Pálládász

(Kr. u. IV. század)

Fényes László emlékének

 
Körszínháztól az Ákhilleijonig
keresztények közt ő az egy pogány.
Nyomán káromlás röpdös, eb vonít,
tógája fülledt és bíbor magány.
Izzadt futások jázmin szaga száll
fel melle szirtjén s vállgödrébe bú,
agyán vad kert sarjad, mit nem kaszál,
halántékán páfrány a mélabú,
arcán jég bőrzik kinn, benn láz lobog
úgy, mint azén, kit sorsa régen űz,
de meg nem öl – s szemén a kárhozott
ember gőgjéből egy gyufányi tűz.
Megölték társait. Hypátiát
a nagytemplomhoz hurcolták és ott
kagylóhéjakkal hántották húsát
le testéről a krisztiánusok.
Azóta nem fél. Jöjjön a halál!
Üvegbokájú fény jár fürdeni
hűs homlokának fémtükör taván,
hol aszfodélosz árnyak fürtjei;
gerince árboc, mely móló mögött
fut révbe; útját bizton rója ki –
pukkadjanak meg láttán e dögök,
hogy él közöttünk még egy római.
Mert átnéz rajtuk. Oszlopszentjüket,
kit úgy imádnak, látta még maga.
Zöldségeket mormolt a vén süket
s farán mint cseppkő lógott bélsara.
A Szümpozion helyett hitviták,
a szűz nemzéstől a Szentlélekig!
S egymásra gyújtják Alexandriát
egy fogalomért, mely nem létezik.
S rabszoigaszabadítás! Felnevet.
Íly olcsón még nem izzadt a szegény.
De szent a munka; bért a fellegek
ura fizet, az Égi Vőlegény.
Hol van az élet íze, illata,
ajkról a mosoly és arcról a báj?
A vélemények tarka piaca
helyett egy kátén kérődzik a nyáj.
Közös tűzön a gyanú mérge fő,
egymást mardossák örökös pörön
s a vakhit sárga számuma elől
mezítlenül menekül az öröm.
A léggyökér szót elvágták – halál
vár gazdájára – és a gondolat
vermelt magon csírázó ősz szakáll,
koravén sarj; elvész a föld alatt.
Ha előbb él, a Nílus-parti kert
egy édeshangú tücske lehet ő,
a nagy athéni múzsának reszelt
combján lágyabb hangzattal felelő;
kocsmát s ingyenbort zengnek versei,
hetérát, kin cinóber árnyalat
haj, arc, ágyék – s vad csínyt a reggeli
utcák fehérjén, borzas fák alatt.
S ha ámbracsepp a tűnő napvilág:
e szép, bár olcsó égtől elköszön,
mézeddel ajkán hal meg, nagyvilág,
s nem sejti, hogy utána vízözön.
De így? Költőik csak a püspökök
nemlétező erényét zenghetik.
Catullus nem kell, Szápphó üldözött,
mit szólhat ő, ha versét elvetik?
A szépség gyanús, a szellem pogány,
így ül ködös víznél – túl messze part,
s csak ott, jövendő századok fokán
él egy emberfaj, mely őt érti majd.
Kétségbe kell hát esni. Kháronát
hol lelje, íly Léthére szállani?
Elvész, mit ír. E tenger áron át
nem lépnek, csak titánok lábai.
De vígaszul egy meddő életért,
ha borpincén ül, homloka körött
a szöcskecombú faunok és ledér
nimfák köröznek, mint az állatöv,
Apolló lantján néki recitál,
farával Vénusz ránevet – hiú
s pimasz nyaktartással testőrnek áll
ágyához Nárcisz, egy gőgös fiú,
fülébe Pán tilinkón hízeleg,
álmára Lúna hajlik, szende fény: –
eljönnek mind a halott istenek
kísérni őt a bánat erdején.
S ha az óváros romsorán mereng,
hol zöld gyík surran s vad méhecske dong,
Szókrátész hősi árnya feldereng
s Athén nagy napja gyúl, a napkorong,
amely alatt embernek lenni rang,
és este, ha a holt fürdőn bolyong,
homéri alkonyt lát: üvegharang
eget, kong-bong a mélabús kolomp,
tűz s tánc, hol lányok lenge teste ring,
a szirtről lenn egy lant lágy hangja zsong,
s az ihlet fenn, mint lassú sas, kering –
ó klasszikus táj! Lelke elborong.
Egy tengervésznél Kárpáthosz foka
alatt vár rá a végső vizió.
– Nem értetted – bőg egy hang –, ostoba,
mi az Egyház, a győztes víziló.
Álltál, míg éltél, süllyedő hajó
farán, mint most. A mélység kérve-kért:
„Ugorj be! légy hal! halnak lenni jó!”
Ember vagy – szólsz gőgödben. És mit érsz?
Fiad már hal lesz, boldog, bamba hal,
neked meg nesze, szellem, élet-íz,
szabadság, szépség!
szabadság, szépség! Hab jön mint a fal
s fölötte zölden összecsap a víz.
 

(Budapest, 1948)

[ Digitális Irodalmi Akadémia ]