25. Visszatérő álom

Reggel egy rándulással ébredek,
mellcsontomon mézgás, nehéz ragaccsal.
Felülök. Arcom fáradt és meleg,
pedig hűvös tavasz van.
Szemet hunyok és újra felidézem
az álmomat. Már kívülről tudom.
A ligeten át megyek a városba,
a Hősök terén, a Sztálin úton.
Az elején minden szép. Rügyező fák,
napfény, pár bárányfelhő,
gyerekkocsik, sétálók, tarkaság,
féloldalt könnyű szellő.
Az ég egyszerre elszürkül. Köröttem
se járművek, se emberek, se fák.
A talpam felhólyagzik a kegyetlen
gránitkockákon. Sietek tovább.
Szűkülni kezd az út. És egyre jobban.
Már csak sikátor. Most a házfalak
még közelebb csúsznak egymáshoz. Mindjárt
csuklómhoz érnek. Most a vállamat
súrolják. Két könyökömmel próbálok
utat nyitni magamnak. Nem lehet.
Csapdába estem. A falak mozdulni
sem engednek. Erőm nincs. Lihegek.
Egyszerre két zsírpárnás kéz ragad meg
jobbról s hátulról és gyorsan szoros
bilincsbe fűz. Az ávó ablakából
hajolt ki értem, annyi bizonyos.
– Tudhassa – súgja –, hogy mi vár magára.
A felszívódás vár, az eltűnés,
a húsdaráló. És ne integessen.
Fogja be száját. Semmi feltűnés!
A szörnyű rímtől megrázkódom, rúgok
egyet az ágyon és felébredek.
Ez volt az álom? Ez volt. Minek akkor
rágódnom rajta? Nincs más élvezet?
Kimegyek mindjárt a fürdőszobába,
de az undort magamról nem tudom
lemosni szappannal. Majd besétálok
a városba az Andrássy úton.
A Népszavánál négyen vagyunk régtől,
kik írni is tudunk. A többi hatvan
nem tud. De ez még nem tűnt fel lapunknál,
mely olvasatlan és olvashatatlan.
Tizenkét órát töltünk el naponta
lázas semmittevéssel. Közben senki
nem mehet ki a házból. Csak én szoktam
olykor a szovjet tanrendet megszegni.
Kopogás nélkül nyit reám Almássi.
Hogy a ruszkik kitolvajolnak minket!
Hogy a komcsiknál nincs rohadtabb banda!
Nem felelek. Az ajtó felé intek.
Rámnéz és fut, a feljelentést írni.
Hiszen hallgattam; vagyis egyetértek.
Le kellett volna egyből fasisztáznom,
vagy vitatkoznom, hogy magamat védjem,
vagy nékem kéne feljelentést írnom,
századszor már, mintha nem tudnám róla,
hogy spicli. De ennyire nem alázom
meg magamat. Inkább az akasztófa.
Majd értekezlet, gyűlés, értekezlet.
A romházból szemközt látcsővel ávós
figyel. „Szabad életünket Sztálinnak
köszönhetjük!” A kuncogás halálos.
Komor, a szerkesztő lép be szobámba.
Régi bolsevik. Hogy hány évre zárták
le a szovjetben, nem mondja. Egyszerre
tudja imádni és gyűlölni pártját.
Engem szeret. Velem még tud beszélni.
Most azért jött, hogy újra kérve-kérjen:
ne legyek oly konok. Tegyek egy gesztust
a rendszer felé. Mert rossz lesz a vége.
– Mért nem írsz úgy, mint Kuczka, Kónya, Szűdi
meg Váczi? Mint a hápogó kontárok?
– kérdi bosszúsan. – Próbáld meg. Neked csak
stílusgyakorlat. Ujjadból kirázod.
Azt felelem: ha akarnám, se tudnék,
de nem akarom, és így lehetetlen.
S ha mégis így írnék, az ő kegyét is
elveszteném. Mosolygunk mind a ketten.
Kész vagyok végre, elolvastam minden
zöldséget. A vendéglő ajtajánál
Horváth Gidába botlom. Hátrahökken:
– Te élsz még, Gyurka? – szalad ki a száján.
Majd átölel, hangja elcsuklik. Ülök
az asztalnál. Félénk szemek kísérnek.
Részvét? kíváncsiság? na-most-megkapja?
tűnődik evés közben a kísértet.
Hazamegyek, lefekszem. A rémálom
következik azonnal, ha elalszom.
S ha nem alszom el, az talán jobb? Nem jobb.
Mi volna most jó, kérdezem magamtól.
Megőrülni, az lenne jó. Bolondház!
sóhajtok fel, az lenne jó, ahogy
megfordulok a párnán. Erre sincsen
semmi esélyem. Dögjózan vagyok.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]