Sztálinista himnusz

Kelet fényes portáitól
roskadt napszánti földekig
magasztalunk, Párt, mindenünk:
szentegyház, állam, élcsapat.
Mindenható vagy, mert te adsz
állást, ágyhelyet, vízcsapot,
s te választod ki híveid
közül mártírjainkat is.
Te mindenütt jelenvaló!
a háztetőkön át belátsz,
leveleinket olvasod
s lehallgatod, mit gondolunk.
Mindenható csupán te vagy,
ki őrzöd s fennen hirdeted
a kátét, melyet Marx atyánk
s Lenin kinyilatkoztatott.
Bölcsesség ékes kútfeje,
ki történelmünk könyveit
átírod s nap mind nap után
meghirdeted, mit hoz a múlt.
Te üdvözítesz egyedül
és új hitelveket hozatsz
a zsinaton, miként az ott
előre elrendeltetett.
Erős várunk te vagy nekünk,
melyen nincsen kapu, se rés,
s ha omladoznak falaid:
a tőkés mindig felsegél.
Te óvsz minket a gondolat
bűnétől és a besúgás,
a szajkolás s a talpnyalás
erényeire megtanítsz.
Poroszlóid leleplezik
a rút eretnekek hadát
s aztán a poklok kínjait
kell tűrniök időtlenül.
Ám minket, jámbor nyájadat,
a pártnapok miséin át,
szűrők kálváriáin túl
a tervkölcsönök nagyböjtje közt
a földi mennyben elvezetsz,
hol vár reánk a jégmerev
dogmákból épült Új Bizánc
s az anyag győz a szellemen.
Ezért dicsőít énekünk,
zengvén ezredtől ezredig,
szakállas isten, Marx atyánk,
ki szerzéd roppant mívedet;
s téged, vele egylényegű
fiú, Lenin, ki balzsamos
ereklye lőn a Kreml alatt,
ahol zarándokhad tolong;
s téged, szentlélek istenünk,
tüzes lángnyelveken reánk
szakadt, ezernyi nemzeten
uralgó, szörnyű Sztálinunk.
 

(Budapest, 1949)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]