
ha jobban megy a dolga? Miért kezdtünk
irtóháborút a természet ellen?
Mért tűrjük a lárma gőzkalapácsát
koponyánkon, a szüntelen szorongást,
a rohanást, melytől nem jut időnk
gondolkodni; mért soroltunk be zokszó
nélkül a nagy menetbe, melyről tudjuk,
hogy feltartóztathatlanul a végső
robbanás felé siet, és ha nem,
úgy a technokrácia gépesített
rémuralmához, hol mindannyian
– a tudomány végső vívmányaként –
csillapító injekciót kapunk
a tudomány többi vívmánya ellen?
A jólét kolbászát tartotta orrunk
elé az ördög, amíg illatától
megszédültünk és eladtuk magunkat,
ahogy Faust adta el egykor a lelkét?
Vagy higgyem inkább, hogy barlangfalon
gazellákat rajzolni, verset írni,
az igazságot keresni, tűnődni,
városokat emelni s kultúrákat
az ember ősi ösztöne? S hogy mindezt
szétverni, elpusztítani, megölni
ugyanilyen legyőzhetetlen ösztön?
Már a városban szalad az autóbusz.
Mit tehetek? S mit ér a cérnahangom,
mikor ide Jeremiás próféta
kellene s ő sem érne semmit el?
Vagy mondjam azt: az ég még kék nekem,
van sok barátom, könyvem és emlékem
és vén fejem még tele van szépséggel?
Kibírtam eddig; nincsen oly csapás,
melyet nem kellett elviselnem; most már
a lábamat lógatom, dudorászok,
s csak félszemmel és nagynéha nézek
e dögökre, akik még azt sem tudják,
hogy mindent végleg elpusztítanak.
 

(New York, 1969 őszén)

 

 

 

Ülünk a patak partján…

Ülünk a patak partján, a hosszú kert végében.
Köztünk a fény üveggömb halai s pár virág.
Az őszi ég hídíve ránk hajlik szürkéskéken;
a gyökerek, a túlpart, vállad, a messze fák
domborművek köröttem. Szemem sarkában érzem
a napfényt s homlokomban a fűszálak ízét.
E pillanat; mi ketten; a kert, szeptembervégen;
ezt soha nem felejtem s megborzongok a lét
édességétől. S mégis mindjárt hátrálni kezdek
az űrbe, míg csak éppen hogy látom még a kertet
és magunkat a kertben. S azt gondolom: szegények,
itt pöffeszkednek, bár csak pár pillanatig élnek
egy piszlicsári bolygón, úgy tudom, tizenhárom
és félezer fényévre a Tejút centrumától.
 

(Denville, 1969)

 

 

 

Az ablakfélfa megremeg…

Az ablakfélfa megremeg.
Nézzünk le. Megjöttek a párás
ágyékú ifjak, kiknek párzás
kell ócska szerelem helyett.
Övék a jog. A kötelesség
meghalt számukra. Senki se
oktatta őket semmire.
Zenepótléknak bevezették
a lármát. S mert a diszkotéket
bezárták már, az utca béget,
üvölt, verekszik, nyavalyog
a csürhe. Csak autójuk, házuk,
nőjük s pénzük van, semmi másuk.
Azért íly boldogtalanok.
 

(Philadelphia, 1970)

 

 

 

Levél Philadelphia polgármesteréhez

Tisztelt uram, hadd összegezzem kurtán:
Faludy Györgynek hívnak, mesterségem
szerint költő vagyok és irodalmat
tanítok a Columbián, de mert
fizetésem csekély és New York drága:
múlt októberben átjöttem ide,
a testvéri szeretet városába.
Az élet
műútján már lehajtottam pár évet,
de furcsa módon most se untam még meg:
barátaim tanácsára ezért
ajtómra pántot s lakatot szereltem
s bárhogy kívánja testem meg a lelkem
az esti sétát:
sötétedéstől otthon kushadok,
mint állatbőrös őseink a barlang
odvában és a rendőrautók éles
szirénáit hallgatom éjjelente
a trombitáló mamutok helyett.
Ám sorsát senki sem kerüli el.
Múlt pénteken történt, kék ég alatt
s ebéd után, hogy – vagy két óra tájban –
a könyvesboltból baktattam haza,
mikor a Ciprus-utcánál suhancok
támadtak rám – szerencsére csak hárman,
vagy tizenöt év körüli, még mafla
s gyakorlatlan fekete huligánok –
járókelő felebarátaim
behúzott nyakkal iszkoltak odább,
én meg gyorsan kirántottam övemből
az irdatlan csavarhúzót, egyetlen
támaszomat e dzsungelben, melyet
ön, polgármester úr, oly tévesen hív
metropolisznak, s pofacsonton kentem
az egyiket, hogy vért s fogat köpött
és hangos jajgatással cimborái
után futott. Én pedig felemeltem
könyveimet a sárból s hazatértem.
A rémületre két kanna teát
hajtottam le, majd telefonon rendőrt
hívtam, ki mindent feljegyzett és közben
a vállát vonta. Aztán nekiláttam
előadásom jegyzeteinek.
Már szinte hallom, mit mond, polgármester:
„Ön inkább henceg, mint panaszkodik.
Mit akar még? Nem szenvedett bántódást,
sem kárt. Fogadja jó tanácsomat:
csak taxin közlekedjék, ne gyalog.”
A konzekvenciát én is levontam,
de más eredményt értem el. Mihelyt
lehet, csomagolok és megyek vissza
Kanadába, hol nem kell örökös
szobafogságra adnom magamat –
Kanadába, amelyet egyelőre
még nem vert el ilyen kegyetlenül
a fejlődés s a jólét jégesője,
mint magukat.
De jó tanácsot én is adhatok.
Csak egyszer hagyja ott a városházán
autóját, és sétáljon el néhány száz
méterre a főutcán, délelőtt,
álljon meg egy sarkon, nézzen körül
egy percig, míg orrát csavarni kezdi
a vér szaga; vagy tegye ugyanezt
alkony táján, térjen le a Broad-streetről
a mellékutcába, ha mer; figyelje,
mint kémlelik a szembejövők egymást,
hogyan készítik öklüket ütésre,
hogy siklanak, csúsznak el egymás mellett
s esnek be házuk ajtaján – ezt nézze
s rájön legott, ha ugyan még nem tudja,
hogy ön, e város polgármestere
valójában többé nem mestere
e városnak, s mi több, hogy ez a város
nem város már; lakóit nem fűzi
egymáshoz elv, cél, hit, sem közös érdek;
a társadalmi szerződés ezer
cafatban úszik le a kloákákon;
Penn Vilmos szobra madárijesztőnek
áll fenn a tornyon – s ez még istenes,
mert holnap rosszabb lesz, nyáron még rosszabb,
s tíz év múlva az óvodákban is
pisztolyt ráznak s heroint követelnek
a kisdedek; a gyárfüst, a benzinbűz
s a tűzvészek ittmaradt szájszaga
megüli majd az utcákat, tornádó
sem söpri ki – és ön, ha visszanéz
kilenszázhetvenre, letűnt idillt lát,
ártatlanságot, elveszett aranykort,
csókolódzó emberi tubicákat
s elbűvölt mosoly jár majd ajkain.
Nem ismerek ellenszert. Nyilván ön sem,
mert felteszem, hogy alkalmazta volna,
ha tud ilyet. Ne húzza hát tovább
fizetését, mit nem szolgál meg. Álljon
talpára s legyen pénzéhes kartársak
meg szenilis barbárok közt az ember
a talpán, aki végre szembenéz
funkciójával s helyével a földön.
Öngyilkossága senkinek sem használ;
elődei, a puritánok, Isten
elleni bűnnek nevezték, akárcsak
a rabszolgák tartását. Lemondása
sem használ nékünk. Mérlegelje inkább,
hogy Nagy Sándor, Konstantin, Romulus
városai nem téglákból s kövekből,
de emberekből álltak, s ha az ember
nem tudja többé összetartani,
úgy nincs kompjúter s nincsen vasbeton,
mely összetartja Philadelphiát.
Hívja hát össze a város tanácsát
és mondassa ki a többségi párttal,
hogy csődtörvényi, esztétikai,
történelmi, humanitárius,
etikai és egészségügyi
és ráadásul praktikus okokból
úgy döntöttek,
hogy feloszlatják Philadelphiát;
item, hogy a lakosság mától fogva
tekintse a várost nemlétezőnek
s záros határidőn belül
induljon neki a szabad mezőknek.
A jó példával ön járjon elöl:
ragadjon baltát, trancsírozza fel
autóját (a kombusztiós motor
s a nukleáris robbanás az átkunk!)
szekeret vásároljon, lovat, ökröt
(csodálkozni fog: néhány bifsztek ára
csak az egész), pakolja fel családját
s vonuljanak kelet felé, ahol
Medfordon túl, New Jersey-ben, lakatlan
a tájék; ott építsen szerény házat,
mívelje földjét s zöld lugas alatt
vegye térdére unokáit
és tiltsa meg nekik, hogy
gyárvárosokat alapítsanak.
P. S.
Nincs sok remény, hogy hajlik bölcs szavamra,
de hogyha mégis: egy szuggesztiót
hadd adjak még.
A kacatból, mit kétszáz év alatt
a tudomány bendője ránk okádott,
egyet vigyen magával: orvosságot;
és semmi mást. S úgy nézze, messziről,
hogyan fordulunk fel a többitől.
 

(Philadelphia, 1970)

 

 

 

A Columbia Egyetemen

Ezek azt hiszik, hogy Kínában
paradicsom van; amazok,
hogy Moszkvában elhalt az állam
s csak ott lehetnek szabadok;
emezek meg az öngyilkosság
újliberális válfaját
akarják: akkor nagy egy ország,
mikor szétmarja önmagát.
Itt járok az ön- s közveszélyes
diákság közt gyorsan s szerényen,
mint kinek nincs mit szólnia
és tennie az egyetemmel,
hol teóriát gyárt az ember
s hülyéket a teória.
 

(New York, 1970)

 

 

 

Mióta hallgatlak

Mióta hallgatlak, fülem fövény lett:
beszívja minden szavadat; szemem
kettős teleszkóp, álmomban is téged
tart fókuszban; indának tekerem
köréd karom; bevéslek az érzékek
fakó tükrébe; nem is kérdezem,
hogy mit akarsz, mert tudom, mi kell néked;
ha jókedved van, hőmérsékletem
fölmegy kissé; minden gondod és gondom
együtt párolgott el; lényedből folyton
iszom s nem kapok soha eleget;
kifaraglak, megírlak és lefestlek,
hogy képtárad vagy börtönöd legyek;
száz járatot vájtam beléd; a tested
külön van még; fejünk már egyveleg.
Jelenléted s hiányod egyremegy.
 

(New York, 1970)

 

 

 

Ma délben elmentünk

Ma délben elmentünk a Penna állomás mellett,
s láttuk az órát, melyen ugró számok mutatják
a három többin kívül, a tizedmásodpercet.
Néztem: háromtized, öt, hat, kilenc, zérus, három,
öt – Istenem! levettem napszemüvegem, aztán
megint: négy, hét, kilenc, egy – még a felét se látom.
Borzongtam. Nem Einsteinnél és nem a temetőben,
csak most ütköztem össze először az idővel –
ilyen! A Niagara esőzik rám, míg szétver,
egy bolygót kisujjammal elébb állíthatnék meg,
mint a másodperc árját. Ez a természet rendje:
én pazarolom őt el? ő pazarol el engem?
Mi lesz velünk, motyogtam, egy pillantással ajkad
felé s elmosolyodtam, mert mosolyogtál rajtam.
 

(New York, 1971)

 

 

 

France két könyvét…

France két könyvét ajánlottam neked,
fiatalkori két kedvencemet.
Nekik estél, majd hallgattál hamis
kímélettel. Felkaptam magam is
az egyiket, mérgesen. És igaz,
hogy meg se néztem már a másikat.
És így tovább. Keserű a pohár.
Kimegy Lord Byron, Corneille, Gide, du Gard,
Swinburne, Racine, Milton és az „Örök
Virágok”-ból is hány le nem törött!
Ha Mann s Móricz egy-egy könyvét veszem
ki a könyvtárból, remeg a kezem.
Azt hittem, hogy mint felnőtt ugyanaz
az ember vagyok; s még ez sem igaz.
Ízlésem régen nem ért egy garast:
mi biztosít, hogy most már biztosabb?
S ha ez a sors – mért, hogy papír helyett
nem futó vízbe írom versemet?
 

(Montclair, 1971)

 

 

 

Tömeggyilkost régente

Tömeggyilkost régente köztéren akasztottak.
Manapság erre gondol az ember és megborzad.
Jó, hogy sehol sem látni koldust. A szegényeknek
kompjúter állítja ki és postázza a csekket.
Földrengés volt vagy árvíz? tűzvész? Harminc országból
repítenek be doktort, konzervet, orvosságot.
Tizenhat éves kölykét felpofozta egy asszony?
A fiúnak a város fizet, hogy külön lakjon.
A fegyenc tévét hallgat, vasalt nadrágban járhat
s hogy kurvához mehessen, kimenőt kap vasárnap –
ha megszökik s elfogják, a törvényszék felmenti.
Nyomort, szenvedést látni nem bír közülünk senki.
Nem értem a világot. Mi történt velünk, mondjad:
mi lettünk volna jobbak? vagy idegeink rosszak?
 

(Montclair, 1971)

 

 

 

Apámhoz

Hogy féltettél az emberektől
s magamtól! Milyen szelíden
kértél: ne menjek el tücsöknek;
nem hallgat tücsköt senki sem.
A jó tanács lepergett rólam –
én csak magamat követhettem,
hogy az maradjak, aki lettem
s így ciripeljek öregen
krónikus és gyógyíthatatlan
boldogságomban, öregem.
Haragszol? Sírtáblád fehérje
utánam nyúló kolduskéz:
emlékezésért könyörög.
Legyen hát! jöjj, libegj parázsló
tüzemhez, árnyék, könnyű pára,
mutasd fel tűnő lényedet
az öröklétnek utoljára,
fiad szólít, a vén varázsló,
fiad hív, a pimasz kölyök –
jelenj meg, hadd rajzoljak hű
arcképet rólad, lágykezű,
hatalmas mellű, kurtalábú
papa, mélyhangú hegedű –
hajad krizantém szirmai
fehéren lágy tarkódra hullnak
– Einstein-i fej zömök nyakon –
kék Bunsen-égőid között
verandáján így állsz a múltnak,
lépj mellém! lökjük félre régi
gőgünket s adjunk számadást.
Mert csak vitáztunk s veszekedtünk,
mennyit s mily meddőn! A verandán
álltál, lombikjaid között,
s óvtál: ne csapjak fel költőnek,
a vers nem kell ma senkinek –
s tudom-e, hogy mi lesz velem,
ki bízik a bizonytalanban
s anyagját az anyagtalanban
keresi? S mennyi türelemmel
magyaráztad: a tudomány
jólétet, áldást hoz meg békét
s ha én is vegyésznek megyek,
biztos kenyér vár rám s mellesleg
írhatok bőven verseket.
Ott álltam előtted, fortyogtam
a gyűlölettől: nem, azért sem,
tőled semmi sem kell nekem,
nem kell neved, sem jó tanácsod,
sem életmódod, modorod,
sem tudományod ekrazitja,
sem szecessziós bútorod,
sem áldásod, sem örökséged
és könyvtáradból kedvenc német
bölcsészeid sem kellenek
és boldogságom napja az lesz,
mikor e házból elmegyek.
Olykor vitáztam s pörlekedtem,
máskor hallgattam konokul,
de te akkor is kitaláltad,
mi járt fejemben. Én is tudtam,
mit gondoltál, ha az ablakhoz
fordultál. Hogy nincs folytatásod
s hiába éltél. Búcsúzóul
olyankor hozzátetted: messze
estünk egymástól, de azért
szeretsz; vagy azt, hogy a természet
rendelte így; az egyedek
variálnak és permutálnak.
Nem baj. A fajta megmarad.
Szobámba mentem és az ablak
tükrében néztem magamat,
nem, semmiben sem hasonlítok
a vén szamárhoz – dagadoztam
s meglebbentettem lapockámon
világhódító szárnyamat.
Rég volt. Azóta az alázat
csuháját öltöttem a szárnyak
púpjára, aztán levetkeztem
csuhát, alázatot és szárnyat,
s itt állok meztelen s tudom,
hogy általad vagyok és tőled
s az omladékok, mik belőled
maradtak, már csak bennem élnek,
míg velem végleg összedőlnek,
s hogy szememet kéne kivájnom,
mellemből a bimbót kivágnom,
gyógytornára járnom, amíg
fejtartásomról leszoktatnak,
ínyemből az olajfaillat,
térdizmomból az esti séta,
szemidegeimből a kék szín
szeretetét kioperálnom,
fel kéne kutatnom agyam
éléstárából a derű
mézének borostyánszínű
befőtteseit: váltakozva
állnak a halálfélelem
hideg ecetflaskái mellett
(jaj mennyi méz és borecet!)
s mindet ki kéne öntenem,
ha ki lehetne önteni,
hogy lényedtől és öröködtől
megszabadítsam magamat.
Vitáinknak sem volt értelme.
Egyiknek sem lett igaza:
én nem vettem be verseimmel
a világot s a te dicső,
népboldogító tudományod
bombát csóvál fejünk felett.
Megbuktunk, papa, mind a ketten:
munkásságodat elfeledték,
könyvtárad elavult, nehéz
bútoraidból katonák
vagdostak tüzifát, villádat
átépítették, sírodat
a gyom veri fel Budapesten
és én itt túl a tengeren
konok tücsök, ciripelek,
s ha nem magamnak, senkinek.
Szívesen szólnék melegebben,
de oly borzalmas messze vagy
a múlt beomlott bányájában.
Szakadék nyílt köztünk. Nem évek
okozták, nem is én okoztam –
de halott apád közelebb állt
hozzád, mint ahogy te állsz hozzám –
és ahhoz apja s ahhoz apja
fel Mykénéig, s Babilónig;
ti átbeszéltetek egymáshoz,
mi nem beszélünk át hozzátok,
egymáshoz sem, mert mit is szólnánk?
állunk a jelen tűzhányóján,
múltnak háttal, halállal szemben,
míg a világ tart – vajon hány nap?
Emlékszel még a verandára?
Ott ígérted, hogy az egyedek
halnak, a fajta megmarad.
Mert így volt régen, így volt mindig:
azt hittétek, hogy nemzedékek
jönnek majd mindig nemzedékre
és házakat, könyvtárakat,
domboldalakat, zongorákat,
kocsma-ajtókat, Bibliákat,
konkrét és absztrakt fogalmakat
adnak örökkön kézről kézre,
mint stafétabotokat.
Apám, oly messze estél tőlem,
ki azt hitted, hogy a mindenség
koronája s célja az ember –
hogy a Föld bár rideg, de tartós
szállásunk s ezért otthonos –
hogy az életnek van értelme
s göröngyös útja ettől sima –
te szent, te boldog, te ártatlan,
ki hat hónappal Hiroshima
előtt haltál meg. Milyen messze
gurultam. S milyen távol vagytok
mindnyájan, régi-régi holtak,
kiknek nem vagyunk folytatása,
ti szivárványűző bolondok,
kik múlt, jelen, jövő labdáival
fejeltetek, játékos delfinek,
kik csak saját halálotok
szép, meztelen NárcisszuszávaI
szerelmeskedtek ultramarin
tükreiben a nem-lévő időnek – – –
a Föld sava megrothadt; történelmünk
könyvében nincs több oldal; bújjatok
vissza a semmi bő kagylóhéjába;
te is, apám; nem keltegetlek többé;
markold meg jól, ha ugyan tudsz még fogni,
sírod földjét, mert jön a robbanás
és csontjaid sem maradhatnak együtt,
én meg hadd üljek magamban s temessem
szégyentől lucskos, tehetetlen
fejemet aszott tenyerembe
a vérhabos egek alatt.
 

(Montclair, New Jersey, 1971)

 

 

 

A testiség kondíciónk

A testiség kondíciónk és egyben
végcélunk – így Freud. Nékünk a görög
fáklyás kamasz, ki mellénk állt az estben,
nem cél. A vágy eszköz csupán örök
– tán nem hús és vér s nem való, csak képzelt –
célok felé: az ifjú, meztelen
útitárs, aki nem ismer szemérmet
és mégis túlvisz minket testeden
meg testemen; vágyam, mely el nem érhet
soha, de mindig üldöz, hogy titok
maradj; a vágy, mely Petrarcában égett
holtiglan Laura ködből szőtt személye
után; a vágy, mely bevilágított
a nyolcvanéves Áiszkhülosz szemébe.
 

(Montclair, 1971)

 

 

 

Apocalyptica

Jónás Györgynek

 
Plutóniumot tart a holnap marka.
A bornak nincs íze.
Ki él, az mind a világot akarja
megváltoztatni, de
önmagán változtatni nem szándékszik
itt többé senki se.
Ínséges ezredek
után a bőség vulkánján táncolnak:
hervadt agyak, dagadó alfelek.
A volán mellett mindjárt Nagy Sándornak
képzelik magukat.
Mindent unnak, csak a párzást nem unják.
A szerelem többé már istenarcát
nem fordítja felénk.
Sokat tudunk. Ha kevesebbet tudnánk,
tán többet értenénk.
A jövő felé nem nyílnak utak.
Csak a közember lábvize a jólét.
Ha háborogsz, akárki megugat.
Mit hasznosnak hívnak, haszontalan –
jegyezd meg jól ezt, süllyedő hajón élsz
s mindennek vége van.
Az igazságot karóba húztátok,
a szépség elfutott,
menedzserek, tőkések, párttitkárok
mohó béltraktusok,
politikusok, gyilkos idióták,
technokrata herék:
elvesztettük mindörökre a jóság
misztikus gyökerét.
 

(New York, 1971)

 

 

 

Azt írtam: értünk…

Azt írtam: értünk s az elmúlás ellen
szereztem e szonetteket. De ez
egyrészt hivalkodás, másrészt kegyes
hazugság. Mert, bár mindezt jobb kezemmel
jegyeztem le –: amióta kilenc-
éves vagyok, egy megszólíthatatlan
hang szólongat: „diktálok! ülj az asztal
mellé!” Álmomból is felkelt: „siess!”
s én, mint a régi egyiptomi írnok,
kidülledt szemmel s bamba képpel írok,
de ha nem szólít, lecsügg a kezem –
kócbábú vagyok magasabb hatalmak
kezén, rossz hangszer, visszhang és hangszalag,
ki azt se tudom, mi a szerelem.
 

(Montclair, 1971)

 

 

 

Kihunytak a város felett

Kihunytak a város felett
a csillagfények, Aladdin
lámpái. Autósztráda lett
a rét; az erdő magazin.
A nádas ólmot s olajat,
az ipar oxigént eszik,
a tavak körül döghalak,
a tengereket kénezik.
De a közmegelégedés
nem látja, hogy nyakán a kés –
a fiúnk holnap meggebed,
nékünk a sokból sem elég.
Legyőztük a természetet.
Nem az ember természetét.
 

(Toronto, 1972)

 

 

 

Café Flore

Ide vonzódtam elejétől fogva.
És itt tanyáztam egy pohár fine mellett
gőgös diákkoromban, mikor fine-re
mindig futotta, vacsorára nem.
S mikor azt hittem, rakéta vagyok.
A hátsó falnak háttal Picasso ült
a spanyol nővel; köszönőviszonyban
voltam velük s verset próbáltam írni,
de nem ment; pedig milyen otthonos,
szerény, piros szoba ez a kávéház
a kis üvegkalicka télikerttel
a boulevard-ra. Fiatalemberek
jöttek be nyeglén, sistergő rakéták,
mint jómagam; olyik a meredek
lépcsőkön felsuhant az emeletre,
vagy leült, vagy mellém telepedett
– Starker, Mehring, Sinkó, Forgács, Havas,
Hevesi, Ney, Remenyik, Faragó –
és beszélgettünk vagy politizáltunk
vagy hallgattunk; de akármit csináltunk,
a forgóajtót lestük, ahol újabb
erősítések jöttek, a jövendő
előőrsei a hitvány jelen
mesgyéjén túlról; és a fiatal nők!
Diáklányok Burmából s Thaiföldről –
minthogyha hosszú pilláik mögött
a Gotháma nyolc negatív erényén
tűnődnének, míg szeretőt keresnek;
zöldruhás angol lányok rézvörös
szeplőkkel és júnói lábszárakkal –
energikusan és ügyetlenül
mozogtak és nagy táskáik mögül
vizsgálták a különös külvilágot,
amelyhez kapcsolatot nem talált
testük, se lelkük; Kelet-Európából
jött lányok, akik hangosan vitáztak
kísérőikkel a világ dolgáról
s a szellemről, az anyagelvűség
címszava alatt; s a francia nők!
karcsúak voltak, kecsesek, csúnyácskák,
hogy mi az élet, azt anyjuk méhében
tanulták s felkészültek ellene,
ízlést ismertek, nemcsak divatot,
együtt volt bennük a kemény s a lágy:
nem rétestészta, készre sült kenyér,
jólzárt egységek, önmaguk körül
forgó világok, csupa öntudat
a gőg s az önzés védőrétegében.
Bámultam őket, mint mindannyian.
Az öregek is idejártak este
– Julien Benda, Hatvani, Bréton
Werfel s egyszer Roger Martin du Gard –
s ha kibeszélték magukat egymás közt,
áthívtak asztalukhoz minket is.
Tiszteltük őket és tanultunk tőlük
s röhögtünk rajtuk. Ha rólunk suttogtak,
egy-egy pillantást vetettek felénk;
mi elfordultunk, ha ugyanezt tettük,
mert már nem a tizenkilencedik
században jöttünk vendégnek e földre.
Ők tudták rólunk, hogy buták vagyunk,
zavarosak s megbízhatatlanok,
hogy timián-szagú a verejtékünk,
hogy túl magasra rúgjuk térdeinket,
hogy mosolygunk, amikor lihegünk
és tudták, hogy mosolyunk el fog fogyni
és irigyelték, hogy még nem fogyott el
s borzongtak, hogy kék oszlopcsarnokokban
verjük talpunkkal a márványkockákat
s nem nézünk hátra, talán meg se halljuk,
ha a portikusz összedől mögöttünk,
sőt lehet, hogy örülünk is neki –
irigyeltek minket, kik nélkülük
vonulunk be a jövendő világba
s nevük emlékét az útszélre vetjük,
ha úgy akarjuk és fejünkből is
kikergethetjük őket, mint a fájást;
orvosság sem kell. Együtt vagy külön
ültünk, ők is a forgóajtót nézték,
hol szaggatott libasorban az élet
vonult fel. Csendben irigyeltek minket.
Az óceán fövényét irigyelték,
ahol még oly sok százszor szaladunk
mezítlen talppal, kagylók késein,
aztán megállunk, amíg a hullámok
felágaskodnak, fehér paripák
és térdre esnek lábaink előtt;
irigyelték sétáinkat a frissen
hullott havon, mezőföldek között
vagy bizonytalan fényű délutánok
legmélyén, a determináció
sikátorában; irigyelték tőlünk
a föld, a fák s az ég gyümölcseit,
a hold narancsát és a holdbanánt;
megirigyelték ropogós padlójú
padlásszobáinkat; szerelmeink
mécsesét a visszacsavarhatatlan
kanóccal, a lángot, mely ég s nem éget,
az erőt, mely nem erőszak, a kardos
angyalt, aki lapockánk csontjain
szárnyat növeszt, az angyalt, ki elhagyta
őket vagy sosem szegődött melléjük;
irigyelték remete estjeinket
egy jó könyvvel; harminc akác-nyílás
mézillatát s az ifjúság pengéjét,
melybe még nem mart soha rozsdafolt.
Két feleséggel, három szeretővel
s hány jóbaráttal hányszor ültem itt!
Lila pára fekszik a St. Germainen,
nem őszi köd, nyári pollúció.
Egy fine-t, Armand! Ma egyedül vagyok.
Az ajtót nézem, ahol egyre jönnek
a fiatalok; irigykednem kéne.
A szerelem kohói még lobognak
s a hullámok tajtékos lovai
térdük elé borulnak még sok évig
s nekem megáll a víz, akár a part.
Iparcikket esőzik minden évszak,
a kényelem rugalmas gumipárnát
dagaszt alájuk; irigykednem kéne;
de én emlékszem még a víz ízére,
a tiszta borra, a padlásszobákra,
a küzdelemre a szükségesért,
amit nem pótol a felesleges;
én mindenüvé el tudok sétálni,
ők nem tudnak már parkolni sehol.
Sajnálom őket, ahogy nem sajnáltam
még soha senkit, agyonvert rabtársat,
halott nővért, rákbeteg kisfiút –
megállnak az ajtóban, ajkuk sarkán
a gyors mosollyal; egy-két évig még
lázadnak, a szomszéd fálánszterért
rajonganak, pártjelvénnyel akarják
feltartani a ránk omló eget,
vagy az LSD lován elvágtatnak
a semmibe, mert nemhogy a világon,
magukon sem tudnak segíteni;
majd elfáradnak s hozzáundorodnak
a többihez; mosolyuk dagadó
arcizommá merevedik; megállnak
garázsuk előtt reggel: az ősember
állt így barlangja szájában, bunkóval
kezében, és azt lesik, hol lehet
még benzint inni, hol lehet utat
építeni salakdombok között,
hol nem füstölnek még elég sűrűn
a gyárkémények; vagy hogy lehet innen
elmenekülni, hol van egy szabad folt,
ahol nem jelzik még a döghalak
ezüst pántjai a tavak határát,
hol van még hely az elnyüvesedett
nagyvárosok bélcsatornáiban,
egy szikla, mely tiszta marad, amíg
pöcegödörré puhul a világ.
Egy fine-t, Armand! Én mindjárt indulok.
 

(Páris, 1972)

 

 

 

Plátó, Krisztus, Voltaire…

Plátó, Krisztus, Voltaire – nem hoztak
bőségszarut. Eszmék helyett
az iparosodás adott csak
kenyeret, munkát, házhelyet.
Nem bírtunk a prosperitással:
inspirációnk befagyott
s vihogni kezdtünk, mint Rómában
az eszelős újgazdagok.
Közeledik a másik véglet.
A kiirtott kutyák s lovak
volt gazdáikra visszanéznek.
Nem lesz szekér s nem lesz hova
szaladni, hogyha ránk szakad
a bőség rothadt kosara.
 

(Charlotte, 1972)

 

 

 

Hogy megszerettelek…

Hogy megszerettelek hét év alatt?
Előbb történt. Az első pillanat
döntött. A tengernél, csomagjaid
mellett álltunk. Ott gondoltam, amíg
a taxi jött: most tán megkérdezem,
mért nem marad hét nap helyett velem
örökre? De ajánlhatok ilyet
annak, kit néhány perce ismerek?
Holott te azt akartad hallani.
Majd ott ültünk a sárga máltai
lakásban s mint most, elnéztem szemed
kékes fehérjét. Térdem reszketett,
pontosan úgy, mint most. Hét év alatt
nem múlt el még az első pillanat.
 

(Charlotte, 1972)

 

 

 

Kikelt a nagy embertenyészet…

Kikelt a nagy embertenyészet,
mely a múltat beszünteti.
Előttünk térden a természet
s a tavak eltört tükrei.
A jövendőt gondatlanságból
agyoncsapták. S kit érdekel:
mi lesz, mikor a kultúrából
még megmaradt a kényelem?
Úgy mint morfin a rákbetegnek:
egyre több benzin kell ezeknek,
rakott asztalnál galandférgek,
volánnál pisla halfejek.
E hulláktól mi véd meg? – kérded.
Ezer könyv, kétszáz hanglemez.
 

(Toronto, 1973)

 

 

 

Figyelmed és féltésed…

Figyelmed és féltésed üvegbúrát varázsolt
körém, hogy sérthetetlen legyek. A szerelem
így idegenített el mindentől a világon.
Aztán megszerettetted a világot velem.
Ha nem vagy itt, elnyúlok árnyékod delejében,
s mosolyod vadméz-ízét viselem ajkamon.
Te vettél rá, hogy lényem határait átlépjem;
azt hiszem, hogy lebegni tudnék, ha akarom.
A szoborcsarnokom vagy, és örökös balettem;
ha rémálom szorongat, te jössz karddal kezedben,
mint Szent Mihály arkangyal az éjben s szétvered
a sárkányt. Most tíz éve kerestem a témákat;
ma a témák keresnek, űznek s utamba állnak.
Forrás fakadt belőlem: túlcsordulok veled.
 

(Charlotte, 1973)

 

 

 

Nem szeretünk erről beszélni

Nem szeretünk erről beszélni.
Olyan nehéz az egyedek
halálával is szembenézni.
A fajtáéval nehezebb.
Pár év még s nincs kenyér, hús, gáz, víz,
se villany; a lég pestises;
de erre, míg hülyül, hajt, párzik,
gondolni sem mer senki se.
Az agyuk élve rothad el,
s ki bír az elpuhult dögökkel,
akikre szárnyas bomba kell?
És hogyha mégse esne le?
Akkor szimplán pöcegödör lesz
végső csatáink színhelye.
 

(Charlotte, 1973)

 

 

 

Te azt, ami van…

Te azt, ami van a világon,
metaforákká emeled,
míg én itt lent a port szitálom
s metaforákat keresek.
Bár nincs ambíciónk raktáron,
könyvtárunk mégsem kevesebb.
S ahogy kívánod és kívánom:
szerelmünk lángja nem remeg.
Miért nem, kérdem. A papíron
csak szuggerálom, ha megírom.
Nem génektől jön a boldogság
s nem a sors hozza el. Talány.
Az ember ott kezdődik, mondják,
amikor átlép önmagán.
 

(Madrid, 1974)

 

 

 

Kerek vagyok…

Kerek vagyok; majdnem hogy paraszti egyensúlyban
élek az emberbőrben; nem bánt, hogy belebújtam;
ha szép testet, szép szobrot látok (habár Plátóra
tettem), az égi szépség nem jut eszembe róla.
Te más vagy. Elfogadtad, ahogy van, a világot;
az árnyékképek fölött az ideákat látod;
determinizmusodban jobban és szabadabban
mozogsz nálam, mert nem kötsz különbékét magaddal.
A domborműnél álltunk a templomban, – hol három
márványangyal segíti elő a szarkofágból
a halottat. Kissé sok, tűnődtem. Bár a lelkünk!
Hiszed-e, hogy feltámadsz? súgtam, mikor kimentünk.
Hiszel, mert dogma, mondtad, s a hívő tehetetlen;
a megsemmisülésre szavaznál, ha lehetne.
Ez borzasztó, gondoltam. Még csak pár évig köt le
a társaságom. Mentem melletted sértődötten.
 

(Valencia, 1974)

 

 

 

Trubadúrok, 1.

Guiraut de Bornelh, Guilhem d’Aquitaine
Mirival s Arnaut Daniel, kit én
fordítottam – sok szép provenszi név –
s Raimbaut d’Orange! Zászlóitok színét
lengessétek meg értünk: ti, akik
oly jól tudjátok Ámor titkait
s velünk valljátok az egész világ
ellen, hogy a gyönyörnél több a vágy;
hogy zsákba kell egymás leheletét
s szavát hogy gyűjtsük s még ez sem elég;
hogy a párzás csak izzadt bujaság,
ha nem harmatos, égi utazás;
s hogy egymagán nem boldogít s kevés
a szerelemhez a szeretkezés.

 

 

 

Trubadúrok, 2.

Hajatok lengő bársonyát a szél szemembe fújja,
kezetekből a szerelem labdája szállt fel újra,
karotok íj volt, melletek csupa rigó; felettetek
ott ült a szépség a kemény román körívek tetején.
Gaucelm Faidit vagy Peire Vidal: mimózafácska, mirtuszág,
hajnal, szabadság, rőzseláng. Tiétek volt az ifjúság,
a kard s az éhség fémíze; a Hölgy kegyetlen fétise;
a könnyedség, mely oly nehéz; a skarlát ing, a szenvedés;
a cél, amelyet nem lehet elérni; húszsoros, remek
rímek s az elszállt dallamok. Mi lett aztán? Meghaltatok.
Jobban teszem, ha hallgatok, mert történelmünk gyászmenet
s a hírnév is csak átmenet. Rátok dobták a szemfedőt.
Sírotokon kathár jelek, keresztek, madáretetők.
Majd megjöttek a katonák s eltemették a temetőt.
 

(Valencia, 1974)

 

 

 

A tájat néztük

A tájat néztük. Itt-ott sárgult
a lomb. Majd szürkéskék fenyők.
Egy gyár. Kéménye, mint az ágyú,
szennyel lőtte a levegőt.
Ott egy román ív fenn a dombon.
Beléd hasít, oly néma-szép.
Új bérkaszárnya vasbetonból.
Mondják, jobb nékik. Egy fenét.
Itt élesebb. De ha megnézed
ruhádat egy régi fényképen,
a telefont, a házat, hol laksz,
akkor tán megérted, hova
züllünk. Tarkónkra tette rothadt
talpát a csúfság démona.
 

(Vasúton Spanyolországban, 1974)

 

 

 

Ibn Ámár Ál-Ándálúzi

(XI. század)
Száz könyvtár, hatvan park, az egyetem,
szökőkutak, mecsetek. Éjszaka:
olajfák, tömjén, mirha, meztelen
testek, jázmin s a gyönyör méz-szaga.
Szép kardja volt s koromsötét lova.
Egész Sevilla őt, a nagyvezírt
imádta és idézte. Nem csoda,
hogy büszke lett és ilyen verset írt:
„Ámár vagyok. Költészetem híre
dombok, hegyek, síkságok, tengerek
fölött a szél szárnyán száll messzire.
Csak a bolond nem tudja nevemet.
Arany napfényben arany gyík vagyok.
A fiúk Ibn Ámár rímeit
súgják rekedten lányok, asszonyok
fülébe és megolvad mindegyik.
S ez így lesz akkor is, ha meghalok.”
Vidám volt és nálamnál boldogabb,
mert nem látta, hogy arabeszk pereg
s a házfalakról hull a vakolat.
Nem vette észre, hogy az emberek
elsatnyulnak s hogy a szökőkutak
csövében többé a víz nem elég.
Nem látta, hogy dudvásak az utak
s a szemhatáron magas a szemét,
s hogy kik versét mondják, a fiúkat
lemészárolják s a könyvtár elég.
És nem sejtette, hogy nincs elv, se hit,
sem áldozat, se tett, sem ész, se tőr,
se filozófia, mely felsegít
egy kultúrát, amikor összedől.
 

(Madrid, 1974)

 

 

 

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]