Börtönóda egy régi dámához

Finom fejed a rizspor fellegén
először akkor libbent fel elém,
mikor foglárom az ablaktalan
cellába rúgott, ó Madame Roland!
S azóta itt csacsogsz, csevegsz, nemes
hölgy s oly okos vagy és oly szellemes,
hogy szinte sok. De a jó társaság
nagyritka kincs; az ember megbocsát.
Dalolj, ezüst csíz, Concièrgerie-m
falán s végsők között tiéd e rím,
írom, költőd, új André Chénier,
ma még tiéd; holnap a semmié.
Mondd hát: látva a halál ciprusát,
így tündökölt neked az ifjúság,
s gyermekkorod elsüllyedt útjait
tapogatták-e újra ujjaid?
Csapott-e rád vadul, ha nyílt a zár,
anyád szekrénye – jázmin-illatár –
s míg lenn a Szajnán éji hold úszott,
daloltak-e holt, régi koldusok?
Holbach szalonja, nagy kerek feje,
az első csók, Fontainebleau erdeje,
hol akáclombon a nyár tovaszáll
s fényeivel a Palais Royal?
S előtted is így éledt fel a múlt?
Tűnt percek száz csillagszórója gyúlt,
s minden zárt könyv, halott száj, régi fa
kinyílt, mint egy victoria regia?
S mondd, ugye te sem félted a halált?
Csak ifjan és hiába menni fájt.
Ne vígasztalj, hogy ügyünk az igaz;
néktek vígasz volt, nékem nem vígasz.
Íly zord időn az igazság s az ész
hangját nem hallják, pártja elenyész,
a szélsőség bikája nekiront
s ki marad a porondon? A Gironde.
Véretek elfolyt; s én e vérfolyam
tükrébe néztem s nem láttam magam.
Csapdába estem én, ki Dantonék
sorsát ösmertem s mégse tanulék.
A zsarnok cirkuszába most bevet
– cirkuszt nyitott, mert nem ad kenyeret –
hullámból terrort főz a kannibál
s lótetű bajsza alatt elpipál.
S ne vígasztalj, hogy a barát Nyugat!
A kalmár nyugat rádión ugat
s nem tesz semmit. Fő, hogy az áthozat
stimmel, plusz egy önkéntes áldozat.
Ülj inkább mellém, mutasd szép bokád
– Roland miniszter márcsak megbocsát –
s amin töprengek vagy hét napja itt,
pletykáld el azt, a zsarnok titkait.
Igaz, hogy ő, az eszme-magvető,
titkon cinikus, mindent megvető,
s minden elvet, mit másban elvetett,
magától rég s undorral elvetett?
Igaz, hogy azt, mit ír, pofáz, izen,
szajkolja mind s nem hiszi senki sem
s széthull a nagy ideológia,
ha felfordul vagy meg kell lógnia?
Igaz, hogy jó? Csak a rossz egyedek
halálát kéri, semmi egyebet?
És mert a rosszak száma számarány,
mindig marad, kit vágóhídra szán?
De egyszer minden s ez is elapad,
s a jóság szobra egyedül marad.
A guillotine zsilipjén kánoé
jelenik meg s rajt ő, az új Noé.
Erről beszélj magányom drámai
napján, jelenség, szép és dámai,
mert titkon fújt meg e rút salak itt,
anélkül, hogy láthatnék valakit.
Hallasd bonmot-idat, fecsegj, mesélj,
vidíts! örökké a zsarnok sem él,
s míg listáján kihúzza nevemet,
rossz könyvein még egy jót nevetek.
 

(Az ávó pincéjében, 1950)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]