23. Aquincumi uszoda

Egy platánlomb a víz tükrére hull.
Az uszodába visszajár a múlt.
Lándzsák gúlában és külön-külön,
ruháik marhabőre a füvön.
Bukj le a vízbe. Most az osztrogót
fiúk fürödnek. Hallasz minden szót.
S ez a második segédlégió
vitéze. Az állóvíz bajthozó,
de kis tó partján lánnyal játszani:
testápolás. Hol van a római?
A söntésben itthagyta ránk fanyar
chiantiját, mely magyarul kadar.
Ricsaj s röhej. Lábfürdőt vesz a kvád
kolónia: harminc népes család.
Az egyik fuldoklik. Bement nyakig
oda, ahol a tóisten lakik.
Bizánci rabnők énekelnek, míg
mossák a hun nagyságák selymeit
szappangyökérrel. Mintha száz madár
dalolna kórusban. Tedd félre már
illúzióidat. A nők mögött
két hun hajcsár. Markukban bikacsök,
mély csend s éles napfény a meztelen
vadrózsaszín, gőzölgő testeken.
Vandál csoport! Most ők az istenek
a földön, de a víztől mind remeg.
– Fürdés, szól a törzsfőnök. S megtörik
a víz tükrét. Állnak benne övig
s búsan. Nyakukban rémült kisdedek.
Ki van soron? A választ ismered.
Vagy mégsem. Mert nem tudjuk, te, sem én:
tisztelték-e a kis tó szellemét
és forrását? S jártak-e ide ki
a környékről nyaranta fürdeni
s ha jártak, vagy nem jártak, milyenek
voltak? Alacsonyak, rés-szeműek,
dinnye-fejűek, sárga arcúak,
kiknek bőrét nem barnítja a nap?
A testük síma volt-e, szőrtelen
s heget nem őrzött meg, csak egy helyen,
ahol a bába a köldökzsinórt
fogával nyeste el? S ugyan mi volt
beszédjük? csip-csip? lárma? lepketánc?
monotón dobszó? ezer variáns?
két skála felül, két skála alul?
kínai módra szóltak magyarul?
És nőik melle? nem inkább kerek,
keleti díszmű volt emlő helyett?
miniatűr buddhista pagoda?
S a lányok gyorsan illó mosolya
és nyíló ajkaik? Vagy tévedek?
S nem ilyen nép, de más nép érkezett?
Loboncos hajú férfiak, konyán
csüggő bajszok? ovális, turkomán
fejek? S jól látom-e a szemeket,
hol mongol egyensúly s közöny helyett
fény kergetődzik s árny, mint a kovács
pörölye alatt s a meggondolás
oly ritka vendég? de nem a derű
s az indulat? S a lányok nyest-szerű
hajlékonysága? És a férfiak
állcsontjai, ahogy kiugranak
nyakuk fölé s nem simulnak bele
arcukba? És a fiúk fekete
haján az ezüstkék szitakötő
rezgése? S öblös, hirtelenjövő
mozdulataik, melyek testüket
ráégetik a horizont üveg
edényére s a kimeszelt szobák
falára? De mért folytatnám tovább?
Melyik nép volt? Vagy egy lett az úton
a Volgától a kettő? Nem tudom.
Vagy egyik sem volt? Szétvert, maradék
törzsek roncsából állt össze a nép?
Votják, jakut, kirgiz, ujgur, kazár
had jött át Vereckénél, vagy akár
csak egyenként szivárogtak ide?
Nyom nem maradt. Nem tudja senki se.
Lapozzam tovább képeskönyvemet
a képekkel, miket csak képzelek?
Mért ijedtél meg? Azt hitted: tanult
az ember, s más a jövő mint a múlt?
Azt képzelted, hogy a történelem
múzeum, könyvtár és nem sírverem?
Vagy hogy az atombomba kevesebb
port ver fel, mint az ozmán hadsereg?
Hogy az evolúció ereje
csak fölfele visz, sosem lefele?
Hajolj előre és nézd a vizet,
ahol szelíden hintázom veled.
Csak pillanatfelvétel, átlagos
fénykép, melyen az idő átlapoz
s mint tíz láb mélyen itt a gepidák
s az avarok, elfekszünk a világ
szemétdombján. Harc, átok, félelem
semmit sem használ. Fogd meg a kezem.
[ Digitális Irodalmi Akadémia ]