Ignacio Sánchez Mejías torreádor siratója

 

I. Felökleltetése és halála

Délután öt óra volt,
pillanatnyi pontossággal délután öt óra volt.
Gyermek vitte le a fehér lepedőt
délután öt órakor.
Ott állt még a meszesvödör, mint előbb,
délután öt órakor,
s a porondon nem volt más, csak a halott
délután öt órakor.
Szél görgette a sok vatta-csomagot
délután öt órakor,
a műszerek nikkelére s a szondákra pára szállt
délután öt órakor,
viaskodott lelkéért már galamb meg leopárd,
délután öt órakor,
és a bikaszarv nyomával küszködött egy férficomb
délután öt órakor.
Mély húr hangja zendült s bongott, mint a gong
délután öt órakor,
csoportosan ácsorgott az utcasarkokon a csend
délután öt órakor,
s szállt az arzén ködharangja a porondon odalent
délután öt órakor,
izzadozni, olvadozni kezdett teste hava már
délután öt órakor,
amikor az arénában a jód lila szaga szállt
délután öt órakor,
és petéit mély sebébe belerakta a halál
délután öt órakor,
s a cirkuszban büszke daccal csak a bika maga állt
délután öt órakor,
délután öt órakor,
pillanatnyi pontossággal
délután öt órakor.
Tolóágy lett koporsója, görgették a kerekek
délután öt órakor,
fülében tört sípcsontjai zenekara recsegett
délután öt órakor,
és a bika győzelmesen tipródott a homlokán
délután öt órakor,
s haldoklása bizonytalan szivárványt szőtt a szobán
délután öt órakor,
A rohadás mint az árnyék hajolt hozzá közelebb
délután öt órakor,
s fűzöld lágyékára lila kardvirágot színezett
délután öt órakor,
Sebeiben lángok égtek, láva volt a betegágy
délután öt órakor,
a tömeg kinn úgy szorongott, hogy beverte ablakát
délután öt órakor,
délután öt órakor,
minden óra hallgatott
délután öt órakor.
 

II. Kiontott vére

Csak vérét, vérét ne lássam!
Fedje a hold fénypalásttal,
hogy Ignációt vérében
a porondon meg ne lássam!
Tárt ablak a hold az égen,
s tépett felhő-kendők szállnak.
Az aréna mellvédjére
ólomszürke füzek álltak.
Jaj, csak vért, csak vért ne lássak!
Emlékének gödröt ásnak.
Szólj a sápadt jázminoknak,
szólj, hogy ő is jázminsápadt!
Vért, csak vért, csak vért ne lássak!
Megy a lépcsős körszínházban
felfelé a torreádor,
fenn a hajnalt nem találja
és halálát viszi vállon.
Omló vérpatakba lábol
és szép testét nem találja,
csak vérét ne kelljen látnom!
Vére bugyborékol, lángol,
tele lett a porond üstje,
felfolyik a páholyokra,
végigömlik a korláton,
vérben áznak az ülések,
véres lett a vörös bársony,
mért kell omló vérét látnom?
Mikor megdöfték a szarvak,
szemet sem hunyt, meg se hőkölt,
riadt anyák borzadva
néztek fel az égtetőre,
reszketett a legelőföld:
könyörgött a néma csorda
az égi Vezérbikához,
hogy legyen haragjuk őre.
Sevillának nincs oly nagyja,
kivel méltán összevessem,
kard nem fénylett, mint a kardja,
szív nem dobbant ily nemesen,
mint az antik márványszobrok,
csupa arány volt és méret,
Andalúzia Rómája
csókolt homlokára mézet,
ötlet, élc volt szava sója,
mosolygása: tubarózsa!
S mily hatalmas viador volt!
Mikor a porondra lépett,
keze kalászt simogatott,
sarkantyúja vasat tépett,
s hogy ment végig a vásáron,
szemöldökén harmat fénylett,
s a halálban is míly rettenthetetlen
az elmúlás banderillái ellen!
Elaludt most mindörökre,
gyökér, pondró el nem hagyja,
virágszirom koponyáját
tolvajkulccsal nyitogatja.
Réten át s a tenger mellett
dalolászik vérpatakja,
bikaszarvon sellőt ugrik,
medrét vakon váltogatja,
száz patán át botladozik,
mint az állat hosszú nyelve,
mindent ellep
fenn a Tejút
mennyei Guadalquivirje mellett.
Ó jaj, ó jaj Spanyolország
sziklafalas, fehér földje,
ó jaj, ó jaj Ignáció
kemény vére, vérözönje,
ó jaj, ó jaj érverése
dalolászó csalogánya!
Csak a vérét,
csak a vérét meg ne lássam!
Mert nem fér el vérkehelyben,
sem pohárban,
nincsen fecske,
hogy feligya cseppről-cseppre,
hogy lehűtse, a zúzmarás
fénynek nincsen elég könnye,
nem elég a liliomok vízözönje,
sem a kristály hegyek minden
ezüstje, hogy őt befödje.
Nem akarom!
nem akarom látni többet!
 

III. Ittmaradt holtteste

A sírkő márvány homlok, alatta álmok nyögnek,
de hol a fodros víz s a didergő ciprusok?
A sírkő hátán hordja az idő tarisznyáját,
fa sarjad rajta könnyből és csillagkoszorú.
Én már a nemzedékek esőit láttam hullni,
kik mind kérve emelték fel vézna karjukat:
így akartak elfutni a sír gránit boltjától,
mely tagjaikat oldja s a vért nem issza fel.
Mert a sírban csak a köd s a gyom gyökere nő meg,
a pacsirta csontváza s a homály farkasa:
kapu a sírkő, honnét arénák sora nyílik,
a túlvilág porondja, melynek nincs körfala.
Ott fekszik kiterítve Ignáció, a délceg,
tekintsetek még egyszer testére. Vége van.
A halál halvány kénnel kente be bőrét; arcát
is átformálja, mint egy zord Minotauruszét.
Mert vége van. Esővíz szalad le szája ereszén,
s bordái horpadt kerítésén az őrült szél dühöng.
Kiomló vérszagától megrészegült a csorda
s a szarvasmarhák bőgnek s izzadtan párzanak.
Nos hát, mit szóltok ehhez? Egy néma hulla bűzlik,
előttünk fekszik teste, a gyorsan illanó.
Nemes forma, mely csupa párduc és rigó volt,
s most kút, mely véghetetlen lyukakkal lesz tele.
Kik merték halotti leplét összegyűrni?
Minden szavuk hazugság!
E ravatalnál senki ne nyögjön s óbégasson,
ne pengessen sarkantyút, ne cifrázza a gyászt!
Ne lépjen ide ember, csak tág, nagy szembogárral
és nézzük meg e testet, melynek nincs nyugta már.
Most lépjen ide minden keménykötésű férfi,
ki a lovat nyeregbe töri s a víz ura,
kinek bunkó a csontja, vad dalra nyílik szája
és fogain a nyárnap vet szikrát, mint a vas.
Ily férfiakat lássak most a ravatal mellett
e testnél, melynek minden gyeplője elszakadt,
most mutassák meg, merre s mily kapun menekült el
kapitányunk, akit a halál megkötözött.
Azt akarom, hogy jöjjön el a könnyek folyója,
mely lágy ködöket hurcol s melynél mélyebb a part,
vigye az ár s vezesse el Ignáció testét,
hogy a bikák bőgését többé ne hallja már.
Had vesszen el holtteste a hold körszínházában,
mely mozdulatlanságot színlel, mint szűzleány,
hadd tűnjön el az éjben, hol halak sem ugrálnak
s deres cserjéssé fagynak az elszállt illatok.
Nem engedem, hogy testét gyászkendőkkel takarják,
hadd szokjon a halálhoz, mely elragadta őt.
Eredj, Ignáció, ne hallgasd a szarvasbőgést,
eridj, megállt tenéked a víz, akár a part.
 

IV. Bolygó lelke

Nem ismer rád a bika, sem a fügefa,
lakóházad hangyái, meg a pejlovad,
nem ismernek rád a kölykök s a délután,
mert meghaltál s ez végleges.
Nem ismer rád a temető-aréna sem,
sem a fényes selyemlepel, amelyben semmivé leszel,
és szótalan emlékköved sem emlékeztet tereád,
mert meghaltál s ez végleges.
Jön majd az ősz: csigabigák fújják meg nyálas kürtjeit,
s a fázós borhegyre a köd aggatja szőlőfürtjeit,
de soha senki nem akad, aki szemed fényébe les,
mert meghaltál s ez végleges.
Meghaltál oly örökre, mint földünkön minden más halott,
minden halott, akit a világ elfelejt
s döglött kutyák szemétdombjára dob.
Nem ismer holnap senki rád. De versemben megzengelek,
hogy a jövőnek isteni tested báját én nyújtsam át,
hadd zengem messze földeken érett tudásod hírnevét,
hadd zengelek, ki arcodon hordoztad a halál ízét,
de egy gesztussal könnyedén elküldtél minden bánatot.
Nagyon soká lesz, ha ugyan születik még ily andalúz,
a sors kegyence, ily nemes, ily szép, ily karcsú, ily fiús.
Nyögő panasszal lényed tűnt varázsát így daloltam én
a szellőnek, a ciprusnak, az ifjú olajágnak.
Ez itt a vége Ignáció Sánchez Mejías siratódalának.
 

(Budapest, 1956)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]