Kurucok

Börtönömnek ők népesítik
lázálmas, hosszú éjeit.
Nyeregből rúgják fel az ajtót,
bejönnek ágyam széleig,
borókaszagú ködöt fúnak
arcomba mokány méneik.
Vad, hetyke nép ez: kurjant, köpköd,
dalol s mókáz a vérpadig;
szemükben arany fények úsznak,
tarkójukon a szél lakik.
Megállnak. Börtönt sokat láttak:
ilyen borzalmast még alig.
Hümmögnek, aztán megcsodálnak,
mint halottat a gyerekek,
egyik rámdobja köpönyegjét
– malomkőnél is kerekebb –
és nyergük alját ketten oldják,
hogy párnáim is legyenek.
Iszákjukból sonkát kínálnak,
roppant császárhúst tőrhegyén,
veres lúdsültet – „combközébe
e flaskanyak a vőlegény:
meghúzhasd, Esztergomban termett,
Bottyán uramnak szőlején.”
Mellém ül egy: a haja szőke,
balján pisztoly, övén fokos,
tarkója a budai német
hóhér bárdjától vérnyomos –
jaj, Béri Balogh Ádám! kendet
sem ösmerem meg, én okos.
Az ajka cserepes, az arca
láztól rózsás meg szikfehér,
földieper szagú az inge,
térdére hajlik, szinte fél
s mikorra szavát összeszedte,
felém fordul és így beszél:
– Kigyelmedben nem látok mást én,
hanemha sémi herceget,
aki, mikor a libertásnak
itt rőzsetüze sercegett,
hozzánk állt, ránktett kardot, pennát
s napjából minden perceket.
– Nem bánta, hogy nyomát köd issza,
sem hogy vérebek kergetik,
nem kívánt tőlünk hópénzt, szállást
s habár hét balsors verte itt:
nem jajgatott, hogy odahagyta
a Hesperidák kertjeit.
– Háznépét megölték egy szálig,
könyvén a máglya pírja ég,
és most, hogy a börtönből meddő
ágyékkal kora sírba lép:
értünk való vitézi holtát
nem zengi kürt, nem sírja nép.
– Hazámért itt, e tömlöc-sírban
ezennel most megkövetem,
s ha jóvá tenném, szívest halnék
esmég tőkén vagy cöveken,
s kegyed előtt a porig hétszer
alázom tisztes fövegem.
Szabódom. Éppen ő, a mártír
beszél így? Ugyan, hagyja el.
Magyar földön a szabadságért
bárd alá jutni? Bagatell.
S ahogy ő halt meg bátran egykor,
úgy halnék én is majd, ha kell.
A másik lovas a nyeregben
ölembe vadkörtét hajít
s nevet. Elnézem pödrött bajszát
s végüknél sodrott ajkait.
Legott meginstál: Komáromból
Rácz Miska vagyok magam itt.
S mesél. A lest, hogy Szencnél vártak
s elkapták Stromperget teli
bukszával; táncot morva várak
boroshordóin; reggeli
vágtát, hol arcba ugró ágak
harmatja volt a reggeli.
Bécs bordélyát, hol álruhában
szálltak meg: gáláns éjszaka!
Jávorka Ádám fringiával
húsz dunyhát szúrt le egymaga,
s a pékné rémült arca reggel
és kétszáz kifli friss szaga!
A Duna menti marsot: szemközt
vonult a labanc, négy napig,
s az arany őszben egymás anyját
szidták az áron át, amíg
a tejszín vízben összefolytak
valószerűtlen árnyaik.
S a végét: távol pestiscsengők;
a táj: tört kóró, régi nád;
hűlt tűznél agg vitéz pipázik,
Vauban-t lapozgat a diák,
s fölöttük, oldalt kéken fénylő
szemekkel szálló vadlibák.
A deszkapriccsen, szemlehúnyva
látom Rákóczit: most beszél,
a Felvidéknek veti vállát,
baljában sárga oklevél,
s mint arany almáját a császár,
úgy tartja Újvárt jobbkezén.
Serege Bécsnél jár: mögöttük
karikás ostor a vihar,
vagy ülnek alkonykor a Dudvág
partján, hol messze kürt rivall,
s táncolnak pannón dombtetőkön
a porfelhők szoknyáival.
Pajták, padlások s röhögések
bújtatják őket, hogyha kell,
szoknyák s köcsögök várnak rájuk –
az ország roppant anyamell,
az ország, amely velük érez,
fortyog, lapul, sír, énekel.
Könnyű lovasság, könnyű bánat,
kik éltek s haltak könnyeden:
mért nem halhattam velük én is?
Itt fekszem most és könnyezem –
ők hümmögnek, szedelődzködnek,
majd útra kelnek csöndesen.
Búcsúzkodón mind visszapillant,
amikor a küszöbig ér el;
a folyosón Rácz Miska fordul
lovával, a rőt telivérrel,
s én sírok, sírok, míg szememet
két sebnek érzem, teli vérrel.
 

(Sötétzárka, Recsk, 1952)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]